Media & arkisto

Uutiset

Opetus- ja kulttuuriministeriön Visio 2030 -tiekartan toimeenpanosuunnitelma julkaistiin tammikuun lopussa. On ilo, että sen puitteissa pyritään kehittämään korkeakoulujen henkilöstön hyvinvointia: “Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi” on yksi tiekartan kehittämisohjelmista.

Henkilöstön lisäksi opiskelijoiden hyvinvointi vaatii huomiota. Elämme monen tekijän ristipaineessa. Opintojen suorittamisen ohessa meidän pitäisi hankkia toimeentulo, luoda tulevaisuuden työllistymistä edistäviä verkostoja ja pelastaa maailma. Ei ihme, että tutkimusten mukaan kolmannes meistä ei voi psyykkisesti hyvin.*

Valitettavasti Visio 2030 -työn tulokset ovat omiaan aiheuttamaan meille entistä enemmän pahoinvointia. Vision puitteissa valmisteltiin myös yliopistojen uusi rahoitusmalli, joka astuu voimaan vuonna 2021. Rahoitusmalli palkitsee yliopistoja sen mukaisesti, kuinka paljon opiskelijoita niistä valmistuu, ja miten he valmistuvat. Eniten yliopistot tulevat saamaan valtiolta rahoitusta niistä opiskelijoista, jotka valmistuvat tavoiteajassa. Vähiten korkeakoulut taas tienaavat niistä opiskelijoista, jotka suorittavat toista tutkintoaan.**

Yliopistoilla on siis pian uusia taloudellisia kannusteita saada opiskelijat opinahjosta mahdollisimman ripeästi pihalle. Tämä tulee varmasti vaikuttamaan paljon myös opiskelun arkeen. Toivomme ylioppilaskunnassa, että tutkintojen suorittamista edistetään opiskelijaystävällisillä keinoilla. Emme kaipaa keppejä vaan satsauksia hyvinvointiimme. Niitä ovat muun muassa riittävät opintopsykologipalvelut, joustavat opiskelumuodot sekä häirinnästä ja kiusaamisesta vapaa oppimisympäristö.  Valmistumistamme edistää myös laadukas opintojen ohjaus. Työ sen kehittämiseksi on Helsingin yliopistossa onneksi jo aloitettu. Tästä esimerkkinä on nyt helmikuussa avattu opiskelijoiden oma Ohjauskulma!***

Opiskelijan ohjauksen ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi alalta toiselle siirtymisen sujuvoittaminen tulee korkeakouluille ajankohtaiseksi. Kun valtiovalta hankaloittaa toisen tutkinnon suorittamista ensikertalaiskiintiöiden lisäksi korkeakoulujen rahoitusmallin kautta, on opiskelijan tärkeää voida vaihtaa suuntaa kesken opintojen. Harva meistä tietää ensimmäistä opiskelupaikkaa hakiessaan, mitä todellisuudessa haluaa vanhempana opiskella tai tehdä työkseen.

Tehdään koko yliopistoyhteisönä yhdessä töitä sen eteen, että rahoitusmalliin sopeutuminen toteutetaan Helsingin yliopistossa mahdollisimman opiskelijaystävällisesti!

Aleksi Rytkönen
Kirjoittaja on yksi kolmesta HYYn hallituksen koulutuspoliittisesta vastaavasta.


*YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016 http://www.yths.fi/kott2016

**Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote korkeakoulujen uudesta rahoitusmallista 17.1.2019
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluille-uusi-rahoi... ja ylioppilaskuntien vuoden 2018 syksyllä julkaisema kannanotto aiheesta: https://hyy.helsinki.fi/fi/content/laadukasta-osaamista-ja-monialaisia-i...

*** Opiskelijoiden oma Ohjauskulma avautuu Kaisa-taloon helmikuussa 2019. Kulmassa opiskelijat saavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa muun muassa hyvinvointiin, työnhakuun ja digitaitoihin liittyen.
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/ohjauskulma


Haku ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän talouspaikoille

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita HYY Yhtymän sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Hallituksen jäsenet toimivat HYYn jäsenten edustajina yrityksen hallinnossa.

Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat henkilön sitoutuminen tehtävään ja kokemus HYY Yhtymän toiminnasta. Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Talouspaikoille hakeville järjestetään koulutusta 26.2., johon osallistuminen katsotaan eduksi erityisesti, mikäli ei aiemmin ole toiminut HYYn tai HYY Yhtymän talouspaikoilla. Hallitusten toimikausi on 1.4.2019 – 31.3.2020.

HYY Yhtymä järjestää talouspaikoille valittaville kevään 2019 Business Schoolin koko päivän kestävänä koulutuksena 2.4.2019. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen.

Haettavat tehtävät:

HYY Yhtymän hallitus

HYY Yhtymä on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja sijoitusalalla. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä alueilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa.

HYY Yhtymän hallitus toimii Yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. Vuonna 2018 Yhtymän liikevaihto oli 33,5 milj. ja henkilöstöä vuoden lopussa oli 159. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi.

Haku HYY Yhtymän hallituksen jäseneksi (5 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävät:

  1. Tee SWOT-analyysi HYY Yhtymän Lyyra-hankkeesta ja pohdi miten HYY Yhtymän hallituksen pitäisi ottaa analyysisi johtopäätökset huomioon toiminnassaan. (1 sivu)
  2. Ylioppilaskunnan tavoitteena on olla jäsenmaksuton vuoteen 2025 mennessä. Mitä tämä merkitsee Yhtymän toiminnalle? (1 sivu)
  3. Mikä on mielestäsi sopiva omavaraisuusaste HYY Yhtymälle? Perustele vastauksesi. (0,5 sivua)


Hakuohjeet Yhtymän Hallitukseen:

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät, vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtaja. Hakemuksen ja ansioluettelon pituus max. 2 sivua.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 5.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee kaikki hakupaperit anonyymisti.

 

Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto on noin 0,7 milj. €. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi:

Ennakkotehtävät puheenjohtajalle:

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan? (1 sivu)
  2. Miksi ja miten Ylioppilaslehden pitäisi laajentua koko Suomen laajuiseksi? (1 sivu)

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi (3-7 opiskelijajäsentä):

·         Ennakkotehtävä hallituksen jäsenelle:

  1. Miksi ja miten Ylioppilaslehden pitäisi laajentua koko Suomen laajuiseksi? (1 sivu)

 

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtaja. Hakemuksen pituus max. 1 sivu. Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän lisäksi max. 1 sivun mittaista ansioluetteloa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 5.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee kaikki hakupaperit anonyymisti.

---

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia samaan aikaan HYY Yhtymän hallituksen jäsenenä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja:

Claes Bergh, Yhtymävastaava HYYn hallituksen jäsen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle

HYY Yhtymä on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, jonka päätoimialat ovat kiinteistö- ja finanssisijoitukset sekä majoitus- ja ravintolatoiminta. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä sijainneilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa. Vuonna 2018 Yhtymän liikevaihto oli 33,5 milj. ja henkilöstöä vuoden lopussa oli 159.

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle. HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla vankkaa kokemusta HYY Yhtymän omistajahallinnosta ja näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä rakentavaan haastamiseen, vuorovaikutteiseen johtajuuteen ja eteenpäin vievään dialogiin operatiivisen johdon kanssa. HYY Yhtymän tavoitteiden saavuttamiseksi hakijalla on oltava näkemystä yritysvastuusta ja Yhtymän roolista kaupungissa.

HYY Yhtymässä omistajana toimivat opiskelijat ja siksi hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan kykyä yhteistyöhön opiskelijaomistajan kanssa ja ymmärrystä ylioppilaskunnan toiminnasta. Katsomme erityiseksi eduksi kokemuksen yritystoiminnasta ylioppilaskunnan ulkopuolelta.

Työskentely on osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Tehtävästä maksetaan palkkio. Hallituksen johtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. yhtymähallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely yhtiökokoukselle.

HYY Yhtymän hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi.

