Media & arkisto

Uutiset

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) perustajayhteisö ja merkittävä taustavaikuttaja. Haemme nyt Hoasin valtuuskuntaan kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä toimikaudelle 2019–2020.

Hoasin valtuuskunnan tärkein tehtävä on valvoa Hoasin hallituksen toimintaa. Tarvittaessa se myös nimeää Hoasin hallituksen jäseniä. Hoasin valtuuskuntaan kuuluu 16 jäsentä ja se kokoontuu vuosittain pääsääntöisesti kevät- ja syyskokoukseen.

Sääntömääräisten kokouksien lisäksi valtuuskunta voidaan kutsua koolle myös ideoimaan, sparraamaan ja kehittämään Hoasia. HYY tarjoaa koulutusta ja taustatukea tehtävään. Hoasin valtuuskunnan jäsenyys on luottamustoimi, josta ei makseta palkkiota.

Hakijoilta edellytetään kiinnostusta opiskelija-asumiseen, motivaatiota toimia Hoasin tarkoituksen, eli opiskelijoiden asuntotilanteen helpottamisen eteen sekä innostusta kehittää Hoasia. Hoasin toimintaympäristön tuntemus ja valmius toimia yhteistyössä HYYn kanssa edesauttavat luottamustoimen menestyksekästä hoitamista. Lisäksi Hoasilla asuminen, asukastoimikunta-aktiivisuus ja kokemus HYYn toiminnasta luetaan hakijoiden eduksi.Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi viimeistään sunnuntaina 28.10.2018. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan etunimet, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit liittää mukaan myös CV:si. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista.

Tutustu Hoasin sääntöihin.

Lisätietoja:
HYYn asumisen asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) perustajayhteisö ja merkittävä taustavaikuttaja. HYY hakee nyt yhtä sitoutunutta jäsentä Hoasin hallitukseen toimikaudeksi 2019–2020.  

Hoasin hallintoelimiä ovat hallitus ja valtuuskunta. Hallituksen tehtävänä on johtaa Hoasin operatiivista toimintaa ja vastata Hoasin taloudesta, tarvittaessa omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Hallitus mm. valitsee toimitusjohtajan ja ohjaa hänen työtään sekä päättää Hoasin strategiasta että kaikesta muusta, mistä valtuuskunta ei päätä. Luottamustoimen hoitaminen kunnialla edellyttää, että hallituksen kokousten lisäksi osallistuu myös muihin Hoasin hallinnon ja sidosryhmien tilaisuuksiin. Hoasin hallituksen jäsenyys on vastuullinen luottamustoimi, josta maksetaan kohtuullinen palkkio.

Hoasin sääntöjen mukaan hallituksen enimmäiskoko on 10 jäsentä ja heistä kolme on HYYn nimeämiä. Hoasin hallituksessa toimii eri alojen asiantuntijoita, joilla on usein omaa opiskeluaikaista ylioppilaskuntataustaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajina on usein poliitikkoja. Lisäksi Hoasin asukkailla on oma edustajansa hallituksessa. Hakijoilta edellytämme läheistä kontaktia opiskelijamaailmaan, aktiivista yhteistyötä HYYn kanssa, Hoasin toimintaympäristön tuntemusta sekä motivaatiota toimia Hoasin tarkoituksen, eli opiskelijoiden asuntotilanteen helpottamisen eteen. Nyt haettavalta hallituksen jäseneltä toivotaan erityisesti osaamista asiakasymmärryksen ja palvelumuotoilun saralta. Hallitustyöskentelyä tukeva osaaminen, kuten kiinteistö-, talous-, tietohallinto-, viestintä- tai henkilöstöhallinto-osaaminen, lasketaan eduksi.

Toivomme hakemuksia eritaustaisilta edustajilta. Vapaamuotoinen, maksimissaan yhden sivun mittainen hakemus sekä CV pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi viimeistään 28.10.2018. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan etunimet, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. HYYn hallitus nimeää jäsenen Hoasin hallitukseen marraskuun alussa mahdollisen ennakkotehtävän ja haastattelukierroksen jälkeen. HYY voi valita tehtävään henkilön myös hakijoiden ulkopuolelta.

Tutustu Hoasin sääntöihin.

Lisätietoja:
HYYn asumisen asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja samalla se on suomalaisten olohuone. Helsinki on täällä työskentelevien, opiskelevien ja asuvien kaupunki. Helsinki on meidän yhteinen kaupunkimme.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla on aina ollut tiivis yhteys kaupunkiin. Kaikille lienee tänä päivänä ilmeistä, että yliopistot ovat nykyaikaisen kaupungin vetäviä voimia. Elinkeinoelämämme, tutkimuksemme ja kulttuurimme olisivat kaikki paljon köyhempiä ilman Helsingin yliopistoa. Opiskelijat tuovat muutosta myös siihen, miten kaupunkiamme johdetaan.

Olin itse HYYn vihreiden edustajana edustajistossa. Olin aktiivina HYYn sosiaalipoliittisessa jaostossa, jossa vaikutimme muun muassa perheellisten opiskelijoiden sosiaaliseen tilanteeseen ja perhepalveluihin, opiskelija-asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyspalveluihin ja psykososiaaliseen tukeen sekä vammaisten opiskelijoiden liikkumiseen ja kaupungin esteettömyyteen. Järjestimme tilaisuuksia, haastoimme ja kirjoitimme.

On ollut ilo huomata, etteivät tällaiset vaikuttamisen tavat ole kadonneet mihinkään. Vaikuttaminen ylioppilaskunnassa on melko samanlaista kuin se vaikuttamistyö, mitä teen parhaillani koko Helsingin näkökulmasta. Ylioppilaskunnassa tehtävä työ on tehostunut ja opiskelijoiden viesti kuuluu yhä kirkkaammin myös Helsingin johdolle. Näillä viesteillä on paljon merkitystä siinä, millaiseksi kaupunkimme muovautuu.

Mitä tällaisten viestien vastaanottaja ajattelee opiskelijoiden viesteistä? Sitä, että ne ovat punnittuja ja hyvän päätöksenteon lopputulos. Niistä asioista on väitelty ja väännetty. Ja niistä on ennen kaikkea välitetty.

