Tiesitkö, että...

Kielet

A+ Ø a- | Tausta

Järjestötiedotteet

J Ä R J E S T Ö T I E D O T E 2/2014
=============================================

HYYn Järjestöwiki: http://hyy.helsinki.fi/wiki
HYYn järjestöasiat Facebookissa: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat
Tilankäyttöongelmat ja vaurioilmoitukset: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

1 Virityspäivä 25.4.2014

2 Alina-salin varauskierrokset ovat käynnissä!

3 Kalustetuki

4 Tilasitko järjestöllesi jotain tavaraa Uudelle?

5 Pitäkää ovet lukittuina ja huolehtikaa turvallisuudesta!

6 Koonti puheenjohtajaseminaarista 25.2.

=============================================

1 Virityspäivä 25.4.2014

 

Viritä järjestösi vielä paremmaksi! HYY toivottaa kaikki harrastejärjestöjen, osakuntien sekä aine- ja tiedekuntajärjestöjen aktiivit Virityspäivään 25.4.2014. Kaipaisivatko nettisivunne uudistamista? Miten edistää opiskelukykyä? Kuinka saada fuksit mukaan toimintaan? Hae parhaat vinkit Virityspäivästä! Virityspäivä on koulutustapahtuma, jossa on tarjolla monenlaista koulutusta järjestöjen eri toimijoille. Ilmoittautuminen päättyy 13.4.!

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://hyy.helsinki.fi/fi/Virityspaiva

 

=============================================

2 Alina-salin varauskierrokset ovat käynnissä!

 

Muistathan hakea vuoroa Alina-salista. Tarkemmat tiedot nettisivuilla: http://hyy.helsinki.fi/fi/blog/alina-salin-varauskierrokset

 

=============================================

3 Kalustetuki

 

HYY tukee järjestötilojen sisustamiseksi tehtäviä kalustehankintoja. Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti HYYn tiloissa toimivien järjestöjen kalustehankintoihin ja määräraha kohdistetaan lähinnä pöytien, tuolien, lukollisten kaappien ja muiden sisustustarvikkeiden hankintaan. Toiveena on, että kalusteet lisäisivät järjestötilojen viihtyisyyttä ja järjestöjen halua pitää tiloistaan entistäkin parempaa huolta.

 

Kalustetukea jaettaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: hankinnan ekologisuus, kestävyys ja tarpeellisuus. Kalustetuen ei ole tarkoitus kattaa koko hankinnan hintaa, vaan tukea hakevan järjestön odotetaan myös osallistuvan hankinnan rahoittamiseen.

 

Kalustetuki on vapaasti haettavissa järjestösihteeriltä ympäri vuoden. Kalustetuki jaetaan kahdesti vuodessa, toukokuun lopussa ja joulukuun puolivälissä. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

-hakeva järjestö/järjestöt

-hankittava kaluste

-budjetti

-perustelut hankinnalle

 

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteella jarjestosihteeri(at)hyy.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, PL 1099, 00101 HELSINKI. Tukea saaneiden järjestöjen tulee toimittaa hankinnan kuittikopiot samaan osoitteeseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua tuen myöntämisestä.

 

Lisätietoja:

 

Asiantuntija (järjestöt) Emi Maeda

050 537 3798

jarjestosihteeri@hyy.fi

 

=============================================

4 Tilasitko järjestöllesi jotain tavaraa Uudelle?

 

Mikäli järjestö tilaa postipakettina toimitettavaa tavaraa järjestötiloihinsa Uudelle ylioppilastalolle, niin huomioikaa seuraavaa: posti toimitetaan HYYn toimistolle, missä säilytystilaa isoille postipaketeille on varsin vähän. Jos tilaatte jotain pakettirahtia tai muuta kirjettä isompaa postia, pyytäkää saada seurantakoodi, jonka avulla tiedätte milloin paketti on saapunut HYYn toimistolle. Toimistolla ei ole tilaa säilyttää isoja paketteja, joten ne tulee noutaa heti pois. Kaikki vastaanotetut paketit voidaan kuitata HYYn toimesta, mutta ne jätetään aulan postipisteeseen, josta järjestö ne hakee. HUOM: HYY ei ota vastuuta, jos aulan tiloista paketti päätyy vääriin käsiin. Mikäli tämä järjestely ei sovi järjestölle, niin aina on mahdollista tilata paketti vaikka puheenjohtajan kotiosoitteeseen tai olla itse vastassa paketin toimittajaa.

