Virheviesti

Notice: Only variables should be passed by reference funktiossa hyy_utils_i18n_translate_path() (rivi 203 tiedostossa /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!
Projektituki järjestöille ja jäsenille haussa!

Haluaako järjestönne ansaita vappuna rahaa?
Tervetuloa HYYn kansainvälisten asioiden tapaamiseen!
Yhdenvertaisuustoimijoiden tapaaminen

Onko sinulla tai järjestölläsi upea idea?
Tarvitsetko toteutukseen tukea?

Hae innovatiivisten oppimismuotojen tukea tai projektitukea!

HYY jakaa innovatiivisten oppimismuotojen tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille, joilla voidaan esimerkiksi kehittää opetusmetodeja tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia.

Muille projekteille voit hakea projektitukea. Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa.

Kummankin tuen haut alkavat 16.3. ja päättyvät 6.4.

Hakuehdot ja ohjeet selviävät alta!


Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti.
Innovatiivisten oppimismuotojen tukea ovat vuosien varrella saaneet esimerkiksi elintarviketieteilijöiden saippuapaja, eläinlääketieteen opiskelijoiden satulakurssi, kansainvälisen ympäristöseminaarin työpajatyöskentely sekä humanistien taidenäyttelyopintopiiri.

Tukea jaetaan yhteensä 5000 euroa (n. 100-900 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYYn tiedotuksessa hyvinä esimerkkeinä.  Opiskeluprojektien tulee olla mahdollisimman avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:
•    matka-tai tarjoilukustannuksiin
•    tilakustannuksiin, ellei kyse ole erityisvarustellusta tilasta, jota ei ole mahdollista saada maksutta.
•    julkaisujen painamiseen, ellei hakemuksen perusteella muuta päätetä
•    graduprojekteihin
•    sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle
•    jatkuvaan toimintaan

Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä.
Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa 16.3. Lomake löytyy täältä.

Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen.

Viimeinen hakupäivä on 6.4 klo 23:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Minna Silvennoinen, minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.


Projektituki järjestöille ja jäsenille haussa!

HYY myöntää projektitukea piirissään toimiville järjestöille sekä jäsentensä ryhmittymille. Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa.

Projektituki myönnetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja se peritään pois mikäli taho, jolle se on myönnetty, ei pysty osoittamaan, että rahat on käytetty kyseiseen projektiin.

Tänä vuonna projektitukea kohdennetaan erityisesti yhdenvertaisuutta edistäville hankkeille!

Projektitukihakemus tehdään vapaamuotoisena, siinä täytyy kuitenkin tulla esille seuraavat asiat:

Projektin nimi
Järjestävä taho (järjestö/jonkin muu)
Vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti
Järjestävän tahon tilinumero

Itse projektista on tuotava esille seuraavat asiat:

Projektin idea: mitä ollaan tekemässä
Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi
Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa
Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu
Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.
Kohde: kenelle projekti on suunnattu
Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa

Hakemuksessa tulee esitellä myös projektin talousarvio, eli kuvaus menoista ja tuloista
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen lauri.linna@hyy.fi tai palvelutoimistoon paperiversiona.

Projektitukien haku alkaa 16.3. ja päättyy 6.4 klo 23.59.
Huom! palvelutoimistoon palautuksen deadline on 6.4 klo 15.00


Haluaako järjestönne ansaita vappuna rahaa?


Nyt on oiva mahdollisuus tehdä ympäristöteko ja täydentää samalla järjestönne rahakirstua! HYY julistaa järjestöille tarjouskilpailun Ullanlinnanmäen vappusiivouksesta.

Järjestön tulee sitoutua vähintään kymmenen henkilön täysipainoiseen työpanokseen. Siivous tapahtuu tiistaina 2.5. noin klo 7-14.

Tarjoukset ma 10.4. klo 10 mennessä Elina Niemiselle (elina.nieminen(a)hyy.fi) otsikolla ”Ullanlinnanmäen siivous”. Jos kaksi järjestöä tekee saman tarjouksen, tarjouskisan voittaa tarjouksen ensimmäisenä lähettänyt järjestö. Tarjouskisan voittaneeseen järjestöön otetaan yhteyttä 10.4.


