Media & arkisto

Uutiset

Lukuvuosimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille 1.8.2017 alkaen

Juha Sipilän hallitus toi eduskunnalle esityksen (HE 77/2015) korkeakouluissa perittävistä lukuvuosimaksuista, jotka koskevat EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Maksut koskevat alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavia vieraskielisiä koulutuksia. Korkeakoulut saavat itse päättää lukuvuosimaksujen suuruuden, mutta vähimmäismäärä jokaiselle maksulle on 1500 euroa lukuvuodessa. Korkeakouluilla tulee olla apurahajärjestelmä, jolla tuetaan maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Laki tuli voimaan voimaan 1.1.2016 ja korkeakoulujen tulee alkaa periä maksuja viimeistään 1.8.2017.

Helsingin yliopisto määrittelee lukuvuosimaksujen suuruuden rehtorin päätöksellä tammikuussa 2016. Lukuvuosimaksujen suuruus sijoittunee koulutusohjelmasta riippuen 10000–25000 euron välille. Samalla Helsingin yliopisto rakentaa markkinointikoneistoa sekä apurahajärjestelmää, jotta pakolliset maksut saadaan käyttöön 2017 syksyä varten.

Yliopiston lukuvuosimaksuja suunnitteleva työryhmä alkaa talven ja kevään aikana selvittää opintoihin liittyviä käytäntöjä, kuten markkinointia, apurahajärjestelmää, maksuista saatavien tulovirtojen jakautumista, opiskelijapalautteen vastaanottamista.

Maksuttoman koulutuksen lopun alku kaikille?

Suomalaisille tai EU-kansalaisille ei ole tulossa lukuvuosimaksuja, eikä niitä ole toistaiseksi aihetta pelätä. Nyt määrättyjä lukuvuosimaksuja voidaankin pitää kuitenkin ensiaskeleen sille, että myös suomalaisten lompakon paksuus määrittelee tulevaisuudessa sen, kuka voi opiskella.

HYY yhdessä koko muun opiskelijaliikkeen kanssa vastustaa lukuvuosimaksuja poikkeuksetta. Ne tuskin tuovat lisärahoitusta yliopistolle, vaan pikemminkin aiheuttavat kuluja stipendijärjestelmien, markkinoinnin ja maksuhallinnon byrokratian pyörittämisen vaatimien lisämenojen vuoksi. Lisäksi lukuvuosimaksut saattavat vähentää merkittävästi ulkomailta tulevien lahjakkaiden opiskelijoiden määrän suomalaisissa korkeakouluissa. Esimerkiksi Ruotsissa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä romahti lukuvuosimaksujen käyttöönoton jälkeen vuonna 2010.

Maksuton koulutus on mahtava myyntivaltti Suomelle, ja yleinen trendi maailmalla on pikemminkin lukuvuosimaksuista luopuminen. Esimerkiksi Saksa on päättänyt palata maksuttoman koulutuksen malliin.

Ylioppilaskunta tekee vaikuttamistyötä yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa, ja pyrkii vaikuttamaan päättäjiin, jotta koulutus säilyisi kaikille maksuttomana myös tulevaisuudessa.

Aloita vuosi teatterissa! Olipa kerran minä kertoo kirjailijasta, joka kirjoittaa Kansallisteatterille näytelmää narsismista ja päätyy uhraamaan yksityisyytensä saadakseen yleisön arvostamaan itseään. Rooleissa nähdään mm. Jessica Grabowsky, Minna Haapkylä ja Katja Küttner.

HYYn jäsenille tarjous la 6.2. klo 19, la 20.2. klo 13 ja ma 29.2 klo 19 näytöksiin liput vain 10 €/lippu (norm. opiskelijalippu 20 €), niin kauan kuin lippuja riittää.

Lippujen varaus p. 010 7331 331, mainitse koodi ”HYY yliopisto”. Liput lunastetaan Kansallisteatterin lippumyymälästä, ja HYYn jäsenyyden todistava opiskelijakortti tai yliopiston läsnäolotodistus on oltava mukana.

Lisätiedot esityksestä: http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/olipa-kerran-mina/

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2016 hallitus on järjestäytynyt kokouksessaan keskiviikkona 13.1.2016 ja päättänyt jäsentensä vastuualueet.

