Järjestöille

Järjestökilpailujen voittajat

17.12.2017

HYYn Järjestövaliokunnan vuoden 2017 Järjestökilpailujen voittajat on valittu ja palkittu! Julkistaminen ja palkitseminen tapahtui 20.11. järjestetyssä Järjestögaalassa. Osallistujia oli paljon ja kilpailuehdotusten taso oli huikean korkea. Alla on kuvailtuna kukin kilpailuluokka, siinä käytetyt kriteerit sekä voittaja.

Haalarimerkkikilpailu
Haalarimerkkikilpailussa etsittiin niin hauskoja, hienoja, oivaltavia tai muulla tavoin huikeita haalarimerkkejä. Haalarimerkkikilpailuun tuli osallistumisia yhteensä 16. Osa merkeistä toi jollakin hauskalla ja kekseliäällä tavalla esiin järjestön olemassaolon tarkoituksen (esimerkiksi oppiaineen tai harrastuksen), osa oli tehty jotakin tiettyä tapahtumaa varten ja osa otti kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin. Voittajaksi selviytyi erityispedagogiikan ainejärjestö Erikeepperin haalarimerkki. Voittaja päätettiin äänestämällä Järjestövaliokunnan kokouksessa.


Järjestölehtikilpailu
Järjestölehtikilpailuun saattoi osallistua sähköisellä tai paperisella lehdellä. Kilpailuun tuli 14 osallistumista. Kilpailuehdotukset kävi läpi ja arvioi erikseen koottu raati. Raati katsoi, että kaikki osallistuneet järjestölehdet olivat varsin laadukkaita. Edukseen erottuivat erityisesti Kannunvalajien Tutkain, poliittisen historian opiskelijoiden Polho ry:n Poleemi sekä viestinnän opiskelijoiden ainejärjestön Media ry:n Groteski. Näistä kolmesta voittajaksi valikoitui tänä vuonna Kannunvalajien Tutkain. Raadin arvion mukaan Tutkain ottaa kantaa ilmiöihin yhteiskunnassa ja yliopistolla. Kilpailuun osallistunut numero tarkasteli ihmisyyttä ja sitä, mitä on olla minä. Osa lehdestä oli julkaistu englanniksi, jonka raati katsoi lehden eduksi. Lehden sisällöt ja ulkoasu olivat ammattitaitoisesti tuotettuja. Näiden perustelujen pohjalta raati valitsi Tutkaimen voittajaksi. Katso kilpailuun osallistunut numero täältä: http://issuu.com/tutkain/docs/tutkainissuu2/1?e=0

Sitsilaulukilpailu
Sitsilaulukilpailuun, toiselta nimeltään Uuden sitsimusiikin kilpailuun, osallistuneiden kappaleiden tuli olla vähintään uudelleen sanoitettuja, mutta myös uudet sävelmät olivat tervetulleita. Laulun tuli soveltua sitseille, muuten kappaleen aihe oli vapaavalintainen. Lisäksi kappaleen tuli olla kirjoitettu vuoden 2017 aikana ja se saattoi olla vielä esittämätön. Kilpailuun osallistui 9 uutta sitsilaulua. Laulujen sanoitukset kertoivat muun muassa opiskeluista, opiskelijaelämästä ja sen haasteista sekä ajankohtaisista muutoksista. Voittajan valitsi Järjestövaliokunta kokouksessaan ja kappaleiden toimivuutta testattiin laulamalla ne läpi. Voittajaksi äänestettiin tänä vuonna humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Humanisticumin Valehtelisin jos edustaisin. Kappaleen sanoitettiin ja sovitettiin syksyn opiskelijaedustajien rekrytoimisen aikaan. Kappaleen voi kuunnella täältä: https://soundcloud.com/timo-kalliokoski-257598080/valehtelisin-jos-edust...

