Media & arkisto

Uutiset

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on valinnut HYYn uudeksi tiedottajaksi humanististen tieteiden kandidaatti Siiri Salon. Toimi on määräaikainen opintovapaan sijaisuus 2.6.2016–17.2.2017.

HYYn tiedottaja vastaa ylioppilaskunnan tiedotuksesta ja tukee koko ylioppilaskunnan vaikuttamistyötä: viestii jäsenillemme palveluista, tapahtumista ja edunvalvonnasta ja mainostaa niitä printissä, verkossa kuin yliopiston seinillä. Tiedottaja vastaa myös HYYn verkkosivujen ylläpidosta ja uudistamisesta, kehittää ja hallitsee HYYn sosiaalisia medioita, kirjoittaa tiedotteet, ideoi ja editoi kannanottoja ja lausuntoja sekä tuottaa julkaisuja ideoista painoon asti. Tiedottaja on myös HYYn sisäinen kouluttaja hallitukselle ja asiantuntijoille ja konsultoi työyhteisöä jatkuvasti viestintäasioissa.

Salo, 27, on aiemmin työskennellyt muun muassa Rikosseuraamuslaitoksessa, Lahti Energiassa sekä avustanut vakituisesti Vaasan Ikkuna -lehteä. Hän on ollut Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen. Salo opiskelee filosofian maisteriksi Vaasan yliopistossa pääaineenaan organisaatioviestintä.

HYYn jäsenille tarjous ke 25.5. ja to 26.5. näytöksiin (molempina päivinä klo 12 ja klo 19) liput vain 10 €/lippu (norm. opiskelijalippu 19 €), niin kauan kuin lippuja riittää.

Esitykset n. 1h sisältäen väliajan.

Lippujen varaus p. 010 7331 331, mainitse koodi ”HYY yliopisto”. Liput lunastetaan Kansallisteatterin lippumyymälästä, ja HYYn jäsenyyden todistava opiskelijakortti tai yliopiston läsnäolotodistus on oltava mukana.

”Ihmiset, jotka tulevat alkoholistiperheestä kertovat järjestäen, että vanhempien juominen on jättänyt jäljen myös omaisiin, läheisiin ja puolisoihin. Kaikki siinä kärsivät, Fragilen ohjaaja ja käsikirjoittaja Heikki Törmi sanoo Ylen aamu-tv:n haastattelussa.”

Lisätietoja esityksestä:

http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/fragile-sarkyvaa/
http://yle.fi/uutiset/aikuisten_kannaaminen_pelottaa_nuoria__vanhempien_...

Helsingin yliopiston tutkinnot uudistuvat 1.8.2017 alkaen. Tiedekuntien nykyiset tutkintorakenteet muutetaan uusiksi kokonaisuuksiksi, koulutusohjelmiksi.

Uudet kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavien koulutusohjelmien nimet on nyt päätetty, ja ohjelmien suunnittelu jatkuu parhaillaan yliopiston Iso Pyörä -työryhmässä, tiedekunnissa ja laitoksilla ja uusien ohjelmien johtoryhmissä. Iso pyörä on projekti, joka käynnistettiin opetuksesta vastaavan vararehtori Keijo Hämäläisen aloitteesta vuonna 2014.

Lista uusista koulutusohjelmista tämän sivun lopussa.

Mitä nykyisille tutkintorakenteille ja -vaatimuksille tapahtuu?
Miksi niin tapahtuu?
Missä tiedekunnassa uudet koulutusohjelmat ovat?
Vanhentuvatko opinnot?
Milloin nykyisten opiskelijoiden pitää siirtyä uusiin ohjelmiin?

Kokosimme pienen FAQ-paketin.

Jos jotakin on jäänyt kysymättä tai vastaamatta alla, ota yhteyttä hallitukseemme tai asiantuntijoihimme!

Ison pyörän eteneminen yleensä: hallituksen jäsenet Laura Luoto ja Maria Loima, asiantuntija Anne Rautanen, tiedottaja Tapio Reinekoski.

Opiskelijan oikeusturva: hallituksen jäsen Tarik Ahsanullah, asiantuntija Anne Rautanen, tiedottaja Tapio Reinekoski.

Lisää tietoa saat myös esimerkiksi oman oppiaineesi opiskelijaedustajilta (eli ”hallopedeilta”). Heidän yhteystietonsa löydät yksikkökohtaisesti täältä: https://www.halloped.fi/fi/helsinki/organs.

Uusien koulutusohjelmien opiskelijaedustajat ja heidän yhteystietonsa päivitetään myös halloped.fi-sivustolle heti kun kaikki edustajat on valittu.

1) Mitä uudistus tekee opinnoilleni? Lopetetaanko oppiaineita sen vuoksi? Mitä tapahtuu nyt? Kuka valvoo opiskelijoiden etua?

Uudistuksen tarkoitus on luoda Helsingin yliopistoon uudet koulutusohjelmat lukuvuodesta 2017–18 alusta alkaen. Koulutusohjelmat eivät enää perustuisi nykyisten oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien jaolle, vaan yliopiston eri tieteenalojen pohjalle. Yhdessä koulutusohjelmassa voi siis uudistuksen jälkeen olla opintojaksoja ja sisältöjä useilta nykyisiltä laitoksilta tai tiedekunnilta. Toisaalta jotkin uudet koulutusohjelmat voivat olla myös lähes yksi yhteen samanlaisia nykyisten pääaineiden tutkintorakenteiden kanssa.

