Media & arkisto

Uutiset

Ovatko laina-ajat liian lyhyitä? Eikö kurssikirjoja koskaan ole tarpeeksi? Meneekö kirjasto liian aikaisin kiinni? Eikö e-kirja toimi? Ei hätää, voit vaikuttaa!
 
Yhteistyö palveluiden käyttäjien kanssa ensiarvoisen tärkeää, jotta kirjasto voi tarjota ja kehittää tarkoituksenmukaisia palveluita. Kirjastolla onkin kirjastoneuvottelukunnat jokaisella yliopiston kampuksella. Kirjaston neuvottelukuntiin haetaan kaudelle 1.4.2018–31.3.2020 opiskelijaedustajia Viikkiin, keskustaan, Meilahteen, Kumpulaan – hae 26.3.2018 klo 14.00 mennessä!

Mitä kampuskirjaston neuvottelukunnassa tehdään?

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina, välittää tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä tehdä ehdotuksia kirjaston toiminnan kehittämiseksi. Kirjastoneuvottelukuntien jäseninä on Helsingin yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia.  Kokouksia on 3-4 kertaa vuodessa. Kokouskieli on suomi. Neuvottelukuntien toiminta alkaa huhtikuussa pidettävällä perehdytystilaisuudella.

Nimestään huolimatta neuvottelukunnan kokouksissa ei neuvotella vaan käsitellään kaikkea mahdollista kirjaston palveluihin liittyvää e-kirjoista lukupaikkoihin, avoimesta tieteestä altmetriikkaan. Pääset vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin kirjastopalveluihin ja oppimaan uusia asioita julkaisumaailmasta. Mitään erityistä ei tarvitse osata etukäteen, tärkeintä on tuoda asioihin opiskelijoiden näkökulma.

Kirjastoneuvottelukunta on näköalapaikka kirjaston palveluihin. Toimiessasi neuvottelukunnan jäsenenä opit tuntemaan kirjaston palvelut ja saat ajankohtaista tietoa kirjaston kehityshankkeista.

Miten voin hakea neuvottelukunnan jäseneksi?

Kampusneuvottelukuntiin haetaan lähettämällä lyhyt hakemus kampuskohtaisten hakusivujen kautta alla olevien ohjeiden mukaan ma 26.3.2018 klo 14.00 mennessä!

Keskustakampuksen kirjastoneuvottelukunta
Opiskelijat: 3 jäsentä, väitöskirjatutkijat: 1 jäsen
Lähetä hakemus keskustan neuvottelukuntaan täällä.   

Kumpulan kirjastoneuvottelukunta
Opiskelijat: 3 jäsentä, jatko-opiskelijat: 1 jäsen
Lähetä hakemus Kumpulan neuvottelukuntaan täällä.  

Terkon (Meilahden) kirjastoneuvottelukunta
Opiskelijat: 3 jäsentä, jatko-opiskelijat: 1 jäsen
Lähetä hakemus Meilahden neuvottelukuntaan täällä

Viikin kirjastoneuvottelukunta
Opiskelijat: 3 jäsentä, jatko-opiskelijat: 1 jäsen
Lähetä hakemus Viikin neuvottelukuntaan täällä


Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Kuva: Veikko Somerpuro. Helsingin yliopisto.

Suursitsejä juhlitaan jälleen toukokuussa, tarkemmin sanottuna torstaina 24.5.2018! Opiskelijat täyttävät Senaatintorin jo kolmatta kertaa HYYn juhliessa 150 vuotta ja osakuntalaitoksen 375 vuotta.

Järjestöjen ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa torstaina 15.3. klo 12 osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Suursitsit2018. Järjestöillä on mahdollisuus ostaa haluamansa paikkamäärä sunnuntaihin 15.4. klo 23.59 asti, ja järjestöt vastaavat ostamiensa paikkojen täyttämisestä tahoillaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmän kautta, ja järjestöjen tulee maksaa osallistumismaksut (6,5 €/sitsaaja) suoraan ilmoittautumisen yhteydessä. Paikkavarauksen lisäksi järjestöt voivat tilata ilmoittautumislomakkeella haluamansa määrän virallisia Suursitsit 2018 -haalarimerkkejä.

