Media & arkisto

Uutiset

Hallitusneuvotteluissa on saatu tiistaina 7.11. tulos, jonka mukaisesti hallituksessa jatkavat nykyiset hallitusryhmät Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä, HYY:n Vihreät, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys, Osakuntalainen edustajistoryhmä sekä Sitoutumaton vasemmisto. Tänä vuonna neuvottelukäytänteitä uudistettiin ja yhteisiä pelisääntöjä selkeytettiin. Hallitusneuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, ja tästä haluamme kiittää kaikkia edustajistoryhmiä.

Neuvottelutuloksen mukaisesti vuoden 2018 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Lauri Linna, puheenjohtaja (Sitoutumaton vasemmisto)

Krista Laitila, varapuheenjohtaja (Ainejärjestöläiset)

Sara Järvinen, talousjohtokunnan puheenjohtaja (Ainejärjestöläiset)

Amanda Pasanen, HYY Yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtaja (HYY:n Vihreät)

Auli Elolahti (HYY:n Vihreät)

Aleksanteri Gustafsson (Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys)

Titta Hiltunen (Sitoutumaton vasemmisto)

Jane Kärnä (Ainejärjestöläiset)

Mathilda Timmer (Ainejärjestöläiset)

Topias Tolonen (Osakuntalainen edustajistoryhmä)

Laura Wathén (Ainejärjestöläiset)

Sebastian Österman (HYY:n Vihreät)

Ryhmät sitoutuvat säilyttämään jäsenmaksun nykyisellä tasolla. Talousjohtokunnan esitykseen ylioppilaskunnan talousarvioksi vuodelle 2018 tehdään seuraavat muutokset:

Projektityöntekijöiden henkilöstökuluihin varataan 30 000 euroa lisää budjetin kohdan “Henkilöstökulut” eri alakohtiin jaettuna. Tätä varausta on tarkoitus käyttää edunvalvontaan liittyvien projektien toteuttamiseen 150-vuotisjuhlavuoden tuoman lisänäkyvyyden hyödyntämiseksi, sillä ylioppilaskunta tekee juhlavuonna yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia avauksia.

Järjestöjen toiminta-avustuksiin lisätään 7 000 euroa budjetin kohdan “Välittömät järjestöpalvelut” alakohtiin tiedekunta- ja ainejärjestöt, osakunnat, muut järjestöt sekä orkesterit, kuorot ja teatterit nykyisen toiminta-avustusten jakosuhteen mukaisesti. 2 000 euroa siirretään tähän tarkoitukseen yleisestä toimintavarauksesta.

Hallituksen muodostavat edustajistoryhmät sitoutuivat sisällyttämään luonnoksen edunvalvonnalliset kirjaukset lopulliseen tavoiteohjelmaan. Näiden kirjausten otsikot ovat Voimaa yhdenvertaisuustoimijoille, Maksuttoman koulutuksen vastaisku, Yliopiston uudistukset haltuun, Opiskelijat tekevät kaupungin, ja Opiskelijoiden Uusimaa. Lisäksi tavoiteohjelmaluonnokseen lisätään seuraavat tavoitteet:

1) Nollatoleranssi häirinnälle
HYY panostaa konkreettisiin toimiin seksuaalisen häirinnän poistamiseksi ylioppilaskunnasta. HYY voi esimerkiksi järjestää häirinnän vastaisen kampanjan sekä kouluttaa järjestötoimijoita tunnistamaan ja puuttumaan häirintään tilaisuuksissaan ja tapahtumissaan.

2) Lähellä jäseniään oleva ylioppilaskunta
Järjestöjen saamat palvelut, tilat ja tuki tulee kohdistaa niin, että ne mahdollistavat ja ohjaavat järjestöjä toimintaansa HYYn arvojen mukaisesti. Lisäksi toiminta-avustusten jakoperusteita uudelleenarvioidaan. Samalla näitä perusteita pyritään tuomaan jäsenistölle ymmärrettävämmiksi.

3) Opiskelijaedustajan ei tarvitse olla yksin
He muodostavat aktiivisen verkoston ja tietävät miten he sijoittuvat. He tietävät miten voi kysyä apua HYYltä tai muilta opiskelijaedustajilta. Kaikille on selkeää missä muualla opiskelijat vaikuttavat ja mitä tietoa heiltä voisi saada.

Ryhmät valtuuttavat nykyisen hallituksen tekemään selkeyttäviä ja stilistisiä muutoksia tavoitteisiin.

Edustajistoryhmien puolesta

Jaakko Rissanen
Neuvottelija, Sitoutumaton vasemmisto
Puh. +358 40 5141 551

Miran Hamidulla
Neuvottelija, Ainejärjestöläisten edustajistoryhmä
Puh. +358 44 535 1666

Toivo Laitinen
Neuvottelija, HYY:n Vihreät
Puh. +358 44 977 8245

Maria Loima
Neuvottelija, Opiskelijoiden sos. dem. yhdistys OSY
Puh. +358 44 086 3183

Teemu Palkki
Neuvottelija, Osakuntalainen edustajistoryhmä
Puh. +358 50 331 7815

HYY hakee kahta ehdokasta kaudelle 1.1.2018–31.12.2018 Svenska Studenrandes Intresseföreningenin eli SSI:n hallitukseen. SSI on ruotsinkielisten opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka julkaisee Studentbladet-lehteä ja järjestää yhteistapahtumia ruotsinkielisille sekä kaksikielisille opiskelijoille. SSI:n jäseniä ovat HYYn lisäksi Aalto Yliopiston Ylioppilaskunta AYY, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen sekä HYYn ruotsinkieliset osakunnat. 

HYY edellyttää hakijalta sujuvaa ruotsin kielen taitoa, HYYn ruotsinkielisen toimijakentän tuntemusta ja aiempaa kokemusta hallitustyöskentelystä. HYYn edustajjien edellytetään pitävän tiivistä yhteyttä HYYn hallitukseen SSI:tä koskevissa asioissa. HYYn ehdokkaaksi hakevien toivotaan pääsevän paikalle SSI:n syyskokoukseen 25.11., jolloin uusi hallitus valitaan. 

Hakijoiden tulee toimittaa kirjalliset hakemuksensa ja halutessaan liitteenä CV:nsä HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi) 13.11.2017 klo 12.00 mennessä. HYYn hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan 15.11.2017, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen jäsen Elli Saari (elli.saari@helsinki.fi) sekä Studentbladet https://www.stbl.fi/ssi/ssi-soker-ansvarspersoner-till-styrelsen/.