Uudistus ei siis itsessään ole uhka oppiaineiden tulevaisuudelle, vaan rehtori, tiedekunnat ja laitosjohtajat ovat tehneet irtisanomispäätöksiä yliopiston muutosohjelman, eli yliopiston rahoituksen leikkausten vuoksi aloitettujen säästöjen seurauksena. Huolestuttavin tilanne on nyt oppiaineilla, joiden resurssit ovat aiemminkin olleet huonot. Vaikka nämä aineet eivät saisi omaa kandi- tai maisteriohjelmaa, niitä voi edelleen opettaa valinnaisina moduuleina tai opintosuuntina. Se edellyttää kuitenkin tahtoa ja oppiaineen aseman puolustamista uusien koulutusohjelmien johtoryhmiin valituilta hallinnon opiskelijaedustajilta ja ainejärjestöiltä tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan.

Uudistusta suunnittelevassa Ison pyörä -työryhmässä opiskelijoita edustaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Lardot. Laajoista periaatelinjauksista ja esimerkiksi lopullisista uusista koulutusohjelmista päättää yliopiston opintoasiainneuvosto ONE, jossa opiskelijoita edustaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Anne Rautanen. Ylioppilaskunta on rekrytoinut uusien kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin opiskelijaedustajia talven ja kevään ajan.

2) Millaisia ovat koulutusohjelmat ja uudet hakukohteet?

Uudet koulutusohjelmat on listattu tämän sivun loppuun. Maisteriohjelmien jako ei ole vielä lopullinen.

Hakukohteet lukuvuoden 2017–18 alusta alkaen ovat uusia kandi- tai maisteriohjelmia. Hakuvaiheessa ei tarvitse vielä valita sitovasti jotakin tiettyä tieteenalaa, vaan opintojen edetessä voi tarkentaa opintosuuntaansa valitun koulutusohjelman sisällä usean tieteenalan tai sisältökokonaisuuden valikoimasta. Opiskelijat voivat myös sisällyttää tutkintoonsa yksilöllisiä valinnaisia opintoja muiden koulutusohjelmien tieteenaloilta ja opintosisällöistä.

Jokaiselle koulutusohjelmalle, opintokokonaisuudelle ja opintojaksolle laaditaan tarkat ja konkreettiset osaamistavoitteet. Opintojaksoista on kuvattava sisällöt, arviointimenetelmät sekä opetusmuodot. Nykyisenkaltaisista, epämääräisistä osaamistavoitteista, esimerkiksi ”kurssin suoritettuaan opiskelija osaa alan peruskäsitteistön ja -teoriat”, on määrä päästä eroon ja kohti käytäntöä. Jokaisen opintojakson kohdalla on eriteltävä, millaisia taitoja jakso kerryttää ja mihin tarkoitukseen – joko myöhempiä opintoja tai valmistumisen jälkeisiä työtehtäviä varten.
Uusien koulutusohjelmien aikataulujen ja työtapojen tulee myös tukea opintojen sujuvaa etenemistä ja päätoimista opiskelua.

3) Vaihtuuko pääaineeni? Vanhentuvatko nykyiset opintoni?

Nykyiset opiskelijat saavat kolmen vuoden siirtymävaiheen, jonka aikana he voivat suorittaa opintonsa loppuun nykyisten tutkintorakenteiden mukaan. Lukuvuoden 2016–17 tutkintovaatimukset ovat voimassa siirtymävaiheen loppuun asti.

Nykyiset opiskelijat voivat halutessaan myös siirtyä suorittamaan tutkintoaan uusien koulutusohjelmien mukaisesti.  Siirtymisen tarkat ehdot, esimerkiksi ”siltaopintojen” määrä, ovat vielä suunnitteilla.

Jos siirryt uuteen ohjelmaan, et voi palata enää vanhaan tutkintorakenteeseen. Jos haluat siirtyä uuteen koulutusohjelmaan ja olet jo suorittanut kandi- tai maisterintutkintoon liittyviä opintoja, ne korvaavat opintojaksoja myös uudesta koulutusohjelmasta. Kaikki oppiaineita varten laaditaan myöhemmin siirtotaulukot, joista käy ilmi, mitkä vanhojen tutkintojen opintojaksot vastaavat uusien koulutusohjelmien opintojaksoja. 

Valmiit tutkinnot eivät vanhene. Yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja, joita ei ole sidottu kokonaiseen kandi- tai maisterintutkintoon, ei voi enää sisällyttää uusien koulutusohjelmien mukaisiin tutkintoihin. Siirtymäajan puitteissa valmistuvien opinnot vanhenevat nykyisten säännösten mukaisesti.
Yliopisto kokoaa lisätietoja Ison pyörän etenemisestä, valmistelutyöstä, aikataulusta ja tehdyistä päätöksistä Flammaan sivulle https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora.

Tiedekuntien omia verkkosivuja ja tiedotusta kannattaa myös seurata.
Jos haluat tietää, mitä esimerkiksi rehtorin päätökset tai Ison pyörän työryhmän muistiot tarkoittavat käytännössä, voit ottaa yhteyttä oppiaineesi hallinnon opiskelijaedustajiin tai HYYn koulutuspolitiikasta vastaaviin hallituksen jäseniin tai asiantuntijoihin.

4) Haluan vaikuttaa oppiaineideni tulevaisuuteen – mitä pitäisi tehdä?