Uusi hallitus alkaa toteuttaa HYYn edustajiston laatimaa tavoiteohjelmaa. Vuoden 2016 päätavoite on tehdä ylioppilaskunnasta entistä merkityksellisempi jäsenilleen. Ylioppilaskunnassa kokeillaan vuoden aikana uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja yhdessä jäsenien kanssa.

Uuden hallituksen vastuualueet ja yhteystiedot:

Susanna Jokimies: hallituksen puheenjohtaja
p. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

Crista Hämäläinen: varapuheenjohtaja, edunvalvonnan koordinointi, viestintä, edustajistovaalit
p. 050 595 0328
crista.hamalainen@hyy.fi

Aapeli Piesala: talousjohtokunnan puheenjohtaja, kehitysyhteistyö
p. 050 595 0324
aapeli.piesala@hyy.fi

Tarik Ahsanullah: HYY Yhtymän asiat, koulutuspolitiikka, oikeusturva
p. 050 595 0327
tarik.ahsanullah@hyy.fi

Noora Eilola: kulttuuri, viestintä
p. 050 325 8041
noora.eilola@hyy.fi

Timo Jääskeläinen: toimeentulo, asuminen
p. 050 325 9175
timo.jaaskelainen@hyy.fi

Maria Loima: koulutuspolitiikka, työelämä
p. 050 576 5073
maria.loima@hyy.fi

Laura Luoto: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys
p. 050 543 9612
laura.luoto@hyy.fi

Rasmus Olander, kaksikielisyys, terveys, liikunta
p. 050 595 0329
rasmus.olander@hyy.fi

Antti Pollari, uudet opiskelijat ja tuutorointi, yhdenvertaisuus, sukukansa-asiat
p. 050 543 9611
antti.pollari@hyy.fi

Henna Pursiainen: kaupunki, ympäristö
p. 050 595 0318
henna.pursiainen@hyy.fi

Santeri Velin, järjestöt, kampusviljely
p. 050 543 9615
santeri.velin@hyy.fi


Lisätietoja:
Susanna Jokimies, hallituksen puheenjohtaja
p. 050 543 9610
susanna.jokimies@hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) perustajayhteisöjä ja merkittävä taustavaikuttaja. Hoasin sääntöjä uudistettaessa valtuuskunnan rooli ja koko muuttuvat. Haemme nyt uudenmuotoiseen Hoasin valtuuskuntaan viittä varsinaista ja viittä varajäsentä. Kaksi edustajaa valitaan vuoden mittaiselle kaudelle 2016 ja kolme edustajaa kahden vuoden mittaiselle kaudelle 2016–2017. HYYn edustajista valitaan myös valtuuskunnan varapuheenjohtaja.

Hoasin valtuuskunnan tärkeimpänä tehtävänä on valvoa Hoasin hallituksen toimintaa. Tarvittaessa se myös nimeää Hoasin hallituksen jäseniä. Hoasin valtuuskuntaan kuuluu 16 jäsentä ja se kokoontuu vuosittain pääsääntöisesti kevät- ja syyskokoukseen. Sääntömääräisten kokouksien lisäksi valtuuskunta voidaan kutsua koolle myös ideoimaan, sparraamaan ja kehittämään Hoasia. HYY tarjoaa koulutusta ja taustatukea tehtävään. Hoasin valtuuskunnan jäsenyys on luottamustoimi, josta ei makseta palkkiota.

Hakijoilta edellytetään kiinnostusta opiskelija-asumiseen, motivaatiota toimia Hoasin tarkoituksen, eli opiskelijoiden asuntotilanteen helpottamisen eteen sekä innostusta kehittää Hoasia. Hoasin toimintaympäristön tuntemus ja valmius toimia yhteistyössä HYYn kanssa edesauttavat luottamustoimen menestyksekästä hoitamista. Lisäksi Hoasilla asuminen, asukastoimikunta-aktiivisuus ja kokemus HYYn toiminnasta luetaan hakijoiden eduksi.Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyy.fi viimeistään 31.1.2016. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan etunimet, sukunimi, henkilötunnus, osoite, kotipaikka, kansalaisuus, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Voit liittää mukaan myös CV:si.

Lisätietoja: 

HYYn asumisen asiantuntija Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605

Sivut