HUOM! Järjestöt ottavat itse vastaan jäsentensä ilmoittautumiset sekä mahdolliset maksut ja hoitavat osallistujilleen astiat, ruoat sekä juomat perinteisten sitsitarjoilujen tyyliin. Infoa sitsien jatkoista julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta saa osoitteesta suursitsit@hyy.fi.

Suursitsit Facebookissa: https://www.facebook.com/events/591821771178334/

#torillasitsataan
#hyy150
#osakunnat375

HYYn hallitus on valinnut Anne Soinsaaren HYYn toiseksi koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi. Hän on aloittanut tehtävässään helmikuun puolessa välissä. 

Koulutuspoliittinen asiantuntija vastaa muun muassa opetuksen kehittämisestä Helsingin yliopistossa, opetukseen liittyvien uusien trendien havaitsemisesta sekä opintojen työelämäyhteyksistä. Lisäksi asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu oman alansa asioista viestiminen toimiston sisällä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Aiemmissa tehtävissään Soinsaari on työskennellyt muun muassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton järjestösihteerinä ja perehtynyt elinikäisen oppimisen tematiikkaan ollessaan Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston korkeakouluharjoitteilijana.  

Hänellä on vankka tausta opiskelijapolitiikasta Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta. Siellä Soinsaari toimi kaksi kautta ylioppilaskunnan edustajistossa sekä vuoden ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana. Lisäksi hän toimi kaksi vuotta Tampereen yliopiston hallituksen jäsenenä sekä opiskelijaedustajana useissa yliopiston työryhmissä.

27-vuotias Soinsaari on yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hän viimeistelee Tampereen yliopistoon sosiologian graduaan, jonka aiheena on yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

''Olen ilahtunut  ja innostunut uudesta tehtävästäni! Koulutuspoliittisena asiantuntijana saan työskennellä kiinnostavien kysymysten parissa huikeassa työyhteisössä ja edistää HYYn unelmaa: Maailman onnellisimmat opiskelijat rakentavat oikeudenmukaisempaa maailmaa'', Soinsaari kertoo.

Haluaisitko päästä vaikuttamaan tiedekuntasi opiskeluympäristöön? Oletko kiinnostunut opiskelijaelämään liittyvistä terveyskysymyksistä ja halukas vaikuttamaan terveyden edistämiseen?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa terveystyöryhmässä, keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat keskenään. Keskustakampuksen terveystyöryhmään haetaan nyt yhtä jäsentä edustamaan oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita ja yhtä varajäsentä edustamaan teologisen tiedekunnan opiskelijoita loppukaudeksi 31.8.2019 asti.

Terveystyöryhmien tehtäviä ovat:
•    opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden hahmottaminen     
•    YTHS:n toteuttamien opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastelevien oppilaitosselvitysten tulosten käsittely
•    opiskelukyvyn edistämisen paikkojen tunnistaminen
•    YTHS:n saamien kehittämisehdotusten käsittely
•    YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden toiminnan esittely ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen
•    verkostoituminen opiskelijoiden paremman terveyden edistämiseksi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää opiskelijaedustajan YTHS:lle, joka kutsuu asiantuntijajäsenensä ylioppilaskunnan ehdotuksen perusteella. Terveystyöryhmät kokoontuvat pari-kolme kertaa lukukaudessa päiväsaikaan. On tärkeää, että opiskelijaedustajat pystyvät osallistumaan kokouksiin. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut, perustellut ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sunnuntaihin 25.3.2018 mennessä sähköpostitse HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi). Hakijoilta toivotaan kiinnostusta opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään liittyviin terveyskysymyksiin sekä innostunutta otetta terveyden edistämiseen. Aine- ja tiedekuntajärjestötoiminnan kokemus katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eri sukupuolten edustajilta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedekunta.