Tiedekuntakohtaisten valintatoimikuntien laatimat valintaesitykset opiskelijaedustajiksi tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon kaksivuotiskaudelle 2018–2019 on julkaistu. Kaikkiin valintaesityksiin voit tutustua täällä. Valintaesitykset ovat vasta esityksiä, eikä opiskelijaedustajia ole vielä valittu.

Tiedekuntaneuvostojen opiskelijaedustajat valitsee HYYn hallitus marraskuun aikana. Yliopistokollegion opiskelijaedustajat valitsee HYYn edustajisto kokouksessaan 4.12.2017. Tieto valituista opiskelijaedustajista julkaistaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun valinnat on tehty. Lisätietoja valintaesityksistä antaa valintakoordinaattori Jenna Sorjonen, puh. 050 3255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Uusien opiskelijaedustajien kaksivuotinen toimikausi alkaa 1.1.2018. HYY järjestää opiskelijaedustajille koulutustilaisuuksia joulu-tammikuussa.

Edustajisto valitsee vuosittain joulukuussa kokouksessaan ylioppilaskunnalle uuden hallituksen. Hallituksen valintaa edeltää yleensä hallitusneuvottelut, joiden tuloksena tehdään esitys hallituksen muodostajasta sekä hallituksen koosta ja jäsenistä. Neuvotteluissa edustajistoryhmittyminen nimeämät hallitusneuvottelijat keskustelevat muiden ryhmittymien kanssa yhteisesti päätettyjen pelisääntöjen mukaisesti. Kun neuvotteluissa löydetään esitys, jonka taakse saadaan enemmistö edustajistosta, neuvottelut päättyvät ja hallituksen muodostavat ryhmät tiedottavat avoimesti neuvottelujen lopputuloksesta. Neuvottelujen lopputuloksen pohjalta tehdään esitys edustajistolle päätettäväksi. Esitykselle on mahdollista tehdä myös vastaehdotuksia ja yleensä edustajisto päättääkin hallituksen muodostajasta ja hallituksen jäsenistä äänestyksen pohjalta.

Lue eteenpäin, niin pääset tutustumaan ehdokkaisiin hallituksen muodostajiksi sekä hallituksen jäseniksi vuodelle 2018.

Ehdolla hallituksen muodostajaksi

Ainejärjestöläiset

Elina Nieminen
Olen Elina, yhteisöllisyydestä ja ihmisten kanssa tekemisestä innostuva johtaja, jolla on paloa, visiota ja kokemusta tehdä vuodesta 2018 HYYn historian merkityksellisin vuosi. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi 2018. Minut tunnetaan ihmislähtöisenä, aikaansaavana ja helposti lähestyttävänä johtajana, jolle yhteistyön ja avoimuuden edistäminen ovat sydämen asioita. Johtajana olen taitava luomaan ympäristön, jossa jokainen voi tuoda esiin oman mielipiteensä ja käyttää omia vahvuuksiaan. Loistavien vuorovaikutustaitojeni ja johtajakokemukseni ansiosta osaan tukea hallituslaisiani saavuttamaan yhteisiä tavoitteitamme ja toimimaan oman sektorinsa asiantuntijoina. Juhlavuosi on mahdollisuus tehdä merkittäviä, uusia avauksia sekä tuoda opiskelijat yhteen juhlimaan ylioppilaskuntaa, yliopistoyhteisöä ja opiskelijoiden saavutuksia. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin on oltava maailman paras paikka opiskelijoille, ja ensi vuosi on loistava paikka saada tavoitteemme näkyviksi.

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Hanna-Maria Häkkilä
Olen Hanna-Maria Häkkilä ja haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi. Minulla on pitkä kokemus järjestötoiminnasta ja vuonna 2017 vastaan HYYn hallituksessa mm. HYY Yhtymästä ja viestinnästä. Ymmärrän hyvin sekä ihmisiä että talouslukuja. Puheenjohtajana haluan mahdollistaa hallitukselle ja vapaaehtoisille sen, että he voivat tehdä HYY150-juhlavuodesta heidän näköisensä ja kaikille ylioppilaskunnan jäsenille mieleenpainuvan vuoden. Ensi vuonna HYYn tulee olla aktiivinen keskustelija ja uusien näkökulmien esiintuoja. Ylioppilaskunta vaikuttaa yliopistolakia, pääsykoeuudistusta ja opiskelijoiden toimeentuloa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja ottaa näkyvästi kantaa opiskelijoiden puolesta. Minulle erityisen tärkeää johtajana on huolehtia ihmisten jaksamisesta kuitenkaan tavoitteista tinkimättä. Puheenjohtajavuoteni lopussa HYYn jäsenet ovat onnellisempia ja olemme yhdessä rakentaneet parempaa maailmaa.

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independent left

Lauri Linna
Olen Lauri Linna, neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi. Minut tunnetaan ahkerana puurtajana ja positiivisena ihmisenä, joka nauttii haasteista. HYYn hallituksessa olen ollut mukana parantamassa avoimuutta, kamppailemassa yliopistodemokratian puolesta ja auttamassa piirissämme toimivia järjestöjä olemaan turvallisempia ja helpommin saavutettavia paikkoja jäsenillemme. Olen kehittänyt järjestötukien myöntämistä ja tapaa, jolla prosessi hoidetaan. Rakastan niin runoja kuin asiakirjoja. Niin hallintoa kuin yhteisöllisyyttä ja ihmisten auttamista täyteen potentiaaliinsa. Meidän on ylioppilaskunnassa päämäärätietoisemmin toteutettava arvojamme ja oltava edelläkävijä siinä mitä haluamme myös muilta: ylioppilaskunnan on oltava avoin, yhdenvertainen, rohkea edunvalvoja ja demokraattinen. Meillä on kaikki mahdollisuudet olla näissä edelläkävijöitä - miksi jättäisimme tilaisuuden käyttämättä?

Ehdolla hallitukseen

Ainejärjestöläiset

Sara Järvinen 
Olen 27-vuotias teologian opiskelija. Olen koko yliopistoaikani ollut aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja ennen yliopistoaikaa nuorisojärjestössä rakentamassa tietokonepelikulttuuria. Nämä kokemukset ovat antaneet minulle avaimia strategian ja suunnitelmien toimeenpanoon sekä talousasioiden hallinnointiin. Tästä syystä haen ensisijaisesti talousjohtokunnan puheenjohtajaksi HYYn hallitukseen kaudelle 2018. Olen myös käytettävissä Yhtymävastaavaksi ja nauttisin tehtävistä sosiaalipoliittisessa edunvalvonnassa. Toimijana olen rohkea ja aina valmis kyseenalaistamaan jo totuttuja toimintatapoja. Nautin jännittävistä tilanteista ja siitä, että saan luoda yhteistä asiaa toisten ihmisten kanssa, mutta saan paljon aikaan myös yksin. Olen sellainen hauskuuttaja ja minusta on myös tärkeää luoda jatkuvasti positiivista energiaa ympärilleen. 

