Media & arkisto

Uutiset

Helsingin yliopisto ja ylioppilaskunta ovat virallisesti kaksikielisiä ja nyt etsimme henkilöä, järjestöä tai muuta tahoa joka erityisesti on edistänyt yliopisto- ja opiskelijayhteisön kaksikielisyyttä. Oletko osallistunut hyvään kaksikieliseen ohjelmaan, saanut hyvää palvelua sekä suomeksi että ruotsiksi tai käynyt hyvän ruotsinkielisen kurssin? Tai onko jokin muu saanut kaksikielisen arkesi tai juhlasi tuntumaan hieman entistä paremmalta ja tuonut hymyn huulille? Tekeekö oma järjestösi ehkä yhteistyötä ”kielirajan” ylitse?

Palkinnon saajan ei tarvitse millään lailla toimia täydellisesti kahdella kielellä, vaan ylioppilaskunta haluaa palkinnolla kannustaa kehittämään kaksikielistä toimintaa yliopistolla edelleen. Palkinnon saaja julkistetaan 6.11., Ruotsalaisuuden päivänä.

Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi ja lyhyt perustelu 31.10. mennessä HYYn hallituksen kaksikielisyysvastaava Rasmus Olander, rasmus.olander(at)hyy.fi.

Lokakuussa kaikki ne opiskelijat, joilla suorituksia ei ole kertynyt tarpeeksi viime vuonna maksettuun opintotukeen nähden, saavat selvityspyynnön opintojen etenemisestä. Selvityspyyntöön kannattaa vastata!

Jokaista tukikuukautta kohti on suoritettava keskimäärin 5 opintopistettä. Tämän lisäksi tulee suorittaa vähintään 20 op lukuvuodessa, mikäli tukea on nostettu yksikin kuukausi.

Jos et ole suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5 opintopistettä edeltävänä lukuvuotena, voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Sinun on kuitenkin pitänyt suorittaa edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä.

Vastaa selvityspyyntöön sen liitteenä olevalla lomakkeella tai erillisellä selvityksellä. Kerro, miten tilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Tarkista myös että kaikki opintosuorituksesi myös kesän ajalta on rekisteröity. Huomioi kuitenkin että elokuun opintopisteet lasketaan seuraavaan lukuvuoteen!

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus, muu vaikea elämäntilanne tai erityisen laajan opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi. Jos mahdollista, liitä selvitykseesi viranomaistodistus, esimerkiksi lääkärintodistus, opintojesi edistymiseen vaikuttaneesta syystä.

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan lakkauttaa tai muuttaa määräaikaiseksi. Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Huomioi 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus myös kuluvan lukuvuoden opintoja suunnitellessasi, ja tarkista että suoritat vähintään 5 op jokaista nostamaasi tukikuukautta kohti!

Lue lisää opintojen edistymisenseurannasta ja opintotuen suortusvaatimuksista yleensä Kelan nettisivuilta.

HYYn Hyvä opettaja – Magister bonus -palkinto jaetaan joka syksy opettajalle, joka on työssään osoittanut taitoa ja kiinnostusta sekä opettamiseen että opetettaviinsa. Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö. Vuoden 2016 palkintoa jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat kannustavat opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen.

Palkinnon kriteereitä ovat:

Opiskelijamyönteisyys

Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoiden arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus

Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön.

Aktiivinen asenne kehittämiseen

Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän suhtautuu myönteisesti opetuksen kehittämiseen uusien opetusteknologiasovellusten avulla ja hyödyntää opetuksessa sähköisiä järjestelmiä ja tietotekniikaa. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta laitoksellaan ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Ehdotukset Magister Bonus-palkinnon saajaksi tulee tehdä e-lomakkeella 25.10.2016 klo 12.00 mennessä.

E-lomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/72856/lomake.html

Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Hakemukseen voi liittää mukaan myös ehdokkaalle myönnetyt aiemmat tunnustukset, ehdokkuudet ja palkinnot sekä ehdokkaan yliopistoportfolion, jos hänellä on sellainen. Tiedot voi ladata liitetiedostoina lomakkeen oheen.
 
Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista. Palkinnon saajan valitsee Magister Bonus -raati.

Edellisten vuosien Magister Bonus -palkinnonsaajat: http://hyy.helsinki.fi/fi/opiskelijalle/opiskelun-tuki/hyy-tukee-oppimis...

