Media & arkisto

Uutiset

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita HYY Yhtymän sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Valinnat tehdään edustajistoryhmien suosittelemien henkilöiden joukosta. Edustajistoryhmät voivat suositella haluamaansa määrää henkilöitä. Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat henkilön motivaatio, kokemus ja kyky ymmärtää laajoja kokonaisuuksia sekä haettavan tehtävän kannalta keskeisistä aihealueista. Valituilta edellytetään korkeaa motivaatiota ja sitoutumista hallitustyöskentelyyn koko toimikauden ajaksi. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan osaavan työskennellä suomeksi. Talouspaikoille valituille järjestetään koulutusta 6.4.-7.4., johon valittavien edellytetään osallistuvan. Hallitusten toimikausi on 1.4.2017 – 31.3.2018.

Lue lisää täältä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut kuntavaalikoordinaattorikseen valtiotieteiden maisteri ja ympäristötieteiden ylioppilas Ansku Holstilan. Holstila aloittaa työssään 24.1. Työ on määräaikainen ja jatkuu 24.5.2017 asti.

Holstila on toiminut kampanjakoordinaattorina muun muassa Hiilivapaa Suomi -kampanjassa sekä ollut mukana tekemässä viestintää ja koordinointia useissa ilmastokampanjoissa.

Kuntavaalikoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa kampanjatapahtumien järjestäminen, vaaleihin liittyvien viestintämateriaalien tuottaminen ja hankkiminen sekä World Student Capital -verkoston kuntavaalitavoitteiden edistäminen erityisesti Helsingissä. Kuntavaalikoordinaattorin haussa painotettiin kaupunkivaikuttamisen osaamista sekä viestintätaitoja.

HYYn kärkitavoite kevään 2017 kuntavaaleissa on nopeuttaa Tiederatikan toteutumista niin, että rakennustyöt aloitetaan vuoteen 2025 mennessä. Tiederatikka yhdistäisi 40 % pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista ja sen vaikutusalueella on jopa 100 000 työpaikkaa.

"Kv-opiskelijat ja -henkilöstö kirjoittavat tulevaisuutemme! Miksi? He ovat niin keskeinen ryhmä vaikuttamassa oman kilpailuasemaamme muiden kansainvälisten yliopistojen rinnalla. Meillä ei ole varaa jättää heitä hyödyntämättä ja asenne lopultakin ratkaisee myös meidän kieli-ihmisten keskuudessa: turha pelko pois ja kielet käyttöön!"
– Ulla Tuomarla, Helsingin yliopiston nykykielten laitoksen johtaja.

Kansainväliset opiskelijat ovat tärkeä osa yliopistoyhteisöämme. Se, että yliopiston hallintokielet ovat suomi ja ruotsi ei saa estää kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia tai muuta henkilökuntaa osallistumasta yhteisten asioidemme hoitamiseen.

Kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan yhdenvertainen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon on meidän kaikkien yhteinen haasteemme. Olemme vuonna 2016 HYYssä panostaneet heidän mahdollisuuksiinsa osallistua ja sitä kautta integroitua yhteisöömme, mutta paljon on vielä tehtävää.

Haluammekin siis innostaa ja haastaa muutkin ottamaan osaa talkoisiin sekä tarjota konkreettisia ratkaisuja, jolla saamme sekä kansainväliset opiskelijat että kansainvälisen henkilökunnan entistä paremmin mukaan yhdenvertaisen yliopistoyhteisön rakentamiseen. Loppujan lopuksi kyse on pienistä teoista, mutta pienikin teko suomenkieliseltä voi olla suuri asia suomea puhumattomalle yhteisömme jäsenelle. 

On tärkeää että jokaisella yliopistolaisella opiskelijasta professoriin on mahdollisuus vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon, kielestä riippumatta. HYY on koonnut ohjeita siihen miten kansainväliset opiskelijat ja henkilökunta, jotka eivät välttämättä puhu suomea tai ruotsia, voidaan ottaa osaksi yliopistoyhteisöä myös hallinnossa!

"International students at the University of Helsinki are interested in participating in University administration and governance, but real integration of international students will require outreach from the administration. If programs are interested in international students participating in administration, they need to be less reluctant to communicate and hold meetings in English."
- Lea Urpa, Doctoral Student, Institute for Molecular Medicine (FIMM)

Toista kertaa järjestetty #HYYtymättömät-kampanja HYYn piirissä toimiville järjestöille oli menestys. Luovuttajia oli tänä vuonna yhteensä huikeat 334. Tämä on 70 luovutuskertaa enemmän kuin viime vuonna. HYYn järjestöjen luovutusinnolla autettiin 1002:ta potilasta, mikä on mainio saavutus.

