For Organisations

Premises and Booking Calendar

Club rooms

HYY tarjoaa piirissään toimiville järjestöille kerhotiloja Uudelta ylioppilastalolta ja Domus Gaudiumista kaksivuotisilla tilankäyttösopimuksilla.

Järjestötilojen jako tehdään HYYssä kahden vuoden välein. Mikäli järjestö haluaa itselleen kerhotilan, on sen haettava tilaa ylioppilaskunnalta järjestötilajaon yhteydessä. Myös jo ylioppilaskunnan tiloissa toimivien järjestöjen on haettava tilaa uudelleen aina ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Kerhotiloja koskee HYYn järjestötilojen käyttöohjesääntö.
Kerhotilat kaudella 2012-2013
Kerhotilat kaudella 2009-2010
Kerhotilat kaudella 2007-2008
Kerhotilat kaudella 2005-2006
Kerhotilat kaudella 2003-2004