HYYltä tulevista viesteistä tietää, että ne tulevat toimijoilta, jotka on valittu edustamaan niitä moninaisia ääniä, joita opiskelijat itse edustavat. Tiedämme, että opiskelijat välittävät siitä, kuka heitä edustaa. Tällaisia tahoja on syytä kuunnella vakavasti. Viestien vastaanottamista ei varmasti vaikeuta sekään, että päättäjistä suuri osa on myös HYYn kasvatteja.

Jos yhden tällaisen päättäjän muistelu sallitaan, niin muistan kun palasin vuonna 1997 Erasmus-vaihdosta Berliinistä. Olin eronnut avopuolisostani vaihdon aikana ja palasin Helsinkiin ilman kotia, minne mennä. Opinnotkaan eivät oikein sujuneet ja päätin hakea projektitutkijan töitä, jotta saisin muuta ajateltavaa. HYY vei mukanaan. Tein HYYlle selvityksen opiskelijoiden hyvinvoinnista ja toimeentulosta. Näillä selvityksillä on nykyäänkin tärkeä rooli opiskelijoiden tilanteen hahmottamisessa.

Nyt syksyllä, kun kävelen töihin Senaatintorin läpi, näen opintojaan aloittavia fuksiryhminä. Sitä ennen olen ohittanut vanhan sosiologian laitokseni Unioninkadulla ja Valtiotieteellisen tiedekunnan - rakennuksen, jossa olin lukiolaisena Iho- ja sukupuolitautien klinikalla töissä. Sosiologian opinnot aloitin Franzeniassa, joka on nykyisin kaupungin päiväkoti. Kaupunki on muuttunut valtavasti, mutta HYYn toiminta jatkuu vahvana. On hyvä, että osa asioista muuttuu ja osa ei. Opiskelijat itse ovat kuitenkin muutoksen puolella - ja se on hyvä.

Sanna Vesikansa

Kirjoittaja on Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari. HYYssä Vesikansa toimi vuosina 1994-1997 projektitutkijana, edustajiston jäsenenä sekä sosiaalipoliittisen jaoston jäsenenä.  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää kasvatustieteiden kandidaatti Krista Laitilaa Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen (SYL) puheenjohtajaksi sekä valtiotieteiden ylioppilas Titta Hiltusta ja filosofian maisteri, valtiotieteiden ylioppilas Topias Tolosta hallituksen jäseniksi vuodelle 2019. 

Kasvatustieteitä opiskeleva Laitila, 25, on toiminut tänä vuonna HYYn hallituksen varapuheenjohtajana ja vastannut HYYn 150-juhlavuoden koordinoinnista sekä sen vaikuttamiskärjistä. Hänen muita vastuualueitaan ovat olleet edunvalvonta koskien perheellisten opiskelijoiden asemaa sekä yhdenvertaisuuden jalkauttaminen ja yliopistodemokratian parantaminen Helsingin yliopiston hallintoelimissä. 

''Eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit ovat tärkeä vaikuttamisen paikka koko opiskelijaliikkeelle. Puheenjohtajana tavoitteeni olisi edistää erityisesti maksutonta ja saavutettavaa koulutusta sekä nuoren sukupolven jaksamisen ja mielenterveyden tukemista. Opiskelijaliikkeellä on myös paikkansa yhdenvertaisuuden edistämisessä ja sen näkymisessä opiskelijoiden arjessa'', Laitila kertoo. 

Titta Hiltunen on vastannut tänä vuonna HYYn hallituksessa opiskelijoiden toimeentuloon liittyvistä asioista sekä maakunta- ja eduskuntavaalivaikuttamisesta ja kaupunki- ja asumisvaikuttamisesta. Poliittista historiaa opiskeleva Hiltunen, 26, on ollut kehittämässä opiskelijaliikkeelle uusia vaikuttamisen tapoja, kuten Opiskelijasimulaattori-peliä, joka tuo esiin opiskelijan kohtaamia moninaisia haasteita toimeentulossa. Lisäksi hän on tehnyt ylioppilaskunnan puolesta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle yleisen asumistuen ruokakuntatulkinnoista. SYL:n hallituksessa häntä motivoi edessä oleva sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

''Opiskelijaliikkeen iso tavoite ensi vuonna on saada opiskelijat mukaan sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen. Opiskelijat ovat ihmisiä siinä missä muutkin, ja elämiseen riittävä sosiaaliturva kuuluu heille kuten kaikille muille'', Hiltunen sanoo. 

Topias Tolosen, 24, vastuualueita HYYn hallituksessa ovat olleet viestintä, koulutuspolitiikka sekä kansainväliset asiat, jossa tehtävät ovat liittyneet erityisesti EU- ja ETA -alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuihin, opiskelijoiden osallisuuteen ja yliopiston kansainvälistymisstrategioihin. Lisäksi hän on kehittänyt HYYn reaktiivisen viestinnän prosesseja ja osallistunut aktiivisesti yliopiston sisäiseen vaikuttamistyöhön.

Soveltavaa matematiikkaa opiskellut ja taloustiedettä opiskeleva Tolonen on kerryttänyt kokemusta erityisesti Suomen korkeakoulukentän kansainvälisyyden kehittämisestä.

''Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on SYL:lle mahdollisuus tuoda suomalaisen opiskelijaliikkeen arvoja näkyviin sekä puheenjohtajuuskauden aikana että europarlamenttivaalien alla. Kansallinen korkeakoulukenttä on kansainvälistymisen kynnyksellä, ja seuraavat vuodet ovat kriittisiä Suomen korkeakoulukentän tulevaisuudelle.  EU-puheenjohtajuuskausi tuo SYL:lle paikan näyttää Euroopalle, miten Suomessa tehdään koulutuspoliittista edunvalvontaa ja samalla edistää koulutuksen saavutettavuutta laajemmin'', hän kertoo.

''Laitila on vakuuttanut edunvalvontakokemuksellaan. Hänellä on näkemys organisaation kehittämisestä ja hyvä ote johtamiseen. Hiltusella on vahva substanssiosaaminen ja hän on motivoitunut luomaan yhdenvertaisempaa ylioppilasliikettä. Tolonen on luova osaaja, joka syttyy sekä kansainvälisestä edunvalvonnasta että koulutuspolitiikasta'', kuvaa HYYn hallituksen puheenjohtaja Lauri Linna ehdokkaita. 

