Opiskelijalle

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Jokainen Helsingin yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen ja velvollinen maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä OILI-järjestelmässä. Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2016, jonka aikana jäsenmaksu on maksettava. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijalle lukuvuonna 2016-2017 on 103 euroa. Katso ilmoittautumisohjeet täältä. Uutena opiskelijana katso ilmoittautumisohjeet täältä.

Lukuvuosi 2016-2017 alkoi 1.8.2016. Kevätlukukausi 2017 alkoi 1.1.2017.

Jatkotutkinto-opiskelijana (esim. tohtorin- tai lisensiaatintutkintoa suorittavana) voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi missä tahansa vaiheessa lukuvuotta, muttet ole oikeutettu YTHS:n palveluihin tai matka-alennuksiin. Käytettävissäsi on kuitenkin laajasti muita etuja ja palveluita. Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on 48 euroa. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perus- että jatkotutkintoon Helsingin yliopistossa, on perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu sinulle pakollinen. Vain ylioppilaskunnan jäsenenä voit saada opiskelijakortin. Jatko-opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Vaihto-opiskelijana voit halutessasi liittyä ylioppilaskuntaan, jos opiskelusi kestää Helsingin yliopistossa vähintään kolme kuukautta. Liittymisen tulee kuitenkin tapahtua lukukauden alussa tai viiden päivän sisällä saapumisestasi.

OILI-ilmoittautumisjärjestelmä on käytössä läpi vuoden eli toimii myös kevälukukaudella, jos haluat muuttaa poissaolosi läsnäoloksi.

Mikäli et pysty maksamaan edellä mainituilla tavoilla (OILI tai WebOodi), voit myös maksaa jäsenmaksusi HYYn tilille yleisviitettä 28 04990 käyttäen. Tarkista tilivaihtoehdot alla olevasta yhteenvedosta. Tällöin ilmoittautumisesi ei kirjaudu automaattisesti, ja sinun tulee toimittaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta ilmoittautumisesi rekisteröimiseksi yliopiston opiskelijaneuvonnan palvelupisteeseen sähköpostitse tai käymällä paikan päällä.

Yhteenveto maksuista

Vapaaehtoiset maksut
  • HYYn kehitysyhteistyöhanke Bangladeshissa parantaa maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Kehitysyhteistyökeräyksellä tuetaan myös HYYn globaalikasvatustoimintaa.

  • HYYn sukukansaohjelma tukee Venäjän alueella asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen pyrkimyksiä säilyttää ja elvyttää omaa äidinkieltään ja identiteettiään.

  • Liittyäksesi osakuntaan maksa osakunnan jäsenmaksu. Kirjoita maksusuorituksen viestikenttään tai maksukuittiin osakuntasi lyhenne. Osakunnan jäsenmaksu ei kirjaudu automaattisesti opiskelijarekisteriin, joten huolehdi sen kirjaamisesta ilmoittautumisten vastaanottopisteessä. Jos olet uusi osakunnan jäsen, käy vielä erikseen kirjoittautumassa osakuntaan. Muista ottaa mukaasi maksutosite. Huomioi, että jotkut osakunnat edellyttävät vuosittaista kirjautumista osakunnassa jäsenyyden säilyttämiseksi (tarkista oman osakuntasi käytäntö). Lisätietoa osakuntien toiminnasta saat HYYn nettisivuilta, Ylioppilaskalenterista sekä osakuntien verkkosivuilta. Katso listaus osakunnista ja niiden lyhenteistä osakuntien yhteisvaltuuskunnan sivuilta.

Poissaolo

Poissaolevaksi ilmoittautuessasi sinun ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Poissaolevana et saa lukuvuositarraa etkä ole oikeutettu ylioppilaskunnan palveluihin tai opiskelijaetuihin ja -alennuksiin. Poissaolevana sinulla ei ole myöskään äänioikeutta ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa. Katso ohjeet poissaoloilmoittautumiseen yliopiston sivuilta.

Jäsenmaksunpalautukset lukuvuonna 2016-2017

Kaikkia maksupalautuksia on haettava viimeistään

  • 30.9.2016 syyslukukauden osalta
  • 31.1.2017 kevätlukukauden osalta

Kaikki palautukset haetaan HYYn palvelutoimistosta, jossa hakijan on esitettävä opiskelijakorttinsa ja toimitettava kuitit suoritetuista jäsenmaksuista. Tiliote, Excel-taulukkokuitti, mobiilinettipankin tilitapahtuman kuva tai Paytrailin sähköpostivahvistus maksusta eivät ole riittäviä tositteita. Verkkopankista tulostettu tilitapahtuman kuitti kelpaa.

Useammassa suomalaisessa yliopistossa läsnäolevana opiskelijana (eli useamman ylioppilaskunnan jäsenenä) voi anoa palautusta YTHS-maksusta määräaikaan mennessä siitä ylioppilaskunnasta, johon sen on viimeisimpänä maksanut. Tällöin tulee toimittaa kuitit molemmista jäsenmaksuista.

Jäsenmaksu voidaan muussakin tapauksessa palauttaa joko kokonaan tai osittain, jos erittäin painavat syyt sitä vaativat. Tällöin palautusta tulee hakea kirjallisesti ylioppilaskunnan talouspäälliköltä.

Erikoistapauksista katso virallinen ohje palautuksista.

Lisätietoja ilmoittautumisesta