Lisätiedot: hallituksen jäsen Maria Loima, 050 576 5073, maria.loima@helsinki.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää oikeustieteen ylioppilas Tarik Ahsanullahia Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajaksi ja valtiotieteiden ylioppilas Henna Pursiaista SYL:n hallituksen jäseneksi vuodelle 2017.

HYYn hallituksessa Ahsanullah on tänä vuonna vastannut koulutuspoliittisista asioista sekä HYY Yhtymän omistajaohjauksesta. 24-vuotias Ahsanullah opiskelee oikeustiedettä neljättä vuotta ja on toiminut muun muassa HYY Yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtajana, tiedekuntajärjestönsä Pykälä ry:n taloudenhoitajana ja oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa.

”Ylioppilasliikettä on kritisoitu ei-liikkeeksi, joka löytää kyllä ongelmat muttei ratkaisuja. Tämä mielikuva on muutettava! Tulevaisuuden asiantuntijoina meidän on kyettävä tarjoamaan realistisia, konkreettisia ja vastuullisia ratkaisuja siitä, miten Suomi on vielä seuraavankin sadan vuoden kuluttua maailman parhaimpia maita elää ja oppia”, Ahsanullah linjaa.

Pursiainen opiskelee yhteiskuntapolitiikkaa, ja hänellä on pitkä kokemus opiskelijajärjestötoiminnasta. Hallituksessa 24-vuotias Pursiainen on vastannut kaupunkivaikuttamisesta. Yhteistyössä pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien World Student Capital -verkoston kanssa hän onnistui keväällä nostamaan opiskelija-asuntojen vuosittaista rakentamistavoitetta Helsingissä sadalla asunnolla. 

“Minulle ei riitä se, että heitetään lapsi veteen ja katsotaan, oppiiko se uimaan. Samalla hetkellä on oltava jo suunnitelma siitä, mitä tehdään, kun lapsi oppii uimaan ja tarvitsee isomman altaan. Haluan, että opiskelijaliike ajattelee isosti mutta yhtenäisesti. Meillä ei ole varaa jäädä altaan reunalle murehtimaan”, vaatii Pursiainen. 

”Opiskelijaliike tarvitsee johtajan, jolla on uutta draivia, tuoreita ajatuksia sekä taitoja innostaa Lapinrinne sekä koko kenttä antamaan parhaansa. Tiedän, että Tarik on paras puheenjohtaja liitollemme. Henna on osoittanut olevansa sinnikäs ja ennakkoluuloton tekijä, joka kantaa vastuuta, saattaa projekteja menestyksekkäästi maaliin ja jonka yhteistyötaitoja arvostan suunnattomasti. Me opiskelijat nukumme yömme paremmin ensi vuonna, kun Tarik ja Henna pitävät huolta tulevaisuudestamme”, hehkuttaa hallituksen puheenjohtaja Jokimies.

SYL valitsee vuoden 2017 hallituksen liittokokouksessaan 18.–19.11.2016 Espoon Korpilammella. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

Lisätietoa

Tarik Ahsanullah
puh. 050 595 0327
tarik.ahsanullah(a)hyy.fi

Henna Pursiainen
puh. 050 595 0318
henna.pursiainen(a)hyy.fi

Susanna Jokimies
puh. 050 543 9610
susanna.jokimies(a)hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) perustajayhteisöjä ja merkittävä taustavaikuttaja. Haemme nyt Hoasin valtuuskuntaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä toimikaudelle 2017–2018. 


Hoasin valtuuskunnan tärkeimpänä tehtävänä on valvoa Hoasin hallituksen toimintaa. Tarvittaessa se myös nimeää Hoasin hallituksen jäseniä. Hoasin valtuuskuntaan kuuluu 16 jäsentä ja se kokoontuu vuosittain pääsääntöisesti kevät- ja syyskokoukseen. Sääntömääräisten kokouksien lisäksi valtuuskunta voidaan kutsua koolle myös ideoimaan, sparraamaan ja kehittämään Hoasia. HYY tarjoaa koulutusta ja taustatukea tehtävään. Hoasin valtuuskunnan jäsenyys on luottamustoimi, josta ei makseta palkkiota.

Hakijoilta edellytetään kiinnostusta opiskelija-asumiseen, motivaatiota toimia Hoasin tarkoituksen, eli opiskelijoiden asuntotilanteen helpottamisen eteen sekä innostusta kehittää Hoasia. Hoasin toimintaympäristön tuntemus ja valmius toimia yhteistyössä HYYn kanssa edesauttavat luottamustoimen menestyksekästä hoitamista. Lisäksi Hoasilla asuminen, asukastoimikunta-aktiivisuus ja kokemus HYYn toiminnasta luetaan hakijoiden eduksi.Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi viimeistään 17.10.2016. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan etunimet, sukunimi, henkilötunnus, osoite, kotipaikka, kansalaisuus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit liittää mukaan myös CV:si.

Lisätietoja: 


HYYn asumisen asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605

Oletko törmännyt säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan, joka opettaa muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi? Ylioppilaskunta palkitsee vuoden parhaan Helsingin yliopistossa vieraalla kielellä opettavan opettajan. Lähetä ehdotuksesi suoraan meille!

Ehdotuksia käsittelemään kootaan raati, joka tekee ehdotuksen palkinnon saajasta HYYn hallitukselle. Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee HYYn hallitus 26.11.2016.  Parhaan kansainvälisen opettajan palkitsemisessa huomioidaan palkittavan opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne opetuksen kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Tänä vuonna painotetaan myös monikulttuurisuutta tukevaa opetusta sekä sellaisen ilmapiirin luomista, jossa opiskelijat kulttuurisesta taustastaan riippumatta kokevat tulevansa huomioon otetuiksi. Palkinto jaetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla 26.11.

Ehdotukset tulee tehdä e-lomakkeella torstai 20.10.2016 klo 12.00 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/73448/lomake.html

Ehdotuksia saa tehdä kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai jäsenjärjestö. Palkittavan henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetustehtävissä. Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista.

Parhaan kansainvälisen opettajan palkintoon soveltuvat Magister Bonus –palkinnon kriteerit ja ehdotusohjeet:

Opiskelijamyönteisyys

Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoita arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus

Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön.

Aktiivinen asenne kehittämiseen

Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän suhtautuu myönteisesti opetuksen kehittämiseen uusien opetusteknologiasovellusten avulla ja hyödyntää opetuksessa sähköisiä järjestelmiä ja tietotekniikaa. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta laitoksellaan ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Lisätiedot:

Hallituksen jäsen Laura Luoto, p. 050 543 9612, laura.luoto(at)hyy.fi

Mistä kampanjassa on kyse?

#HYYtymättömät – Verenluovutushaaste Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijajärjestöille 

Tänäkin syksynä autetaan isolla kädellä – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY ja sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö Stydi ry haastavat kaikki HYY:n alaiset järjestöt hengenpelastustalkoisiin. 

Vuosi sitten alkanut kampanja jatkuu tänä vuonna entistä isommalla innolla, kun #HYYtymättömät on osa Helsingin yliopiston läpi lukuvuoden jatkuvaa ”HYVIÄ TEKOJA – Luovuta verta, tue tiedettä” -kampanjaa. Kampanjalla luodaan positiivista hyvän tekemisen meininkiä ja kannustetaan opiskelijoita ja henkilöstöä luovuttamaan verta sekä samalla tukemaan tiedettä.

Miksi luovuttaa? 

Joka arkipäivä tarvitaan noin 800 vapaaehtoista verenluovuttajaa, jotta noin 50 000 vakavasti sairasta potilasta (esim. keskosvauvat, syöpäpotilaat ja onnettomuuksien uhrit) saa tarvitsemansa hoidon vuosittain. Joskus se voit olla sinä – luovutettua verta ei voi korvata lääkkeillä. Monta kättä voi auttaa enemmän kuin yksi, joten laitetaan yhdessä veri kiertämään. Se ei maksa mitään!

Miksi järjestömme kannattaa osallistua kampanjaan? 

Verenluovutuskampanja starttaa 3.10.2016 ja kampanja-aikana 3.10.–30.11.2016 jäsenmääräänsä nähden prosentuaalisesti sekä määrällisesti eniten verta luovuttaneet järjestöt voittavat HYY:n saunatilan käyttöönsä illaksi. Lisäksi kaikki luovuttajat saavat #HYYtymättömät-haalarimerkin kiitokseksi urotyöstään.