SYL valitsee vuoden 2019 hallituksen liittokokouksessaan Otaniemessä 16.–17.11. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

Lisätietoja:

Krista Laitila
krista.laitila@hyy.fi
050 5950328

Titta Hiltunen
titta.hiltunen@hyy.fi
040 8270361

Topias Tolonen
topias.tolonen@hyy.fi
040 5345896

Lauri Linna, HYYn hallituksen puheenjohtaja
lauri.linna@hyy.fi
050 543 9610

Ylioppilaskunta valitsee pian uudet opiskelijaedustajat yliopiston 93 koulutusohjelman johtoryhmiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle 1.1.2019-31.12.2020. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Avoin haku opiskelijaedustajaksi koulutusohjelmien johtoryhmiin päättyi maanantaina 8.10.2018 klo 12.00, ja yhteensä 212 kandi- ja maisteriopiskelijaa haki johtoryhmän jäsenyyttä. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti valintaprosessin etenemisestä. 

Ylioppilaskunnan keskusvalintatoimikunta on 10.10. käsitellyt valintojen etenemistä. Niihin johtoryhmiin, joihin ei ole saatu vähintään minimimimäärää hakijoita, jatkettiin hakuaikaa keskiviikkoon 17.10. klo 12.00 asti. Kyseiset kandi- ja maisteriohjelmat löytyvät valintasivuilta. Alkuperäisen haun määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset huomioidaan valinnoissa automaattisesti jatketusta hakuajasta huolimatta. Tiedekuntakohtaiset valintatoimikunnat käsittelevät hakemukset lokakuun aikana ja tekevät HYYn hallitukselle esityksensä johtoryhmiin valittavista henkilöistä. HYYn hallitus tekee päätöksensä marraskuun aikana, ja koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijajäsenet vahvistaa kunkin tiedekunnan dekaani. Uusien opiskelijaedustajien toimikausi alkaa tammikuussa.

Jokaisella Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmalla on johtoryhmä, johon kuuluu koulutusohjelman johtaja, kuusi muuta henkilökunnan jäsentä sekä kaksi varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän kaksi henkilökohtaista varajäsentään. Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka johtoryhmissä on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja antavat:

Silva Loikkanen
Valintakoordinaattori
silva.loikkanen(at)hyy.fi
0469217850

Jenna Sorjonen
Koulutuspoliittinen asiantuntija
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202

HYYn edustajistovaalit ovat, erästä tunnettua hobittia vapaasti mukaillen kuin tie, jolle astuessaan ei koskaan tiedä, minne tulee päätymään. Itse tulin valituksi HYYn edustajistoon vuonna 2005 ja seuraavana vuonna aloitin silloisessa Oy UniCafe Ab:n hallituksessa. Nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin ja usean muualla vietetyn vuoden jälkeen, minulla on HYY Yhtymän liiketoimintajohtajana etuoikeus luotsata Yhtymän palveluliiketoimintaa: UniCafeita, WELL-kahviloita ja Hostel Domus Academicaa. 

Päämäärä, jonka eteen näitä hommia tehdään, on ajan saatossa kirkastunut. Kun olin vuoden 2005 syksyllä ehdolla edustajistoon, minulla oli jonkinasteinen käsitys siitä, mikä HYY Yhtymä on. Vettä on kuitenkin virrannut erinäisissä joissa liikaa, jotta pystyisin muistamaan, mitä olisin silloin mahtanut vastata, jos minulta olisi kysytty, miksi Yhtymä oikein on olemassa.

Nyt tiivistän Yhtymän olemassaolon näihin kolmeen kohtaan:
1) Pidämme huolta HYYn mittavasta kiinteistöomaisuudesta, eli melkein korttelin kokoisesta alueesta Uuden ylioppilastalon ympärillä sekä toisesta kiinteistökokonaisuudesta Domus Gaudiumin liepeillä.
2) Saamme edellä mainitusta omaisuudesta tuottoja ja tuloutamme ne HYYlle. Tällä rahalla ylioppilaskunta voi edistää parhaaksi katsomiaan päämääriä.
3) Teemme liiketoimintaa ja edistämme samalla HYYn tavoitteita, kuten yhteiskunta- ja ympäristövastuuta, parempaa kaupunkia – tai vaikkapa hyvää ja vastuullista opiskelijalounasta.

Mitä tavoitteet sitten käytännössä työssämme Yhtymässä tarkoittavat? Hyvin monenlaisia asioita. Palveluliiketoiminnan osalta tämä tarkoittaa muun muassa jatkuvaa pyrkimystä hillitä ilmastonmuutosta. Tätä teemme lisäämällä koko ajan vastuullisesti tuotettujen tuotteiden, kuten vastuullisesti kalastetun kalan, luomun, Reilun kaupan tuotteiden ja suomalaisten raaka-aineiden, osuutta valikoimassamme. Lisäksi suunnittelemme tapoja vähentää hävikkiä ja minimoida kuljetuspäästöjä sekä toimia yhä vastuullisemmin työntekijöitämme kohtaan.

Kiinteistöliiketoiminnan puolella Hakaniemeen rakennettava uusi kortteli Lyyra puolestaan luo juuri sellaista parempaa ja hauskempaa kaupunkia, johon HYY uskoo ja jota HYY haluaa edistää. Lyyra luo Helsingin ytimeen kansainvälisesti houkuttelevan tieteen ja yritysten kohtaamispaikan, joka houkuttelee huippuosaajia, mahdollistaa ideoiden nopean leviämisen ja synnyttää käyttäjälähtöisiä ratkaisuja.

Jos HYY Yhtymän olemassaolon tarkoituksen tiivistäisi pariin riviin, se kuuluisi kenties näin: Tarkoituksemme on tehdä liiketoimintaa niin kuin Helsingin yliopiston opiskelijat - eli te, meidän omistajamme - haluatte ja ohjaatte. Itse en olisi vuonna 2005 uskonut, miten paljon pääsen vaikuttamaan Yhtymän liiketoimintaan, jo paljon ennen kuin tulin Yhtymään töihin.

Leena Pihlajamäki

Kirjoittaja on HYY Yhtymän palveluliiketoiminnasta vastaava liiketoimintajohtaja. Hän kulutti nuoruutensa kokoustamalla muun muassa erinäisissä HYYn luottamustoimissa, mutta on edelleen sitä mieltä, että se kannatti. 

Kela seuraa vuosittain opintotuen saajien opintojen edistymistä. Lisätietoja täällä.

Miltä ajalta seuranta tehdään?

Lukuvuosi on 1.8.-31.7. Elokuussa suoritetut opintopisteet menevät yleensä seuraavalle lukuvuodelle ja se kannattaa ottaa huomioon jo opintoja suunnitellessa.

Opintosuorituksia pitää olla edeltävältä lukuvuodelta 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohden ja aina vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden ajalta (ns. vähimmäissuoritusvaatimus). Jos siis nostat yhdenkin kuukauden opintotukea, sinun tulee suorittaa vähintään 20 op. Jos nostat tukea 9 kuukaudelta, suorituksia pitää olla vähintään 45 opintopistettä.

Syksystä 2018 alkaen opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Tämä tarkoittaa, että aiempien opintojen keskeyttäminen ja uusien opintojen aloittaminen sen jälkeen ei enää nollaa edistymisen seurantaa.

Valmistuiko alempi korkeakoulututkintosi kesken vuoden?

Jos alempi tutkinto valmistuu kesken lukuvuoden, esimerkiksi helmikuussa, Kela tarkastelee erikseen sen jälkeen käyttämiäsi tukikuukausia ja suorittamiasi opintopisteitä. Tällöin sinua ei kuitenkaan koske 20 opintopisteen vähimmäissuoritusvaatimus. Valmistuessasi kesken vuoden saatat siis saada Kelalta selvityspyynnön, vaikka opintopisteitä olisi riittävästi koko lukuvuoden ajalta. Vastaa selvityspyyntöön ja kerro vastauksessasi, että alempi tutkintosi valmistui kesken vuoden.

Sain selvityspyynnön, mitä teen?

Vastaa selvityspyyntöön ja selvitä syyt joiden vuoksi opintosi eivät edenneet tarpeeksi. Useimmiten hyväksyttyjä syitä opintojen viivästymiselle ovat esimerkiksi oma tai läheisen sairaus, muu raskas elämäntilanne tai laajemman opintokokonaisuuden (kuten gradun) tekeminen. Kela päättää vastauksesi jälkeen, ovatko kertomasi syyt hyväksyttäviä.

Jos et ole edellisenä vuotena suorittanut tarpeeksi opintopisteitä, opintotukesi maksamista voidaan jatkaa, jos olet suorittanut opintoja koko opiskeluaikanasi keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti.

Seurannassa huomioitavien tukikuukausien määrää voi pienentää palauttamalla niitä vapaaehtoisesti. Jos palautat opintotukea vasta saatuasi selvityspyynnön, kerro tästä vastauksessasi selvityspyyntöön.

Mitä jos vastauksessa esittämiäni syitä ei hyväksytä?

Jos esittämiäsi syitä ei katsota riittäviksi etkä voi palauttaa opintotukea, opintotukesi voidaan joko muuttaa määräaikaiseksi tai sen maksaminen voidaan lakkauttaa tammikuun alussa. Tällöin sinun on suoritettava 20 opintopisteen uudet opinnot saadaksesi tuen takaisin. Yleisen asumistuen maksamista ei lopeteta, mutta opintolainaa ei voi nostaa, jos opintotuki on katkaistu.

Peritäänkö tuet takaisin?

Opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi opintotukea harvemmin peritään takaisin. Takaisinperintä saattaa olla edessä, jos opintopisteitä on todella vähän, esimerkiksi alle yksi 1 op per nostettu tukikuukausi. Lisätietoja täällä.

Miten turvaan toimeentuloni tuen katkettua?

Jos saat yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu opintotuen katkaisemisen jälkeen. Jos et työskentele tai sinulla ei ole säästöjä, voit hakea toimeentulotukea. Lisätietoja täällä.

Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Ota yhteyttä:

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi
WhatsApp/Telegram: 050 543 9608

Edustajistovaalien ehdokasnumerot on jaettu

HYYn keskusvaalilautakunta vahvisti eilen kokouksessaan vuoden 2018 edustajistovaalien ehdokkaat ja arpoi ehdokasnumerot. Edustajistovaaleissa on ehdolla kaikkiaan 591 opiskelijaa. Ehdokkaita asetti 11 ryhmittymää.

Lisätietoja vaaleista löydät sivuiltamme hyy.fi/vaalit. 

Ehdokasnumerot: 