Yhteistyökilpailu
Yhteistyökilpailussa etsittiin kahden tai useamman järjestön omaperäistä, näkökulmia-avartavaa, jäseniä erityisesti hyödyttävää tai ilahduttavaa yhteistyötä. Yhteistyö sai olla pitkäaikaisempaa toimintaa tai toiminnan osa, tai jokin yhdessä järjestetty huikea tapahtuma tai tempaus. Yhteistyön tuli olla tapahtunut vuoden 2017 aikana. Kilpailuun osallistui seitsemän erilaista yhteistyön muotoa. Osallistuneissa oli niin uusista koulutusohjelmista tai oppiaineiden tiedekuntamuutoista johtanutta yhteistoimintaa, opintomatka, tiedekunnan eri järjestöjen hallitusten ryhmäyttämistä, urheilutapahtuma sekä kaikkien osakuntien yhdessä järjestämä Fuksidisko. Osallistuneet yhteistyöt olivat kaikki laadukkaita ja ilahduttivat voittajan valinnutta Järjestövaliokuntaa suuresti. Voittajaksi ennaltamääriteltyjen kriteerien pohjalta selviytyi poliittisen historian opiskelijoiden Polho ry:n ja Valtio-opin opiskelijoiden VOO ry:n yhteistyössä muiden Suomen politiikan ja poliittisen historian opiskelijoiden, P-klubi ry:n Turusta, Iltakoulu ry:n Tampereelta, Puolue ry:n Jyväskylästä, Kosmos Buran ry:n Rovaniemeltä sekä Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan ja Kansainvälisen politiikan yhdistys FAIA ry:n kanssa järjestämä kaksipäiväinen Konflikti 2017 -konfliktinratkaisusimulaatio. Lisätietoja voittajasta tapahtuman nettisivuilta: https://www.conflictsimulation.net

BOOST365 -kilpailu
BOOST365 -kilpailussa etsittiin keinoja joilla järjestöt saavat aktiivitoimijansa jaksamaan koko vuoden. Kilpailuun saattoi osallistua erilaisilla teoilla tai toiminnanmuodoilla, joilla huolehditaan aktiivien jaksamisesta. Kilpailuun tuli deadlineen mennessä harmillisen vähän osallistujia, joka lisäsi huolta siitä, huolehditaanko toimijoiden jaksamisesta ja onko järjestöillä tarpeeksi osaamista ja ideoita tehdä tätä. Jaksamis-teema oli Järjestövaliokunnan vuodessa keskeinen ja sen merkityksellisyyttä ja tarpeellisuutta tullaan jatkamaan myös tulevana vuonna. Kilpailun voittajan valitsi erillinen raati, joka koostui valiokunnan edustajasta sekä Nyyti ry:n edustajasta. Voittajaksi valittiin Aikuiskasvatuksen kilta, jonka jaksamiseen tähtäävä toiminta oli monipuolista, jatkuvaa, matalakynnyksistä, osallistavaa ja laadukasta.

Vuoden opintoteko -kilpailu
HYYn opintovaliokunta haluaa kannustaa järjestöjä edunvalvontaan ja käytännön tekoihin opiskeluolosuhteiden parantamiseksi. Siksi valiokunta järjesti jälleen Vuoden opintoteko-kilpailun.Kilpailuun pystyi osallistumaan opintoihin, koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan liittyvillä teoilla. Kilpailuun hyväksyttiin teot, jotka oli toteutettu vuoden 2017 aikana kilpailun määräajan umpeutumiseen mennessä. Kilpailuun osallistui yhteensä 6 tekoa, kaikki todella hyviä ja merkityksellisiä. Osallistuneet teot liittyivät muun muassa opiskelijoiden antamaan kurssipalautteeseen, mentorointiin, opintokykyyn, uudella kampukselle kotiutumiseen sekä tutkintoaikoihin vaikuttamiseen. Voittajan valitsemisessa perusteina käytettiin vaikutusta ja sen pitkäaikaisuutta, yhteistyötä ja yhteisön osallistamista. Lisäksi eduksi katsottiin hyvä viestintä. Näiden pohjalta voittajaksi valittiin estetiikan ainejärjestö Aistimus ry:n, yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestö Katharsis ry:n, teatteritieteen ainejärjestö Repliikki ry:n ja musiikkitieteen ainejärjestö Synkooppi ry:n yhteinen toiminta, jonka ansiosta taiteiden tutkimuksen aineille saatiin turvattua tuntiopetuksen määrärahat, joita oltiin supistamassa.

Vuoden ympäristösitsit -kilpailu
HYYn Ympäristövaliokunta on vuoden aikana työstänyt Sitsioppaan, jonka avulla järjestöjen on helpompi kiinnittää huomiota ympäristöystävällisyyteen sitsatessaan. Opas ilmestyy alkuvuodesta 2018. Ympäristövaliokunnan järjestämässä kilpailussa etsittiin vuoden huikeimpia ympäristöystävällisiä sitsejä. Kriteereinä toimivat erityisesti se kuinka hyvin sitseillä otettiin huomioon kierrätys, ruoan ilmastovaikutukset ja hävikki sekä krääsättömyys. Kilpailuun osallistui kolme järjestöä. Voittajaksi valittiin biologian opiskelijoiden ainejärjestö Symbioosi ry. Symbioosin sitsit saivat valiokunnalta kiitosta erityisesti herkullisen kuuloisesta, ehjästä ja satokauden huomioivasta menusta, kierrätyksestä sekä omasta sahdista.