Aika antaa palautetta omien oppiaineiden opintojen ongelmista on nyt. Vaikuttaminen onnistuu joukolla: kertokaa ainejärjestönne ja opiskelijaedustajien kanssa tiedekunnan opetuksesta vastaavalle varadekaanille ja uusien koulutusohjelmien johtoryhmien johtajille, miten opintoja tulisi uudistaa.

Vaikka Ison pyörän tavoite on selkiyttää tutkintojen opiskelijoille antamia valmiuksia ja auttaa opiskelijoita hahmottamaan oma osaamisensa paremmin, tavoitteet voivat aina jäädä vain sanoiksi. Opiskelijoiden on siis osallistuttava aktiivisesti uusien ohjelmien suunnitteluun ja annettava palautetta siitä, miten työssä on onnistuttu. Ainejärjestöjen ja hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyö huomioidaan varmasti uusien koulutusohjelmien johtoryhmissä. Johtoryhmässä vaikuttavan opiskelijaedustajan taakse kannattaa kuitenkin yrittää kerätä koko ainejärjestön kantoja ja tuki.

HYY saa kuulla yliopiston hallinnolta usein, että opiskelijat eivät ole huomauttaneet ongelmista opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa tai esittäneet kehitysideoita. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kaikki on hyvin; kritiikin ”puute” johtuu mitä todennäköisimmin pikemmin siitä, etteivät opiskelijoiden huolet ja ongelmat kantaudu yliopiston hallintoon asti.
Samaan aikaan kun koulutusohjelmia uudistetaan, yliopisto irtisanoo työntekijöitä ja rakentaa myös hallintoaan uuteen muotoon, ”yliopistopalveluiksi”. Yliopiston säästöistä ja irtisanomisista johtuvia ongelmia ei voi selittää Ison pyörän tai hallintouudistuksen aiheuttamilla muutoksilla eikä niitä voi käyttää tekosyynä opintojen hidastamiselle, opetuksen ja tenttien peruuttamiselle tai opintoneuvonnan puutteelle.

Opintojen ohjausta kannattaa pyytää jo nyt oman oppiaineen tai laitoksen opintohallinnon henkilökunnalta. Opintohallinnon tulee poikkeuksetta hoitaa perustehtävänsä: tehdä opiskelijavalinnat, ohjata opiskelijoita ja huolehtia opiskelijoiden valmistumiseen liittyvistä hallintotehtävistä.

Mikään käynnistä olevista muutoksista ei saa hankaloittaa opintojen sujuvuutta tai viivästyttää valmistumista. HYY on kerännyt opiskelijoilta tietoa yliopiston säästöjen ja samanaikaisten suurten rakenteellisten muutosten vaikutuksista: on selvää, että ongelmia on ilmennyt jo. Ylioppilaskunta toivoo, että se saisi mahdollisimman usein ja ajoissa tietoa ongelmatilanteista – joko suoraan tai hallinnon opiskelijaedustajien kautta.

Uudet kandiohjelmat syyslukukaudesta 2017 alkaen:

Biologian kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti LuK

Elintarviketieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteen kandidaatti (ELK)

Farmaseutin koulutusohjelma
Farmasian tiedekunta
Farmaseutin tutkinto

Filosofian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) / Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Geotieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Historian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper
Svenska social- och kommunalhögskolan
Politices kandidat (Pol. Kand.)

Kasvatustieteiden kandiohjelma
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Kemian kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Kielten kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Logopedian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Maantieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Maataloustieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Metsätieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto (ON)

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Psykologian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Psykologian kandidaatti (PsK)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Taloustieteen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologinen tiedekunta
Teologian kandidaatti (TK)

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen ja kehityksen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma*
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK) / Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Ympäristötieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Uudet maisteriohjelmat syyslukukaudesta 2017 alkaen

    Advanced Spectroscopy in Chemistry (Erasmus +).
    Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
    Contemporary Societes
    Data Science
    Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma
    Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma
    Elintarvikealan liiketoiminnan ja koulutuksen maisteriohjelma
    Elintarviketieteet.
    English studies
    Environmental and Resource Economics
    Environmental Change and Global Sustainability
    European and Nordic Studies
    Filosofian maisteriohjelma
    Fysiikan maisteriohjelma (tähtitiede, kosmologia, avaruus- ja hiukkasfysiikka)
    Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma
    Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma
    Global Media and Politics
    Hammaslääketieteen koulutusohjelma
    Historian koulutusohjelma
    Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen
    Ilmakehätieteiden maisteriohjelma
    Intercultural Encounters and Diversities
    International Business Law
    Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
    Kasvatustieteiden maisteriohjelma
    Kasvibiologian maisteriohjelma
    Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma
    Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma
    Kielten maisteriohjelma
    Kirjallisuuden maisteriohjelma
    Kulttuuriperintö ja kulttuurien tulkinnat maisteriohjelma
    Lääketieteen koulutusohjelma - Utbildingsprogrammet i Medicin
    Life Science informatics
    Linguistic Diversity in the Digital Age
    Logopedian maisteriohjelma
    Maantieteen maisteriohjelma
    Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma
    Maataloustieteiden maisteriohjelma
    Magisterprogram i samhällsvetenskaper
    Magisterprogrammet i kultur och kommunikation
    MA Programme for Finnish Teacher Education
    Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma
    Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma
    Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma
    Metsätieteiden ja biotalouden maisteriohjelma
    Mikrobiteteiden ja biotekniikan maisteriohjelma
    Neurotieteiden koulutusohjelma
    Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
    Pohjoismaisten kielten maisteriohjelma
    Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
    Proviisorin koulutusohjelma
    Psykologian maisteriohjelma
    Russian studies
    Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
    Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma.
    Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
    Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
    Taloustieteen maisteriohjelma
    Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
    Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma
    Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma
    Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma
    Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

Huolettaako ainejärjestösi tulevaisuus koulutusohjelmien muutosten keskellä? Edellyttääkö tämä järjestöltäsi sääntömuutosta esimerkiksi jäsenyyden suhteen? Ovatko järjestösi säännöt sekavat tai muuten vain remontin tarpeessa? 