Toimikausi HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 4/2019 - 3/2020. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee olla nykyinen tai entinen ylioppilaskunnan jäsen. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 25.2. 23.59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään perjantaina 8.3.2019 ylioppilaskunnan tiloissa (Mannerheimintie 5 A, 2. kerros). Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta maanantaina 4.3.2019.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Hakemukset käsitellään anonyymisti.

Lisätiedot:

Claes Bergh, Yhtymävastaava HYYn hallituksen jäsen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327

HYY POP UP

HYY POP UP 11.–14.3.2019

Viikki / Meilahti / Keskusta / Kumpula

Tapahtuma Facebookissa!

Tarvitsetko neuvontaa asumiseen tai toimeentuloosi liittyen? Haluaisitko vaikuttaa positiivisesti opintoasioihin ja opiskeluympäristöösi yliopistolla? Mietityttääkö sinua omaan hyvinvointiisi ja opiskelukykyyn liittyvät asiat? Haluaisitko saada neuvontaa esimerkiksi YTHS:n hyvinvointipalveluihin liittyen? Tiedätkö miten HYY vaikuttaa vaaleissa, kaupungissa ja yhteiskunnassa? Entä kiinnostaako sinua minkälaisia järjestöjä ja valiokuntia HYYn piirissä vaikuttaa ja miten niiden toimintaan pääsisi mukaan? Tarvitseeko järjestösi tukea esimerkiksi toiminta-avustuksien kanssa? Haluatko antaa palautetta HYYlle ja olla mukana vaikuttamassa ylioppilaskunnan toimintaan ja tavoitteisiin?

Tule HYY POP UP –tapahtumiin Viikkiin, Meilahteen, Keskustaan ja Kumpulaan 11.-14.3.2019!

HYYn hallituksen jäsenet ja asiantuntijat päivystävät ja antavat neuvontaa päivittäin maanantaista torstaihin klo 10-15 vuoron perään jokaisella Helsingin yliopiston kampuksella. HYY POP UPeista löydät teemapöydät toimeentuloon, hyvinvointiin, opintoasioihin, vaaleihin, valiokuntiin ja järjestöihin liittyen. Lisäksi tapahtumasta saat mukaasi upouusia HYY-haalarimerkkejä, HYY-tuotteita ja palkintoja!

HYY POP UP -TAPAHTUMAT 11.-14.3.2019

VIIKKI (Ee-talo, Agnes Sjöberginkatu 2. Aula)

11.3.2019 klo 10-15

MEILAHTI (Terkko Event Space, Haartmaninkatu 4)

12.3.2019 klo 10-15

KESKUSTA (Ohjauskulma, Kaisa-talo, Fabianinkatu 30)

13.3.2019 klo 10-15

KUMPULA (Physicum, Gustaf Hällströminkatu 2. Aula)

14.3.2019 klo 10-15

HYY POP UP

Rehtori Jari Niemelä on jäänyt sairaslomalle, koska hänellä on diagnosoitu kasvain, jonka hoidot on aloitettu välittömästi. Rehtori kertoi asiasta avoimen kirjeen välityksellä koko yliopistoyhteisölle. Rehtorin sijaisena toimii sairasloman ajan vararehtori Sari Lindblom.

HYY haluaa lähettää Jarille voimia parantumiseen – siksi keräämme opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön tsemppiviestejä 18.2. asti ja toimitamme saapuneet viestit rehtorille!

Voit lähettää terveisesi Jarille 18.2. mennessä HYYn välityksellä näin:

1. Lähetä tsemppiviestisi tällä lomakkeella

2. Tule kirjoittamaan kortti Jarille HYYn palvelutoimistossa (huomaathan aukioloajat!)

3. Tuo oma korttisi HYYn palvelutoimistoon

HYY toimittaa terveiset perille!

Jari Niemelä kertoi HYYn haastattelussa, että hänen toteemieläimensä on pesukarhu.

Kuva: Krista Holm

Innostaako sinua tapahtumatuotanto, ympäristöasiat, järjestötoiminta tai vaikkapa kehitysyhteistyö? Lähde mukaan HYYn valiokuntien toimintaan! Valiokunnissa pääset tekemään juuri sinua kiinnostavia asioita ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Uusien iltoja järjestetään helmi-maaliskuussa, mutta toimintaan ovat ehdottomasti kaikki tervetulleita milloin vain!