Jane Kärnä
Oon Jane - teatteritieteilijä ja järjestöaktiivi! Mun unelmien HYY on osallistava mahdollisuuksien yhteisö, jossa välitetään, tuetaan ja kannustetaan. Haluan työskennellä sen eteen, että ylioppilaskunta tarjoaisi enenevissä määrin monipuolisia motivoivia mahdollisuuksia erilaisille jäsenilleen, sekä tukea järjestöille, jotka näitä mahdollisuuksia myös tarjoaa. Mulle HYY ja sen järjestöt on antaneet paikan oppia, kasvaa ja kokeilla, sekä upeita ystäviä ja kokemuksia. Innostun helposti, tykkään tehdä yhdessä ja kokemuksen tuomalla varmuudella toimin loistavasti myös paineen alla. Mulle on tärkeää, että ihmiset ympärillä voi hyvin ja että jokainen saa tilaisuuden loistaa. Hallituksessa vastuualueina kiinnostaa erityisesti järjestöt, järjestöviestintä, järjestöjen yhdenvertaisuus ja vapaaehtoiset, mutta oon avoin myös uusille haasteille!

Krista Laitila
Olen 25-vuotias kasvatustieteen opiskelija, jolle ihmisten kanssa työskentely on helppoa. Eri järjestöissä oltuani olen päässyt toimimaan monipuolisesti erilaisten ihmisten kanssa, mikä se on ollut mielekästä ja opettavaista. Yhteisössä toimiminen on minulle luontainen tapa työskennellä.Motivoitunut asenteeni ja kykyni oppia nopeasti tekevät minusta henkilön, jonka voi heittää eri syvyisiin altaisiin ja opin uimaan. Olen ulospäinsuuntautunut, idearikas sekä ratkaisukeskeinen ja työskentelen sujuvasti stressin ja paineen alla. Olen käytettävissä ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi. Tarvittaessa voin olla käytettävissä myös Yhtymävastaavaksi. Tavoitteeni on parantaa opiskelijaedustajien yhteisöllisyyttä sekä olla mukana tekemässä ylioppilaskunnalle spektaakkelimainen 150v. juhlavuosi, jossa opiskelijat pääsevät mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan juhlavuoden eri osa-alueita.

Mathilda Timmer
Olen Mathilda, viidennen vuoden valtsikalainen. Halu auttaa muita ja pelastaa maailma on johdatellut minut nuoruusvuosien isostoiminnasta aina tähän pisteeseen asti. Haen ensi vuodelle HYYn hallitukseen, sillä haluan olla mukana puolustamassa opiskelijoiden oikeuksia ja hoitamassa opiskelijoiden edunvalvontaa. Fuksina hakeutuessani ainejärjestön opintovastaavaksi, koin opintoasioiden olevan paras paikka vaikuttaa opiskelijoiden elämään. Vuosia myöhemmin koen edelleen koulutuspolitiikan omimmaksi toimialueekseni, ja koposektorilla haluan työskennellä myös HYYn hallituksessa. Koska kopoilun lisäksi rakastan uuden oppimista, otan innolla myös muiden sektoreiden tuomat mahdollisuudet vastaan. Olen se pää pilvissä mutta jalat tukevasti maassa eteenpäin porskuttava tyyppi, jonkalaisen jokainen hallitus tarvitsee jäsenekseen.  ”Paljon puhetta mutta paljon myös tekoja” – Ismo Laitela

Laura Wathén
Olen Laura, 25-vuotias valtiotieteiden ylioppilas. Olen haasteista ja lennokkaista ideoista innostuva energiapakkaus, joka käärii hihat päästäkseen tekemään tavoitteista konkreettisia asioita. Vuosien järjestö- ja vapaaehtoistyöskentely on opettanut organisointivelhoksi: langat pysyvät käsissäni, toimin erinomaisesti suurenkin paineen alla ja uskallan tehdä vaikeita päätöksiä. Opintoni sosiaalitieteiden parissa, aikaisemmat kokemukseni vaikuttamisesta sekä palo tehdä ylioppilaskunnasta ja kaupungista parempia opiskelijoille tekisivät minusta erinomaisen edunvalvojan sosiaalipoliittiselle sektorille. Olen kuitenkin siinä mielessä kaikkiruokainen kehittäjätyyppi, että minusta saa kovan tekijän mille sektorille tahansa tapahtumista järjestöasioihin. Juhlavuosi motivoi minua erityisesti, sillä se tarjoaa mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa yhdessä ylioppilaskuntana vaikkapa unohtumattoman edunvalvontateon tai megalomaaniset pirskeet!

Edistykselliset

Jeremias Nurmela
Olen Jeremias Nurmela, 22–vuotias oikeustieteen opiskelija, järjestöaktiivi ja Edistykselliset edustajistoryhmän jäsen Helsingistä. Haen HYY:n hallitukseen vuodeksi 2018 päästäkseni osaltani tekemään ylioppilaskunnasta vielä toimivamman ja vaikuttavamman kuin mitä se jo on. Olen luonteeltani yhteistyökykyinen, siltoja rakentava ja ahkera persoona, jonka kanssa on helppo saada paljon aikaiseksi. Ylioppilaskunta organisaationa on minulle hyvin tuttu useiden HYYn luottamustehtävien kautta. Tämän lisäksi olen toiminut tämän vuoden keskisuuren yhdistyksen puheenjohtajana, joten kokemusta ja visiota minulla riittää tarjottavaksi. Ylioppilaskunnan pitkän aikavälin hyvinvointi, laadukkaiden opintoja edistävien palvelujen tarjoaminen ja reiluus ovat minulle tärkeitä tavoitteita, joita aion ajaa ylioppilaskunnan hallituksessa. 

HELP

Anssi Mykkänen
Olen neljännen vuoden lääketieteen opiskelija. Kokemusta HYYstä minulla on mm. edustajistoryhmä HELP:n puheenjohtajana toimimisesta tältä vuodelta sekä Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksesta nyt kahden vuoden ajalta. Toimiessani näissä tehtävissä olen oppinut paljon asioita, jotka varmasti olisivat hyödyllisiä HYYn hallituksessa työskennellessä. Olen luonteeltani analyyttinen ja pyrin perehtymään asioihin huolella ennen päätösten tekemistä. HYYn hallitukseen toisin paljon laaja-alaista osaamista sekä näkemystä myös keskustakampuksen ulkopuolelta. Hallituksessa haluaisin päästä vaikuttamaan siihen, että HYY näkyisi paremmin kaikilla kampuksilla ja että kaikki jäsenet kokisivat saavansa HYYltä jotain. HYYn hallituksessa minua kiinnostaisi ainakin varapuheenjohtajan tehtävä, HYY Yhtymä, koulutuspolitiikka, terveysasiat ja kehitysyhteistyö. 