Lisätietoja: HYYn asiantuntija Sofia Lindqvist, etunimi.sukunimi@hyy.fi, 050 543 9605.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä koskeva lainsäädäntö ja säätiön toiminta tulee muuttumaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta vuonna 2020. Opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on vasta valmisteluvaiheessa ja lainsäädäntöä koskevat yksityiskohdat varmistuvat vasta kesäkuussa 2018, mutta mediassa esiintyvien tietojen perusteella voi lainsäädännön sisällöistä kertoa seuraavaa:

•    YTHS:n palvelut laajenevat ammattikorkeakouluopiskelijoille, myös YAMK-opiskelijoille.
•    ulkomaiset vaihto-opiskelijat ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta rajattaan YTHS:n palveluiden ulkopuolelle.
•    Opiskelijoiden maksama terveydenhoitomaksu nousee 54 eurosta 75 euroon. Samaan aikaan YTHS:n käyntimaksut poistuvat kokonaan.
•    Sote-uudistuksen myötä terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan. Osana tätä prosessia opiskeluterveydenhuollon tehtäviä tuodaan lähemmäs terveydenhuoltoa kuin sairaanhoitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että YTHS:n erikoislääkäripalveluita tullaan vähentämään.

Erikoislääkäreiden, kuten gynekologien ja ihotautilääkäreiden, poistuminen ei tarkoita esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen tai ihosairauksien hoidon loppumista. Yleislääkärit pystyvät tarjoamaan monia YTHS:n nykyisiä palveluita. Jos opiskelijalla on tarve erikoislääkärin palveluihin, tulee YTHS ohjaamaan opiskelijan erikoislääkäripalveluiden piiriin.

Tässä tekstissä esitetyt tiedot perustuvat lakiluonnokseen ja luonnokseen voi tulla vielä muutoksia lainsäädännön prosessissa.

Lisätietoja:

YTHS:n mediatiedote 9.3.2018

Kohtaatko haasteita tiedekunnassasi tai opinnoissasi? Tuottavatko koulutusuudistukset suunnattomia esteitä valmistumiselle tai löytyykö yliopiston rakenteista koulutuspoliittisia mörköjä?

HYYn koulutuspoliitiikasta vastaavat hallituksen jäsenet ja asiantuntijat päivystävät Helsingin yliopiston kampuksilla 20.3., 27.3., 3.4. ja 10.4. Keräämme tietoa opiskelijoiden kokemuksista koulutusuudistukseen ja yleisesti opiskeluun liittyen. Vastalahjaksi annamme työkaluja ongelmien ratkaisemiseksi! Näkemyksesi opiskelun ja tiedekuntien toiminnan ratkaisua vaativista haasteista viemme kevään aikana tiedekuntien ja tiedekuntajärjestöjen tietoon.

Päivystämme POP UP -pisteillämme klo 9–16.30 seuraavissa paikoissa:

20.3. Viikki
Missä: Biokeskus 1:n aula & Metsätieteiden talon kampuskohtaamispaikka
Lisätietoa Facebookissa https://www.facebook.com/events/215070039235438/

27.3. Kumpula
Missä: Physicumin aula
Lisätietoa Facebookissa https://www.facebook.com/events/2047552312200655/

3.4. Meilahti
Missä: Terkon aula 
Lisätietoa Facebookissa https://www.facebook.com/events/1790787050986832/

10.4. Keskusta
Missä: Porthanian aula
Lisätietoa Facebookissa https://www.facebook.com/events/1347547225351465/

Helsingin yliopistolla on vain 18 lukukausimaksuja maksavaa opiskelijaa. Jos Helsingin yliopisto maan merkittävämpänä monialayliopistona ei pysty houkuttelemaan maksavia opiskelijoita, miten lukukausimaksujen voi odottaa lisäävän suomalaisen koulutuksen vetovoimaisuutta?

Vuonna 2017 Suomen korkeakouluissa otetiin käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta saapuville opiskelijoille. Laki velvoittaa korkeakoulut perimään vieraskielisistä tutkinnoistaan vähintään 1 500 € suuruisia maksuja, mutta maksusta voidaan vapauttaa esimerkiksi jatkuvan tai pysyvän oleskeluvan perusteella. Korkeakouluilla tulee lisäksi olla apurahajärjestelmä maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi.