HYYn järjestösektori ja koulutuspoliittinen sektori järjestävät sääntömuutosillan sääntöjään pohtiville järjestöille. Sääntömuutosillassa käsitellään myös Iso pyörä -uudistuksen seurauksia aine- ja tiedekuntajärjestökentän näkökulmasta. Illassa tarjoillaan tietoa yhdistyslaista ja yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta myös muustakin kuin vain ainejärjestön näkökulmasta. 

Iltaan kannattaa osallistua, jos olet
-koskaan harkinnut järjestösi sääntöjen muuttamista
-keskellä järjestön sääntömuutosprosessia
-epätietoinen siitä, miten sääntömuutos tehdään
-miettinyt ainejärjestösi tulevaisuutta yliopiston muutostilassa
-kiinnostunut säännöistä
-kiinnostunut siitä, miten Iso pyörä vaikuttaa järjestökenttään

Kysymyksiä illan aiheisiin liittyen voi lähettää jo ennakkoon osoitteeseen santeri.velin(a)hyy.fi

Tapahtuma järjestetään Mannerheim-salissa (Mannerheimintie 5 A 5. kerros) 23.5. klo 17-20. Tila on valitettavasti esteellinen. Tapahtuma pidetään pääosin suomeksi.

Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/808533175914162/

”Mitä jos voisit palata ajassa? Mitä jos voisit valita uudelleen?”

HYYn jäsenille tarjous ti 17.5. ja to 19.5. klo 19 näytöksiin liput vain 10 €/lippu (norm. opiskelijalippu 22 €), niin kauan kuin lippuja riittää.

Esitykset suurella näyttämöllä, 2 h 55 min sisältäen väliajan.

Lippujen varaus p. 010 7331 331, mainitse koodi ”HYY yliopisto”. Liput lunastetaan Kansallisteatterin lippumyymälästä, ja HYYn jäsenyyden todistava opiskelijakortti tai yliopiston läsnäolotodistus on oltava mukana.

Lisätiedot esityksestä: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/mahdolliset-maailmat/

Jäitkö ilman kesätöitä? Kesätöitä on mahdollista saada lyhyelläkin varoitusajalla, erityisesti mikäli on valmis ottamaan vastaan töitä oman alan ulkopuolelta. Kannattaa siis edelleen pitää silmät auki ja seurata erilaisia työnhakusivustoja. Lisätietoa ja vinkkejä löytyy mm. urapalveluiden Flamma-sivuilta.

Kesän aikana voi myös opiskella. Opintotuki on opiskelijan ensisijainen toimeentulon turva. Jos opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, hän voi hakea toimeentulotukea. Opiskelija ei pääsääntöisesti ole oikeutettu työmarkkinatukeen tai ansiosidonnaiseen työttömyystukeen.

Opintotuki

Jos opiskelet kesällä, voit hakea opintotukea myös kesäkuukausille. Monet tiedekunnat ja laitokset järjestävät kesällä tenttejä, jotka löydät tiedekunnan tai laitoksen sivuilta ja WebOodista. Ilmoittautuminen sulkeutuu yleensä jo toukokuussa, joten ilmoittaudu tentteihin hyvissä ajoin. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta läsnäoleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, joten voit etsiä tutkintoosi sopivia kursseja myös avoimen yliopiston opintotarjonnasta.

Kesän ajan opintosuunnitelmassa tulee olla keskimäärin vähintään 5 opintopistettä jokaista tukikuukautta kohden, ja opintoja tulee olla jokaiselta kuukaudelta. Huomaa että kesäopintotuki kuluttaa tukikuukausia samalla tavalla kuin lukukausien ajaksi myönnetty tuki, joten hae kesäopintotukea vain jos aiot todella opiskella. Pelkkää asumislisää ei kannata hakea, koska sekin lasketaan kokonaiseksi opintotukikuukaudeksi ja vähennetään käytettävien tukikuukausien määrästä.

Helpoiten voit hakea kesäopintotukea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta (www.kela.fi). Tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin!

Lisätietoa Kelan sivuilta.

Toimeentulotuki

Jos et saa kesällä opintotukea, et ole löytänyt töitä, eikä sinulla ole tarpeeksi säästöjä elämiseen, voit hakea toimeentulotukea oman kunnan sosiaalitoimesta. Toimeentulotukea voi hakea myös täydentämään vähäisiä palkkatuloja, tai auttamaan palkkapäivään tai opintotuen maksuun asti.

Opiskelija voi saada toimeentulotukea, mikäli hän ei ole yrityksistä huolimatta saanut töitä, eikä tutkinnon kannalta mielekkäitä opintoja ole tarjolla. Toimeentulotukea hakiessa puolison tulot vaikuttavat päätökseen. Opintolaina lasketaan tuloksi tukikuukausilta riippumatta siitä, onko opiskelija todellisuudessa nostanut sitä.