Ville Liu
Olen Ville Liu ja opiskelen hammaslääketiedettä. Olen ensimmäistä kauttani HYYn edustajistossa ja kuluneen vuoden ajan olen ollut myös valmisteluvaliokunnan jäsen. Näiden tehtävien lisäksi toimin aktiivisesti omassa ainejärjestössäni. Toisin hallitukseen asiantuntemusta erityisesti terveyssektorilta, mutta myös kokemusta järjestö- ja tutortoiminnasta. Hyvät organisointitaitoni ja rauhallisuuteni olisivat myös etu HYYn hallitukselle. Opiskelijoiden arjen ja opintojen sujuvuus on minulle tärkeää ja olen erittäin motivoitunut työskentelemään hallituksessa näiden asioiden puolesta. Tahtoisin erityisesti esille terveyteen, liikuntaan, viestintään, uusien opiskelijoiden asemaan, yhdenvertaisuuteen sekä tutoreiden toimintaan liittyviä näkemyksiä ja näiden vastuualueiden parissa toimiminen kiinnostaa minua eniten. 

HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS

Sebastian Österman
Olen Sebastian, toisen vuoden biologian opiskelija ja innokas järjestöaktiivi Helsingistä. Hurahdin ylioppilaskuntaan jo fuksina ja olen kuluneen vuoden aikana toiminut edustajistoryhmäni puheenjohtajana sekä keskusvalintatoimikunnan ja valmisteluvaliokunnan varajäsenenä. Juurruin myös vahvasti oman tiedekuntani järjestökenttään ja toimin tällä hetkellä Biosfäärissä opintovastaavana, Viikki-speksissä varapuheenjohtajana ja Svenska Naturvetarklubbenissa kansainvälisyysvastaavana. Viime lukuvuonna suoritin järjestöhommien lisäksi 120 opintopisteen edestä biologian opintoja. Yllämainittuihin kuluneen ajan haluaisin ensi vuonna pyhittää ylioppilaskunnalle. Pyrin rakentamaan yhteisöllisempää, poikkitieteellisepää ja vaikuttavampaa ylioppilaskuntaa. Itseäni kiinnostaisi toimia erityisesti koulutuspolitiikan, viestinnän ja ympäristöasioiden parissa. Luonteeltani olen rento mutta kunnianhimoinen. Ylioppilaskunnan hallitukseen valituksi tuleminen olisi valtava luottamuksen osoitus, ja toivon voivani osoittaa olevani sen arvoinen.

Amanda Pasanen
Olen 23-vuotias Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriopiskelija ja HYYn Vihreiden ehdokas hallitukseen vuodelle 2018. Olen kuluneen vuoden aikana toiminut HYYn Vihreiden edustajistoryhmän toisena puheenjohtajana ja sitä ennen ollut aktiivinen niin valiokunnissa (mm. Kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja 2016), omassa ainejärjestössäni (Ympäristötieteilijät MYY ry:n kansainvälisyysvastaava 2015-2016) kuin yliopiston hallinnossa opiskelijaedustajanakin (Ympäristötieteiden laitoksen laitosneuvoston varajäsen 2016-2017 ja Environmental Change and Global Sustainability -maisteriohjelman johtoryhmä 2017). HYYn hallituksessa haluaisin erityisesti edistää ylioppilaskuntamme yhteiskunnallista vuorovaikutusta edunvalvonnan ja kaupunkivaikuttamisen kautta, sekä kehittää kehitysyhteistyösektoriamme. Kaoottisten tutkintouudistusten ja koulutusleikkausten keskellä yliopistoon päin on myös vaikutettava, jotta opiskelijoiden etu ja hyvinvointi tulee huomioiduksi.

Auli Elolahti
Olen 25-vuotias ympäristötieteiden opiskelija, HYYn Vihreiden edaattori sekä pitkän linjan kansalaisjärjestövaikuttaja. Haen HYYn hallitukseen vuodelle 2018, missä toivon pääseväni kehittämään HYYn toiminnan vaikuttavuutta ja vastuullisuutta, sekä osallistamaan jäseniä aktiiviseen kansalaisuuteen. Pystyn parhaiten vaikuttamaan erityisesti viestinnän ja ympäristöasioiden parissa, mutta minulla kokemusta myös asumiseen ja kaupunkipolitiikkaan sekä HYY yhtymään liittyvistä aihepiireistä. HYYssä olen ollut aktiivinen edustajiston sekä hallintoneuvoston jäsenenä, mutta olen myös toiminut ainejärjestötoiminnassa: kuten Naturassa, Symbioosissa ja MYY:ssä sekä myös ympäristövaliokunnassa. HYYn ulkopuolella olen työskennellyt ja tehnyt vapaaehtoistöitä lukuisten ympäristöteemaisten projektien ja tapahtumien sekä viestinnän parissa. Uskonkin, että hallitus saisi minusta kokeneen organisointi- sekä viestintätaitoisen toimijan. 

Osakuntalainen edustajistoryhmä

Topias Tolonen
Olen Topias Tolonen ja haen HYYn 2018 hallitukseen. Olen osakuntalainen yltiöoptimisti, jonka vahvuudet ovat matematiikassa, monipuolisessa järjestötaustassa ja halussa tehdä yhteistyötä. Opiskelujen alkuvaiheessa panostin opintoihin ennen järjestöjä, mutta nyt olen viimeiset pari vuotta tehnyt järjestöissä asioita korjatakseni nuo menetetyt vuodet. Olen toiminut osakunnan toiminnanohjaajana, nähnyt IT-konsulttiyritysten sekamelskaa ja luennoinut todennäköisyyslaskentaa yliopistolla. Monipuolinen taustani eri sektoreilta yhdistettynä kiinnostukseeni koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan saa minut ymmärtämään erilaisia tilanteita – talousosaamiseni ja matemaattisuuteni vain monipuolistavat profiiliani ja tekevät minusta tärkeän lisän pienipaikkaiseen toimistotyöhön. HYY on mahtavassa asemassa vaikuttaakseen opiskelijoiden asemaan niin yliopisto- kuin järjestötasolla; motivaationi ja osaamiseni tekee minusta mahtavan lisän hyödyntämään tätä. 

Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left

Titta Hiltunen
Olen neljännen vuoden poliittisen historian opiskelija ja SitVasin edariryhmän puheenjohtaja. Minulla on kova into päästä näyttämään kykyni hallitustoiminnassa ja olen motivoitunut tekemään töitä ylioppilaskunnan eteen. Hallituksessa minua kiinnostaa erityisesti edunvalvonta, opiskelijan toimeentulon turvaaminen, paremman kaupungin ja asumisen puolesta toimiminen sekä WSC-verkostosta vastaaminen. Tunnen poliittiset prosessit sekä opintojeni että oman kiinnostukseni kautta. Yhdenvertaisuusasiat ovat minulle tärkeitä ja niistä vastaamisessa olisin myös elementissäni. Minua kiinnostavat myös kansainväliset asiat, kehitysyhteistyö ja kampusviljely. Haluan olla mukana rakentamassa opiskelijoille sitä ihannetilaa, jonka olemme uudessa linjapaperissamme määritelleet. Unelmieni ylioppilaskunta on aidosti yhdenvertainen ja jäsentensä rautainen edunvalvoja.

Julius Uusinarkaus
Olen Julius Uusinarkaus, neljännen vuoden luonnontieteilijä. Haen HYYn hallituksen jäseneksi 2018. Minut tunnetaan ennen kaikkea aikaansaajana, kuin myös väsymättömänä työntekijänä ja ongelmanratkaisijana. Olen luontainen projektityöntekijä: hallitsen kokonaisuudet, aikatauluttamisen, budjetoinnin, sekä tärkeimpänä muiden ihmisten potentiaalin valjastamisen. Ohjelmointitaidot tekevät minusta tehokkaan työskentelijän ja erilaisen ajattelijan. Taitoni sopisivat parhaiten tapahtumien, järjestöjen tai yhdenvertaisuustyön pariin. Unelmieni HYY on turvallinen ja kaikille avoin ympäristö toteuttaa itseään. Siinä kaikki voivat nauttia rikkaasta opiskelijakulttuurista kokematta häirintää. HYYn juhlavuosi on täydellinen kehys uudistaa ja kehittää. Haluan olla tässä työssä mukana, ja tiedän että olisin oivallinen lisä hallitukseen.  

SNÄf

Emilia Granqvist
Olen valtiotieteiden ylioppilas ja haluan olla mukana viemässä ylioppilaskuntaa lähemmäksi jäseniään. Ylioppilaskunnan kuuluu olla kaikkien ulottuvilla, kielestä tai sosiaalisesta taustasta riippumatta. Lisäksi haluan olla mukana tekemässä juhlavuodesta ikimuistoisen. Olen yritteliäs, joukkuehenkinen, puhun sujuvasti suomea, ruotsia ja englantia, enkä kaihda uuden oppimista. HYYstä minulla on kokemusta esim. SNÄf:n puheenjohtajana toimimisesta tältä vuodelta, edustajiston työstä, eri valiokunnista, vuosijuhlatiimistä, fuksiseikkailusta sekä hallopedina toimimisesta. Kokemuksestani pienten ja suurempienkin organisaatioiden johtamisesta olisi varmasti hyötyä HYYn hallituksessa. Erityisesti tapahtumat, viestintä, vapaaehtoistoiminta, kansainvälisyys, koulutuspolitiikka ja HYY Yhtymä kiinnostaisi minua. Vuosi HYYn hallituksessa antaisi minulle tärkeää kokemusta kehittyä yhteiskuntavaikuttajana. 

Emma Heikkilä
Opiskelen luokanopettajaksi ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. HYYssä olen toiminut SNÄf:in hallituksessa fuksi- ja alumnivastaavana ja osallistunut Kaksikielisyysvaliokunnan toimintaan. Lisäksi olen toiminut Conduksessa monikielisyys- ja opintovastaavana sekä Didactassa tapahtumavastaavana ja vuosijuhlamestarina. Minulla on laaja näkemys järjestötoiminnasta pedagogiikan opiskelijan perspektiivistä. Olen monikielinen ja osaan työskennellä sujuvasti kaikilla kolmella HYYn toimintakielellä. Uskon, että tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäisevää terveystyötä voidaan HYYssä kehittää edelleen. HYYn hallituksessa olen kiinnostunut kaksikielisyysasioista, yhdenvertaisuudesta sekä terveydestä ja liikunnasta. 

Sosialidemokraattiset opiskelijat

Aleksanteri Gustafsson
Olen Aleksanteri Gustafsson, neljännen vuoden historian opiskelija ja järjestöaktiivi. Haen HYYn hallitukseen edistääkseni vahvaa opiskelijoiden edunvalvontaa, vakaata ja vastuullista HYYn talouden hoitamista sekä kaikille jäsenilleen läheistä ylioppilaskuntaa. Kokemusta HYYn toiminnasta olen saanut talousjohtokunnan jäsenenä ja edustajiston varajäsenenä. Muuta järjestökokemusta on kertynyt ainejärjestöstäni Kronoksesta ja Opiskelijoiden sosiaalidemokraattisesta yhdistyksestä, joissa molemmissa olen toiminut hallituksen jäsenenä. Ennen HYYn piirissä olevia järjestöjä toimin monissa sosiaalidemokraattisissa järjestöissä ja muissa nuorisojärjestöissä. Ylioppilaskunta saisi minusta aktiivisen ja yhteistyökykyisen hallituksen jäsenen. Pyrin aina työskennellessäni ottamaan muiden näkemykset huomioon, sillä uskon tämän olevan paras keino yhteisten päämäärien saavuttamiseen. Avoimuus ja osallistaminen ovat arvoja, joita haluaisin edistää hallituksessa.

Viestintäasiantuntija Ruut Luukkonen

HYYn hallitus on valinnut vapaana toimittajana ja copywriterinä työskennelleen Ruut Luukkosen uudeksi viestintäasiantuntijakseen. Luukkonen on aloittanut tehtävissään lokakuun alussa.

Viestintäasiantuntijana Luukkonen vastaa HYYn viestinnän suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä tiedotustehtävistä ja brändin hallinnasta. Viestintäasiantuntijan tehtäviä ovat muun muassa HYYn vaikuttamistyön tukeminen ja sisäinen konsultointi.

Luukkosella on monipuolista kokemusta muun muassa sosiaalisesta mediasta, markkinointiviestinnästä sekä kampanjoista. Hän on aiemmin työskennellyt toimittajan, tiedottajan, sisällöntuottajan sekä tuottajan rooleissa erilaisissa hankkeissa ja organisaatioissa.