#HYYtymättömät-kampanjan voittajiksi selviytyivät tänä vuonna Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö TKO-äly. HYY onnittelee voittajia! Järjestöt saavat palkinnoksi ilmaisen saunaillan HYYn saunatiloissa sekä kunniakirjan.

Haluamme kiittää kaikkia osallistujia ja tervetuloa antamaan iso käsi elämälle taas ensi vuonna!

Sumu Kansallisteatterissa erikoishintaan 10 €

Korkkaa uusi vuosi teatterissa ja hyödynnä erikoistarjous Juha Jokelan Sumu-esitykseen!

HYYn jäsenille tarjous la 7.1 klo 19  ja to 26.1. klo 19 näytöksiin liput vain 10 €/lippu (norm. opiskelijalippu 22 €), niin kauan kuin lippuja riittää.

Traileri: https://youtu.be/mWNUqc2u4as

Lisätiedot esityksestä: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/sumu/

Lippujen varaus p. 010 7331 331, mainitse koodi ”HYY”. Liput lunastetaan Kansallisteatterin lippumyymälästä, ja HYYn jäsenyyden todistava opiskelijakortti tai yliopiston läsnäolotodistus on oltava mukana.

Me allekirjoittaneet ylioppilaskunnat vetoamme sen puolesta, että opiskeluterveydenhuolto säilytetään yhtenäisenä ja laadukkaana kokonaisuutena. Tämä onnistuu parhaiten turvaamalla YTHS:n toimintaedellytykset sote-uudistuksessa ja laajentamalla palvelu ammattikorkeakouluopiskelijoille.

YTHS:n palvelujen laadun säilyttämiseksi sen asema tulee kirjata lakiin selkeästi ja opiskeluterveydenhuolto jättää pois valinnanvapauden piiristä. Myös STM:n tekemässä Opiskelijaterveydenhuollon selvityksessä ehdotettiin opiskeluterveydenhuollon järjestämistä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sisältävänä kokonaisuutena (STM 2012, 39). Tämä on ainoa tapa varmistaa YTHS:n toiminnan jatkuminen. YTHS on hyvin toimiva esimerkki siitä, kuinka opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla ja kustannustehokkaasti. YTHS:n työhön kuuluvat sekä perusterveydenhuollon palvelut että opiskelukyvyn tukeminen yhteistyössä korkeakoulun kanssa.

Monella korkeakouluopiskelijalla opiskelun aikaiseen elämänvaiheeseen liittyy suuria haasteita, kuten itsenäistyminen, opinnoista suoriutumisen paineet, tiukka taloudellinen tilanne ja kaveripiirin muutokset. Ymmärrettävästi edellä mainitut tekijät ja muut elämänvaiheen haasteet heijastuvat usein myös terveyteen, erityisesti mielenterveyteen. Tällöin vakavampien ongelmien ennaltaehkäiseminen edellyttää juuri opiskelijoihin keskittyvää asiantuntijuutta, sekä mahdollisuutta ja resursseja tehdä yhteistyötä koko korkeakouluyksikön kanssa. Kaikkea tätä YTHS toteuttaa esimerkillisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti.

- YTHS:n ja yliopistojen yhteistyö on opiskelijoiden terveydenhuollossa ensiarvoisen tärkeää, sanoo YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu. – Opiskeluterveydenhuolto on kuin työterveyshuolto: meidän on vaikutettava siellä missä opiskelija toimii. Voimme puuttua vastaanotoillamme esille tuleviin ongelmiin vain, jos tiedämme, mitkä asiat opiskeluympäristössä niitä synnyttävät, Kunttu jatkaa. - Yhteistyön tulokset ovat viime vuosina näkyneet muun muassa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokeman stressin vähentymisenä, kun ryhmäytymiseen ja opintojen ohjaukseen on osattu kiinnittää huomiota.

Opiskeluterveydenhuollon kokonaisuuteen kuuluvat erottamattomasti perusterveydenhuolto ja tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa. YTHS hoitaa tätä kokonaisuutta vuosien asiantuntemuksella, yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa ja jatkuvasti toimintaansa kehittäen. YTHS:n tuottaman kokonaisvaltaisen opiskeluterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ei tule romuttaa sote-uudistuksen yhteydessä ja nämä palvelut on tarjottava kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Allekirjoittajatahot:

Aalto yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Milja Asikainen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Susanna Jokimies

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Heikkilä

Oulun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Kati Hannila

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Mikael Malkamäki

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Maria Kultanen

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Riina Lumme

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Hallituksen puheenjohtaja Matilda Vähäkangas

Åbo Akademis Studentkår
Hallituksen puheenjohtaja Anton Norrback

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on valinnut uudeksi koulutuspoliittiseksi asiantuntijakseen valtiotieteiden maisteri Heikki Isotalon. Isotalo aloittaa työssään tammikuussa 2017.

