Media & arkisto

Antti Kähkönen ja Sebastian Österman on valittu opiskelijaedustajiksi Helsingin yliopiston hallitukseen

29.05.2019

Helsingin yliopiston hallituksen uusiksi opiskelijaedustajiksi on ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 16.5.2019 valittu oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden ylioppilas, teologian ylioppilas Antti Kähkönen ja filosofian ylioppilas Sebastian Österman. Yliopistokollegio on vahvistanut valinnan kokouksessaan 22.5.2019. Nyt valitut opiskelijaedustajat aloittavat kaksivuotiskautensa yliopiston hallituksessa 1.1.2020.

Kähkönen on toiminut yliopiston hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenenä tammikuusta 2018 lähtien ja on nyt tullut valituksi toiselle kaudelleen hallitukseen. Aiemmin Kähkönen on toiminut opiskelijaedustajana muun muassa oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 2013–2015, yliopistokollegiossa 2013–2015 ja yliopiston laadunhallinnan ohjausryhmässä 2017. Kähkönen on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2011–2013. Lisäksi hän on toiminut Hankenin ylioppilaskunnan pääsihteerinä 2014–2015 sekä HYY Yhtymän (nykyinen Ylva) hallituksen jäsenenä 2016–2018.

Ennen valintaa yliopiston hallitukseen Österman on toiminut opiskelijaedustajana muun muassa bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa, yliopistokollegiossa ja yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -toimikunnassa vuodesta 2018. Österman on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2016–2019 ja toiminut ylioppilaskunnan hallituksessa koulutuspolitiikasta, ympäristöasioista ja kaksikielisyydestä vastaavana hallituksen jäsenenä vuonna 2018.

Puheenvuoroissaan edustajiston kokouksessa Kähkönen ja Österman painottivat yliopiston hallituksen roolia yliopiston arvojen ja globaalin vastuun vaalijana, jonka on katsottava päivänpolitiikkaa ja kvartaalitaloutta pidemmälle. Yksi tulevan kaksivuotiskauden merkittävimpiä päätöksiä onkin vahvistaa yliopiston uusi strategia, joka määrittää yliopiston suuntaa vuoteen 2030 saakka.

― Yliopiston tulevassa strategiassa tavoitteeksi on otettava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä yliopisto, joka kriittisen tutkimuksen ja opetuksen kautta kasvattaa uteliaita, vastuullisia ja rohkeita kansalaisia, joilla on sekä halua että kykyä ratkoa yhteiskunnan viheliäisiä ongelmia. Näin voimme yliopistona yhdessä rakentaa huomisen parempaa maailmaa, Kähkönen linjaa.

Vastavalitut hallituksen jäsenet korostavat, että yliopiston sisäistä yhteisöllisyyttä on edelleen vahvistettava, ja niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden hyvinvointi vaatii satsauksia, jotta olemme yliopistona kestävällä tiellä. Myös yliopiston päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden edistäminen rakentavat yhteisöä, johon jokainen yliopistolainen voi kokea kuuluvansa.

― Uskon, että voimme yhdessä rakentaa yliopistoa, jossa uuden strategiamme valmistelussa nousseet arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys sekä niihin liittyvät periaatteet yliopistodemokratia, kriittisyys ja yhdenvertaisuus virtaavat läpi yliopistomme rakenteiden ja näkyvät jokaisen yliopistolaisen arjessa, Österman visioi.

Helsingin yliopiston hallitus on yliopiston korkein päättävä elin, jonka kolmestatoista jäsenestä kaksi on opiskelijoita. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista, talousarviosta, johtosäännöistä, yliopiston toimintarakenteesta, yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä, vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä, hyväksyy yliopiston tavoitesopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muut periaatteellisesti tärkeät sopimukset ja antaa yliopiston lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Lisätietoa yliopiston hallituksen toiminnasta löytyy yliopiston verkkosivuilta.Lisätietoja yliopiston hallituksen jäsenten valinnasta antaa:

Jenna Sorjonen, koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen@hyy.fi
0503255202