Järjestövaliokunta

Mikä ihmeen järjestövaliokunta ja mitä se oikeastaan edes tekee? Voinko minä vaikuttaa siihen, mitä valiokunta puuhaa kuluvana vuonna?

Saat näihin kysymyksiin vastauksen saapumalla järjestövaliokunnan uusien iltaan maanantaina 18.2. klo 17.00 alkaen Topeliukseen (Keskustoimisto, Uusi ylioppilastalo, 2. krs). Tule rennosti tutustumaan järjestövaliokunnan toimintaan ja toimijoihin sekä matalalla kynnyksellä ideoimaan tulevalle vuodelle tapahtumia järjestötoimijoille!

Rohkeasti mukaan!

Facebook-tapahtuma

Kaksikielisyysvaliokunta

Tervetuloa uusien iltaan tutustumaan kaksikielisyysvaliokunnan toimintaan! Ilta on samalla kaksikielisyysvaliokunnan toinen tapaaminen tänä vuonna. Ilta sisältää hauskaa ohjelmaa, ja tarjolla on kahvia sekä pientä purtavaa. Keväällä luvassa on vaalipaneeli, ekskursioita sekä kaksikielisyyskyselyn tuloksiin tarkemmin tutustumista yhdessä. Uusien ilta pidetään 27.2. klo 18 Sparressa, HYYn keskustoimistolla Uudella ylioppilastalolla.  

Kehitysyhteistyövaliokunta

Oletko kiinnostunut globaalista oikeudenmukaisuudesta? Haluaisitko lähteä mukaan HYYn valiokuntatoimintaan? Tiesitkö, että ylioppilaskuntasi tekee kehitysyhteistyötä? Ja että sillä on hanke Mosambikissa? 

Kehitysyhteistyövaliokunnan Mosambik + uusien ilta Alina-salissa 19.3. tarjoaa mahdollisuuden kuulla ja oppia HYYn Mosambikissa toteutettavasta hankkeesta, mosambikilaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, tutustua kehy-valiokunnan toimintaan ja lähteä siihen mukaan. Tule siis viettämään rento ilta kanssamme kehyn ja Mosambik-hankkeen merkeissä, mikäli valiokuntamme, Mosambik tai kehitysyhteistyö sai sinut kiinnostumaan! Tapahtuma on avoin kaikille HYYn jäsenille. Tilaisuudessa on ruokatarjoiluja. Tarkempi ohjelma ja aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Opintovaliokunta

Tervetuloa Opintovaliokunnan toimintaan! Opintovaliokunta toimii osana ylioppilaskunnan edunvalvonta- ja koulutuspolitiikkatoimintaa. Toiminnassamme pääset tutustumaan muihin opintotoimijoihin, tekemään ylioppilaskunnan laajuista opintovaikuttamista ja kuulla korkeakoulupolitiikan uusista tuulista. Valiokunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki koponmieliset olitpa sitten fuksi tai kokenut järjestöhai!

Uusien illassa pääset tutustumaan toimintaamme, tapaamaan muita opintoaktiiveja ja viettämään mukavaa iltaa huikeiden tyyppien seurassa! Uusien ilta järjestetään tiistaina 26.2. klo 17 alkaen kokoushuone Topeliuksessa Uudella ylioppilastalolla.

Facebook-tapahtuma  

Tapahtumavaliokunta

Onko sinulla palava tahto tapahtumien järkkäämiseen tai villejä ideoita tapahtumille? Oletko kyllästynyt ainaiseen teorioiden pyörittelyyn ja tahtoisit päästä käyttämään taitojasi käytännössä? Tapahtumavaliokunta HUMUssa pääset kurkistamaan HYYn tapahtumien kulisseihin ja vaikuttamaan itse niiden sisältöön! HUMUn kautta ovesi aukeaa työstämään mitä vauhdikkaampia tempauksia ja bileitä mitä parhaimmassa ryhmässä. Sinulle annetaan tilaisuus tuoda esiin omaa osaamistasi sekä pääset laittamaan omia ideoitasi pöytään osana HYYn tapahtumaporukkaa. Haluamme juuri sinut mukaan!