Edistykselliset

Kokoomuksen opiskelijat 

2 Aho, Tuomas

3 Ahsanullah, Tarik

4 Aine, Valtteri

5 Botty van den Bruele, Adele

6 Granlund, Jenni

7 Hanhela, Heidi

8 Hannuksela, Juho

9 Heliste, Petteri

10 Hietala, Klaus

11 Huttunen, Hilma

12 Isoaho, Atte

13 Jaatinen, Tatu

14 Joensuu, Joakim

15 Karhunen, Mikko

16 Karjalainen, Topias

17 Keski-Luoma, Miika

18 Ketola, Lenita

19 Kiiskinen, Maria

20 Knaapi, Emilia

21 Koivuniemi, Wilhelmiina

22 Kolinen, Laura

23 Kontkin, Henri

24 Kupias, Marianna

25 Kuutti, Janina

26 Kuva, Salla

27 Kähkönen, Paavo

28 Laitila, Juho

29 Lehtinen, Mikko

30 Lohi, Santeri

31 Mankonen, Juuso

32 Meri, Otto

33 Mäkelä, Patrik

34 Niemi, Vertti

35 Nupponen, Konsta

36 Nurmela, Jeremias

37 Pauna, Ella

38 Perälampi, Lasse

39 Pirinen, Paula

40 Pulliainen, Joonas

41 Salomaa, Olli

42 Sarvela, Konsta

43 Sazonov, Daniel

44 Sillantaka, Nina

45 Sinisalo, Viivi

46 Taajamo, Joni

47 Tammekann, Samuel

48 Tarkiainen, Elisa

49 Tikkanen, Tuomas

50 Torikka, Peter

51 Varama, Martin

52 Vatanen, Petra

53 Venäläinen, Emmi

54 Vesinurm, Märt

55 Vuornos, Henrik

56 Widd, Cecilia

57 Wilskman, Juho

Keskeiset

58 Brusila, Eerik

59 Härkönen, Hermanni (sit.)

60 Lahti, Risto

61 Liimatainen, Anniina

62 Linnainmaa, Eeva

63 Luttinen, Venla

64 Saarinen, Salla

65 Toppi, Hanna

66 Tuovinen, Väinö

Maailmanpyörä 

HYYn Vihreät - De Gröna vid HUS - Helsinki University Greens

67 Akkanen, Saara

68 Aliklaavu, Viivi

69 Beciroski, Nera

70 Diarra, Fatim

71 Hadi, Mohammed S.

72 Harviainen, Juha

73 Hekkala, Toni

74 Helin, John

75 Huttunen, Oona

76 Häkkinen, Amanda

77 Ihalainen, Oskari

78 Janhunen, Mia

79 Kalliokoski, Henna

80 Karhunen, Paula

81 Karvonen, Okko

82 Kivipuro, Matias

83 Kopperoinen, Petja

84 Koskijoki, Kreeta

85 Kuokkanen, Karoliina

86 Käyhkö, Oona

87 Lammensalo, Linda

88 Linkola, Maija

89 Louhimies, Kukka

90 Miikki, Aino

91 Monira, Shirajum

92 Mäkinen, Theresa

93 Oyedayo, Oyelowo 'Finnfrican'

94 Pasanen, Amanda

95 Puumalainen, Olli

96 Rouvari, Akseli

97 Rytilä, Noora

98 Saarinen, Ada

99 Sauru, Miro

100 Seppänen, Tia

101 Silvenoinen, Minna

102 Simola, Sara

103 Sinisalo, Jade

104 Sivonen, Sameli

105 Suhonen, Saku

106 Sveholm, Eevi

107 Sylgren, Inka

108 Tarkhova, Daria

109 Tarpila, Lauri

110 Tujunen, Aleksi

111 Turkki, Anna

112 Turunen, Eeva

113 Tähkävuori, Riikka

114 Vallittu, Emmi

115 Vehmassalo, Aleksi

116 Vinkki, Samuel

117 Wasara, Mikki

118 Zidan, Sausan

119 Österman, Sebastian

Sitoutumaton Vasemmisto - Obunden Vänster - Independent Left

120 Castrén, Olli

121 Catani, Hanna

122 Correa, Aracelis

123 Gustafsson, Inari

124 Hallamaa, Tuomas

125 Halunen, Sanna

126 Hanhijoki, Touko

127 Hansson, Axel

128 Heikkilä, Taavi

129 Heinonen, Marianna

130 Helminen, Fiona

131 Hiltunen, Titta

132 Himanen, Satu

133 Houttu, Aku

134 Huikku, Sofia

135 Jäynäs, Jesse

136 Kaarento, Anni

137 Kari, Onerva

138 Kari, Onni

139 Karkkonen, Mikael

140 Kemppainen, Deniz

141 Keskinen, Jesse

142 Kivijärvi, Sari

143 Koivistoinen, Maija

144 Korkman, Elsa

145 Kouhia, Ninette

146 Kristeri, Tomi

147 Kukila, Eetu

148 Kurkilahti, Varpu

149 Kyllönen, Riku-Petteri

150 Kähönen, Juuso

151 Lampuoti, Jarkko

152 Lemström, Anna

153 Leppä, Sophia

154 Lievonen, Pipsa

155 Lindqvist, Joel

156 Linna, Lauri

157 Manninen, Arttu

158 Maunula, Aliisa

159 Muilu, Jaakko

160 Nurmivaara, Sami

161 Ojanperä, Heta

162 Palkoaho, Ella

163 Partanen, Linnea

164 Pentikäinen, Viena

165 Pettersson, Otto

166 Pitkänen, Aarni

167 Pulkkinen, Joonas

168 Rautila, Kanerva

169 Rissanen, Jaakko

170 Rytkönen, Aleksi

171 Strauss, Inga

172 Suihkonen, Tuomas

173 Tapaninen, Pekka

174 Thune, Mikael

175 Tirronen, Aster

176 Uusinarkaus, Julius

177 Wallgren, Amos

178 Wikblad, Frida

179 Zidan, Sofia

Svenska Nationer och Ämnesföreningar - SNÄf

Codex-Thorax

180 Ahlström, Fredrik

181 Cederlöf, Karin 'Karzza'

182 Folger, Daniel

183 Härmälä, Rita

184 Liimatainen, Nora

185 Lindbäck, 'H-J'

186 Lång, Karolina

187 Nyberg, Teddi

188 Pipping, Hugo A.

189 Sjöberg, Nicolas

190 Stenbäck, Andreas

191 Tolonen, Joonas

192 Wallgren, Ville

Nationerna

193 Aalto, Eira

194 Back, Lovisa

195 Brummer, Saga

196 Ermala, Thomas

197 Granqvist, Emilia

198 Hammarberg, Linnéa

199 Henriksson, Sebastian

200 Hägglund, Penny

201 Högel, Caroline

202 Karlman, Alexander

203 Karlsson, Jessica

204 Korhonen, Isabella

205 Koskela, Calle

206 Lindén, Vera

207 Olander, Rasmus

208 Palmgren, Tobias

209 Sjöblom, Linda

210 Sjölund, Stefan

211 Vuorijoki, Anders

212 Westerholm, Antonia

213 Wik, Julia

StudOrg

214 Alperi, Camilla

215 Ekelund, Mirjam Mima

216 Eriksson, Robert

217 Heimbürger, Tua

218 Hätinen, Annika

219 Johansson, Peggy

220 Laitinen, Jesper

221 Larjanko, Leo

222 Lindfors, Matilda

223 Mickos, Daniel

224 Mickos, Viola 'Vipsu'

225 Perkonoja, Pauliina

226 Piippo, Emmi

227 Thilman, Alex "Sash"

228 Westerlund, Elin

229 Åström, Amanda

Ämnesföreningarna

230 Fellman, Aslak

231 Grünn, Ida

232 Heikkilä, Emma

233 Helaskoski, Linda

234 Lindblom, Otto

235 Olander, Viktor

236 Piesala, Aapeli

237 Still, Sonja

238 Sundström, Ester

239 Weckman, Mikaela

Liberaalinen vaaliliitto

240 Sjöström, Kim

241 Andersson, Timo

Osakuntalainen vaalirengas 

Domus Gaudiumin osakunnat

242 Ahola, Olli

243 Helanne, Esa-Pekka

244 Korhonen, Vesa

245 Koskinen, Anna-Liisa 'Ansku'

246 Laine, Oona

247 Mankinen, Eerika

248 Nikula, Ottilia

249 Nurminen, Niklas

250 Nurminen, Patrik

251 Pesonen, Aino

252 Pohjalainen, Piia

253 Pykälistö, Pasi

254 Rahikainen, Sofia

255 Relander, Camilla

256 Salokoski, Janne

257 Taavitsainen, Ella

258 Vaaranta, Antti

EPO-PPO

259 Aho, Jenni

260 Hasunen, Sami

261 Hunnakko, Jenni

262 Kettunen, Ilkka

263 Korpi, Terhi

264 Kukkola, Ville

265 Meri, Emmi

266 Mäkelä, Mikko

267 Niemi, Saija

268 Ojala, Juha

269 Patronen, Pilvi

270 Pitkänen, Ilona

271 Pitkänen, Katriina

272 Pohjanrinne, Mira

273 Rahkola, Iina

274 Rahnasto, Johanna

275 Rinne, Sara

276 Rinta-Koski, Aino

277 Rytky, Annukka

278 Sarvola, Inka-Mari

279 Suhonen, Emmi

280 Tasanko, Elisa

281 Vähämäki, Tuuli

ESO-VSO

282 Hjerp, Anna

283 Karhula, Robi

284 Karvonen, Riina

285 Kelokari, Linda-Liisa

286 Koho, Samuli

287 Koskimäki, Mirkka

288 Lepistö, Essi

289 Mikkola, Meri

290 Myllyneva, Meri 'Merissa'

291 Peuhkuri, Janne

292 Piippo, Ossi

293 Ronkainen, Margareta

294 Salmi, Taru

295 Salo, Anna

296 Savolainen, Eeva-Miina

297 Taipale, Valtter

298 Takala, Sara

299 Tuokko, Kaarina

300 Vesa, Karoliina

301 Hamberg, Ninni

302 Huttunen, Mika

303 Kuusisto, Minttu

304 Rantala, Roosa

305 Tuominen, Niko

HO-SatO-KSO

306 Alitalo, Tero

307 Anttila, Maria

308 Djakonowsky, Maria

309 Hirvonen, Tiera

310 Kivimäki, Anni

311 Matveinen, Kanerva

312 Molin, Niko

313 Mäkipää, Mikko

314 Rinne, Jonna

315 Siipola, Ossi

316 Silfverhuth, Iida

317 Solehmainen, Jukka

318 Timonen, Ville

319 Tolonen, Topias

320 Weckström, Laura

Savolainen osakunta

321 Väkevä, Sakari 'Sakke'

322 Salkunen, Johanna

323 Nieminen, Sanni

324 Kaukanen, Kari

325 Hämäläinen, Iida

326 Ruuth, Riikka

327 Esselström, Juho 'Juhise'

328 Pajunen, Minna

329 Ylhäisi, Matti

330 Hatakka, Ilari

331 Tanttu, Olli

332 Kyyrönen, Vesa

333 Pirinen, Taneli 'tnli'

Piraatit

334 Hämäläinen, Veli-Pekka

335 Immonen, Satu

336 Kantola, Roni

337 Kiiskinen, Merja

Perussuomalainen vaaliliitto

338 Kinnunen, Asseri

339 Kulmala, Roger

340 Lahtinen, Teemu

341 Myllymäki, Tapio

342 Ollikainen, Jasmina

343 Saramo, Nico Anton

344 Tahvanainen, Lauri

Edustajistoryhmä HELP 

HELP HLKS/LKS

345 Hujanen, Roosa

346 Liu, Ville

347 Mäkitalo, Roosa

348 Niskanen, Kaisa

349 Paunonen, Benjamin

350 Peuraharju, Elin

351 Ranta, Julia

352 Rantama, Pinja

353 Rouhiainen, Vilma

354 Rönty, Lotta

355 Syrjä, Maija

356 Tarkkonen, Teresa

357 Tuomi, Tytti

358 Tuurala, Henri

359 Virkkunen, Sirke

360 Välkki, Kristina

361 Yoshizumi, Hanna

362 Grönlund, Julia

363 Haapanen, Sami

364 Kasanen, Ellamaija

365 Kuivanen, Antti

366 Kääriä, Samuli

367 Lahti, Vilma

368 Lahtiharju, Arttu

369 Lehtisalo, Minna

370 Lönnberg, Ivar

371 Mervaala, Lauri

372 Mikkola, Visa

373 Mykkänen, Anssi

374 Patomo, Joonatan

375 Posa, Matias

376 Rissanen, Anni

377 Salaja, Lauri

378 Savander, Henri

379 Syvälahti, Timo

380 Takala, Sini

381 Tonteri, Elina

382 Vartiainen, Heini

383 Weselius, Johanna

384 Wihuri, Eleonoora

HELP EKY/YFK

385 Aho, Henna

386 Aho, Varpu

387 Hakala, Riikka

388 Helenius, Alexandra

389 Heljanko, Viivi

390 Hirvonen, Helena

391 Huhtala, Minna

392 Huttunen, Minttu

393 Hyytiäinen, Hennariikka

394 Hämäläinen, Crista

395 Kankaanpää, Mari

396 Kivistö, Kanerva

397 Koivunen, Liisa "Lissu-Petteri"

398 Kolehmainen, Sonja

399 Lappalainen, Oskari

400 Lehmus, Anniina

401 Loukola, Johanna

402 Martikainen, Joanna

403 Meriläinen, Henrik

404 Mikkonen, Antti

405 Määttä, Roosa

406 Niemelä, Saana

407 Saaristo, Teea

408 Salonen, Nina

409 Suhonen, Sonja

410 Takala, Milla

411 Yli-Hynnilä, Anna

412 Aalto, Karri

413 Aikio, Milko

414 Antelo, Lauri

415 Heininen, Susanna

416 Helin, Lotta

417 Hintikka, Simo

418 Hyttinen, Nea

419 Hänninen, Juuso

420 Järvi, Iiro

421 Kallio, Aleksi

422 Keskimäki, Sanne

423 Kristiansson, Sara

424 Lahdentausta, Salla

425 Manninen, Kalle

426 Metsähuone, Viena

427 Niittymäki, Erika

428 Pernilä, Oona

429 Pohjavaara, Saana

430 Puharinen, Jarkko

431 Rinne, Elias

432 Saarimäki, Ville

433 Tiainen, Elina

434 Urvas, Lauri

435 Vikström, Maria

436 Wollstén, Daniela

437 Äärimaa, Jouko

HELP Pykälä/Justus

438 Aila, Santeri