 

Muistattehan myös, että mikäli järjestöllänne on postilokerikko keskustoimistolla, kannattaa sen sisältö käydä tarkistamassa edes pari kertaa kuussa.

 

=============================================

5 Pitäkää ovet lukittuina ja huolehtikaa turvallisuudesta!

 

Uuden ylioppilastalon tiloihin ja varsinkin A-rappuun on lähiaikoina pyrkinyt tiloihin kuulumattomia henkilöitä. Tämän johdosta pyydämme, että kaikki talossa kulkevat olisivat erityisen valppaita. Ilta-aikaan ulko-ovet on pidettävä lukittuina ja Alinan ym. Juhlijoiden on huolehdittava, että paikalla on ovivartija. Suosittelemme, että rapusta kerho- ja juhlatiloihin johtavat ovet pidetään lukittuina ettei kukaan epätoivottu henkilö pääse livahtamaan sisään. Älkää pitäkö laukkuja tai muita kiinnostavia tai arvotavaraa sisältäviä esineitä näkyvillä. Mikäli havaitsette ulkopuolisia henkilöitä rapussa tai pyrkimässä rappuun sisälle, soittakaa Securitaksen vartijat paikalle. Päivystävän vartijan tavoittaa numerosta 040-5850791 klo 8-16 ja 040-5817574 klo 16-08.

 

=============================================

6 Koonti puheenjohtajaseminaarista 25.2.

 

Helmikuisen puheenjohtajaseminaarin ryhmäkoonnit ovat nyt saatavilla. Kustakin ryhmästä koostettujen ytimekkäiden koontien lisäksi HYYn järjestövaliokunta on koonnut Puheenjohtajan työkalut -ohjeen, jossa on hyödyllisiä linkkejä sekä yhteystietoja. HYYn järjestöwikissä on seminaarista yleisluontoinen sivu. Materiaalit ovat suomenkielisiä.

 

Koonti: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Koonti_HYYn_puheenjohtajaseminaarista.pdf

Työkalupakki : http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Puheenjohtajan_tyokalut.pdf

Wiki: http://hyy.helsinki.fi/wiki/index.php/Puheenjohtajaseminaari_I_2014

 

=============================================

 

 

 

F Ö R E N I N G S B U L L E T I N E N

=============================================

HUS Föreningswikin: http://hyy.helsinki.fi/wiki

HUS föreningsärenden på Facebook: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat

Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

 

 

 

1 Trimningsdag 25.4.2014

 

Trimma er förening, så den blir ännu bättre! HUS önskar alla hobbyföreningar, nationer och ämnes- och fakultetsföreningar välkomna till en "Virityspäivä" (Trimningsdag) 25.4.2014. Behöver era webbsidor förnyas? Hur kan man främja studieförmågan? Hur får man med gulnäbbarna i verksamheten? De bästa tipsen får du på Trimningsdagen! Trimningsdagen är en kursdag, där det erbjuds många olika kurser för föreningarnas funktionärer. Anmäl dig före 13.4!