Osallistukaa kampanjaan näin: 

1. Päivittäkää järjestönne VeriRyhmän yhteystiedot ilmoittamalla osoitteeseen sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi tämän vuotisen yhteyshenkilönne nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli edellisen yhteyshenkilön nimi on tiedossa, ilmoittakaa se viestissä. 
TAI Rekisteröikää järjestöllenne VeriRyhmä osoitteessa www.veripalvelu.fi/ryhmat. Nimetkää VeriRyhmänne ”HYY + järjestönne nimi”, esim. HYY-Stydi 
2. Ilmoittakaa kampanjassa mukanaolosta HYY:lle täyttämällä seuraava lomake: http://urly.fi/ELz
3. Käykää luovuttamassa verta porukalla tai yksitellen jossain pääkaupunkiseudun veripalvelutoimistoista tai verenluovutustilaisuuksista. Jotta pistelaskenta onnistuu, muistakaa mainita järjestönne nimi luovutuspaikan henkilökunnalle ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli haluatte luovuttaa ryhmänä, sopikaa etukäteen luovutusaika puhelimitse verenluovutustoimiston kanssa, yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/missa-luovutat. Näin Veripalvelu osaa varautua mahdollisiin ruuhkiin. Sopiva ryhmäkoko on n. 4-6 hlö ja luovutukseen kannattaa varata tunti.
4. Luovuttajaksi sopivuus kannattaa testata etukäteen osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi. Myös verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen voi soittaa, jos jokin asia askarruttaa, p. 0800 0 5801.
5. Viestikää kampanjasta ja mahdollisista yhteisistä verenluovutuspäivistä omissa kanavissanne. Halutessanne voitte hyödyntää Veripalvelun nettisivuilta www.veripalvelu.fi löytyvää aineistopankkia.
6. Käyttäkää somessa hashtageja #HYYtymättömät2016 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä jotta verenluovutushaaste leviää ja yhä useampi potilas saa apua. Kampanjasta tiedotetaan Facebookissa www.facebook.com/HYY.HUS ja www.facebook.com/veripalvelu. Seuratkaa meitä!

Yhteystietoja

Verenluovutuskampanjan yhteyshenkilö HYY, tiedottaja Siiri Salo, tiedottaja@hyy.fi
Veripalvelun yhteyshenkilö, sairaanhoitaja Linda Holmström, p. 029 300 1030
Helsinki, Sanomatalon veripalvelutoimisto, Töölönlahdenkatu 2, 2. krs, ma, ke, pe 11–19, ti, to 8–19, Ryhmävaraukset: 029 300 1030
Helsinki, Kivihaan veripalvelutoimisto, Kivihaantie 7, ma–to 11–18, pe 9–16, Ryhmävaraukset: 029 300 1020
Espoon veripalvelutoimisto, Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta 9, ma, ke 12–19, ti, to, pe 11–18, Ryhmävaraukset: 029 300 1040
Muut luovutuspisteet pääkaupunkiseudulla: www.veripalvelu.fi/verenluovutustilaisuudet 
www.veripalvelu.fiwww.sovinkoluovuttajaksi.fi
Maksuton luovuttajainfo, p. 0800 0 5801
www.facebook.com/HYY.HUSwww.facebook.com/veripalvelu

Suuren suosion saanut Anna Paavilaisen Play Rape on puhutteleva esitys valtarakenteista. Viime kädessä raiskaukset lavalla ovat ohjaajan ja työryhmän tulkintoja. Miten ne on kirjoitettu, miten ne halutaan lavalla esittää? Onko naishenkilön raiskaus perusteltua mieshenkilön hahmokehityksen kannalta? Tarvitaanko raiskauksia? Miksi ne näytetään graafisen yksityiskohtaisesti lavalla, vai voisiko ne jättää katsojan mielikuvituksen varaan? Anna Paavilaisen esitys on loistava, intensiivinen, herkkä ja raju.

HYYn jäsenille tarjous su 16.10 ja su 6.11. klo 19 näytöksiin liput vain 10 €/lippu (norm. opiskelijalippu 22 €), niin kauan kuin lippuja riittää.

Esitykset suurella näyttämöllä, kesto 1 tunti, ei väliaikaa.

Lippujen varaus p. 010 7331 331, mainitse koodi ”HYY yliopisto”. Liput lunastetaan Kansallisteatterin lippumyymälästä, ja HYYn jäsenyyden todistava opiskelijakortti tai yliopiston läsnäolotodistus on oltava mukana.