Helsingin yliopistolla lukukausimaksut vaihtelevat vieraskielisissä maisteriohjelmissa 13 000-18 000 € välillä. Samalla rahalla saa tutkinnon jo Oxfordista. Apurahajärjestelmän puitteissa Helsingin yliopistolla oli myös viime vuonna tarjolla yhteensä 26 erityyppistä apurahaa, joista paras kattaa sekä lukukausimaksun että elinkustannuksia. Lisäksi tarjolla oli apurahoja, joilla katetaan lukukausimaksut tai elinkustannukset, sekä puolet lukukausimaksusta kattava apuraha. 26 apurahan saaneesta vain kuusi hakijaa vastaanotti opiskelupaikan ja aloitti opintonsa. Luku on pysäyttävä. Edes apurahat eivät monelle olleet riittävä houkutin.

Lukukausimaksujen käyttöönotto johti Helsingin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien kohdalla merkittävään laskuun hakijoiden määrässä vuonna 2017. Odotetusti EU/ETA-alueen ulkopuolisten hakijoiden määrä väheni: ennen lukukausimaksuja heitä oli noin kolme neljäsosaa hakijoista, vuosien 2017–2018 hauissa enää reilu puolet.

Hakijamäärän notkahdus oli merkittävä. Tänä vuonna hakijamäärä nousi, mutta se ei itsessään ole ratkaisevaa. Oleellista on, kuinka moni hakija on hakukelpoinen, kuinka moni hyväksytty ottaa paikan vastaan sekä kuinka moni lopulta saapuu Helsinkiin ja aloittaa opintonsa.

Kuten yllä olevasta taulukosta ilmenee, viime vuonna moni hyväksytty ei ottanut paikkaa vastaan, eivätkä aivan kaikki paikan vastaanottaneetkaan lopulta aloittaneet opintojaan. Erityisen merkittävä lasku tapahtui EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuvien opiskelijoiden kohdalla: vuonna 2016 heitä aloitti 132, viime vuonna enää 56. Nähtäväksi jää, kuinka luvut asettuvat tämän vuoden osalta.

Hakijamääriä ei voi suoraan verrata eri vuosina, sillä Helsingin yliopisto uudisti kaikki syksyllä 2017 alkavat maisteriohjelmansa. Lisäksi vuonna 2016 käytössä oli EU- ja ETA -maiden ulkopuolisille hakijoille 100 € suuruinen hakijamaksu, joka johti laskuun hakemusten määrissä. Vuosina 2017 ja 2015 hakija on siis voinut hakea useaan paikkaan rinnakkain, eikä hän välttämättä ole sitoutunut hakemukseen.

Lukukausimaksut eivät ole olleet korkeakouluille merkittävä tulonlähde, ja niihin liittyy myös kustannuksia. Lukukausimaksuihin ja apurahajärjestelmään liittyvän byrokratian ja hallinnon pyörittäminen sekä koulutusohjelmien markkinointi vievät paljon resursseja.

Yliopistoyhteisön suhtautuminen maksuihin on alusta asti ollut selvä. Ilman lukukausimaksuja Suomeen voitaisiin houkutella parhaat mahdolliset osaajat lähtömaiden tulotasosta riippumatta. Moni muualta maahan tullut opiskelija tahtoo jäädä valmistumisensa jälkeen Suomeen ja työllistyä. Kansainväliset opiskelijat tuovat mukanaan arvokasta osaamista, kansainvälisiä verkostoja ja työllistyessään he veronmaksajina rahoittavat myös korkeakoulujärjestelmää kokonaisuudessaan. Selvityksen perusteella nuoret, osaavat kansainväliset opiskelijat hyödyttävät työllistyessään Suomen taloutta (lähde: Otuksen selvitys).

Kansainvälisten opiskelijoiden saaminen Suomeen on maan huoltosuhteen ja kilpailukyvyn suhteen ensiarvoisen tärkeää. Sen edistämisessä lukukausimaksut eivät kuitenkaan ole toimiva ratkaisu. Korkeatasoinen, maksuton koulutus sen sijaan olisi.

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija, toimeentulo ja kansainvälisyys

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on 26 000 yliopisto-opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii jäsenistönsä ja piirissään toimivien järjestöjen edunvalvonta- ja palveluorganisaationa.