Tervetuloa HYYn kansainvälisten asioiden tapaamiseen!


Järjestämme viisi kampuskohtaista tapahtumaa, joissa pääset tutustumaan kampuksesi muihin kv-vastaaviin ja järjestöihin, saat uusia ideoita ja toimintatapoja, kuulet HYYn kv-toiminnasta ja siitä mitä yliopistolla tapahtuu! Tapaamisia järjestetään Meilahden, keskustan, Kumpulan ja Viikin kampuksilla. Lisäksi järjestämme erityisesti harrastejärjestöille ja osakunnille suunnatun yleisen tapaamisen keskustassa. Toivomme että ilmoittaudut ensisijaisesti sen kampuksen tapaamiseen, missä järjestösi toimii. Mikäli tämä ajankohta ei sovi, voit tietenkin ilmoittautua myös muihin tapaamisiin!

Ilmoittaudu tästä 19.3. mennessä


Yhdenvertaisuustoimijoiden tapaaminen


Haluatko kuulla miten muualla on madallettu kynnystä osallistua järjestötoimintaan?
Haluatko ideoita järjestösi yhdenvertaisuuden kehittämiseen?

Tule yhdenvertaisuudesta kiinnostuneiden järjestötoimijoiden tapaamiseen!

Paikalle ovat tervetulleita niin järjestöjen yhdenvertaisuusvastaavat kuin muutkin teemasta kiinnostuneet järjestötoimijat.

Tapaamisessa jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä tutustutaan toisiin samojen kysymysten kanssa painiviin järjestötoimijoihin.
Tapaaminen järjestetään 27.3. klo 17.00 alkaen Uudella ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 5A, 2. kerros. Tilana toimii ylioppilaskunnan kokoustila Topelius.

Mikäli sinulla on kysyttävää tapaamisesta tai aihepiiristä, niin ole yhteydessä (lauri.linna@hyy.fi)!

Varauskierrokset Alina-salin syksyn 2017 vuoroille alkavat!

Alina-salia voi varata varauskierrosten aikana. Varsinaisia varauskierroksia on keväällä kaksi kappaletta. Lisäksi järjestetään ennakkovarauskierros. Näillä kierroksilla järjestö voi saada yhteensä kaksi (2) Alina-vuoroa syksylle 2017. Varaukset tehdään kunkin varauskierroksen omalla sähköisellä lomakkeella.

Kunkin järjestön tulee olla käynyt Alina-salin käyttökoulutus vuoden 2017 aikana ennen järjestö varausta. Lisäkoulutusta järjestetään tarvittaessa syksyllä 2017. Mikäli järjestö ei osallistu koulutuksiin, varaus raukeaa.

Alina-salin käyttöä koskevat HYYn juhlatilojen käyttösopimuksen ehdot löytyvät täältä.


Ennakkovaraus
Ennakkovarauskierros on auki 13.3. klo 10:00 – 20.3. klo 10:00. Tällöin järjestöillä on mahdollisuus varata juhlatiloja ennakkoon ennen varsinaisten varauskierrosten alkamista. Ennakkovarauskierros koskee erityisesti vuosijuhlia, vuosijuhlien jatkoja ja tietyn päivämäärän tapahtumia.

Mikäli järjestölle myönnetään Alina-salin vuoron ennakkokieroksella, se EI voi hakea vuoroa 1. varsinaisella varauskierroksella, vaan voi saada toisen käyttövuoronsa vasta 2. varsinaisella kierroksella.

Ennakkovarauskierroksen varauslomake: https://goo.gl/forms/aIqkjP92ysrp0Gmd2

Päätökset ennakkovarauksista tekee järjestövaliokunta yhdessä hallituksen järjestövastaavan ja asiantuntijan (järjestöt) kanssa 20.3. klo 17-20.