MITÄ: Tapahtumavaliokunta HUMUn uusien ilta
MISSÄ: HYYn keskustoimisto (Sparre), Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A, 2 krs.
MILLOIN: 26.2. klo 18.00 alkaen
KENELLE: Juuri sinulle!
MIKSI: Koska tapahtumat!

Facebook-tapahtuma

Ympäristövaliokunta

Herättävätkö ympäristöasiat sinussa halun toimia ja parantaa ympäristötietoisuutta yliopistolla? Ympäristövaliokunnassa pääset mukaan järjestämään ympäristöteemaisia tapahtumia, vierailuita kuin leffailtojakin ja viihtymään samanhenkisessä seurassa. Keväälle on muun toiminnan lisäksi suunnitteilla kirpputoriappro huipentuen vaatteidenvaihtotapahtumaan. Tule mukaan ideoimaan! 

Ympäristövaliokunnan uusien ilta järjestetään torstaina 21.2.2019 klo 18.00 kokoushuone Sparressa, Uudella ylioppilastalolla (Mannerheimintie 5 A, 2. kerros). Tarjolla pientä naposteltavaa!

Facebook-tapahtuma

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus teettivät kyselytutkimuksen Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden toimeentulosta. Selvityksessä tarkasteltiin Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden taloudellista tilannetta ja opiskeluhyvinvointia syksyllä 2018. Aiheena olivat opintotuki, työssäkäynti, yleinen toimeentulo, asuminen ja opiskelijoiden hyvinvointi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena olivat opintotukiuudistuksen vaikutukset sekä opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen.

Opintotukileikkaukset vaikuttaneet lainannostoon

Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden joukko on toimeentulon suhteen moninainen. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista noin 50 % elää köyhyysrajan alapuolella, ja näistä opiskelijoista 25 %:lla on käytettävissä olevia tuloja 850 euroa kuukaudessa. Opiskelijoiden käytettävissä olevat tulot ovat kokonaisuudessaan kasvaneet, mutta tuloista osa on lainaa ja yleiset elinkustannukset ovat kasvaneet samassa suhteessa.

Opintolainaan oikeutetuista 63 % oli nostanut lainaa. Opintolainan nostamiselle selkeästi tärkein syy oli toimeentulon turvaaminen. Opintotukileikkaukset olivat vaikuttaneet noin joka kolmannen tarpeeseen nostaa opintolainaa. Osa opiskelijoista saa taloudellista tukea myös vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan, mutta 37 % ei saa ollenkaan tukea vanhemmiltaan.

Työnteko hidastaa opintoja

Sairauden tai vamman yhteys toimeentulotilanteen kokemukseen on tulosten perusteella melko selkeä. Ne opiskelijat, joilla on jokin opiskelua vaikeuttava vamma tai sairaus, kokevat selkeästi vähemmän hyvää tai melko hyvää toimeentulotilannetta.

Selvityksen perusteella opiskelijat käyvät ennemmin töissä kuin nostavat lainaa. Kyselyyn vastanneista 74 % oli työskennellyt viime lukuvuoden aikana. Noin 70 % vastanneista katsoi työnteon hidastavan opintojen etenemistä jonkin verran tai huomattavasti. Vaikuttaa siltä, että opintotukiuudistuksen jälkeenkin suurella osalla opiskelijoista opintojen suorittaminen hidastuu työnteon takia.

Yleiseen asumistukeen siirtymisen vaikutukset

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Kyselyyn vastanneista 47 % ilmoitti saavansa yleistä asumistukea. Joillakin opiskelijoilla tämä muutos on luultavasti parantanut toimeentulon tasoa. Yleinen asumistuki aiheuttaa kuitenkin ongelmatilanteita, mikäli muiden taloudessa asuvien tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Yleiseen asumistukeen siirtyminen on lisännyt pienten asuntojen kysyntää pääkaupunkiseudulla solu- ja kimppa-asuntojen kustannuksella. Selvitykseen vastanneet opiskelijat eivät nähneet solu- ja kimppa-asuntoja taloudellisesti yhtä kannattaviksi vaihtoehdoiksi kuin aiemmin.