Lisätiedot esityksestä: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/play-rape/

Herra kansleri, herra rehtori, hyvät ystävät,

On suuri kunnia pitää puhe täällä Helsingin yliopiston avajaisissa suuressa juhlasalissa. Teidän 800 kuuntelijan joukossa on niin uusia opiskelijoita, yliopiston henkilökuntaa kuin yliopiston ystäviä. Monella teistä on mahdollisuuksia ja valtaa muuttaa sekä yliopistoa että yhteiskuntaa.

Olin huolissani valmistellessani tätä puhetta. Toimin 27 000 opiskelijan yhteisön, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana. Saan koko opiskelijayhteisön äänen voimalla puhua teille tänään. Tästä huolimatta pelkäsin, että mitä tahansa nyt sanon, miten tieteellisesti näkökulmani perustelisin tai retorisesti taidokkaasti argumentoisin, en saisi muutettua teidän kuulijoiden asenteita tai toimintaa.

Yksi puhe harvoin muuttaa maailmaa. Mutta yksi puhe voi tarjota uuden ajatuksen, sytyttää kipinän kiivaaseen keskusteluun tai herättää halun ottaa kantaa esimerkiksi twitterissä.  

Yliopistomme tutkimus on monella alalla maamme arvostetuinta ja kansainvälisesti tunnustettua. Tutkijoiden intohimo tieteeseen ja totuuden etsimiseen on peruskivemme. Sama intohimo tulisi yliopistolla palaa opetukseen ja oppimiseen.
Tänä syksynä joukko innostuneita opiskelijoita aloittaa opintonsa ja on koko yliopistoyhteisön tehtävä ruokkia heidän tiedon nälkäänsä.

Opettajat, kannustan teitä haastamaan myös opiskelijat etsimään totuutta. Ottakaa heidät osaksi tiedeyhteisöä ja tutkimusryhmiä. Arvostetun 376 vuoden iän saavuttaneessa yliopistossa ei tarvitse käyttää 300 vuotta vanhoja opetusmetodeja. Vaatikaa opiskelijoilta keskustelua ja argumentointia. Rohkaiskaa opiskelijoita yhteistyöhön, tekemään projekteja ja harjoittelemaan kriittistä tiedon arviointia. Vaatikaa aikaa opetuksenne suunnitteluun ja suunnitelkaa.

Opiskelijat, kannustan teitä muuttamaan tätä yliopistoa. Etsikää totuutta ja pysykää uteliaina. Tutustukaa toisiinne yli tiederajojen, tutustukaa tutkijoihin ja professoreihin, kysykää ja kiittäkää, osallistukaa järjestötoimintaan, tehkää virheitä ja naurakaa.
En näe, enkä halua rakentaa tässä salissa vastakkainasettelua. Näen yliopistoyhteisön, jossa jokainen meistä arvostaa sivistystä, tutkimusta ja Helsingin yliopistoa. Uskon, että meidän visiomme unelmien yliopistosta on samanlainen. Korkeatasoinen tutkimus, innostava opetus ja näitä kahta yliopiston perustehtävää tukeva hallinto kasvattavat fukseista tulevaisuuden asiantuntijoita, tutkijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Kukaan meistä yliopistoyhteisön jäsenistä ei pärjää yliopistolla yksin. Meillä on velvollisuus tukea toisiamme totuuden etsimisessä, tieteen tekemisessä, oppimisessa sekä opiskelijoiden opintojen etenemisessä.
Meidän tulee arvostaa toistemme taitoja. Rakentaessamme tulevaisuuden yliopistoa tarvitsemme koko yhteisömme panoksen fuksista professoriin. Meidän tulee kuulla toisiamme. Ja meidän tehtävämme on nostaa tutkitun tiedon ääni yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Milloin sinä viimeksi olet kertonut omasta tieteenalastasi yliopiston ulkopuoliselle ihmiselle? Milloin sinä viimeksi olet kertonut ääneen, mitä olet tänään oppinut? Milloin sinä viimeksi olet ottanut kantaa asioihin: kirjoittanut mielipidekirjoituksen, osallistunut mielenosoitukseen tai twiitannut meille yliopistolaisille tärkeistä asioista?

Vain yhtenä yksittäisenä pienenä esimerkkinä: jos jokainen meistä twiittaisi nyt samaan aikaan saman twiitin, se takuulla huomattaisiin.
Hyvä yliopistoyhteisö: yhdessä me saamme äänemme kuuluviin.