439 Antonacci, Sara

440 Asp, Aapo

441 Barriskell, Daniel

442 Fallenius, Jemina

443 Heikkilä, Valtteri

444 Hieta-aho, Helmi

445 Kaarakainen, Henri

446 Laitinen, Sara

447 Larinkari, Olga

448 Lumilahti, Juuso

449 Lönnroth, Aapo

450 Markkanen, Kalle

451 Nurminen, Sammy

452 Piirainen, Sara

453 Reijonen, Sami

454 Rytky, Ami

455 Rytkönen, Olavi

456 Saari, Sakari

457 Sajakoski, Inka

458 Sassi, Lotta

459 Seppälä, Eveliina

460 Teittinen, Helinä

461 Viherkenttä, Linnea

HYAL 

HYAL Humanistit

462 Granström, Sampsa

463 Grünthal, Lauri

464 Halkola, Jenni

465 Hynönen, Laura

466 Ingman, Hanna

467 Jokela, Alina

468 Kalliokoski, Timo

469 Kotiniemi, Roope

470 Kärnä, Jane

471 Niemelä, Tia

472 Nurmi, Miska

473 Rousu, Fanny

474 Savisaari, Olli

475 Schumilov, Emma

476 Siljander, Saana

HYAL Kumpula

477 Halme, Eetu

478 Hautamäki, Jonna

479 Hirn, Mireleh

480 Holvio, Anna

481 Isomeri, Jessika

482 Karttunen, Sasu

483 Keltanen, Linnea

484 Kujala, Nicholas

485 Kähkönen, Harri

486 Laihanen, Ira

487 Leppälä, Ari

488 Malinen, Henri

489 Niskala, Iiro

490 Pellinen, Mikko

491 Saari, Ville-Veikko

492 Salmenperä, Ilmo

493 Velin, Santeri 'TeriSan'

494 Öhrnberg, Ronja

HYAL Meikku

495 El Fellah, Ali

496 Kärnä, Julia

497 Morikawa, Merit

498 Seppälä, Maaria

499 Vilminko, Eetu

HYAL Penger

500 De Pascale, Samuli 'Smuli'

501 Frolova, Kristina 'Kristi'

502 Hakala, Nea

503 Heinonen, Otto

504 Hellbom, Laura

505 Hirvonen, Lovisa 'Lollo'

506 Inkinen, Minna 'Inkine'

507 Lahdelma, Minja

508 Lahin, Laura

509 Laitila, Krista

510 Lappalainen, Ilmari

511 Lehtinen, Heini

512 Kallio, Riku 'Raikhart'

513 Kanerva, Suvi

514 Majava, Anna

515 Mustonen, Katariina

516 Mäki, Tommi

517 Nieminen, Elina

518 Nuckols, Wilson

519 Nyyssönen, Sophie

520 Salejärvi, Jean

521 Taponen, Jonna

522 Tuominen, Marika

523 Taipalus, Hanna

HYAL Teologit

524 Juutila, Markus

525 Järvinen, Sara

526 Kiiskilä, Roosa

527 Kirmanen, Lotta

528 Kivelä, Mio

529 Korja, Säde

530 Lehonmaa, Ville

531 Lindroth, Arttu

532 Nikki, Anni-Sofia

533 Nurmela, Jessiina

534 Rantanen, Krista

535 Raunio, Henri

536 Raunio, Samuli

537 Riihonen, Joni

538 Rinne, Susanna

539 Rättyä, Jonna

540 Saarela, Veronica

541 Vuori, Anna

542 Väistö, Väinö

HYAL Valtsika

543 Alho, Alli

544 Davies, Caelum (Cal)

545 Heikkilä, Tuomas

546 Hilska, Juuli

547 Kilpinen, Juuso

548 von Lerber, Milja

549 Linna, Jutta

550 Mälkiä, Tanja

551 Rantanen, Jyrki

552 Sinisalo, Mikko

553 Sirviö, Tom-Henrik

554 Sorsa, Henrietta

555 Timmer, Mathilda

556 Wathén, Laura

HYAL Viikki

557 Hannula, Sanni

558 Juutilainen, Katriina

559 Kinnunen, Salla

560 Lehtonen, Mikael

561 Liu, Julia

562 Lindfors, Leena

563 Nematollahi, Neda

Vapauden puolesta - Siniset ja KD

564 Ahva, Toni

Kristillisdemokraatit

565 Kuhno, Maisa

566 Sarasmaa, Aleksi

Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY ry

567 Behnke, Hanno

568 Eronen, Tuukka

569 Gebhard, Elisa

570 Gustafsson, Aleksanteri

571 Immonen, Erik

572 Jääskeläinen, Jesse

573 Kinnunen, Venla

574 Koreneff, Atte

575 Kovanen, Emilia

576 Kymäläinen, Mikko

577 Loima, Maria

578 Luukkainen, Elli

579 Mattila, Eetu

580 Myllyniemi, Markus

581 Mäkynen, Matias

582 Peltola, Jyri

583 Peltonen, Eemeli

584 Pitkänen, Tuulia

585 Qiu, Toivo

586 Reinola, Inka

587 Rissanen, Simo

588 Ruonaniemi, Silja

589 Salomäki, Mia

590 Suontakanen, Teppo

591 Tyyskä, Saija

592 Vuori, Wiking

Amanda Pasanen

 Ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä jätettäväksi pelkästään vapaaehtoisuuden varaan. Maailmantalouden rakenne kannustaa voitontavoitteluun kehittyvien maiden ihmisten alipalkkaamisella ja vaarallisia työoloja suosimalla. Siksi HYY ja HYY Yhtymä ovat yhdessä yli 70 muun järjestön, yritystoimijan ja ammattiliiton kanssa mukana yritysvastuujärjestö Finnwatchin koordinoimassa #Ykkösketjuun -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on saada seuraavan hallitusohjelmaan kirjaus ihmisoikeuksia kunnioittavan yritysvastuulain laatimisesta.

Ylioppilaskunnan omistamassa HYY Yhtymässä vastuullisuus on pitkään ollut liiketoimintaa ohjaava perusperiaate. HYY Yhtymän tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijä ja edistää aktiivisesti vastuullisen liiketoiminnan kehittymistä Suomessa. Yhtymän omistamissa UniCafeissa suositaan suomalaisia ja sertifioituja raaka-aineita ja pyritään edistämään ilmastonmuutosta hillitsevää ruokakulttuuria. UniCafe toi ensimmäisenä ravintolaketjuna hyönteisruoan osaksi lounastarjontaansa. Lisäksi ravintoloissa ylijäänyttä ruokaa myydään pois sulkemisajan jälkeen ruokahävikin vähentämiseksi. Kiinteistöliiketoiminnassa HYY Yhtymä pyrkii vastuullisuuteen vuokralaisvalinnoillaan ja kehittämällä kiinteistösijoituksillaan Helsingistä kansainvälistä tieteen ja talouden pääkaupunkia.