Niiltä opiskelijoilta, jotka vastasivat asuvansa jonkun muun aikuisen kanssa, kysyttiin millä tavoin talouden menot jaetaan. Huomattava osa jonkun muun kanssa asuvista ei elä yhteistaloudessa, vaan asumismenot jaetaan ja jokainen vastaa henkilökohtaisista menoistaan. Jonkun muun kanssa asuvista 29 % elää yhteistaloudessa ja tulot sekä menot ovat suurelta osin yhteisiä.

Pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijoiden vuokra on keskimäärin 495 euroa kuukaudessa. Opiskelijoiden kannalta huono asia on se, että omistusasumisesta on tullut vuokra-asumiseen verrattuna halvempaa, koska vuokrat ovat kasvaneet nopeammin kuin asuntojen hinnat.

Koko raportti on luettavissa täällä.

Lisätiedot:

Hannele Kirveskoski, HYYn asiantuntija (toimeentulo)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608

Kannanotto, julkaistu 31.1.2019

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pitää suomalaisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja yleisiä kirjastoja edustavan FinELib-konsortion ja kansainvälisen tiedekustantamon Taylor & Francisin välisten neuvottelujen kariutumista maanantaina 28.1. erittäin huolestuttavana. Kustantamon ja FinELib-konsortion erimielisyys koskee erityisesti tutkimustiedon avoimen julkaisemisen kustannuksia, jotka nykyisellään ovat yliopistoille kohtuuttomat. Neuvottelujen epäonnistuminen merkitsee, että myös Helsingin yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden pääsy kustantamon julkaisemaan noin 2000 elektroniseen lehteen päättyy tammikuun lopussa.

Julkaisujen katoaminen maksumuurien taakse vaikeuttaa olennaisesti tutkijoiden ja opiskelijoiden arkea. Tilanne voi muodostua erityisen vaikeaksi juuri opiskelijoille, joilla ei ole tutkijoiden kokemusta ja verkostoja, jotka auttavat tiedon äärelle. Ilman yliopistojen ja tiedekustantajien välisiä sopimuksia uusin tieteellinen tieto uhkaa jäädä etenkin taloudellisesti heikossa asemassa olevien opiskelijoiden saavuttamattomiin, sillä monen muun tiedekustantamon tavoin Taylor & Francis veloittaa kymmeniä euroja pelkästään vuorokauden pääsystä yksittäiseen artikkeliin. Jo joidenkin viikkojen viive opinnäytteeseen tarvittavien tieteellisten lähteiden saavuttamisessa voi estää opiskelijan valmistumisen suunnitellussa aikataulussa. Ylioppilaskuntana olemmekin erittäin huolissamme neuvottelujen vaikutuksesta opiskelijoihin.

Opiskelijat ja muu yliopistoyhteisö eivät kuitenkaan ole tilanteessa vastakkain. Nykyinen suurten kustantamojen ylivallalle perustuva tutkimuksen julkaisujärjestelmä edustaa koko yhteiskunnalle keskeistä kestävyys- ja demokratiavajetta. On kestämätöntä, että suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyttävät vuosittain miljoonia euroja päästäkseen käsiksi sellaisiin julkaisuihin, joiden sisältö tuotetaan suureksi osin julkisella ja yleishyödyllisten säätiöiden rahoituksella. Kyse on myös tieteellisen tiedon demokratisoinnista. Tutkimusperustaisen tiedon saavutettavuus on perusedellytys kestävälle tulevaisuudelle aikana, jolloin valeuutiset ja populismi haastavat yhteiskuntajärjestystämme.

Toivomme nopeaa ratkaisua tiedelehtien saatavuuteen, mutta emme halua taipua tiedekustantamojen kiristykseen. Yliopistojen on syytä pysyä lujana. Opiskelijoina ja nuoren sukupolven edustajina olemme valinneet avoimen tieteen tien ja tuemme tiedeyhteisöämme työssä saavutettavamman tiedon puolesta.

