Järjestöille

HYYn järjestökilpailut 2014

02.05.2014

HYYn valiokunnat julistavat avoimeksi vuoden 2014 järjestökilpailut. Osallistumisaika päättyy kilpailukohtaisesti, mutta kunkin sarjan voittaja julkistetaan HYYn puheenjohtajaseminaarissa 11.11.2014. Kaikkien kilpailujen raadit julkistetaan samalla. Palkinto vaihtelee kilpailusarjoittain.

 

Fuksitapahtumakilpailu

Onko järjestölläsi omaperäinen ja innostava fuksitapahtuma? Tuutorivaliokunta etsii parasta fuksitapahtumaa - jotain hieman erilaista, jotain uutta: liikuntaa, pikniköintiä, trekkeilyä… Tapahtuman konseptin ei tarvitse olla uusi, mutta se pitää järjestää tulevana syksynä. Pääkriteerinä kilpailussa on se, että tapahtuma pyrkii ottamaan huomioon kaikki kyseisen järjestön uudet opiskelijat.

Osallistuminen kilpailuun tapahtuu lähettämällä sähköpostin liitetiedostona (.doc/.odt/.pdf) max. 300 sanan mittainen vapaamuotoinen kuvaus fuksitapahtumasta sekä vastuuhenkilön yhteystiedot. Tapahtumakuvauksen perusteella tuutorivaliokunta valitsee noin viisi mielestään parhainta tapahtumaa viimeiselle valintakierrokselle ja vierailee näissä tapahtumissa. Voittaja julkistetaan 11.11. järjestettävässä pj-seminaarissa, joten tapahtuman tulee olla järjestettynä ennen sitä! HUOM! Vain järjestöt voivat osallistua.

Sähköposti fuksitapahtuman kuvauksesta lähetetään tuutorivaliokunnan puheenjohtajalle osoitteeseen ville.eerola@helsinki.fi viimeistään 15.8.2014. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan sadalla (100) eurolla.

Lisätietoja ja osallistuminen: ville.eerola a helsinki.fi

 

Liikuntatapahtumakilpailu

Oletteko HYYn liikuttavin järjestö? Järjestättekö järjestönne piirissä liikuntatapahtuman, joka kerää runsaasti kiinnostuneita liikkujia? HYYn järjestövaliokunta sekä Unisport etsivät liikuttavinta ja omaperäisintä tapahtumakonseptia HYYn järjestöjen piiristä. Liikuntatapahtuma on kokonaisuus, jonka arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon tapahtuman matala osallistumiskynnys.

Järjestöjen tulee lähettää kuvaus järjestämästään liikuntatapahtumasta. Kertokaa meille, miten tapahtuma järjestetään ja millä tavoin tavoitatte järjestönne erilaiset liikkujat. Voitte liittää kuvaukseen myös kuva- tai videomateriaalia tapahtumasta. Lähetä hakemuksesi järjestövaliokunnan arvioitavaksi viimeistään 10.10.2014 osoitteeseen jyrki.eriksson a helsinki.fi. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.

Tapahtumat arvioi järjestövaliokunnan kutsuma raati, jossa on osallistujia niin Unisportin kuin järjestövaliokunnankin puolesta.
Voittaja palkitaan sadalla (100) eurolla sekä Unisportin tarjoamalla ilmaisella lajikokeilulla Unisportin tiloissa.

Lisätietoja ja osallistuminen: jyrki.eriksson a helsinki.fi

 

Nettisivukilpailu

Löytyykö järjestöltäsi ulkoasultaan upeat nettisivut? Entä miten on sisällön laita? Järjestövaliokunta etsii kauneimpia ja tarkoituksenmukaisimpia nettisivuja HYYn järjestöjen piiristä. Nettisivut ovat kokonaisuus, joten huomiota kannattaa kiinnittää niin ulkonäköön, sisältöön kuin käytettävyyteenkin.

Järjestövaliokunta valitsee keskuudestaan raadin, joka valitsee finalistit. Raatiin voidaan pyytää tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Finalisteista äänestetään voittaja valiokunnan kokouksessa.
Järjestön tulee lähettää kuvakaappaus nettisivuista, nettisivujen osoite sekä järjestön yhteystiedot osoitteeseen tero.juutilainen a helsinki.fi viimeistään 10.10.2014.

Ehdotukset on oltava perillä viimeistään 10.10. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan sadalla (100) eurolla.

Lisätietoja ja osallistuminen: tero.juutilainen a helsinki.fi

 

Järjestölehtikilpailu

Toimittaako järjestösi kentän parasta lehteä? Näyttäkää kyntenne lähettämällä lehti HYYn järjestövaliokunnan kokoaman asiantuntijaraadin arvioitavaksi.

Kilpailuun osallistutaan toimittamalla yksi painettu numero lehteä vuodelta 2014 HYYn keskustoimistolle (HYY, Mannerheimintie 5 A, 00100 HKI) saatekirjeen kera. Saatekirjeestä on ilmettävä lehteä toimittava järjestö sekä lehden yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kirjeen vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / Järjestölehtikilpailu. Toimitettua materiaalia ei palauteta.

Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunnan puheenjohtajan koolle kutsuma kolmihenkinen asiantuntijaraati. Raati valitsee voittajan ainoastaan kilpailuun lähetetyn lehden perusteella. Mitään lisämateriaalia ei huomioida. Raadin jäsenet julkistetaan kilpailun voittajan julkistuksen yhteydessä.

Kilpailuun osallistumisen takaraja on 17.10. klo 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan sadalla (100) eurolla.

Lisätietoja: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

 

Haalarimerkkikilpailu

Onko järjestölläsi suunnitteilla uusi tai onko varastossa jo valmiiksi huikeaakin hienompi tai  hauskempi haalarimerkki? Mikäli vastaus oli jompaankumpaan kysymykseen KYLLÄ, lähetä järjestösi merkki järjestövaliokunnan arvioitavaksi.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä haalarimerkki tai sen luonnos. Valmiit haalarimerkit toimitetaan järjestövaliokunnalle HYYn keskustoimistolle (Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki). Kuoren vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / Haalarimerkkikilpailu. Luonnokset joko .jpg, .pdf tai .svg -muodossa lähetetään sähköpostitse osoitteeseen ahto.fi.harmo a helsinki.fi.  Liitä sekä valimiin merkin että luonnoksen mukaan saatekirje, josta ilmenee järjestön nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saatekirjeeseen voi myös kirjoittaa lyhyen vapaamuotoisen kuvauksen merkistä. Toimitettua materiaalia EI palauteta.

Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunta.

Kilpailuun osallistumisen takaraja on 31.10. kello 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan sadalla (100) eurolla.

Lisätietoja: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

 

Vuoden koulutuspoliittinen teko

Tekeekö järjestösi tiukkaa edunvalvontaa opiskelijoiden oikeuksien puolesta tai kehittääkö se opetusta kohti parempaa? HYYn koulutuspoliittisen valiokunnan järjestämään kilpailuun voi ilmiantaa järjestönsä edunvalvontaan tai opetuksen kehittämiseen liittyvän teon. Tämänlaisia edesottamuksia voivat olla esimerkiksi opintojen ohjaukseen tai tiedotukseen liittyvät asiat, tilojen käytön neuvotteluissa onnistuminen ja kurssien korvaavuushankkeet.

Ilmiannon voi tehdä vapamuotoisesti koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajistolle sähköpostilla osoitteeseen elli.saari a helsinki.fi. Hakemuksessa tulee kertoa teon taustat, lopputulos ja mikä oli järjestön osuus asiassa. Ehdotukset esitellään syksyllä koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksessa, jossa voittajasta äänestetään.

Ilmianto on tehtävä viimeistään 3.10. klo 15. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan kuudellakymmenellä (60) eurolla.

Lisätietoja ja osallistuminen: elli.saari a helsinki.fi