 

Program och anmälning: http://hyy.helsinki.fi/sv/node/10526

 

=============================================

2 Nu kan man boka Alinasalen!

 

Glöm inte att lämna in ansökan om att hyra Alinasalen. Närmare information på webbplatsen: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/bokning-av-alinasalen

 

=============================================

3 Möbleringsstöd

 

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

 

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

 

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Stöd delas ut två gånger per år, i slutet av maj och i mitten av december. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

 

- vilken/vilka förening/ar som ansöker

- vad det är man vill anskaffa

- budget

- motiveringar till anskaffningen

 

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

 

Mera information:

 

Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda

050 537 3798

jarjestosihteeri@hyy.fi

 

=============================================

4 Har er förening beställt något som levereras till Nya studenthuset?

 

Om en förening beställer något per post till sin föreningslokal och paketet levereras till Nya studenthuset måste man komma ihåg följande: posten levereras till HUS kansli, där det finns mycket begränsat med utrymme för stora paket. Om ni beställer något som är större än ett vanligt brev ska ni be att få en försändelsekod, så ni kan följa upp försändelsen och vet när den har anlänt till HUS kansli. Det finns inte plats för stora paket på kansliet, så de måste avhämtas genast. HUS kan kvittera mottagna paket, men de lämnas vid postfacken i hallen, där föreningen får avhämta dem. OBS! HUS ansvarar inte för om paket som finns i hallen kommer på avvägar. Om det här arrangemanget inte passar går det alltid att beställa paketet exempelvis till ordförandes hemadress, eller se till att man är på plats då leverantören kommer.

 

Kom också ihåg att om er förening har ett postfack på centralkansliet så lönar det sig att kolla facket åtminstone ett par gånger i månaden.

 

=============================================

5 Håll dörrarna låsta och tänk på säkerheten!

 

På senare tid har obehöriga personer försökt ta sig in i Nya studenthuset, speciellt till A-trappan. Sannolikt har de rumänska romerna som rör sig i centrum märkt att dörrarna till Nya studenthuset ofta står öppna och att det i huset finns saker som det lönar sig att stjäla. Därför ber vi alla som rör sig i huset att vara extra vaksamma. Ytterdörrarna måste hållas låsta kvällstid och de som har fester i Alinasalen eller annanstans i huset måste till att det finns en dörrvakt. Vi rekommenderar att dörrarna från trappan till klubb- och festlokalerna hålls låsta så att oönskade personer inte kan smita in. Håll inte väskor, värdeföremål eller andra intressanta saker framme. Om ni märker att det rör sig utomstående i trappan eller om någon försöker ta sig in i huset ska ni ringa efter Securitas vakter. Jourhavande vakt nås på numret 040–5850791 kl. 8–16 och 040–5817574 kl. 16–08.

 

=============================================

6 Sammandrag av ordförandeseminariet 25.2

 

Nu är sammanställningarna från grupparbetena på ordförandeseminariet klara. Förutom de koncisa sammanställningarna från varje grupp har HUS föreningsutskott också gjort samlade anvisningar, Puheenjohtajan työkalut (Ordförandes verktyg) med nyttiga länkar och kontaktuppgifter. En allmän sida om seminariet finns i HUS föreningswiki. Materialet är på finska.

 

Sammanställning: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Koonti_HYYn_puheenjohtajaseminaarista.pdf

Verktygsbacken:  http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Puheenjohtajan_tyokalut.pdf

Wiki: http://hyy.helsinki.fi/wiki/index.php/Puheenjohtajaseminaari_I_2014

 

=============================================

 

 

N E W S L E T T E R   F O R   S T U D E N T   O R G A N I Z A T I O N S

=============================================

HYY’s Organisation wiki: http://hyy.helsinki.fi/wiki

HYY’s Organisational affairs: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat

Troubles with organisational premises: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

 

 

 

 

1 Tuning Day 25 Apr 2014

 

Tune in your organisation and make it even better! HYY welcomes all active members of recreational organisations, student nations, as well as subject and faculty organisations to Tuning Day on 25 Apr 2014. Does your website need revising? How to promote study ability? How to get freshmen involved in activities? Get the best tips on Tuning Day, a training event that offers a variety of training sessions to organisation members. Please sign up by 13 Apr!