Suomen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen FinELib-konsortio on neuvotellut kahden tiedelehtikustantajan kanssa sopimuksista, jotka mahdollistavat yliopiston tutkijoiden ja opiskelijoiden pääsyn tieteellisiin julkaisuihin. Neuvottelut Taylor & Francis -kustantajan kanssa ovat päättyneet tuloksettomina 28.1.2019. Neuvottelujen kariutuminen tarkoittaa sitä, että pääsy Taylor & Francisin elektronisiin lehtiin lakkaa Helsingin yliopistossa 1.2.2019. FinELibin neuvottelut Wileyn kanssa jatkuvat edelleen.

Jos käytät Taylor & Francisin ja Wileyn e-lehtiä työssäsi, sinun on hyvä ladata ja tallentaa tarvitsemasi aineistot viipymättä. Aineistoihin on pääsy tammikuun loppuun asti.

Vaikka pääsy valtaosaan ko. kustantajien lehtien uusista numeroista lakkaa neuvottelujen kariutuessa, osaan lehdistä Helsingin yliopiston kirjastolla on sopimuksia, mitkä takaavat edelleen pääsyn lehtien vuotta 2019 vanhempiin vuosikertoihin. Takautuvat saatavuusvuodet vaihtelevat lehti- ja organisaatiokohtaisesti. Lisäksi kirjasto on koonnut verkkosivuilleen tutkijoille ja opiskelijoille päivittyvän Alternative Access –sivun (toistaiseksi vain suomeksi) ohjeista joiden mukaan kannattaa toimia, kun et pääse aineistoon. Kirjasto tekee parhaansa tarjotakseen vaihtoehtoisia tapoja hankkia pääsy artikkeleihin.

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston kirjastoon: e-library@helsinki.fi

Lisätietoa neuvotteluista löydät FinELib-konsortion sivuilta.

Tämän tiedotteen käännösversiot julkaistaan mahdollisimman pian.

Nimimerkit Opiskelija (HS Mielipide 21.1.) ja Kandidaatti (HS Mielipide 22.1.) kritisoivat aiheellisesti ensikertalaiskiintiöitä.

Ensikertalaiskiintiöistä tulisikin luopua, koska ne vaikeuttavat alanvaihtoa ja eriarvoistavat hakijoita. Lisäksi selvitysten mukaan vain marginaalinen määrä opiskelijoita hyötyi ensikertalaiskiintiöistä. Määrä on vähäinen ottaen huomioon, ettei ole selvitetty, kuinka moni kärsii kiintiöistä nimimerkkikirjoittajien kuvaamalla tavalla.

Ensikertalaiskiintiöt ajavat nuoria taktikoimaan ja ottamaan turhia välivuosia ennen kuin opiskelupaikka unelmien alalta aukeaa. Vaikeuksia on myös niillä, jotka eivät tiedä mitä opiskella: mitään ei uskalla kokeilla, jos se vie mahdollisuuden myöhemmin selviävältä unelmien opiskelupaikalta.

Hallitus halusi pidentää ensikertalaiskiintiöillä työuria, mutta reaalimaailmassa niillä on päinvastainen vaikutus. Opintojen aloittamisen lisäksi kiintiöt hankaloittavat kohtuuttomasti alan vaihtamista ja jatkuvaa oppimista.

Alan vaihtamista ja jatkuvaa oppimista vaikeuttaa tulevaisuudessa myös juuri hyväksytty korkeakoulujen uusi rahoitusmalli. Kun se tulee voimaan, korkeakoulut saavat vähemmän rahaa niistä tutkinnoista, joiden suorittajilla on jo aiempi korkeakoulututkinto.

Odotamme tulevan hallituksen paitsi poistavan ensikertalaiskiintiöt myös tekevän rahoitusmalliin tarvittavat muutokset. Nuoruuteen ja koko elämään yleensä täytyy kuulua mahdollisuus kokeilla, erehtyä ja kokeilla uudestaan oman paikan löytämiseksi.


Paula Karhunen

hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Sivut