Varsinaiset varauskierrokset
Varaukset tehdään kahdessa kierroksessa, joissa molemmissa voi hakea yhtä vuoroa Alinaan, mikäli järjestölle ei myönnetty ennakkovarauksella vuoroa. Järjestöjen tulee tarkistaa kulloinkin vapaana olevat vuorot ylioppilaskunnan sähköisestä kalenterista osoitteesta http://hyy.helsinki.fi/varaukset/ 
Mikäli järjestö yrittää varata jo varattuja päiviä, voi se vaikuttaa negatiivisesti vuoron saamiseen.

Varauksen saapumisaika ei vaikuta tilan saamiseen, mutta puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Jos varauksissa esiintyy päällekkäisyyksiä, tarjotaan kyseisille järjestöille sovittelulla muita vapaita vuoroja. Jos sopuun ei päästä, ratkaistaan tilan saaja arpomalla. Sovittelusta ja arvonnasta vastaa Järjestövaliokunta. Järjestön nimeämän yhteyshenkilön tulee olla tavoitettavissa puhelimella varauskierrosten päätyttyä, kun varauksia käsitellään. Näin päällekkäisten varausten sovittelu on mahdollista. Järjestöjen olisi hyvä miettiä myös vaihtoehtoisia päivämääriä siltä varalta, että alkuperäinen tilavaraus menee päällekkäin toisen järjestön tapahtuman kanssa.

I kierros
Varausaika: 21.3. kello 12:00 – 27.3. kello 23:59.
Varaukset tehdään lomakkeeseen: https://goo.gl/forms/RCRtr7IXkVi4T02T2
Varausten käsittely 28.3. klo 17-20.

II kierros
Varausaika 29.3. kello 12:00 - 4.4. kello 23:59.
Varaukset tehdään lomakkeeseen: https://goo.gl/forms/k03byFyvyC8VvVli1
Varausten käsittely 5.4. klo 16:30-19.


Varaukset päivitetään sähköiseen kalenteriin kunkin kierroksen jälkeen ja varausta hakeneille järjestöille laitetaan sähköpostilla viesti.

Varaukset kierrosten jälkeen
Jäljelle jääneitä vapaita vuoroja voi tiedustella 10.4. alkaen HYYn palvelutoimistosta. Vapaat vuorot näkyvät varauskierrosten jälkeen HYYn varauskalenterista.

Mikäli Alina-salin varauskierroksista on kysyttävää, voitte olla yhteydessä Järjestövaliokunnan puheenjohtajistoon: jarjestovaliokunta@hyy.fi tai puheenjohtajaan jane.karna@helsinki.fi, 0405896369.

Alina-salin varauskierrokset alkavat 13.3.
Järjestöstäsi HYYn Instagramin viikon kuva?
Järjestövaliokunnan uusien ilta
Ympäristövaliokunnan uusien ilta

Alina-salin varauskierrokset alkavat 13.3.

Varauskierrokset Alina-salin syksyn vuoroille alkavat 13.3.. Sali on varattavissa 4.9. alkaen. Varaukset tehdään varauskierrosten aikana sähköisillä hakulomakkeilla. Varsinaisia varauskierroksia on keväällä kaksi: ensimmäinen varauskierros 21.-27.3 ja toinen varauskierros 29.3-4.4.. Lisäksi järjestetään ennakkovarauskierros 13.-20.3.. Järjestö voi saada kierroksilla yhteensä kaksi (2) Alina-vuoroa syksylle 2017. Tarkemmat tiedot varauskierroksista sekä linkit sähköisiin lomakkeisiin tulevat lähempänä varauskierrosten alkua.

HUOM: Uuden ylioppilastalon A-rappussa tehdään linjasaneeraus kesän 2017 aikana. Remontin on määrä valmistua 1.9.. Mikäli remontti venyy, Alina-salin käyttöönotto syksyn osalta venyy ja saatamme joutua perumaan osan syksyn vuoroista kunnes remontti on valmis. Mikäli näin käy, HYYn järjestösektorin on varanneisiin järjestöihin yhteydessä kesän aikana.

Järjestöstäsi HYYn Instagramin viikon kuva?