Uudet opiskelijapalvelut aloittivat toimintansa 1.8.2016. Helsingin yliopiston opiskelijat ohjataan käyttämään lähipalvelupistettään kaikkiin opintoihin liittyvissä asioissa. Ylioppilaskunta kävi testaamassa lähipalvelupisteitä ja kertoo nyt kokemuksistaan sekä jakaa vinkkejä avun löytämiseksi.

Lähipalvelupisteet sijaitsevat jokaisella neljällä kampuksella: keskustassa kolme ja muilla kampuksilla yksi kullakin. Oman lähipalvelupisteesi löydät täältä. Testiryhmä suosittelee selvittämään lähipalvelupisteen sijainnin etukäteen, sillä osassa palvelupisteitä opastus oli puutteellinen. Jos olet tuutori, varmistathan että fuksisi tietävät, mistä neuvontaa saa.

Haasteita kaikilla testatuilla pisteillä

Meilahden palvelupisteeltä ohjattiin suoraan opintohoitajalle, kun kysyttiin opintovaiheisiin liittyvä kysymys. Neuvontaa ei valitettavasti ollut käyntihetkellä saatavilla ruotsiksi. Kuten aiemminkin, pre-klinikkavaiheen opiskelijoita neuvoo opintoneuvoja ja klinikkavaiheen opiskelijoita opintohoitaja.

Viikin lähipalvelut olivat helposti löydettävissä infokeskus Koronassa. Sieltä saadun ohjauksen perusteella kaikki opintoihin liittyvät asiat hoidetaan suoraan tiedekunnan kanssa. Ketä palvellaan ohjaamalla opiskelijat käyttämään lähipalvelupistettä, kun niillä on Viikissä selkeästi vain uudelleenohjaamisen funktio? Tämä tuntuu resurssien haaskaamiselta ja opiskelijan ajan tuhlaamiselta.

Metsätalon palvelupisteellä testaajamme päätyi neuvomaan vaihto-opiskelijaa, sillä osa opasteista oli vain suomeksi. Aidosti esteettömät palvelut edellyttävät toimivaa kolmikielisyyttä. Metsätalosta saavat apua kaikki humanistisen ja teologisen tiedekunnan opiskelijat. 

Siltavuorenpenkereen palvelupisteellä kaikkiin kysymyksiin vastattiin vain ohjaamalla seuraavalle henkilölle, joka ei ollut edes paikalla. Huomioikaa, että esimerkiksi liikkuvuuspalvelut ovat paikalla vain maanantaisin ja torstaisin klo 12-14. Lisäksi kaikki opasteet olivat vain suomeksi. 

Kruununhaan lähipalvelupisteellä testitiimimme testasi opintoneuvojilta saatavaa palvelua muun muassa rekisteröinteihin, vaihtoasioihin ja korvaavuuksiin liittyen. Oli alusta asti selvää, että lähipalvelupisteillä kaikki on vielä alkutekijöissään ja osa henkilöstöstäkin on uutta. Kaikki testitiimin jäsenet ohjattiin lopulta muualle selvittelemään asioita. Mikäli sinulla on vaihtoasioita, huomioithan, että liikkuvuuspalvelut sijaitsevat opintoneuvonnan viereisessä huoneessa. Kurssien vastaavuus- ja kokonaisuuksien rekisteröintiasioissa parhaiten sinua palvelevat oppiaineen koulutussuunnittelijat, joiden yhteystiedot saat lähipalvelupisteeltä tai lähipalvelutiimien sivuilta.

Palvelut kehittyvät rutiinin myötä

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että lähipalvelupisteiltä löytää varmimmin apua yleisiin tiedekuntatason kysymyksiin. Palvelu oli ystävällistä ja sitä sai muutaman minuutin jonotuksen jälkeen. Aina pyritään etsimään henkilö, joka voi hoitaa asiaa eteenpäin. Henkilöstöstä osa on nyt lähes kokonaan uusissa tehtävissä, eivätkä välttämättä tunne tiedekuntien kurssitarjontaa ja erityispiirteitä vielä kunnolla. 

Selkeimmät haasteet ylioppilaskunnan mielestä ovat kolmikielisyyden sekä yksityisyyden puute; palvelupisteiden opasteet eivät olleet kunnossa kv-opiskelijoita ajatellen ja palvelupisteillä ei ole mahdollista asioida kahden kesken. 

Yliopisto toivoo palautetta uusista opiskelijapalveluista. Sitä voi antaa täällä. Kaikissa tilanteissa lisää tietoa voi kysyä myös HYYn hallituslaisilta ja asiantuntijoilta.

Sivut