Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yleisestä asumistuesta (24.1.2014)

24.01.2014

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) kiittää mahdollisuudesta lausua yleisen asumistuen muutoksesta ja iloitsee suunnitelluista muutoksista tuen yksinkertaistamisen, parantuneen ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden osalta.

Ruokakunnan ja avosuhteen määrittely (1 luku, 4-5§) heteronormatiivisen perhekäsityksen mukaan on kuitenkin monella tavoin ongelmallinen niin hakijan kuin käsittelijänkin kannalta. Toivomme, että samassa asunnossa asuville henkilöille ei määrättäisi keskinäistä elatusvastuuta heidän ikänsä tai juridisen sukupuolensa perusteella. Yleinen asumistuki pitää mielestämme muuttaa yksilökohtaiseksi etuudeksi. Asuinkustannukset tulee voida jakaa asunnossa asuvien henkilöiden määrän mukaan myös ilman oletetun puolison tulojen vaikutusta. Asunnossa asuvien alaikäisten lasten puolesta tukea voi hakea hänen huoltajansa. Eroperheissä, joissa on päädytty yhteishuoltajuuteen ja jaettuun asumiseen, tulee voida huomioida kunkin lapsen asumiskustannukset molemmissa asuinnossa, joissa hän tosiasiassa asuu.

Yleisen asumistuen ulkopuolelle sulkeminen kesän ajaksi vain syyslukukaudella jatkuvien opintojen perusteella ei lakiesityksessä (2 luku, 8§) ole oikeudenmukaista. Opintotuen ehtojen kiristyttyä sen kaksiportaisen myöntämisen ja opintojen edistymisen seurannan tiukentumisen myötä sekä asumislisäkuukauden nykyään vaikuttaessa myös opintotukikuukausien määrään ei opiskelija käytännössä voi rahoittaa kesän ajan asumistaan opintotuella, mikäli hän ei oikeasti pysty edistämään opintojaan täysipainoisesti kaikkien kesäkuukausien aikana. Opintotuki myös pitää kesän ajaksi aina hakea erikseen uutena tukena, mikä vaikuttaa sen myöntämisehtoihin. Se herättää kysymyksen siitä, olisiko opiskelijoiden kesän asumisen tuki jatkossa järkevää hoitaa yleisen asumistuen puitteissa tai löytyisikö opiskelijoiden kesän ajan asumisen tukemiseen muita keinoja, jotka eivät rasittaisi kuntien toimeentulotukea.

hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen

pääsihteeri Katri Korolainen