Opiskelijoille on myös tärkeää, että heidän kuluttamiensa tuotteiden tai palvelujen taustalla ei ole käytetty lapsityövoimaa tai pakkotyötä. Ei pitäisi olla kuluttajan vastuulla arvailla, onko yritys toiminut vastuullisesti vai ei. Kehitysyhteistyövaliokunnan aktiivi Helmi Partanen korostaa kuinka opiskelijat ovat tiedostavia kuluttajia ja haluavat tulevaisuudessa työllistyä yrityksiin, joiden vastuullisuus on maailman huipputasoa. Opiskelijapuolelta kampanjasta vastaavat HYYn Kehitysyhteistyövaliokunnan vapaaehtoiset.

#Ykkösketjuun -kampanjaan mukaan lähteminen oli helppo päätös HYY Yhtymälle. Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppolan sanoin HYY Yhtymä haluaa olla mukana viemässä suomalaista yrityskenttää globaalien edelläkävijöiden joukkoon, jossa tulosta ei tehdä heikompien kustannuksella.

Mutta mistä yritysvastuulaissa oikein on kyse? Ranskassa ja Sveitsissä jo käytössä oleva laki asettaa yrityksille ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksiltä edellytetään ihmisoikeusriskien kartoittamista ja niiden ehkäisyä toiminnassaan. Mikäli yritys ei noudata huolellisuusvelvoitetta, siitä seuraa sanktioita. Suomi on jo sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin, joissa huolellisuusvelvoite on määritelty. Monet suomalaiset yritykset huolehtivat jo nyt toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista, mutta valitettavasti kaikki eivät toimi näin. Yritysvastuulaki takaisi sen, että ihmisoikeuksia polkemalla yrityksillä ei olisi enää mahdollista saada kilpailuetua

Lue lisää kampanjasta: ykkösketjuun.fi  

Allekirjoita vetoomus: https://ykkosketjuun.fi/#home_pledge_section_form  

Amanda Pasanen
HYYn hallituksen jäsen, vastuualueina HYY Yhtymä, kaupunkivaikuttaminen ja kehitysyhteistyö

Yritysvastuu yhteiskuva

Yksi ylioppilaskunnan tärkeimmistä tehtävistä on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, eli puolustaa opiskelijoiden oikeuksia ja asemaa niin yhteiskunnassa kuin yliopistolla. Edustajiston päättämät strategia ja linjapaperi ohjaavat sitä, mihin HYY toiminnassaan keskittyy. Strategian ohjenuorana on unelma: maailman onnellisimmat opiskelijat rakentavat oikeudenmukaisempaa maailmaa.

HYYssä vaikuttamistyötä tekevät erityisesti neljä asiantuntijaa sekä joukko edustajiston valitsemia hallituksen jäseniä. Vaikuttamista tehdään monin tavoin: tapaamme päättäjiä ja valmistelijoita yliopistolla ja kaupungin organisaatiossa sekä laadimme lausuntoja ja ehdotamme uusia toimintatapoja. Tällaisen taustalla tapahtuvan vaikuttamisen lisäksi toimimme myös julkisuuden kautta: esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja Lauri Linna otti vastikään Helsingin Sanomissa kantaa HSL:n opiskelija-alennuksen säilyttämisen puolesta.

Yliopiston sisällä pidämme huolta siitä, että opiskelijat ovat mukana päätöksenteossa sekä siitä, että opiskelijoiden toiveet ja tarpeet huomioidaan opetuksen suunnittelussa ja tilojen käytössä. Yksin emme tähän pystyisi kaikilla yliopiston tasoilla, joten ylioppilaskunnan valitsemia opiskelijaedustajia toimii yliopiston hallinnossa monta sataa. Näille opiskelijaedustajille HYY tarjoaa tietoa, koulutusta ja tukea, jotta opiskelijan ääni saadaan kuuluviin niin yksittäisessä koulutusohjelmassa kuin yliopiston johdossa.

Tämän vuoden kenties näkyvin tekomme on tähän mennessä ollut yhdessä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa toteutettu Opiskelijasimulaattori. Simulaattorilla voi testata muun muassa, millä tavoin kämppiksenä asuminen vaikuttaa asumistukeen tai kuinka opiskelun ja työnteon yhdistäminen voi uuvuttaa opiskelijan. Jalkauduimme heinäkuussa poliitikkojen keskelle SuomiAreenaan, ja saimme muun muassa pääministeri Juha Sipilän testaamaan, miten hän pärjäisi opiskelijan tukiviidakossa. Sipilä päätyi lopulta luopumaan kissastaan, jotta saisi opinnot loppuun. Simulaattorin avulla nostimme opiskelijoiden monimutkaisen tukijärjestelmän ja vajavaisen toimeentulon julkiseen keskusteluun.

Valtakunnan tason asioihin vaikutamme yhdessä rintamassa muiden Suomen ylioppilaskuntien kanssa Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta. Tulevissa eduskuntavaaleissa yhtenäinen opiskelijaliike on vakavasti otettava vaikuttaja. Kärkiteemana on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Ei voi olla niin, että päättäjät leikkaavat nuorilta sekä koulutuksesta ja vähät välittävät tulevaisuudesta - oli kyse sitten ilmastonmuutoksesta, hyvinvoinnista tai eläkkeistä.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitaan vaaleilla 31.10.-7.11. Uusi edustajisto pääsee vaikuttamaan siihen, minkä puolesta HYYssä tehdään töitä – heti vaalien jälkeen päätetään ensi vuoden tavoitteet ja talousarvio. Myös ylioppilaskunnan strategia on tarkoitus uudistaa ensi vuonna. Käytä valtaasi, äänestä edustajistovaaleissa ja ohjaa ylioppilaskunnan venettä arvojesi mukaiseen suuntaan!

Aaro Riitakorpi

Kirjoittaja on ylioppilaskunnan pääsihteeri. Aiemmin hän on toiminut HYYn koulutuspoliittisena asiantuntijana ja päässyt vaikuttamaan muun muassa yliopiston sisäiseen rahanjakomalliin.

Sivut