Järjestöille

Hae HYYn toiminta-avustusta

27.01.2018

Ylioppilaskunta myöntää piirissään toimiville järjestöille vuosittain toiminta-avustusta, joka on tarkoitettu järjestön normaalin toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen tarkoitus ei ole kattaa kaikkia järjestön toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan järjestöltä odotetaan myös omaa aktiivisuutta toimintansa rahoituksessa, esimerkiksi jäsenmaksun muodossa. Avustuksen myöntäminen perustuu ensisijaisesti järjestön toimintaan, jota arvioidaan hakemuksen mukana toimitettujen liitteiden pohjalta. Toiminnan lisäksi otetaan huomioon järjestön jäsenpohja, taloudenhoidon suunnitelmallisuus ja tuen tarve. Ylioppilaskunnan talousjohtokunta hyväksyy vuosittain toiminta-avustuksen myöntämisen ja käytön ehdot.

Toiminta-avustusta haetaan sähköisen hakulomakkeen (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake) kautta osoitteessa tahlo.hyy.fi. Mikäli salasana ja/tai käyttäjätunnus ovat päässeet hukkumaan, ota yhteyttä järjestöasiantuntijaan. Toiminta-avustuksen viimeinen hakupäivä on 28.2.

Hakemukseen tarvittavat liitteet ovat
-Talousarvio 2018
-Toimintasuunnitelma 2018
-Tuloslaskelma 2017
-Tase 2017
-Tilin- tai toiminnantarkastuskertomus 2017
-Toimintakertomus 2017
-Tapahtumakalenteri 2017

Myös muita järjestön toimintaa koskevia liitteitä on mahdollista jättää hakemuksen tueksi, kuten esimerkiksi ympäristösuunnitelma tai yhdenvertaisuussuunnitelma.

Lisätietoja:

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HYYn hallituksen talousjohtokunnan puheenjohtaja Sara Järvinen [ a ] hyy.fi, 050 595 0324
HYYn hallituksen järjestövastaava Jane Kärnä [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Asiantuntija (järjestöt) Emi Maeda, emi.maeda [ a ] hyy.fi, 050 537 3798