Viime aikoina Luukkonen on työskennellyt tuottajan tehtävissä kotimaisissa ja kansainvälisissä kampanjoissa, kuten EU-laajuisessa Give it up 4 Ramadanissa, sekä tehnyt opinnäytetyönään julkaistun tutkimuksen suomalaisten musliminuorten kokemuksesta väkivaltaisen radikalisaation käsittelystä mediassa.

‘’Ensimmäiset viikot HYYllä ovat menneet todella nopeasti ja olen päässyt tekemisiin muun muassa HYY-mielikuvan ja ylioppilaskunnan markkinointiin liittyvien yksityiskohtien kanssa.  Minulle on viestinnällisesti tärkeää edistää ylioppilaskunnan näkymistä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja opiskelijoiden näköisenä toimijana’’, kertoo Luukkonen. 

26-vuotias Luukkonen on valmistunut toimittajaksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin koulutusohjelmasta ja opiskellut myös kehitysmaatutkimusta. 

Oletko törmännyt säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan, joka opettaa muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi? Ylioppilaskunta palkitsee vuoden parhaan Helsingin yliopistossa vieraalla kielellä opettavan opettajan. Lähetä ehdotuksesi suoraan meille!

Ehdotuksia käsittelemään kootaan opiskelijaraati, joka tekee ehdotuksen palkinnon saajasta HYYn hallitukselle. Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee HYYn hallitus 23.11.2017.  Parhaan kansainvälisen opettajan palkitsemisessa huomioidaan palkittavan opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne opetuksen kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Tänä vuonna painotetaan myös opettajan kykyä luoda yhteisöllisyyttä opetuksen kautta. Palkinto jaetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla 23.11.

Ehdotukset tulee tehdä Lyyti-lomakkeella tiistaihin 7.11.2017 klo 23.59 mennessä: https://www.lyyti.in/Hyva_opettaja__Magister_Bonus__Best_International_T...

Ehdotuksia saa tehdä kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai jäsenjärjestö. Palkittavan henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetustehtävissä. Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista.

Parhaan kansainvälisen opettajan palkintoon soveltuvat Magister Bonus –palkinnon kriteerit ja ehdotusohjeet:

Opiskelijamyönteisyys
Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoita arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus
Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön ja osaa tuoda opetuksessaan esille opetuksen työelämäyhteydet.

Aktiivinen asenne kehittämiseen
Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän suhtautuu myönteisesti uusin opetusmenetelmiin ja niiden tuomiseen omaan opetukseensa. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta yksikössään ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Lisätiedot: hallituksen jäsen Minna Suorsa, p. 050 5439612, minna.suorsa@hyy.fi

Oletko törmännyt  säkenöivään luennoitsijaan, omistautuneeseen ohjaajaan tai muuten vain erinomaiseen opettajaan? Ylioppilaskunta palkitsee vuoden parhaan Helsingin yliopistossa opettavan opettajan. Lähetä ehdotuksesi suoraan meille!

HYYn Hyvä opettaja – Magister Bonus -palkinto jaetaan joka syksy opettajalle, joka on työssään osoittanut taitoa ja kiinnostusta sekä opettamiseen että opetettaviinsa. Palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö.  Ehdotuksia käsittelemään kootaan opiskelijaraati, joka tekee ehdotuksen palkinnon saajasta HYYn hallitukselle. Lopullisen päätöksen tekee HYYn hallitus 23.11.2017. 

Parhaan opettajan palkitsemisessa huomioidaan palkittavan opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne opetuksen kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Vuoden 2017 palkintoa jaettaessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ehdokkaat huomioivat opiskelukyvyn ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemisen opetuksessa. Palkinto jaetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlilla 23.11.

Parhaan Magister Bonus -palkinnon kriteerit ja ehdotusohjeet:

Opiskelijamyönteisyys 
Opiskelijamyönteisyys on asenteen lisäksi halua parantaa yhteistä hyvinvointia yhteisöllisyyden tunnetta. Opiskelijoiden arvostaminen näkyy niin ohjauksessa ja luennoilla kuin muussakin toiminnassa.

Asiantuntevuus
Asiantuntevuus ilmenee kykynä tuoda olennaiset asiat esille. Hyvä opettaja on innostunut omasta alastaan ja välittää innon myös opiskelijoilleen. Asiantunteva opettaja on myös opiskelijoidensa luotettava opas tiedeyhteisöön ja osaa tuoda opetuksessaan esille opetuksen työelämäyhteydet.

Aktiivinen asenne kehittämiseen 
Hyvä opettaja kehittää aktiivisesti niin itseään opettajana kuin opetusmenetelmiäänkin. Hän suhtautuu myönteisesti uusin opetusmenetelmiin ja niiden tuomiseen omaan opetukseensa. Hän toimii osana tiedeyhteisöä ja pyrkii kehittämään opetusta yksikössään ja yliopistolla.

Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Hyvä opettaja osaa kerätä palautetta ja myös käyttää sitä aktiivisesti opetuksensa kehittämiseen. Hän osaa yhtä lailla antaa rakentavaa palautetta opiskelijoilleen sekä rohkaista heitä avoimeen dialogiin.

Ehdotukset palkinnon saajista tulee tehdä Lyyti-lomakkeella tiistaihin 7.11.2017 kello 23.59 mennessä https://www.lyyti.in/Hyva_opettaja__Magister_Bonus__Best_International_T...

Ehdotuksia saa tehdä kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai jäsenjärjestö. Palkittavan henkilön tulee olla Helsingin yliopiston opetustehtävissä. Perusteluissa tulee käyttää esimerkkejä siitä, millä tavalla ehdotettu henkilö täyttää asetetut kriteerit. Lisäksi hakemukseen voi liittää opiskelijoiden ja muiden yliopistoyhteisön jäsenten kommentteja tai muita soveltuvia näytteitä ehdokkaan ansioista.

Lisätiedot: hallituksen jäsen Minna Suorsa, p. 050 5439612, minna.suorsa@hyy.fi

Hei opiskelija-muusikko - kiinnostaisiko sinua tai yhtyettäsi keikkailla HYYn tapahtumavaliokunnan bändi-illassa 21.11.?

HYYn tapahtumavaliokunta järjestää opiskelijataustaisten bändien bändi-illan Ravintolalaiva Wäiskissä (Hakaniemenranta 11) tiistaina 21.11. klo 18-01. Bändi-ilta on osa HYYn 149. vuosijuhlaviikkoa, ja sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta opiskelijayhteisön parissa toimivista bändeistä ja musiikkiprojekteista sekä tarjota opiskelijoille samaistuttavaa kulttuuritarjontaa.

