Media & arkisto

Uutiset

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti. 

Innovatiivisten oppimismuotojen tukea ovat vuosien varrella saaneet esimerkiksi elintarviketieteilijöiden saippuapaja, eläinlääketieteen opiskelijoiden satulakurssi, kansainvälisen ympäristöseminaarin työpajatyöskentely sekä humanistien taidenäyttelyopintopiiri.

Tukea jaetaan yhteensä 5000 euroa (n. 100-900 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYYn viestinnässä hyvinä esimerkkeinä. Projektien tulee olla mahdollisimman avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:

•    matka-tai tarjoilukustannuksiin

•    tilakustannuksiin, ellei kyse ole erityisvarustellusta tilasta, jota ei ole mahdollista saada maksutta.

•    julkaisujen painamiseen, ellei hakemuksen perusteella muuta päätetä

•    graduprojekteihin 

•    sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle

•    jatkuvaan toimintaan

Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä.

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake löytyy täältä.

Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen.

Viimeinen hakupäivä on 6.4. klo 23:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana.

Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Minna Silvennoinen: minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.

Ylioppilaskunnan hallitus piti yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 9.3. ja valitsi hallituksen jäsenet toimikaudelle 1.4.2017-31.3.2018.

HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mikko Myllys. Hallituksen asiantuntijajäseninä jatkavat Jaakko Hietala, Tarja Pääkkönen, Reima Rytsölä ja Erkka Valkila. Opiskelijajäsenistä hallituksessa jatkavat Antti Kähkönen ja Aarni Suvitie. Uusiksi opiskelijajäseniksi nimitettiin Susanna Jokimies, Pilvi Nummelin ja Anna-Maija Riekkinen.

Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Daniel Sazonov. Hallituksen jäseninä jatkavat Anssi Mykkänen ja asiantuntijana Harri Saukkomaa. Uusiksi opiskelijajäseniksi valittiin Noora Eilola, Joni Hauhia ja Timo Jääskeläinen.

Hallituspaikat jaettiin tänä vuonna hakemusperusteisella mallilla, jossa hakijoiden edustajistoryhmätaustan merkitysarvoa vähennettiin ja keskitettiin enemmän huomiota hakijoiden pätevyyteen.

Lisätietoja antaa HYYn hallituksen jäsen Hanna-Maria Häkkilä, 050 595 0327, hanna-maria.hakkila@hyy.fi