HYY etsii joukkoonsa uutta järjestöasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen alkaen 19.3. tai sopimuksen mukaan.

Haluaisitko tehdä töitä opiskelijoiden omaehtoisen toiminnan mahdollistamiseksi? Onko koulutusten ja tapahtumien järjestäminen sinun juttusi? Tunnetko opiskelijajärjestötoiminnan, yhdistyslain ja hyvän hallinnon periaatteet kuin omat taskusi? Haluaisitko kehittää HYYn järjestöpalveluja vielä paremmiksi? Oletko lisäksi kiinnostunut opiskelijatilojen kehittämisestä, sinulla on kokemusta rekisterien ylläpidosta sekä osaat viestiä tehokkaasti? Jos vastauksesi yhteen tai useampaan kysymykseen on kyllä, me haluamme sinut. 

Tehtäviisi järjestöasiantuntijana kuuluu mm. HYYn piirissä toimiville järjestöille suunnattavan koulutuksen, neuvonnan ja tiedottamisen suunnittelu ja toteuttaminen sekä järjestöpalveluiden ja -avustusten koordinointi ja kehittäminen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu ylioppilaskunnan järjestötietokantojen ylläpitäminen ja järjestöavustusjakojen koordinointi. Asiantuntija toimii järjestöasioissa esittelijänä myös HYYn talousjohtokunnalle ja huolehtii osaltaan järjestöjen tila-asioiden hoitamisesta HYYssä.

Me olemme:

Ylioppilaskunta, jonka piiriin kuuluu noin 250 opiskelijajärjestöä. Osa järjestöistä on englannin- ja osa ruotsinkielisiä.
Muun muassa 8 asiantuntijasta ja 12 hallituksen jäsenestä rakentuva innokas työyhteisö, jossa hommat hoidetaan yhdessä asiantuntevasti ja rennolla otteella

Sinulta odotamme:

Opiskelijajärjestöjen ja -kulttuurin tuntemusta
Kokemusta yhdistysten talouskysymyksistä ja hallinnosta
Hyviä IT-taitoja
Paineensietokykyä
Hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
Hyvää suomen kielen taitoa
Hyvää englannin kielen taitoa
Korkeakouluopintoja
Kokemusta tapahtumien tai koulutusten järjestämisestä
Kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia sekä omaksua uusia asioita

Meiltä saat:

Mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan
Ylioppilaskuntien TES:n (2 270, 85 €/kk) mukaista palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen
Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia
Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet
Mahtavat työkaverit

Haku päättyy sunnuntaina 11.3. klo 23.59. Lähetä meille vapaamuotoinen, enintään sivun pituinen hakemuksesi ja liitä mukaan ansioluettelosi. Lähetä hakemus osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla "Asiantuntija". Haastattelut pidetään 13.3. aikavälillä 12-17. Valinta tehdään hallituksen kokouksessa torstaina 15.3.

Lisätietoja antavat pääsihteeri Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi sekä järjestöasiantuntija Emi Maeda (050 537 3798), emi.maeda@hyy.fi 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

HAKU YLIOPPILASKUNNAN JA HYY YHTYMÄN TALOUSPAIKOILLE

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita HYY Yhtymän sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Hallituksen jäsenet toimivat HYYn jäsenten edustajina yrityksen hallinnossa. Valinnat tehdään edustajistoryhmien suosittelemien henkilöiden joukosta. Edustajistoryhmät voivat suositella haluamaansa määrää henkilöitä. Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat henkilön sitoutuminen tehtävään ja kokemus HYY Yhtymän toiminnasta tai Yhtymän toimialoilta, kuten kiinteistö-, ravintola- ja sijoitusalalta. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Talouspaikoille hakeville järjestetään koulutusta 12.2 klo 14-16 Uuden ylioppilastalon Wilhelmsson-salissa (Mannerhemintie 5 A, 5. krs.), johon osallistuminen katsotaan eduksi erityisesti, mikäli ei aiemmin ole toiminut HYYn tai HYY Yhtymän talouspaikoilla. Ilmoittautumiset koulutukseen 11.2 mennessä osoitteeseen amanda.pasanen@hyy.fi. Hallitusten toimikausi on 1.4.2018 – 31.3.2019.

