Järjestöille

HYYn järjestöt

Opintopisteitä järjestötoiminnasta

Helsingin yliopiston rehtorin päätöksen (77/2011) mukaan tiedekunnissa suoritettaviin tutkintoihin on mahdollista sisällyttää vähintään vuoden kestäneestä aktiivisesta luottamushenkilötyöstä ylioppilaskunnissa, sen piirissä toimivissa opiskelijajärjestöissä, osakunnissa tai korkeakoulujen virallisissa hallintoelimissä enintään 10 opintopisteen verran. 

Tällä hetkellä kaikki Helsingin yliopiston tiedekunnat myöntävät ainakin jonkin verran opintopisteitä luottamushenkilötyöstä.  Eri tiedekunnat noudattavat kuitenkin eri käytäntöjä siinä, minkälaisesta toiminnasta opintopisteitä saa ja kuinka opiskelijan tulee toimia opintopisteitä hakeakseen. Tälle sivulle on kerätty tiedekuntakohtaiset ohjeet syksyllä 2013 voimassa olevista käytännöistä sen mukaisesti kuin ne on tiedekunnista keväällä 2013 kerrottu. Osa tiedekunnista on jo selvityksen tekemisen jälkeen ehtinyt muuttaa esimerkiksi tiedotuskäytäntöjään. Mikäli käytännöt ovat tiedekunnassasi muuttuneet sittemmin tai tämän sivun ohjeet eivät enää toimi, otathan yhteyttä HYYn järjestöasiantuntijaan.

HYYn tekemän tarkemman selvityksen hallinto- ja järjestötoiminnasta myönnettävistä opintopisteistä vuodelta 2013 löydät täältä.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (2-10 opintopistettä):

Ulkoiset verkkosivut: http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/jarjestot 

Alma: http://www.helsinki.fi/bio/liitetiedostot/opiskelu/hallinto_jarjestotoiminta_opintopisteet.pdf (Bio-ja ympäristötieteellinen tiedekunta -> Opintoasioiden määräyksiä ja ohjeita -> Hallinto- ja järjestötoiminnan opintopisteet)

WebOodi: 570006

Eläinlääketieteellinen tiedekunta (2-3 opintopistettä): 

Opinto-opas: Vaihtoehtoiset opinnot -> Hallinto ja päätöksenteko yliopistossa

WebOodi: 90391

Farmasian tiedekunta (1-10 opintopistettä): 

Opinto-opas: Tiedekunnan tutkintorakenteiden kuvauksen yhteydessä maininta opintojaksosta nimeltä Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminta

WebOodi: 590163 

Humanistinen tiedekunta (3-8 opintopistettä): 

Flamma: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY297705 (Opiskelijalle -> Neljäs ikkuna -> Opintopisteet järjestötoiminnasta)

Flammasta ladattavia hakemuslomakkeita löytyy myös paperisena tiedekunnan kansliasta osoitteesta Fabianinkatu 33, 2. kerros.

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (1-10 opintopistettä):

Tietoa opintopisteiden myöntämisestä ja hakemisesta löytyy tiedekuntajärjestö Condus ry:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.condus.fi/@Bin/207068/Opintopisteet+ainej%C3%A4rjest%C3%B6ty%....

Lääketieteellinen tiedekunta (1,5-4,5 opintopistettä): 

Ulkoiset verkkosivut: 

1) http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/ll_pysyvaismaara...

2) http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/valinnaiset.html, 

3) http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/docs/perustutkinnot/lomakkeet/v...

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (1-10 opintopistettä): 

Opinto-opas: Y206 Osallistuminen yliopiston hallinto- ja järjestötoimintaan

WebOodi: 80144

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (2-5 opintopistettä): 

Ulkoiset verkkosivut: http://www.helsinki.fi/ml/lomakkeet/jarjestopisteet.pdf 

Oikeustieteellinen tiedekunta (3-6 opintopistettä): 

Opinto-opas: Yhdistystoiminnan käytännön taidot lakimiehelle. 

WebOodi: 22043 

Teologinen tiedekunta (2-5 opintopistettä): 

Opinto-opas: Valinnaiset opinnot -> Opintopisteiden myöntäminen järjestötoiminnasta. 

Valtiotieteellinen tiedekunta (3-10 opintopistettä): 

Flamma: https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY350680