Kiinnostaako sinua tai yhtyettäsi keikka? Mahtavaa! Ota yhteyttä joko osoitteeseen tapahtumatjakulttuuri@gmail.com tai facebookin kautta HYYn tapahtumat & kulttuuri -sivulle 8.11. mennessä – samaisiin osoitteisiin voi lähettää myös kaikki tapahtumaan liittyvät kysymykset. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä bändinne kokoonpano, musiikkinne edustama genre (tai taiteelliset esikuvat), yhteyshenkilönne sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen roudauksen tarve. Jos olette julkaisseet musiikkianne esim. SoundCloudissa tai YouTubessa, liittäkää mukaan linkki, jotta voimme perehtyä tuotantoonne. Jokaiselle bändi-illan bändille on varattu n. 30-40 min esiintymisaikaa. Valituille bändeille ilmoitetaan 10.11.

HYY etsii vuodelle 2018 kahta koordinaattoria ja vapaaehtoisia Mosambik- ja Bangladesh-hankeryhmiin.  Vapaaehtoisia valitaan 4-6 kumpaankin hankeryhmään.

Hae uuden Mosambik-hankeryhmän koordinaattoriksi  

Mosambik-hanke
Bangladesh-hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa on aika toteuttaa suunnitelmia uutta hanketta varten. HYYn uusi kehitysyhteistyöhanke on suunnitteilla Mosambikiin ja hankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 alussa. Hankeryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista. Hankeryhmän työtä johtaa hankekoordinaattori.

Vuoden 2017 aikana uuden hankkeen kohdemaaksi on valikoitunut Maputon metropolialue Mosambikissa ja hankkeen teemana ovat nuoret. Hankkeen suomalaisena kumppanina toimii Lasten ja nuorten säätiö, joka etsii parhaillaan hankkeelle paikallista kumppania kohdemaasta. Hankkeelle haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Yhteistyö Lasten ja nuorten säätiön kanssa tarjoaa hankeryhmäläisille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan hankehallinnosta ja yleisemmin kehitysyhteistyöstä alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Vuonna 2018 suunnitteluryhmän tehtäviä ovat hankesuunnitelman ja seurannan suunnitelmien tekoon osallistuminen, rahoitushakemuksen valmistelu ja hankkeen suunnittelusta viestiminen HYYn jäsenistölle. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen suunnittelumatka Mosambikiin ja koordinaattorin odotetaan osallistuvan matkalle. Myös hankeryhmän jäsenet osallistuvat suunnitteluun ja osa ryhmän jäsenistä pääsee osallistumaan matkalle.

Hankekoordinaattorin tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkaa. Koordinaattori saa tehtävistään 1000 euron palkkion.

Valittavalta koordinaattorilta edellytetään:
Kokemusta projektien hallinnasta
Vuorovaikutustaitoja (tehtävässä keskeistä on yhteydenpito muihin järjestöihin ja mahdollisiin kumppanitahoihin)
Oma-aloitteisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa
Sujuvaa englannin taitoa
Osallistumista HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin
Sitoutumista tehtävään koko vuodeksi

Koordinaattorilta toivotaan:
Intoa ja halua oppia uutta
Portugalin taito
Johtamiskokemusta
Kokemus kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta
Kokemusta HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta

Hakeminen
Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella tiistaina 14.11. ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 16.11.2017.

Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 0505439611.

Hae vapaaehtoiseksi Mosambik-hankeryhmään

HYY hakee vapaaehtoisia Mosambik-hankkeen suunnitteluryhmään. Vapaaehtoiset toimivat hankeryhmässä, jota ohjaa hankekoordinaattori. Ryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista jäsentä.

Hankkeen suunnitteluryhmä
Bangladesh-hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa on aika toteuttaa suunnitelmia uutta hanketta varten. HYYn uusi kehitysyhteistyöhanke on suunnitteilla Mosambikiin ja hankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 alussa. Hankeryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista ja hankeryhmän työtä johtaa hankekoordinaattori.

Vuoden 2017 aikana uuden hankkeen kohdemaaksi on valikoitunut Maputon metropolialue Mosambikissa ja hankkeen teemana ovat nuoret. Hankkeen suomalaisena kumppanina toimii Lasten ja nuorten säätiö, joka etsii parhaillaan hankkeelle paikallista kumppania kohdemaasta. Hankkeelle haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Vuonna 2018 suunnitteluryhmän tehtäviä ovat hankesuunnitelman ja seurannan suunnitelmien tekoon osallistuminen, rahoitushakemuksen valmistelu ja hankkeen suunnittelusta viestiminen HYYn jäsenistölle. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen suunnittelumatka Mosambikiin. Hankeryhmän jäsenet osallistuvat matkan suunnitteluun ja osa ryhmän jäsenistä pääsee osallistumaan hankematkalle.

Yhteistyö Lasten ja nuorten säätiön kanssa tarjoaa hankeryhmäläisille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan hankehallinnosta ja yleisemmin kehitysyhteistyöstä alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Hakijan tulee sitoutua toimintaan koko vuodeksi ja olla valmis toimimaan osana eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankeryhmäläisten odotetaan lisäksi osallistuvan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin. Vapaaehtoiset toimivat tehtävissään vuoden kerrallaan. Valittavilta henkilöiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen osaamista.

Vapaaehtoiselta toivotaan:
Aiempaa kehitysyhteistyö- ja kehitysmaakokemusta
Portugalin kielen osaamista
Hyviä kirjoitus- ja viestintätaitoja
HYYn kehitysyhteistyötoiminnan tuntemista
Kokemusta projektityöskentelystä tai hankesuunnittelusta
Tärkeintä tehtävän hoidossa ovat kuitenkin innokkuus, mahdollisuus osallistua säännöllisesti kokouksiin ja motivaatio toimia tehtävässä aktiivisesti koko vuoden ajan.

Hakeminen

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakemuksessa toivotaan kerrottavan aiemmasta kokemuksesta, motivaatiosta ja mainitaan, miten hakija on paikalla Suomessa vuonna 2018. Valinnoista tiedotetaan 16.11. mennessä. Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja hakemisesta ja hankeryhmissä toimimisesta antaa HYYn hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 050 543 9611.


Hae Bangladesh-hankeryhmän koordinaattoriksi  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -hankkeen tavoitteena on parantaa bangladeshilaisten maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hankkeessa hyödynnetään sekä paikallisväestön omaa tietotaitoa, että BARCIK:n tutkimustietoa alueiden keskeisistä ongelmista. Hankkeessa huomioidaan hyödynsaajina erityisesti naiset, vammaiset ja alkuperäiskansat. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Koordinaattorilla on toimensa tukena vapaaehtoisista koostuva hankeryhmä, jonka odotetaan raportoivan toiminnastaan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnalle. Koordinaattorin tehtävänä on johtaa hankeryhmän työtä ja delegoida hankeryhmän tehtävät tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Kokemus Bangladesh-hankkeen parissa toimimisesta luetaan eduksi.

