Media & arkisto

Kannanotot ja lausunnot

Helsingin yliopiston rehtorille


Pyydettynä lausuntonaan Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen ehdotuksista tilankäytön
uudistamiseksi ja tilakustannusten vähentämiseksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta lausuu kunnioittavasti
seuraavaa:


Ylioppilaskunta tervehtii ilolla tilankäytön järkeistämistä taloudellisesti tiukkana aikana. Yliopiston
tulee mieluummin etsiä säästöjä tilakustannuksista kuin opetus- tai henkilöstökuluista tinkimällä.


Kommentit tekstiosioon

Kannanotto 15.5.2012
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vaatii että opintolainaa kehitetään riskittömämmäksi. Opintolainan takaisinmaksun tulee alkaa vasta kun opiskelija valmistuttuaan saavuttaa riittävän tulotason. Lainaa tulisi myös saada nostaa takautuvasti. Opintolainan ottamisesta ei kuitenkaan saa tehdä pakollista, ja opintotuen tulee jatkossakin säilyä opintorahapainotteisena.

Sivut