Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 203 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Haluaako järjestönne ansaita vappuna rahaa?

Nyt on oiva mahdollisuus tehdä talkoilla ympäristöteko ja täydentää samalla järjestönne rahakirstua. HYY julistaa järjestöille tarjouskilpailun Ullanlinnanmäen vappusiivouksesta.

Järjestön tulee sitoutua vähintään kymmenen henkilön täysipainoiseen työpanokseen. Siivous tapahtuu pe 2.5. noin klo 7-14.

Tarjoukset 12.4. mennessä HYYn kulttuurin asiantuntija-tuottajalle Pipsa Penttiselle (pipsa.penttinen@hyy.fi, 050 537 2831).

HYY myöntää piirissään toimiville järjestöille projektiavustuksia. Avustukset on tarkoitettu toiminnan monipuolistamiseen ja uusien projektien toteuttamiseen sekä näihin liittyviin hankintoihin. Projektiavustusten jaossa painotetaan erityisesti uusien opiskelijoiden vastaanottoon ja kansainvälisten opiskelijoiden integrointiin liittyviä projekteja.

Avustuksia jaetaan yhteensä enintään 7000 euroa, maksimissaan 500 euroa yhdelle projektille. Niitä haetaan erillisellä lomakeella, joka sijaitsee osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50163/. Lomake sulkeutuu 11.4.2014 klo 23:59.

 

Avustuksen ehdot

 • Projekti ei ole järjestön jatkuvaa tai jokavuotista toimintaa
 • Projektin tarkoitus ei ole ristiriidassa HYYn tavoitteiden tai yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.Avustuksia pyritään myöntämään tasapuolisesti erityyppisten järjestöjen erilaisille hankkeille.
 • Avustuksia voidaan myöntää myös jo aiemmin vuonna 2014 toteutuneille projekteille, kunhan ne muuten täyttävät avustuksen kriteerit.
 • Avustuksia ei myönnetä vakinaisiin palkkoihin tai palkkioihin.
 • Yhdelle projektille voidaan myöntää avustusta enintään 500 euroa.
 • Avustus voidaan kohdentaa jonkin tietyn kulun kattamiseen.
 • Mikäli projekti ei toteudu tai sen luonne muuttuu merkittävästi, tulee järjestön palauttaa maksettu avustus.
 • Järjestön on tehtävä HYYlle raportti tai selvitys projektin toteutumisesta joko erikseen ilmoitettavana ajankohtana tai vuoden 2014 toimintakertomuksensa yhteydessä.

Kaikille avustusta hakeneille järjestöille lähetetään tieto avustuspäätöksestä. Kaikille avustusta saaville järjestöille lähetetään tiedoksi myönnetty avustussumma ja muistutus avustuksen ehdoista sekä mahdollinen päivämäärä, johon mennessä järjestön on tehtävä selvitys avustuksen käytöstä.

 

Lisätietoja:

Teemu Palkki

HYYn hallituksen jäsen

Talousjohtokunta, sukukansat, liikunta

050-5950324

teemu.palkki@hyy.fi

Varauskierrokset

Alina-salia voi varata kaksi kertaa vuodessa toteutettavien varauskierrosten aikana. Varauskierroksia on kaksi kappaletta ja molemmilla kierroksilla voi hakea yhtä vuoroa. Varauksen tekevän järjestön tulee olla osallistunut Alina-salin käyttökoulutukseen vuoden 2014 aikana, tai osallistua erikseen järjestettävään lisäkoulutukseen. Mikäli järjestö ei osallistu koulutuksiin, varaus raukeaa.

Varaukset tehdään sähköisellä lomakkeella.

Ennakkovaraus

Ennakkovarausaika on 25.–31.3. Tällöin järjestöillä on mahdollisuus varata juhlatiloja ennakkoon ennen varsinaisten varauskierrosten alkamista, mikäli järjestöllä on hyvin perusteltu syy (esim. vuosijuhla) hakea jotain tiettyä päivää. Ennakkovaraukset toimitetaan sähköpostitse järjestövaliokunnan puheenjohtaja Ahto Harmolle osoitteeseen ahto.fi.harmo@helsinki.fi

Ennakkovarauksesta on käytävä ilmi:

 • Varaava järjestö
 • Yhteyshenkilö ja puhelinnumero
 • Tapahtuma, johon tila halutaan varata, ja tilaisuuden luonne

Päätökset ennakkovarauksista tekee järjestövaliokunta yhdessä hallituksen järjestövastaavan ja asiantuntijan (järjestöt) kanssa 1.4. klo 17-19.