 

Haettavat tehtävät:

HYY Yhtymän hallitus toimii Yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymän liikevaihto on noin 30 milj. €.

 

Haku HYY Yhtymän hallituksen jäseneksi (5 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävät:

  1. ”Kerro mitä juuri sinä toisit HYY Yhtymän hallitukseen.” (1000 merkkiä ilman välilyöntejä)

  2. ”Nykyisessä strategiassa linjataan, että ylioppilaskunnan on oltava jäsenmaksuton vuoteen 2025 mennessä. Arvioi tavoitetta Yhtymän näkökulmasta ja visioi tiekarttaa tavoitteen saavuttamiseksi.” (1 sivu)

  3. ”Oheinen aineisto kuvaa Yhtiö Oy Ab:n liikevaihtoa vuosien 2013-2017 osalta. Kyseessä on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva kiinteistöalan yritys, jonka liikevaihto on noin 30 milj. €. Yhtiö Oy Ab:n omistamat kiinteistöt ovat pääasiassa vuokrattavia liiketiloja. Analysoi Yhtiö Oy Ab:n tuloslaskelmaa, tasetta annetun aineiston pohjalta ja avaa, kuinka päädyit tähän analyysiin.” (1 sivu)
    Tuloslaskelman ja tulostiedotteen löydät täältä:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZrvDA-WTYbvxBqZJKkRl3S4W48XVL-lMn_hKLp2IU4/edit?usp=sharing

 

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto on noin 0,7 milj. €.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi:

Ennakkotehtävät puheenjohtajalle:

  1. ”Arvioi Ylioppilaslehden strategisia valintoja ja mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa".

  2. ”Analysoi Ylioppilaslehden toimintaympäristön ja lehtikentän muutoksia seuraavan 5 vuoden aikana.".

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi (3-7 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävä hallituksen jäsenelle: ” Analysoi Ylioppilaslehden toimintaympäristön ja lehtikentän muutoksia seuraavan 5 vuoden aikana.”

 

Hakuohjeet

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät (yksipuoleinen A4-sivu/tehtävä) tulee toimittaa edustajistoryhmäsi puheenjohtajistolle. Ryhmäpuheenjohtajat toimittavat oman ryhmänsä hakijoiden ennakkotehtävät osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Lisäksi Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi hakevat lähettävät ansioluettelon.

Dokumenttien tulee olla ylioppilaskunnalla perillä tiistaina 27.2.2018 klo 23.59 mennessä, myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee ennakkotehtävät anonyymisti.

Huomioithan, että voit tulla valituksi vain toiseen hallitukseen. HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia samaan aikaan HYY Yhtymän hallituksen jäsenenä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja:

HYYn hallituksen jäsen Amanda Pasanen puh. 050 595 0327, amanda.pasanen@hyy.fi

HYY Yhtymä on vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja sijoitusalalla.

HYY hakee puheenjohtajaa HYY Yhtymän hallitukselle. HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla vankkaa kokemusta HYY Yhtymän omistajahallinnosta ja näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Puheenjohtajan tulee olla nykyinen tai entinen HYYn jäsen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä johtajuuteen, vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä omistajan että yhtymäjohdon kanssa sekä ymmärrystä opiskelijuudesta. Työskentely on osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Tehtävästä maksetaan palkkio.  

Hallituksen johtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. yhtymähallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely yhtiökokoukselle. Katsomme eduksi kokemuksen ylioppilaskunnassa toimimisesta ja yritystoiminnasta ylioppilaskunnan ulkopuolelta.

HYY Yhtymän hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Oy HYY-Yhtiöt Ab:n hallituksena. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi.

Toimikausi HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 4/2018 - 3/2019. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteella Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 18.2.2018 klo 23.59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään 23.2.2018 klo 16 alkaen ylioppilaskunnan tiloissa (Mannerheimintie 5 A, 2. kerros). Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta viimeistään 21.2.2018.

Lisätiedot:

HYYn hallituksen puheenjohtaja 2018 Lauri Linna (lauri.linna@hyy.fi

Sivut