Haluatteko järjestönne eeppisestä tapahtumasta tai muusta fantastisesta toiminnastanne kuvan tai videon HYYn Instagramiin, mutta materiaalia ei riitä koko viikoksi?
Nyt se on mahdollista, sillä tässä tulee HYYn viikon kuva –kampanja!
HYYn piirissä toimivat järjestöt tekevät huikeita tapahtumia ja toimintaa, ja haluamme esitellä sitä Instagramissamme. Lähettäkää meille kuva valitsemastanne toiminnasta HYYn Facebook-sivun viesteihin ja liittäkää mukaan seuraavat tiedot:
- Mikä järjestö on kyseessä
- Mitä kuvassa tapahtuu
- Muuta, mitä haluatte kuvasta kerrottavan
- (kuvaajan tiedot)

Kuvanne saattaa päästä HYYn Instagramin viikon kuvaksi! Viikon kuva julkaistaan maanantaisin HYYn Instagramissa @hyy_hus

HYY voi ottaa kuvan myöhemmin omaan käyttöönsä, mutta esim. kaupallisesta käytöstä ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa sovimme kuvan ottajan/järjestön kanssa erikseen.

Muista myös HYYn Instagramin takeoverit, joissa järjestösi voi ottaa HYYn instan haltuun vaikka koko viikoksi! Lue lisää täältä.

Lisätiedot:
Elina Nieminen
elina.nieminen@hyy.fi


Järjestövaliokunnan uusien ilta

Tykkäätkö järjestöistä? Haluatko kokea jotain uutta ja jännittävää? Oletko miettinyt, että mikä ihmeen järjestövaliokunta? Jos vastasit edes yhteen kysymykseen KYLLÄ tule mukaan HYYn Järjestövaliokunnan uusien iltaan!

Tule tutustumaan uusiin mahtaviin tyyppeihin sekä järjestövaliokunnan toimintaan tiistaina 14.3.! Tapahtuma starttaa HYYn keskustoimistolla kello 17:00. Tarkempaa tietoa illan kulusta päivitetään tapahtuman lähentyessä fb-eventtiin.

Järjestövaliokunnassa tehdään ylioppilaskunnasta entistäkin parempi paikka opiskelijajärjestöille! Valiokunnan toiminnan kautta pääsee tutustumaan erilaisten järjestöjen toimintaan, ideoimaan HYYn järjestöpalveluita sekä tapaamaan mahtavia tyyppejä yli järjestörajojen. Järjestövaliokuntaan ovat tervetulleita kaikki järjestötoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet, niin uteliaat fuksit kuin kaiken nähneet veteraanitkin.

Lisätietoa tapahtumasta järjestövaliokunnan puheenjohtajistolta:
jarjestovaliokunta@hyy.fi


Ympäristövaliokunnan uusien ilta

Hoi sinä luonnosta, ympäristöstä ja kaikesta niihin liittyvästä kiinnostunut opiskelija! Tekisikö mielesi vaikuttaa omassa yliopistossa, järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia, ja tutustua samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin?

Tervetuloa kaltaistesi joukkoon, HYYn ympäristövaliokunnan uusien iltaan! Uusien illassa pääset tutustumaan ympäristövaliokunnan toimintaan ja toimijoihin sekä kuulemaan valiokunnan tulevista tapahtumista. Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan, olet lämpimästi tervetullut osallistumaan ilman mitään sen suurempia sitoumuksia virallisiin pesteihin, ja juuri omien aikataulujesi ja intressiesi mukaisesti. Tapahtumaan osallistuminen ei siis sitouta mihinkään toimintaan.

Mahdollisuutesi hypätä mukaan on koittanut, kun järjestämme uusien illan 16.3. kello 18:00 Uuden ylioppilastalon kokoushuone Sparressa! Tarjolla on pientä naposteltavaa. Uusi ylioppilastalo on valitettavasti esteellinen.

Tervetuloa, ota kaveritkin mukaan!

Mitä - HYYn ympäristövaliokunnan uusien ilta
Missä - Kokoushuone Sparre, Uusi ylioppilastalo (2. krs), Mannerheimintie 5 A
Milloin - torstaina 16.3. Klo 18:00
Miksi - Koska ympäristöasioista kiinnostuneiden yhteistyö on tärkeää