Koulutuspoliittinen asiantuntija vastaa muun muassa opetuksen kehittämisestä Helsingin yliopistossa, opetukseen liittyvien uusien trendien havaitsemisesta sekä opintojen työelämäyhteyksistä. Lisäksi asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu oman alansa asioista viestiminen niin toimiston sisällä kuin ulkoisestikin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Isotalolla on kokemusta sekä ylioppilasliikkeestä että viestintätehtävistä. Hän on toiminut Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana vuosina 2012 ja 2013. Viestintäosaamistaan Isotalo on kartuttanut muun muassa Turun ylioppilaslehden ja Lauttakylä-lehden toimittajana sekä Kaskas Median ja Ihmisoikeusliiton harjoittelijana. Lisäksi Isotalo on toiminut useissa luottamustehtävissä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan 1.12. uuden hallituksen vuodeksi 2017. Hallituksen muodostavat Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä HYAL, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY, Osakuntalainen edustajistoryhmä, Sitoutumaton vasemmisto ja HYYn Vihreät. Oppositiossa vuonna 2017 ovat Edistykselliset, HELP ja SNÄf.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen ylioppilas Laura Luoto. Hän edustaa Ainejärjestöläisten edustajistoryhmää HYALia. Luoto on toiminut vuonna 2016 HYYn hallituksessa vastuullaan kansainvälisyys ja koulutuspolitiikka

Uuden hallituksen toimikausi kestää vuoden ja se alkaa tammikuussa 2017.

– "Ensi vuonna meidän on pelattava isosti, jotta opiskelijoiden ei tarvitsisi tyytyä vähempään kuin mikä heille olisi mahdollista. Kaikki muutos lähtee aina ihmisistä, joilla on intohimoa, periksiantamattomuutta ja ideoita.", linjaa tuore puheenjohtaja Laura Luoto.

HYYn hallitus vuonna 2017:

Laura Luoto, puheenjohtaja (HYAL), Ada Saarinen, varapuheenjohtaja (HyVi), Lauri Linna talousjohtokunnan puheenjohtaja (SitVas), Hanna-Maria Häkkilä (Osakunnat), Mikko Kymäläinen (OSY), Joel Lindqvist (SitVas), Elina Nieminen (HYAL), Matias Nurmi (HYAL), Elli Saari (HYAL), Minna Silvennoinen (HyVi), Minna Suorsa (HYAL), Riikka Tähkävuori (HyVi).

Lisätietoja: 

Laura Luoto, HYYn hallituksen puheenjohtaja 2017 
p. 050 543 9612
laura.luoto(at)hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallitus on juhlakokouksessaan myöntänyt useita huomionosoituksia ylioppilaskunnan hyväksi tehdystä työstä. Huomionosoitukset jaetaan HYYn 148-vuotisjuhlassa Vanhalla ylioppilastalolla marraskuun 26. päivän iltana.

Ylioppilaskunnan kunniamerkki leveässä sinisessä nauhassa myönnetään vuosittain henkilölle tai henkilöille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet ylioppilaskunnan pyrkimyksiä tai joille ylioppilaskunta haluaa osoittaa kunnioitusta.

Tänä vuonna kunniamerkin ylioppilaskunnan leveässä sinisessä nauhassa saavat kehitysjohtaja, kasvatuspsykologian tohtori Kirsi Lonka merkittävästä ja ansiokkaasta työstä osallistavan oppimisen puolestapuhujana sekä YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta merkittävästä ja ansiokkaasta työstä ylioppilaiden terveydenhuollon hyväksi.

Ylioppilaskunnan merkkiohjesäännön 4 § mukaan ylioppilaskunnan standaari voidaan myöntää harkinnan mukaan yhteisölle, joka on edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä.

Ylioppilaskunnan standaari myönnetään Ihmisoikeusliitolle arvokkaasta työstä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisestä ja valvonnasta sekä Humanisticumille arvokkaasta työstä humanismin ja humanistien puolesta.

Ansiomerkin kapeassa sinisessä nauhassa merkittävästä ja ansiokkaasta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi saavat kasvatustieteen maisteri Anu Aarnio, filosofian maisteri, diplomi-insinööri ja valtiotieteiden maisteri Risto Karinkanta, vuoroesimies Tiina Käyhkö, filosofian maisteri Elina Mattero-Meronen, viestinnän ja markkinoinnin koordinaattori Petri Minni, asiakaspalvelija Pirjo Mäkinen, kylmäkkö Jonna Laiho, kasvatustieteen kandidaatti Marina Lampinen, kassatarjoilija Heidi Lottonen, kasvatustieteen kandidaatti Iiris Niinikoski, luonnontieteen kandidaatti Vesa Piilola, henkilöstökoordinaattori Olli Rossi sekä filosofian maisteri Anna Ylitalo.

Vuoden 2016 Magister Bonus eli Hyvä opettaja -palkinnon saa tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opettaja Arto Hellas. Magister Bonus -palkinnon kriteerejä olivat opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Lisäksi vuoden 2016 palkintoa jaettaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat kannustavat opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen. häntä esitettiin Magister Bonus -palkinnon saajaksi kahdella eri esityksellä. Toisen esityksen allekirjoittajina on joukko yliopistolaisia niin opiskelijoiden, opettajien, johtajien kuin hallinnon edustajien puolesta.

Best International Teacher –palkinnon sai kiinan kielen lehtori Haixia Wang. Hän opettaa kiinaa natiivipuhujana, ja huomioi opetustilanteessa kulttuurierot hyvin. Hän käyttää opetuksessa paljon erilaisia metodeja ja digisovelluksia sekä laatii omia materiaaleja. Palautetta hän pyytää opiskelijoiltaan aktiivisesti, reagoi siihen hyvin ja kehittää opetusta sen perusteella. Hän antaa myös opiskelijoille paljon rakentavaa palautetta tehtävistä. Monikulttuuriset opetusmenetelmät tulevat hänen opetuksessaan esiin opiskelijoiden erilaisten taustojen huomioimisena, kulttuurierojen kunnioittamisena ja eri kulttuurista tulevien opiskelijoiden tukemisena. Kursseilla keskustellaan usein opiskelijoiden erilaisista taustoista.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta juhlii tänä vuonna 148. vuottaan! Varsinaista syntymäpäivää ikinuori ylioppilaskuntamme viettää 26.11. Vanhalla ylioppilastalolla. Juhlat alkavat kuitenkin jo tiistaina! 

HYYn vuosijuhlaviikko tarjoaa opiskelijoille paljon erilaista, hauskaa ja inspiroivaa!

TI 22.11. Match Made in Museum - Student Edition

Klo 17-20 Yliopistomuseo 
Yliopistomuseon ja HYYn järjestämässä opiskelijoiden sinkkuillassa on tarjolla jään murtavaa ohjelmaa, mielenkiintoisia kohtaamisia ja siinä sivussa vähän historiaa ja kulttuuriakin. 
https://www.facebook.com/events/1765294973731980/

KE 23.11. Taidetta meille

Klo 10–20 Ateneum (Kaivokatu 2)
Opiskelijoiden ilmaispäivä Ateneumin taidemuseossa. Tarjolla on italialaisen Amadeo Modiglianin näyttely! 
https://www.facebook.com/events/1500879903262399/

KE 23.11. HYYHY ry. esittää: Voiko näin jatkua? -seminaari

Klo 15–19 Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33)
HYYn Historian Ystävät ry. (HYYHY) seminaarissa käsitellään ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden vaiheita. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös kierros Helsingin yliopistomuseossa sekä illallinen.
https://www.facebook.com/events/1282147295151929/

TO 24.11. Juhlavaatekirpputori

Klo 16–20 Alina-sali (Mannerheimintie 5A, 3. krs.)
Tule myymään ja/tai ostamaan päivitystä vaatekaappiisi aina iltapuvuista naamiaisasuihin! 
https://www.facebook.com/events/1750332598560764/

LA 26.11. HYYn 148. vuosijuhla

Klo 16–23 Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3)
Tule mukaan HYYn vujuille! Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.hyy.fi/HYY148
https://www.facebook.com/events/552813114906015/

LA 26.11. 148-vuotissynttäribileet Vanhalla

klo 23–03.30 Vanha ylioppilastalo (Mannerheimintie 3)
HYYn vuosijuhlien avoimet jatkobileet! Vanhalla mm. glitterbaari, huikea bilebändi JIVE, DJ Louise sekä bombastista yllätysohjelmaa, jonka pidämme vielä salaisuutena sekä erittäin, erittäin opiskelijahintaista kuohuviiniä. Sisäänpääsy 6 euroa sisältäen narikan ja haalarimerkin! 
https://www.facebook.com/events/1786402184932503/

SU 27.11. HYY148-sillis

klo 12-18 Christina Regina ja Gustavus Rex (Leppäsuonkatu 11)
Haluatko jatkaa juhlahumua? HYYn sillis on täysin ilmainen ja mukaan mahtuu 100 ensimmäistä! 
https://www.facebook.com/events/1836357629942414/

Sivut