Opiskelija voi hakea toimeentulotukea myös täydentämään vähäisiä palkkatuloja tai kattamaan toimeentulon palkkapäivään tai opintotuen maksuun asti. Esimerkiksi tilanteessa jossa opiskelijan viimeinen opintotuellinen kuukausi on toukokuu, opiskelija on töissä kesäkuun alusta alkaen, ja saa näin ensimmäisen palkkansa kesäkuun lopussa, opiskelija voi saada toimeentulotukea kesäkuun menojen kattamiseen.

Toimeentulotukea voi hakea sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen käsittely voi viivästyä oikeiden liitteiden puuttuessa, joten tarkista hakiessasi että sisällytät tarvittavat liitteet hakemukseesi.

Lisätietoa oman kuntasi sosiaalitoimesta, Helsingissä täältä.

Työmarkkinatuki tai ansiosidonnainen työttömyystuki

Opiskelija ei pääsääntöisesti ole kesän aikana oikeutettu työmarkkinatukeen tai ansiosidonnaiseen työttömyystukeen. Poikkeuksena on tilanne, jossa opinnot ovat jo valmiit, mutta tutkintotodistuksen saaminen viivästyy opiskelijasta riippumattomasta syystä. Tällöin kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon.

Lisätietoa Uudenmaan TE-toimiston sivuilta.

Lisätietoja kesätoimeentuloasioissa antaa HYYn toimeentuloasiantuntija Aino Jones, aino.jones@hyy.fi tai 050 543 9608.

Ison Pyörän valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa uusien koulutusohjelmien sisältöjä aletaan suunnitella. Suunnittelusta vastaavat johtoryhmät, joihin yliopisto on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään opiskelijajäsenet. Jokaiseen ryhmään nimetään yksi varsinainen opiskelijajäsen sekä hänelle varajäsen. Varajäsenellä on johtoryhmän työskentelyssä läsnäolo- ja puheoikeus. Aiemmat hakukierrokset koskivat kandiohjelmien johtoryhmiä. Nyt ylioppilaskunnan hallitus avaa haun maisteriohjelmien johtoryhmiin.

Maisteriohjelmien johtoryhmät koostuvat kolmikannan mukaan opiskelija-, opetus- ja keskiryhmän jäsenistä. Johtoryhmät aloittavat työskentelynsä kevään aikana ja työskentely jatkuu tiiviinä syksyyn 2016.

Seuraavista johtoryhmistä puuttuu vielä opiskelijaedustajia:

Kasvibiologian maisteriohjelma (varajäsen)
Russian Studies (varajäsen)
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (varajäsen)
European and Nordic Studies (jäsen ja varajäsen)

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää viimeistään maanantaihin 13.6.2016 kello 12.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)hyy.fi. Hakemuksen maksimipituus on 2000 merkkiä ilman välilyöntejä ja hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja käytettävyys, nykyinen pääaine, minkä ohjelman johtoryhmään hakee ja onko käytettävissä varsinaiseksi vai varajäseneksi vai molemmiksi.

Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija Anne Rautanen, anne.rautanen(at)hyy.fi, puh. +358 505438458.

Helsingin yliopiston tutkinnot uudistuvat 1.8.2017 alkaen. Tutkintoja uudistaa Iso pyörä -projekti, joka käynnistettiin opetuksesta vastaavan vararehtori Keijo Hämäläisen aloitteesta vuonna 2014. Isossa pyörässä Helsingin yliopiston tiedekuntien nykyiset tutkintorakenteet muutetaan uusiksi kokonaisuuksiksi, koulutusohjelmiksi.
Uudet kandidaatin- ja maisterintutkintoon johtavien koulutusohjelmien nimet on nyt päätetty, ja ohjelmien suunnittelu jatkuu parhaillaan yliopiston Iso Pyörä -työryhmässä, tiedekunnissa ja laitoksilla ja uusien ohjelmien johtoryhmissä.

Mitä nykyisille tutkintorakenteille ja -vaatimuksille tapahtuu? Miksi niin tapahtuu? Missä tiedekunnassa uudet koulutusohjelmat ovat? Vanhentuvatko opinnot? Milloin nykyisten opiskelijoiden pitää siirtyä uusiin ohjelmiin?

Kokosimme pienen FAQ-paketin.

Jos jotakin on jäänyt kysymättä tai vastaamatta alla, ota yhteyttä hallitukseemme tai asiantuntijoihimme!

Ison pyörän eteneminen yleensä: hallituksen jäsenet Laura Luoto ja Maria Loima, asiantuntija Anne Rautanen, tiedottaja Tapio Reinekoski.

Opiskelijan oikeusturva: hallituksen jäsen Tarik Ahsanullah, asiantuntija Anne Rautanen, tiedottaja Tapio Reinekoski.

Lisää tietoa saat myös esimerkiksi oman oppiaineesi opiskelijaedustajilta (eli ”hallopedeilta”). Heidän yhteystietonsa löydät yksikkökohtaisesti täältä: https://www.halloped.fi/fi/helsinki/organs.

Uusien koulutusohjelmien opiskelijaedustajat ja heidän yhteystietonsa päivitetään myös halloped.fi-sivustolle heti kun kaikki edustajat on valittu.

1) Mitä Iso pyörä tekee opinnoilleni? Lopetetaanko oppiaineita Ison pyörän vuoksi? Mitä tapahtuu nyt? Kuka valvoo opiskelijoiden etua?

Ison pyörän tarkoitus on luoda Helsingin yliopistoon uudet koulutusohjelmat lukuvuodesta 2017–18 alusta alkaen. Koulutusohjelmat eivät enää perustuisi nykyisten oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien jaolle, vaan yliopiston eri tieteenalojen pohjalle. Yhdessä koulutusohjelmassa voi siis uudistuksen jälkeen olla opintojaksoja ja sisältöjä useilta nykyisiltä laitoksilta tai tiedekunnilta. Toisaalta jotkin uudet koulutusohjelmat voivat olla myös lähes yksi yhteen samanlaisia nykyisten pääaineiden tutkintorakenteiden kanssa.

Iso pyörä ei siis itsessään ole uhka oppiaineiden tulevaisuudelle, vaan rehtori, tiedekunnat ja laitosjohtajat ovat tehneet irtisanomispäätöksiä yliopiston muutosohjelman, eli yliopiston rahoituksen leikkausten vuoksi aloitettujen säästöjen seurauksena. Huolestuttavin tilanne on nyt oppiaineilla, joiden resurssit ovat aiemminkin olleet huonot. Vaikka nämä aineet eivät Ison pyörän myötä saisi omaa kandi- tai maisteriohjelmaa, niitä voi edelleen opettaa valinnaisina moduuleina tai opintosuuntina. Se edellyttää kuitenkin tahtoa ja oppiaineen aseman puolustamista uusien koulutusohjelmien johtoryhmiin valituilta hallinnon opiskelijaedustajilta ja ainejärjestöiltä tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan.

Ison pyörän työryhmässä opiskelijoita edustaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Lardot. Laajoista periaatelinjauksista ja esimerkiksi lopullisista uusista koulutusohjelmista päättää yliopiston opintoasiainneuvosto ONE, jossa opiskelijoita edustaa HYYn koulutuspoliittinen asiantuntija Anne Rautanen. Ylioppilaskunta on rekrytoinut uusien kandi- ja maisteriohjelmien johtoryhmiin opiskelijaedustajia talven ja kevään ajan.

2) Millaisia ovat koulutusohjelmat ja uudet hakukohteet?

Uudet koulutusohjelmat on listattu tämän sivun loppuun. Maisteriohjelmien jako ei ole vielä lopullinen.

Hakukohteet lukuvuoden 2017–18 alusta alkaen ovat uusia kandi- tai maisteriohjelmia. Hakuvaiheessa ei tarvitse vielä valita sitovasti jotakin tiettyä tieteenalaa, vaan opintojen edetessä voi tarkentaa opintosuuntaansa valitun koulutusohjelman sisällä usean tieteenalan tai sisältökokonaisuuden valikoimasta. Opiskelijat voivat myös sisällyttää tutkintoonsa yksilöllisiä valinnaisia opintoja muiden koulutusohjelmien tieteenaloilta ja opintosisällöistä.

Jokaiselle koulutusohjelmalle, opintokokonaisuudelle ja opintojaksolle laaditaan tarkat ja konkreettiset osaamistavoitteet. Opintojaksoista on kuvattava sisällöt, arviointimenetelmät sekä opetusmuodot. Nykyisenkaltaisista, epämääräisistä osaamistavoitteista, esimerkiksi ”kurssin suoritettuaan opiskelija osaa alan peruskäsitteistön ja -teoriat”, on määrä päästä eroon ja kohti käytäntöä. Jokaisen opintojakson kohdalla on eriteltävä, millaisia taitoja jakso kerryttää ja mihin tarkoitukseen – joko myöhempiä opintoja tai valmistumisen jälkeisiä työtehtäviä varten.
Uusien koulutusohjelmien aikataulujen ja työtapojen tulee myös tukea opintojen sujuvaa etenemistä ja päätoimista opiskelua.

3) Vaihtuuko pääaineeni? Vanhentuvatko nykyiset opintoni?

Nykyiset opiskelijat saavat kolmen vuoden siirtymävaiheen, jonka aikana he voivat suorittaa opintonsa loppuun nykyisten tutkintorakenteiden mukaan. Lukuvuoden 2016–17 tutkintovaatimukset ovat voimassa siirtymävaiheen loppuun asti.

Nykyiset opiskelijat voivat halutessaan myös siirtyä suorittamaan tutkintoaan uusien koulutusohjelmien mukaisesti.  Siirtymisen tarkat ehdot, esimerkiksi ”siltaopintojen” määrä, ovat vielä suunnitteilla.

Jos siirryt uuteen ohjelmaan, et voi palata enää vanhaan tutkintorakenteeseen. Jos haluat siirtyä uuteen koulutusohjelmaan ja olet jo suorittanut kandi- tai maisterintutkintoon liittyviä opintoja, ne korvaavat opintojaksoja myös uudesta koulutusohjelmasta. Kaikki oppiaineita varten laaditaan myöhemmin siirtotaulukot, joista käy ilmi, mitkä vanhojen tutkintojen opintojaksot vastaavat uusien koulutusohjelmien opintojaksoja. 

Valmiit tutkinnot eivät vanhene. Yli kymmenen vuotta vanhoja opintoja, joita ei ole sidottu kokonaiseen kandi- tai maisterintutkintoon, ei voi enää sisällyttää uusien koulutusohjelmien mukaisiin tutkintoihin. Siirtymäajan puitteissa valmistuvien opinnot vanhenevat nykyisten säännösten mukaisesti.
Yliopisto kokoaa lisätietoja Ison pyörän etenemisestä, valmistelutyöstä, aikataulusta ja tehdyistä päätöksistä Flammaan sivulle https://flamma.helsinki.fi/fi/iso-pyora.

Tiedekuntien omia verkkosivuja ja tiedotusta kannattaa myös seurata.
Jos haluat tietää, mitä esimerkiksi rehtorin päätökset tai Ison pyörän työryhmän muistiot tarkoittavat käytännössä, voit ottaa yhteyttä oppiaineesi hallinnon opiskelijaedustajiin tai HYYn koulutuspolitiikasta vastaaviin hallituksen jäseniin tai asiantuntijoihin.

4) Haluan vaikuttaa oppiaineideni tulevaisuuteen – mitä pitäisi tehdä?

Aika antaa palautetta omien oppiaineiden opintojen ongelmista on nyt. Vaikuttaminen onnistuu joukolla: kertokaa ainejärjestönne ja opiskelijaedustajien kanssa tiedekunnan opetuksesta vastaavalle varadekaanille ja uusien koulutusohjelmien johtoryhmien johtajille, miten opintoja tulisi uudistaa.

Vaikka Ison pyörän tavoite on selkiyttää tutkintojen opiskelijoille antamia valmiuksia ja auttaa opiskelijoita hahmottamaan oma osaamisensa paremmin, tavoitteet voivat aina jäädä vain sanoiksi. Opiskelijoiden on siis osallistuttava aktiivisesti uusien ohjelmien suunnitteluun ja annettava palautetta siitä, miten työssä on onnistuttu. Ainejärjestöjen ja hallinnon opiskelijaedustajien yhteistyö huomioidaan varmasti uusien koulutusohjelmien johtoryhmissä. Johtoryhmässä vaikuttavan opiskelijaedustajan taakse kannattaa kuitenkin yrittää kerätä koko ainejärjestön kantoja ja tuki.

HYY saa kuulla yliopiston hallinnolta usein, että opiskelijat eivät ole huomauttaneet ongelmista opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa tai esittäneet kehitysideoita. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että kaikki on hyvin; kritiikin ”puute” johtuu mitä todennäköisimmin pikemmin siitä, etteivät opiskelijoiden huolet ja ongelmat kantaudu yliopiston hallintoon asti.
Samaan aikaan kun koulutusohjelmia uudistetaan, yliopisto irtisanoo työntekijöitä ja rakentaa myös hallintoaan uuteen muotoon, ”uudeksi palveluorganisaatioksi” eli UPOksi. Yliopiston säästöistä ja irtisanomisista johtuvia ongelmia ei voi selittää Ison pyörän tai hallintouudistuksen aiheuttamilla muutoksilla eikä niitä voi käyttää tekosyynä opintojen hidastamiselle, opetuksen ja tenttien peruuttamiselle tai opintoneuvonnan puutteelle.

Opintojen ohjausta kannattaa pyytää jo nyt oman oppiaineen tai laitoksen opintohallinnon henkilökunnalta. Opintohallinnon tulee poikkeuksetta hoitaa perustehtävänsä: tehdä opiskelijavalinnat, ohjata opiskelijoita ja huolehtia opiskelijoiden valmistumiseen liittyvistä hallintotehtävistä.

Mikään käynnistä olevista muutoksista ei saa hankaloittaa opintojen sujuvuutta tai viivästyttää valmistumista. HYY on kerännyt opiskelijoilta tietoa yliopiston säästöjen ja samanaikaisten suurten rakenteellisten muutosten vaikutuksista: on selvää, että ongelmia on ilmennyt jo. Ylioppilaskunta toivoo, että se saisi mahdollisimman usein ja ajoissa tietoa ongelmatilanteista – joko suoraan tai hallinnon opiskelijaedustajien kautta.

Uudet kandiohjelmat syyslukukaudesta 2017 alkaen:

Biologian kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti LuK

Elintarviketieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteen kandidaatti (ELK)

Farmaseutin koulutusohjelma
Farmasian tiedekunta
Farmaseutin tutkinto

Filosofian kandiohjelma*
Humanistinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) / Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Geotieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Historian kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kandidatprogram i samhällsvetenskaper + socialt arbete**
Svenska social- och kommunalhögskolan
Politices kandidat (Pol. Kand.)

Kasvatustieteiden kandiohjelma
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteen kandidaatti (KK)

Kemian kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Kielten kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Logopedian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Maantieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Maataloustieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Valtiotieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Metsätieteiden kandiohjelma
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Oikeusnotaarin koulutusohjelma
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto (ON)

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Psykologian kandiohjelma
Lääketieteellinen tiedekunta
Psykologian kandidaatti (PsK)

Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Humanistinen tiedekunta
Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK)

Taloustieteen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologinen tiedekunta
Teologian kandidaatti (TK)

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen ja kehityksen kandiohjelma
Valtiotieteellinen tiedekunta
Valtiotieteiden kandidaatti (VTK)

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma*
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteiden kandidaatti (MMK) / Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK)

Ympäristötieteiden kandiohjelma
Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta / Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

* Filosofian kandiohjelman sekä ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman tutkintonimikkeiden käyttöä koskevat menettelyt ratkaistaan 1.8.2017 mennessä.

** Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) käsittelee hallituksessaan 22.2.2016 koulutusohjelmien perustamista. SSKH:n hallituksen päätöksen mukaisesti perustetaan joko yksi tai kaksi koulutusohjelmaa.