 

Programme and registration: http://hyy.helsinki.fi/en/node/10524

 

=============================================

2 Reservation rounds for Alina Hall are ongoing!

 

Please remember to apply for the user hours of Alina Hall. More specific information is available on the website: http://hyy.helsinki.fi/en/blog/booking-rounds-alina-hall

 

=============================================

3 Furniture purchase grant

 

HYY supports furniture purchases for interior decoration in organisational premises. The grant is intended for organisations which primarily operate on HYY's premises and the grant is mainly directed to the purchasing of tables, chairs, cupboards with locks and other interior items. The aim is that the furniture would increase the cosiness of the organisational premises and the willingness of organisations to look after their premises even better.

 

When allocating the furniture grant, we pay attention to the following: the ecological aspect, sustainability and necessity of the purchase. The furniture grant is not supposed to cover the entire purchase price but organisations are also expected to participate in the financing of the purchase.

 

The organisation secretary receives applications for the furniture grant throughout the year. The furniture grant is allocated twice a year, at the end of May and in the middle of December.

You can apply for the grant with an informal application, which should include the following information:

- applying organisation/organisations

- applied furniture 

- budget

- reasons for the purchase

 

Applications can be submitted by e-mail to jarjestosihteeri(at)hyy.fi or by mail to the Student Union of the University of Helsinki, PL 1099, 00101 HELSINKI. Organisations that receive the grant must provide copies of the receipts to the same address no later than within four months after the allocation of the grant.

 

Further information:

 

Specialist (Organisations) Emi Maeda

050 537 3798

jarjestosihteeri@hyy.fi

 

=============================================

4 Has your organisation ordered goods to the New Student House?

 

If your organisation orders goods that are delivered as postal parcels to the organisational facilities at the New Student House, please note the following: mail is delivered to HYY's office and there is not much space for large parcels. If you order freight or other mail larger than a letter, please ask for a tracking code that lets you know when the package has arrived at HYY's office. There is no space to store large packages at the office and therefore they must be picked up immediately. All received packages can be signed by HYY but they are left in the mailing spot in the lobby, from where the organisation can pick them up. NB: HYY will not be responsible if a package ends up into wrong hands. If this arrangement is not suitable for the organisation, it is always possible to order a package to the chairperson's home address or come to the office to meet a package supplier.

 

Please also remember that if your organisations has a mailbox at the central office, you should check its content even a couple of times a month.

 

=============================================

5 Keep the doors locked and pay attention to safety!

 

Recently, unauthorised persons have tried to get into the facilities at the New Student House and the staircase A, in particular. Apparently, the Romanian Roma residing in the city centre have noticed that the doors of the New Student House are often open and there is something worth stealing in the building. As a result, we kindly ask that all persons in the building are particularly alert. In the evening, front doors must be locked and those who celebrate in Alina Hall, among others, should make sure that there is a guard at the door. We recommend that the doors leading to club and festive facilities are locked, so that unwanted persons cannot sneak in. Please do not keep bags,  interesting items or valuables visible. If you notice unauthorised persons in the staircase or someone trying to get in to the staircase, please call the Securitas security guards. The security guard on duty can be reached at 040-5850791 between 8am-4pm and 040-5817574 between 4pm-8am.

 

=============================================

6 Summaries from the chairperson seminar on 25 Feb

 

The group summaries of the chairperson seminar organised in February are now available. In addition to concise summaries collected from each group, HYY's Committee for Organisational Affairs has compiled Puheenjohtajan työkalut ("Chairperson's Tools") instructions with useful links and contact information. A general page about the seminar is available at HYY's organisation wiki. The material is available in Finnish.

 

Summaries: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Koonti_HYYn_puheenjohtajaseminaarista.pdf

Tool box :  http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Puheenjohtajan_tyokalut.pdf

Wiki: http://hyy.helsinki.fi/wiki/index.php/Puheenjohtajaseminaari_I_2014

 

=============================================

=============================================