Varsinaiset varauskierrokset

Varaukset tehdään kahdessa kierroksessa, joissa molemmissa voi hakea yhtä vuoroa Alinaan. Järjestöjen tulee tarkistaa kulloinkin vapaana olevat vuorot ylioppilaskunnan sähköisestä kalenterista osoitteesta http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Varauskierrokset ovat 3.4.–7.4. ja 10.4.–14.4.

Varauksen saapumisaika ei vaikuta tilan saamiseen, mutta puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Jos varauksissa esiintyy päällekkäisyyksiä, tarjotaan kyseisille järjestöille sovittelulla muita vapaita vuoroja. Jos sopuun ei päästä, ratkaistaan tilan saaja arpomalla. Sovittelusta ja arvonnasta vastaa järjestövaliokunnan puheenjohtaja yhdessä valiokunnan kanssa.

HUOM! Järjestön nimeämän yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa puhelimella varauskierrosten päätyttyä, kun varauksia käsitellään. Näin päällekkäisten varausten sovittelu on mahdollista. Järjestöjen olisi hyvä miettiä myös vaihtoehtoisia päivämääriä siltä varalta, että alkuperäinen tilavaraus menee päällekkäin toisen järjestön tapahtuman kanssa. Varmistakaa myös aina ennen jokaista varausta, että toivomanne päivä on vapaa!

I kierros

Varausaika 3.4. klo 12.00 – 7.4. klo 22.00. Varaukset tehdään lomakkeeseen
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49284/lomake.html
Varausten käsittely 8.4. klo 17.00-20.00

II kierros

Varausaika 10.4 klo 12.00 - 14.4. klo 22.00. Varaukset tehdään lomakkeeseen
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49285/lomake.html
Varausten käsittely 15.4. klo 17.00-20.00

Huomaathan, että varauskierrokset eivät pääty puoliltaöin!

Varaukset päivitetään sähköiseen kalenteriin kierrosten jälkeen.

Varaukset kierrosten jälkeen

Jäljelle jääneitä vapaita vuoroja voi tiedustella 17.4. alkaen HYYn palvelutoimistosta. Vapaat vuorot näkyvät HYYn varauskalenterista osoitteessa http://hyy.helsinki.fi/varaukset/

Varausten priorisointi

Ennakkovaraus koskee erityisesti vuosijuhlia, vuosijuhlien jatkoja ja tietyn päivämäärän tapahtumia. Varsinaisilla varauskierroksilla eniten painoarvoa ovat perinteisesti saaneet järjestöjen yhteistyötapahtumat. Priorisoinnista päättää järjestövaliokunta yhdessä hallituksen järjestövastaavan ja asiantuntijan (järjestöt) kanssa.

Alina-salin käyttöä koskevat HYYn juhlatilojen käyttösopimuksen ehdot löytyvät osoitteesta http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alina-salin%20k%C3%A4ytt%C3%B6ehdot%202014.pdf

Kunkin Alina-salia kevät- tai syyslukukaudella käyttävän järjestön tulee lähettää vähintään yksi edustaja salin käyttökoulutukseen, jotta voi käyttää varauksensa. Seuraava koulutus järjestetään 18.3. kello 16 Alina-salissa (Mannerheimintie 5 A, 3-kerros). Huomioithan, että mikäli järjestösi on osallistunut koulutukseen jo vuoden 2014 aikana, ei koulutukseen tarvitse osallistua uudelleen. Maaliskuun koulutuksen lisäksi järjestetään vielä yksi koulutus syksyllä.

Ilmoittautumiset 17.3. mennessä sekä lisätietoja: järjestövaliokunnan puheenjohtaja Ahto Harmo, ahto.fi.harmo@helsinki.fi.