Hankekoordinaattorin tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkaa. Koordinaattori saa tehtävistään 1000 euron palkkion.

Valittavalta koordinaattorilta edellytetään:

Kokemusta projektien hallinnasta
Vuorovaikutustaitoja (tehtävässä keskeistä on yhteydenpito muihin järjestöihin ja mahdollisiin kumppanitahoihin)
Oma-aloitteisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa
Sujuvaa englannin taitoa
Osallistumista HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin
Sitoutumista tehtävään koko vuodeksi

Koordinaattorilta toivotaan:
Intoa ja halua oppia uutta
Johtamiskokemusta
Kokemusta kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta
Kokemusta HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella tiistaina 14.11. ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 16.11.

Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen. mikko.kymalainen@hyy.fi ja 0505439611.

Hae vapaaehtoiseksi HYYn Bangladesh-hankkeeseen vuodelle 2018

HYY hakee vapaaehtoisia Bangladesh -hanketyöryhmään. Vapaaehtoiset toimivat hankeryhmässä, jota ohjaa hankekoordinaattori. Ryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista jäsentä.

Bangladesh-hanke

HYYn ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) hankkeen tavoitteena on parantaa Bangladeshin maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä. Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -niminen hanke opettaa yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hanke keskittyy heikoimpiin yhteisöihin ja kaikkein haavoittuvaisimpiin ihmisryhmiin, joiden elinkeinot ovat suoraan riippuvaisia paikallisista luonnonvaroista ja siten uhattuina ekologisten muutosten myötä. Toiminta perustuu ihmisten omien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamiseen osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja yhteisöllisten toimintamuotojen lisäämiseen. Kolmivuotinen hanke alkoi vuonna 2016 ja se toteutetaan kokonaisuudessaan 0,7 prosentilla HYYn budjetista.
Tarkempi kuvaus hankkeesta löytyy kehitysyhteistyövaliokunnan sivuilta.

Mitä hanketoiminta käsittää?

Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu hankkeen hallinnossa avustaminen, kuten hankkeen etenemisen seuranta, raportointi, tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen. Hankkeessa toimivat vapaaehtoiset kokoontuvat yhdessä hankekoordinaattorin johdolla sekä tarvittaessa pienemmissä ryhmissä, pitävät yhteyttä sähköpostitse ja hoitavat tehtäviä myös itsenäisesti. Hankeryhmän odotetaan tiedottavan hankkeesta aktiivisesti HYYn jäsenille. Toimintaan kuuluu lisäksi vuosiraportin sekä neljännesvuosiraporttien laatiminen. Toiminta edellyttää hankeryhmäläisten aktiivista osallistumista läpi vuoden.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Hakijan tulee sitoutua toimintaan koko vuodeksi ja olla valmis toimimaan osana eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankeryhmäläisten odotetaan lisäksi osallistuvan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin. Vapaaehtoiset toimivat tehtävissään vuoden kerrallaan. Valittavilta henkilöiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen osaamista.

Vapaaehtoiselta toivotaan:

Aiempaa kehitysyhteistyö- ja kehitysmaakokemusta
HYYn kehitysyhteistyötoiminnan tuntemista
Hankkeen aihealueiden tuntemusta (Bangladesh: maatalous- ja ympäristökysymykset)
Kokemusta projektityöskentelystä tai hankesuunnittelusta
Hyviä kirjoitus- ja viestintätaitoja
Tärkeintä tehtävän hoidossa ovat kuitenkin innokkuus, mahdollisuus osallistua säännöllisesti kokouksiin ja muuhun toimintaan sekä motivaatio toimia tehtävässä koko vuoden ajan.

Hakeminen

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakemuksessa toivotaan kerrottavan aiemmasta kokemuksesta, motivaatiosta ja mainitaan, miten hakija on paikalla Suomessa vuonna 2018. Valinnoista tiedotetaan 16.11. mennessä. Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja hakemisesta ja hankeryhmissä toimimisesta antaa HYYn hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 050 543 9611.

Helsingin yliopiston hallituksen uusiksi opiskelijaedustajiksi on ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 10.10.2017 valittu maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas, filosofian ylioppilas Johanna Riitakorpi ja oikeusnotaari, kauppatieteiden ylioppilas, teologian ylioppilas Antti Kähkönen. Nyt valitut opiskelijaedustajat aloittavat kaksivuotiskautensa yliopiston hallituksessa 1.1.2018.

Riitakorpi on toiminut yliopiston hallituksessa syyskuusta 2015 lähtien ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenenä 2016-2017. Yliopiston hallituksen lisäksi hänellä on laaja-alaista yliopistohallinnon kokemusta niin laitosneuvostoista (2009–2010, 2014–2015) kuin yliopiston tasolta Juhlarahastosta, Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunnasta, Henkilöstöpoliittisesta työryhmästä, Yhteiskuntavastuun koordinaatiotyöryhmästä ja Opettajien akatemian arviointityöryhmästä vuosilta 2014–2015. Riitakorpi on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2012–2016 ja toiminut HYYn hallituksessa koulutuspolitiikasta vastaavana hallituksen jäsenenä vuonna 2014.

Kähkönen on toiminut aiemmin opiskelijaedustajana muun muassa oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa (2013–2015), yliopistokollegiossa (2013–2015) ja yliopiston Laadunhallinnan ohjausryhmässä (2017). Kähkönen on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2011–2013. Lisäksi hän on toiminut Hankenin ylioppilaskunnan pääsihteerinä (2014–2015) sekä hallituksen jäsenenä HYY Yhtymässä vuodesta 2016.

Puheenvuoroissaan edustajiston kokouksessa Kähkönen ja Riitakorpi painottivat yliopiston kansainvälisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallista vastuunkannon ja vaikuttavuuden vahvistamista. He myös korostivat tarvetta vahvistaa yliopiston sisäistä luottamusta ja opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yksi hallituksen tulevan kauden merkittävimpiä päätöksiä onkin yliopiston rehtorin valinta seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Helsingin yliopiston hallitus on yliopiston korkein päättävä elin. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista, talousarviosta, johtosäännöistä, yliopiston toimintarakenteesta, yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä, vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä, hyväksyy yliopiston tavoitesopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muut periaatteellisesti tärkeät sopimukset ja antaa yliopiston lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Sivut