Uudet maisteriohjelmat syyslukukaudesta 2017 alkaen sekä ohjelmien johtajat

Data Science    Hannu Toivonen
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma    Veijo Kaitala
Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma    Mirja Ruohoniemi
Elintarvikealan liiketoiminnan ja kulutuksen maisteriohjelma (ELK)    Sari Ollila
Elintarviketieteet    Marina Heinonen
English Studies    Sanna-Kaisa Tanskanen
Environmental Change and Global Sustainability    Janne Hukkinen
European and Nordic Studies -maisteriohjelma    ONE nimeää johtajan myöhemmin
Filosofian maisteriohjelma    Aki Lehtinen
Fysiikan maisteriohjelma (tähtitiede, kosmologia, avaruus- ja hiukkasfysiikka)    Kenneth Österberg
Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma    Eeva-Liisa Eskelinen
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma    Tapani Rämö
Hammaslääketieteen koulutusohjelma    Terhi Karaharju-Suvanto
Historian maisteriohjelma    Laura Kolbe
Ihmisen ravitsemus ja ruokakäyttäytyminen
Human Nutrition and Food Behaviour    Mikael Fogelholm
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma    Antti Lauri
Intercultural Encounters, Diversity and Integration (InDi)    Martti Pärssinen
International Business Law    Ville Pönkä
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma    Liisa Tiittula
Kasvatustieteiden maisteriohjelma (valmisteluvaihe jatkuu vielä)    Sari Lindblom-Ylänne
Kasvibiologian maisteriohjelma    Johannes Enroth
Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma    Mari Vaattovaara
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma    Mikko Oivanen
Kielten maisteriohjelma    Ahti Nikunlassi
Kirjallisuuden maisteriohjelma    Pirjo Lyytikäinen
Kulttuuriperintö ja kulttuurien tulkinnat -maisteriohjelma    Lotte Tarkka
Lääketieteen koulutusohjelma – Utbildningsprogrammet i Medicin    Tiina Paunio
Life Science Informatics    Mats Gyllenberg
Linguistic Diversity in the Digital Age (LingDA)    Matti Miestamo
Logopedian maisteriohjelma    Kaisa Launonen
MA Program for Finnish Teacher Education (valmisteluvaihe jatkuu vielä)    ONE nimeää johtajan myöhemmin
Maailman kulttuurien maisteriohjelma    Hannu Juusola
Maantieteen maisteriohjelma    Sami Moisio
Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma    Marko Lindroos
Maataloustieteiden maisteriohjelma    Mervi Seppänen
Magisterprogram i samhällsvetenskaper    Mirjam Kalland
Magisterprogrammet i kultur och kommunikation    Derek Fewster
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma    Matti Lassas
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma    Juha Oikkonen
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma    Antti Kuronen
Metsätieteiden ja biotalouden maisteriohjelma    Markus Holopainen
Mikrobiologian ja -biotekniikan maisteriohjelma    Sari Timonen
Neurotieteen maisteriohjelma    Juha Voipio
Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma    Sakari Melander
Pohjoismaisten kielten maisteriohjelma    Beatrice Silén
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma    Mervi Pantti
Proviisorin koulutusohjelma    Pia Vuorela
Psykologian maisteriohjelma    Anu-Katriina Pesonen
Russian Studies    ONE nimeää johtajan myöhemmin
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma    Ilkka Arminen
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma    Johanna Kantola
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma    Jyrki Kalliokoski
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma    Hanna Korsberg
Taloustieteen maisteriohjelma    Markku Lanne
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma    Auli Vähäkangas
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma    Kari Rummukainen
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma    Veli Mäkinen
Translationaalisen lääketieteen koulutusohjelma (TRANSMED)    Dan Lindholm
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma    Pauli Kettunen

Floran päivän juhliin 13.5. tarvitaan vapaaehtoisia apukäsiä. Apua tarvitaan mm. juhlaan osallistujien ohjeistamiseen sisääntulossa, koristeluun ja rakennukseen sekä yleiseen ohjaukseen.

Työtehtävät ovat max. 2h kestäviä välillä klo 13.30-20.00, joten pääset mainiosti nauttimaan myös juhlasta! 
Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi päättyy maanantaina 2.5., jonka jälkeen olemme yhteydessä vapaaehtoisiin 3.5.

Ilmoittaudu lomakkeella: http://goo.gl/forms/wzkturWwOa

Lisätietoja Floran päivän juhlasta osoitteesta www.hyy.fi/flora2016

HYY hakee Helsingin yliopiston opintotukilautakuntaan kolmea opiskelijaedustajaa, ja heille henkilökohtaisia varajäseniä kaudelle 1.8.2016–31.7.2018.

Opintotukilautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävänä on mm. seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti tai Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä. Opintotukilautakunta käsittelee mm. opintotuen myöntämistä ja enimmäisajan pidentämistä koskevia hakemuksia. Lautakunta kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi maanantaihin 16.5.2016 kello 15.00 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan motivaatio toimia tehtävässä, sekä se, onko hakija käytettävissä koko toimikaudeksi. Mikäli hakija on käytettävissä vain varsinaiseksi edustajaksi tai varaedustajaksi, tulee tämänkin ilmetä hakemuksesta.

Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eritaustaisilta ja eri sukupuolia edustavilta hakijoilta. Ylioppilaskunnan hallitus nimeää opintotukilautakuntaan kolme opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Lisätietoja antaa HYYn toimeentulosta vastaava asiantuntija Aino Jones, aino.jones@hyy.fi, puh. 050 543 9608

Hakuaikaa on jatkettu 24.5. kello 12.00 asti!

Sivut