Tiesitkö, että...

Kielet

A+ Ø a- | Tausta

Ylioppilaskunnan talous

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta on opiskelija- ja liiketoimintaa. Ylioppilaskunta omistaa HYY Yhtymän, joka on ylioppilaskunnan tapa järjestää liiketoimintansa. Lisätietoja yritystoiminnastamme saa HYY Yhtymän sivuilta.

Toimintatalous

  • Ylioppilaskunnan toimintatalous on lakisääteisen, itsehallintoon oikeutetun julkisoikeudellisen yhteisön säännöksiin ja talousarvioon sidottua käyttötaloutta, johon kulloinkin kuuluvan toiminnan määrittelee ylioppilaskunnan edustajisto. Ylioppilaskunnan toimintataloutta sääntelevät ylioppilaskunnan säännöt ja taloussääntö.
  • Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja HYY yhtymän voitonjaolla.  Jäsenmaksut kattavat suunnilleen kolmanneksen toimintatalouden vuosittaisesta rahoituksesta.
  • Toimintataloutta johtaa pääsihteeri. Ylioppilaskunnan talousjohtaja toimii myös HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajana. Talousjohtajan oleellisimpana tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan kiinteistötaloutta
  • HYYn talousarvio 2014

Organisaatiokaavio

Talousjohtokunta

Jäsenet 2014:

Puheenjohtaja, HYYn hallituksen jäsen Teemu Palkki (Osakuntien edustajistoryhmä)

Elisa Gebhard (Sosiaalidemokraattiset opiskelijat)
Otso Heiskanen (Osakuntien edustajistoryhmä)
Tuomas Junno (Ainejärjestöläiset)
Jonne Juntura (HELP)
Timo Jääskeläinen (Ainejärjestöläiset)
Joonas Kinnunen (Maailmanpyörä)
Nadja Lehtinen
Carolina Nystén (Oikea Suunta)
Visa Mikkola (Osakuntien edustajistoryhmä)
Mimmi Piikkilä (Maailmanpyörä)
Hanna Piitulainen (Ainejärjestöläiset)
Milja Teräväinen (Ainejärjestöläiset)
Reetta Vanhanen (Maailmanpyörä)
Antti Virtanen (Ainejärjestöläiset)

Jeena Vesivalo (henkilök. edustaja)