Järjestöille

HYYn järjestökilpailut 2016

24.05.2016

HYYn järjestövaliokunta julistaa vuoden 2016 järjestökilpailut auenneeksi! Kaikkien kilpailujen voittajat julkistetaan HYYn puheenjohtajaseminaarissa 21.11.

Tänä vuonna kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

Haalarimerkki
Järjestölehti
Sitsilaulu
Liikuntatapahtuma
Kansainvälisyystapahtuma tai -teko
Työelämätapahtuma tai -teko
Vuoden koulutuspoliittinen teko

Haalarimerkkikilpailu

Onko järjestölläsi suunnitteilla uusi tai onko varastossa jo valmiiksi huikeaakin hienompi tai  hauskempi haalarimerkki? Mikäli vastaus oli jompaankumpaan kysymykseen KYLLÄ, lähetä järjestösi merkki järjestövaliokunnan arvioitavaksi.
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä haalarimerkki tai sen luonnos. Valmiit haalarimerkit toimitetaan järjestövaliokunnalle HYYn keskustoimistolle (Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki). Kuoren vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / Haalarimerkkikilpailu. Luonnokset joko .jpg, .pdf tai .svg -muodossa lähetetään sähköpostitse osoitteeseen matias.i.nurmi(a)helsinki.fi.  Liitä sekä valmiin merkin että luonnoksen mukaan saatekirje, josta ilmenee järjestön nimi, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Saatekirjeeseen voi myös kirjoittaa lyhyen vapaamuotoisen kuvauksen merkistä. Toimitettua materiaalia EI palauteta.
Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunta.
Kilpailuun osallistumisen takaraja on 11.11. kello 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(a)helsinki.fi

Järjestölehtikilpailu

Parhaan järjestölehden etsintä on taas alkanut! Piteleekö ainejärjestösi tänä vuonna himoittua voittajan valtikkaa? Ota asiasta selvää ja osallistu HYYn järjestövaliokunnan järjestölehtikilpailuun. Kilpailuun osallistutaan toimittamalla yksi painettu tai digitaalinen numero lehteä vuodelta 2016. Painetut lehdet toimitetaan HYYn keskustoimistolle (HYY, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) saatekirjeen kera. Kirjeen vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / Järjestölehtikilpailu. Digitaalinen materiaali toimitetaan saatekirjeineen HYYn järjestövaliokunnan puheenjohtajalle sähköpostiosoitteeseen matias.i.nurmi(a)helsinki.fi. Saatekirjeestä on ilmettävä lehteä toimittava järjestö sekä lehden yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Toimitettua materiaalia ei palauteta.
Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunnan puheenjohtajan koolle kutsuma kolmihenkinen asiantuntijaraati. Raati valitsee voittajan ainoastaan kilpailuun lähetetyn lehden perusteella. Mitään lisämateriaalia ei huomioida. Raadin jäsenet julkistetaan kilpailun voittajan julkistuksen yhteydessä.
Kilpailuun osallistumisen takaraja on 21.10. kello 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(a)helsinki.fi

Sitsilaulukilpailu

Uuden Sitsimusiikin Kilpailu (USK) alkaa taas! Kappaleen tulee olla vähintäänkin uusi sanoitus, mutta myös uudet sävelmät ovat hyvin tervetulleita. Kappaleen tulee olla sitseille soveltuva kappale, mutta kappaleen teema on kuitenkin vapaavalintainen. Kappaleen tulee olla kilpailua varten tuotettu uusi kappale eli sitä ei ole vielä aiemmin laulettu sitseillä tai muussa tilaisuudessa.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki HYYn piirissä toimivat järjestöt. Vähintäänkin toivotaan toimitettavaksi laulun sanat ja käytetyn sävelmän nimi, uuden sävelmän kohdalla nuotit. Lisäksi toivottavaa on, että tuomaristolle toimitetaan jonkinlainen äänite kappaleesta esitetyssä muodossa.
Kilpailukappaleet voi toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen matias.i.nurmi(a)helsinki.fi tai vaihtoehtoisesti CD-levyllä HYYn keskustoimistolle sen aukioloaikoina (Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) kirjekuoressa. Kirjeen vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / Sitsilaulu.
Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunta.
Kilpailuun osallistumisen takaraja on 11.11. kello 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(a)helsinki.fi

Liikuntakilpailu

Järjestikö järjestösi tänä vuonna vuoden parhaan liikuntatapahtuman? Tai keksittekö uuden tempauksen, jolla saitte jäsenenne liikkumaan aiempaa innokkaammin?
Järjestöjen liikuntakilpailussa haetaan parasta järjestöjemme toteuttamaa liikuntatapahtumaa- tai tempausta. Kilpailuun saa osallistua joko yhden järjestön tai useamman järjestön toteuttamilla tapahtumilla ja tempauksilla, jotka on toteutettu vuoden 2016 aikana. Arvioinnissa painotetaan erityisesti osallistujia, jotka onnistuivat toiminnallaan innostamaan aiempaa suuremman määrän opiskelijoita mukaan liikkumisen pariin.
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kirjallinen kuvaus tapahtumasta sähköpostiosoitteeseen miran.hamidulla(a)oll.fi 11.11. klo 15 mennessä. Kuvauksesta tulee käydä ilmi osallistuva(t) järjestö(t), yhteyshenkilöt sekä tapahtuman luonne ja järjestämisajankohta ja -paikka. Aiheeseen liittyvä kuva- ja videomateriaali on myös erittäin tervetullutta.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Miran Hamidulla, miran.hamidulla(a)oll.fi

Kansainvälisyystapahtuma tai -teko

Onko järjestösi järjestänyt esimerkillisen kansainvälisen tapahtuman? Aktivoiko tapahtuma kv-opiskelijoita osallistumaan järjestön toimintaan? Ilmoita kansainvälinen tapahtumasi järjestövaliokunnalle!
Vain yksittäinen tähän vuoteen sijoittuva tapahtuma arvioidaan. Tapahtuman tulee olla jo järjestetty, alustava suunnitelma tapahtumasta ei riitä. Kansainvälisyystapahtumaksi luokitellaan tapahtumat, jonka kohdeyleisönä on järjestön tai tiedekunnan kv-yhteisö ja joissa on keskitytty kv-opiskelijoiden tavoittamiseen. Tapahtuman tulee olla aktivoinut kv-opiskelijoita osallistumaan järjestön toimintaan. Poikkitieteellisyys ja uusien verkostojen luominen lasketaan ansioksi.
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä vapaamuotoinen raportti tai esitelmä tapahtumasta sähköpostitse osoitteeseen matias.i.nurmi(a)helsinki.fi. Kuvauksesta tulee käydä ilmi osallistuvat järjestöt, yhteyshenkilöt sekä tapahtuman luonne ja järjestämisajankohta ja -paikka. Vaihtoehtoisesti paperille tulostetut kuvaukset toimitetaan HYYn keskustoimistolle (HYY, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) saatekirjeen kera. Kirjeen vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / KV-kilpailu.
Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunta.
Kilpailuun osallistumisen takaraja on 11.11. kello 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(a)helsinki.fi


Työelämäkilpailu tai -teko

Onko järjestösi järjestänyt tänä vuonna menestyksekkään työelämätapahtuman tai tehnyt jotakin muuta ansiokasta opiskelijoihin liittyvien työelämäasioiden edistämiseksi? Ilmoita tapahtumasi tai tekosi järjestövaliokunnalle!
Vain yksittäinen tähän vuoteen sijoittuva tapahtuma tai teko arvioidaan. Tapahtuman absoluuttisella koolla ei ole väliä, vaan sen vaikuttavuudella. Vaikuttavuus arvioidaan sen mukaan, minkälaista uutta tietoisuutta ja uusia mahdollisuuksia tapahtuma tai teko on tuonut opiskelijoille työelämään liittyen. Esimerkkejä vaikuttavuudesta voivat olla uudenlainen työelämään liittyvä yhteistyö työnantajien kanssa, työelämävalmiuksien lisääminen ja uusien näkökulmien nostaminen oman oppiaineen opiskelijoiden keskuudessa tai opiskelijoiden potentiaalin nostaminen uuteen valoon. Poikkitieteellisyys ja uusien verkostojen luominen lasketaan ansioksi. Mikäli tapahtuma on järjestetty aiemmin, tulee hakemuksessa kertoa, miten se tänä vuonna tapahtuma on menestynyt viime vuoteen verrattuna.
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kirjallinen kuvaus tapahtumasta sähköpostitse osoitteeseen matias.i.nurmi(a)helsinki.fi. Kuvauksesta tulee käydä ilmi osallistuvat järjestöt, yhteyshenkilöt sekä tapahtuman luonne ja järjestämisajankohta ja -paikka. Vaihtoehtoisesti paperille tulostetut kuvaukset toimitetaan HYYn keskustoimistolle (HYY, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) saatekirjeen kera. Kirjeen vastaanottajaksi on merkittävä HYYn järjestövaliokunta / Työelämäteko.
Kilpailun voittajan valitsee HYYn järjestövaliokunta.
Kilpailuun osallistumisen takaraja on 11.11. kello 15.00. Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(a)helsinki.fi

Vuoden koulutuspoliittinen teko

HYYn koulutuspoliittinen valiokunta haluaa kannustaa järjestöjä edunvalvontaan ja käytännön tekoihin opiskeluolosuhteiden parantamiseksi. Siksi valiokunta julistaa järjestöille Vuoden kopoteko-kilpailun. Kilpailuun voi osallistua teolla, jonka tavoitteena on ollut opiskelun sujuvoittaminen tai koulutuspoliittinen kannanotto. Järjestittekö opintopiirin, keksittekö uuden tavan kerätä opiskelijapalautetta tai tarjositteko päättäjille keppiä ja porkkanaa?  
Kertokaa siitä meille! Kilpailuun osallistutaan lähettämällä vapaamuotoinen raportti tai esitelmä tapahtumasta sähköpostitse osoitteeseen piia.pasanen(a)helsinki.fi. Kuvauksesta tulee käydä ilmi osallistuvat järjestöt, yhteyshenkilöt sekä tapahtuman luonne ja järjestämisajankohta ja -paikka. Vaihtoehtoisesti paperille tulostetut kuvaukset toimitetaan HYYn keskustoimistolle (HYY, Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki) saatekirjeen kera. Kirjeen vastaanottajaksi on merkittävä HYYn kopovaliokunta / Kopoteko.

Kilpailun voittajan valitsee HYYn kopovaliokunta.
Kilpailuun osallistumisen takaraja on 11.11. kello 15.00.  
Myöhästyneitä osallistumisia ei huomioida.
Voittaja palkitaan 100 eurolla.
Lisätietoja: Piia Pasanen, piia.pasanen(a)helsinki.fi

Tagit: