Media & arkisto

Uutiset

HYY etsii vuodelle 2018 kahta koordinaattoria ja vapaaehtoisia Mosambik- ja Bangladesh-hankeryhmiin.  Vapaaehtoisia valitaan 4-6 kumpaankin hankeryhmään.

Hae uuden Mosambik-hankeryhmän koordinaattoriksi  

Mosambik-hanke
Bangladesh-hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa on aika toteuttaa suunnitelmia uutta hanketta varten. HYYn uusi kehitysyhteistyöhanke on suunnitteilla Mosambikiin ja hankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 alussa. Hankeryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista. Hankeryhmän työtä johtaa hankekoordinaattori.

Vuoden 2017 aikana uuden hankkeen kohdemaaksi on valikoitunut Maputon metropolialue Mosambikissa ja hankkeen teemana ovat nuoret. Hankkeen suomalaisena kumppanina toimii Lasten ja nuorten säätiö, joka etsii parhaillaan hankkeelle paikallista kumppania kohdemaasta. Hankkeelle haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Yhteistyö Lasten ja nuorten säätiön kanssa tarjoaa hankeryhmäläisille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan hankehallinnosta ja yleisemmin kehitysyhteistyöstä alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Vuonna 2018 suunnitteluryhmän tehtäviä ovat hankesuunnitelman ja seurannan suunnitelmien tekoon osallistuminen, rahoitushakemuksen valmistelu ja hankkeen suunnittelusta viestiminen HYYn jäsenistölle. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen suunnittelumatka Mosambikiin ja koordinaattorin odotetaan osallistuvan matkalle. Myös hankeryhmän jäsenet osallistuvat suunnitteluun ja osa ryhmän jäsenistä pääsee osallistumaan matkalle.

Hankekoordinaattorin tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkaa. Koordinaattori saa tehtävistään 1000 euron palkkion.

Valittavalta koordinaattorilta edellytetään:
Kokemusta projektien hallinnasta
Vuorovaikutustaitoja (tehtävässä keskeistä on yhteydenpito muihin järjestöihin ja mahdollisiin kumppanitahoihin)
Oma-aloitteisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa
Sujuvaa englannin taitoa
Osallistumista HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin
Sitoutumista tehtävään koko vuodeksi

Koordinaattorilta toivotaan:
Intoa ja halua oppia uutta
Portugalin taito
Johtamiskokemusta
Kokemus kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta
Kokemusta HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta

Hakeminen
Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella tiistaina 14.11. ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 16.11.2017.

Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 0505439611.

Hae vapaaehtoiseksi Mosambik-hankeryhmään

HYY hakee vapaaehtoisia Mosambik-hankkeen suunnitteluryhmään. Vapaaehtoiset toimivat hankeryhmässä, jota ohjaa hankekoordinaattori. Ryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista jäsentä.

Hankkeen suunnitteluryhmä
Bangladesh-hankkeen päättyessä vuoden 2018 lopussa on aika toteuttaa suunnitelmia uutta hanketta varten. HYYn uusi kehitysyhteistyöhanke on suunnitteilla Mosambikiin ja hankkeen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 alussa. Hankeryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista ja hankeryhmän työtä johtaa hankekoordinaattori.

Vuoden 2017 aikana uuden hankkeen kohdemaaksi on valikoitunut Maputon metropolialue Mosambikissa ja hankkeen teemana ovat nuoret. Hankkeen suomalaisena kumppanina toimii Lasten ja nuorten säätiö, joka etsii parhaillaan hankkeelle paikallista kumppania kohdemaasta. Hankkeelle haetaan Ulkoministeriön hanketukea.

Vuonna 2018 suunnitteluryhmän tehtäviä ovat hankesuunnitelman ja seurannan suunnitelmien tekoon osallistuminen, rahoitushakemuksen valmistelu ja hankkeen suunnittelusta viestiminen HYYn jäsenistölle. Vuonna 2018 on tarkoitus toteuttaa myös hankkeen suunnittelumatka Mosambikiin. Hankeryhmän jäsenet osallistuvat matkan suunnitteluun ja osa ryhmän jäsenistä pääsee osallistumaan hankematkalle.

Yhteistyö Lasten ja nuorten säätiön kanssa tarjoaa hankeryhmäläisille hienon mahdollisuuden päästä oppimaan hankehallinnosta ja yleisemmin kehitysyhteistyöstä alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Hakijan tulee sitoutua toimintaan koko vuodeksi ja olla valmis toimimaan osana eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankeryhmäläisten odotetaan lisäksi osallistuvan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin. Vapaaehtoiset toimivat tehtävissään vuoden kerrallaan. Valittavilta henkilöiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen osaamista.

Vapaaehtoiselta toivotaan:
Aiempaa kehitysyhteistyö- ja kehitysmaakokemusta
Portugalin kielen osaamista
Hyviä kirjoitus- ja viestintätaitoja
HYYn kehitysyhteistyötoiminnan tuntemista
Kokemusta projektityöskentelystä tai hankesuunnittelusta
Tärkeintä tehtävän hoidossa ovat kuitenkin innokkuus, mahdollisuus osallistua säännöllisesti kokouksiin ja motivaatio toimia tehtävässä aktiivisesti koko vuoden ajan.

Hakeminen

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakemuksessa toivotaan kerrottavan aiemmasta kokemuksesta, motivaatiosta ja mainitaan, miten hakija on paikalla Suomessa vuonna 2018. Valinnoista tiedotetaan 16.11. mennessä. Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja hakemisesta ja hankeryhmissä toimimisesta antaa HYYn hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 050 543 9611.


Hae Bangladesh-hankeryhmän koordinaattoriksi  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -hankkeen tavoitteena on parantaa bangladeshilaisten maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hankkeessa hyödynnetään sekä paikallisväestön omaa tietotaitoa, että BARCIK:n tutkimustietoa alueiden keskeisistä ongelmista. Hankkeessa huomioidaan hyödynsaajina erityisesti naiset, vammaiset ja alkuperäiskansat. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Koordinaattorilla on toimensa tukena vapaaehtoisista koostuva hankeryhmä, jonka odotetaan raportoivan toiminnastaan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnalle. Koordinaattorin tehtävänä on johtaa hankeryhmän työtä ja delegoida hankeryhmän tehtävät tasaisesti ryhmän jäsenten kesken. Kokemus Bangladesh-hankkeen parissa toimimisesta luetaan eduksi.

Hankekoordinaattorin tehtävä on luottamustoimi, eikä siitä makseta palkkaa. Koordinaattori saa tehtävistään 1000 euron palkkion.

Valittavalta koordinaattorilta edellytetään:

Kokemusta projektien hallinnasta
Vuorovaikutustaitoja (tehtävässä keskeistä on yhteydenpito muihin järjestöihin ja mahdollisiin kumppanitahoihin)
Oma-aloitteisuutta ja kokonaisuuksien hallintaa
Sujuvaa englannin taitoa
Osallistumista HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin
Sitoutumista tehtävään koko vuodeksi

Koordinaattorilta toivotaan:
Intoa ja halua oppia uutta
Johtamiskokemusta
Kokemusta kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta
Kokemusta HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakijat haastatellaan hakemusten perusteella tiistaina 14.11. ja uusi koordinaattori valitaan hallituksen kokouksessa 16.11.

Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja tehtävästä antaa HYYn hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen. mikko.kymalainen@hyy.fi ja 0505439611.

Hae vapaaehtoiseksi HYYn Bangladesh-hankkeeseen vuodelle 2018

HYY hakee vapaaehtoisia Bangladesh -hanketyöryhmään. Vapaaehtoiset toimivat hankeryhmässä, jota ohjaa hankekoordinaattori. Ryhmään valitaan 4-6 vapaaehtoista jäsentä.

Bangladesh-hanke

HYYn ja Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge -järjestön (BARCIK) hankkeen tavoitteena on parantaa Bangladeshin maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä. Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa -niminen hanke opettaa yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Hanke keskittyy heikoimpiin yhteisöihin ja kaikkein haavoittuvaisimpiin ihmisryhmiin, joiden elinkeinot ovat suoraan riippuvaisia paikallisista luonnonvaroista ja siten uhattuina ekologisten muutosten myötä. Toiminta perustuu ihmisten omien käytäntöjen ja osaamisen vahvistamiseen osana ilmastonmuutokseen sopeutumista ja yhteisöllisten toimintamuotojen lisäämiseen. Kolmivuotinen hanke alkoi vuonna 2016 ja se toteutetaan kokonaisuudessaan 0,7 prosentilla HYYn budjetista.
Tarkempi kuvaus hankkeesta löytyy kehitysyhteistyövaliokunnan sivuilta.

Mitä hanketoiminta käsittää?

Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu hankkeen hallinnossa avustaminen, kuten hankkeen etenemisen seuranta, raportointi, tiedottaminen ja tapahtumien järjestäminen. Hankkeessa toimivat vapaaehtoiset kokoontuvat yhdessä hankekoordinaattorin johdolla sekä tarvittaessa pienemmissä ryhmissä, pitävät yhteyttä sähköpostitse ja hoitavat tehtäviä myös itsenäisesti. Hankeryhmän odotetaan tiedottavan hankkeesta aktiivisesti HYYn jäsenille. Toimintaan kuuluu lisäksi vuosiraportin sekä neljännesvuosiraporttien laatiminen. Toiminta edellyttää hankeryhmäläisten aktiivista osallistumista läpi vuoden.

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Hakijan tulee sitoutua toimintaan koko vuodeksi ja olla valmis toimimaan osana eri alojen opiskelijoista koostuvaa tiimiä. Ryhmä kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Hankeryhmäläisten odotetaan lisäksi osallistuvan HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kokouksiin. Vapaaehtoiset toimivat tehtävissään vuoden kerrallaan. Valittavilta henkilöiltä edellytetään sujuvaa englannin kielen osaamista.

Vapaaehtoiselta toivotaan:

Aiempaa kehitysyhteistyö- ja kehitysmaakokemusta
HYYn kehitysyhteistyötoiminnan tuntemista
Hankkeen aihealueiden tuntemusta (Bangladesh: maatalous- ja ympäristökysymykset)
Kokemusta projektityöskentelystä tai hankesuunnittelusta
Hyviä kirjoitus- ja viestintätaitoja
Tärkeintä tehtävän hoidossa ovat kuitenkin innokkuus, mahdollisuus osallistua säännöllisesti kokouksiin ja muuhun toimintaan sekä motivaatio toimia tehtävässä koko vuoden ajan.

Hakeminen

Haku on avoin kaikille HYYn jäsenille. Hakemukset tehtävään tulee lähettää ylioppilaskunnan hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaavalle hallituksen jäsenelle Mikko Kymäläiselle mikko.kymalainen@hyy.fi sunnuntaihin 12.11.2017 mennessä. Hakemuksessa toivotaan kerrottavan aiemmasta kokemuksesta, motivaatiosta ja mainitaan, miten hakija on paikalla Suomessa vuonna 2018. Valinnoista tiedotetaan 16.11. mennessä. Muihin HYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tehtäviin valitaan toimijat valiokunnan vuosikokouksessa 27.11. klo 18 (Sparre, Mannerheimintie 5 A 2. krs).

Lisätietoja hakemisesta ja hankeryhmissä toimimisesta antaa HYYn hallituksen kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen Mikko Kymäläinen mikko.kymalainen@hyy.fi ja 050 543 9611.

Helsingin yliopiston hallituksen uusiksi opiskelijaedustajiksi on ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 10.10.2017 valittu maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas, filosofian ylioppilas Johanna Riitakorpi ja oikeusnotaari, kauppatieteiden ylioppilas, teologian ylioppilas Antti Kähkönen. Nyt valitut opiskelijaedustajat aloittavat kaksivuotiskautensa yliopiston hallituksessa 1.1.2018.

Riitakorpi on toiminut yliopiston hallituksessa syyskuusta 2015 lähtien ja hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenenä 2016-2017. Yliopiston hallituksen lisäksi hänellä on laaja-alaista yliopistohallinnon kokemusta niin laitosneuvostoista (2009–2010, 2014–2015) kuin yliopiston tasolta Juhlarahastosta, Tila- ja kiinteistökeskuksen johtokunnasta, Henkilöstöpoliittisesta työryhmästä, Yhteiskuntavastuun koordinaatiotyöryhmästä ja Opettajien akatemian arviointityöryhmästä vuosilta 2014–2015. Riitakorpi on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2012–2016 ja toiminut HYYn hallituksessa koulutuspolitiikasta vastaavana hallituksen jäsenenä vuonna 2014.

Kähkönen on toiminut aiemmin opiskelijaedustajana muun muassa oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa (2013–2015), yliopistokollegiossa (2013–2015) ja yliopiston Laadunhallinnan ohjausryhmässä (2017). Kähkönen on myös ollut HYYn edustajiston jäsen 2011–2013. Lisäksi hän on toiminut Hankenin ylioppilaskunnan pääsihteerinä (2014–2015) sekä hallituksen jäsenenä HYY Yhtymässä vuodesta 2016.

Puheenvuoroissaan edustajiston kokouksessa Kähkönen ja Riitakorpi painottivat yliopiston kansainvälisyyden, yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallista vastuunkannon ja vaikuttavuuden vahvistamista. He myös korostivat tarvetta vahvistaa yliopiston sisäistä luottamusta ja opiskelijoiden ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yksi hallituksen tulevan kauden merkittävimpiä päätöksiä onkin yliopiston rehtorin valinta seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Helsingin yliopiston hallitus on yliopiston korkein päättävä elin. Hallitus päättää yliopiston strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmista, talousarviosta, johtosäännöistä, yliopiston toimintarakenteesta, yliopistoon otettavien uusien opiskelijoiden määristä, vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä, hyväksyy yliopiston tavoitesopimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sekä muut periaatteellisesti tärkeät sopimukset ja antaa yliopiston lausunnot periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on 27 000 yliopisto-opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii jäsenistönsä ja piirissään toimivien järjestöjen edunvalvonta- ja palveluorganisaationa.

HYY etsii joukkoonsa uutta koulutuspoliittista asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen alkaen 6.11. tai sopimuksen mukaan.

Sytytkö koulutuspolitiikasta, erityisesti korkeakoulupolitiikasta? Hyvä, sillä niin mekin sytymme. Etkö tiedä mitään parempaa kuin opiskelijan etujen valvominen? Haaveiletko urasta, jossa pääsee suoraan vaikuttamaan opiskelijan elämään? Jos vastauksesi on kyllä ja puhut sujuvaa korkeakoulupolitiikkaa, osaat kertoa asiat yleistajuisesti, innostut opiskelijaedustajien tukemisesta Helsingin yliopistolla sekä seuraat silmä kovana korkeakoulupolitiikan muutoksia, me haluamme sinut.

Työssäsi muun muassa vastaat hallinnon opiskelijaedustajien valinnoista ja motivoit ja koulutat heidät työhönsä, sekä viestit heidän kanssaan aktiivisesti. Lisäksi vastaat oman alasi asioiden esittelystä HYYn hallitukselle. Tehtäviisi kuuluu myös koulutuspoliittisista asioista viestiminen niin toimiston sisällä kuin ulkoisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Vastuullasi ovat myös opiskelijan oikeusturvaan liittyvät kysymykset. Korkeakoulupoliittisen intosi lisäksi sovit rentoon ja taitavaan työyhteisöömme.

Me olemme:

Ylioppilaskunta, johon kuuluu noin 27 000 jäsentä
Tehokas, aktiivinen ja intohimoinen edunvalvoja
Muun muassa 8 asiantuntijasta ja 12 hallituksen jäsenestä rakentuva innokas ja nuorekas työyhteisö, jossa hommat hoidetaan yhdessä asiantuntevasti ja rennolla otteella

Sinulta odotamme:

Perustietämystä korkeakoulupolitiikasta ja sen tämänhetkisistä trendeistä
Ymmärrystä korkeakouluhallinnosta
Tarkkaa työotetta, kykyä hallita isojakin kokonaisuuksia
Itsenäistä otetta, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja
Viestinnällisiä taitoja
Korkeakouluopintoja
Halua kehittyä koulutuspolitiikan osaajana

Meiltä saat:

Mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan
Ylioppilaskuntien TES:n (2 270, 85 €/kk) mukaista palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen
Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia
Mahtavat työkaverit

Haku päättyy torstaina 26.10. klo 12.00. Lähetä meille vapaamuotoinen, enintään sivun pituinen hakemuksesi ja liitä mukaan ansioluettelosi. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla "Asiantuntija". Haastattelut pidetään maanantaina 30.10. tai tiistaina 31.10. Valinta tehdään hallituksen kokouksessa torstaina 2.11. Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto (050 543 9610) ja koulutuspoliittinen asiantuntija Aaro Riitakorpi (050 543 8460), sähköpostit etunimi.sukunimi@hyy.fi.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä.

Terveystyöryhmien tehtäviä ovat mm. opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden huomioiminen sekä YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen. Työryhmät ovat YTHS:ssä aikaisemmin esimerkiksi olleet terveysprojekteissa mukana, joissa on pyritty yksinäisyyden lievittämiseen ja istumisen vähentämiseen, on tarkasteltu riskitilanteita opiskeluissa tai harjoitteluissa ja ohjeistettu alkoholittomien tapahtumien järjestämiseen.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa terveystyöryhmässä, keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat keskenään. Näihin työryhmiin valittiin touko-kesäkuussa uudet opiskelijaedustajat toimikaudeksi 1.9.2017–31.8.2019. He ottavat mielellään vastaan omaan opiskeluympäristöösi liittyviä ajatuksia tai ideoita!

Terveystyöryhmä 1 – Helsingin yliopisto, keskustakampus

 

S-posti

 

S-posti

 

Jäsen

 

Varajäsen

 

Humanistinen tiedekunta

Juho Kajava

juho.kajava@helsinki.fi

Kaisa-Leena Rahikka

kaisa-leena.rahikka@helsinki.fi

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Minna Inkinen

minna.inkinen@helsinki.fi

Lovisa Hirvonen

loviiisa.hirvonen@gmail.com

Oikeustieteellinen tiedekunta

Rita Härmälä

rita.harmala@helsinki.fi

Venus Mahmood

 

Teologinen tiedekunta

Petra Harju

petra.harju@helsinki.fi

Emmi Virtanen

 

Valtiotieteellinen tiedekunta

Laura Wathén

laura.wathen@helsinki.fi

Emilia Knaapi

emilia.knaapi@helsinki.fi

 

 

 

 

 

Terveystyöryhmä 2 – Helsingin yliopisto, Meilahden, Viikin ja Kumpulan kampukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Ansku Holstila

ansku.holstila@helsinki.fi

Minna Silvennoinen

minna.silvennoinen@helsinki.fi

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Iina Leppänen

iina.m.leppanen@helsinki.fi

Maija Tiainen

maija.c.tiainen@helsinki.fi

Farmasian tiedekunta

Metti Sarmalinna

metti.sarmalinna@helsinki.fi

Nerdjusa Beciroski

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Eeva Leivo

eeva.leivo@helsinki.fi

Ville Liu

villeliu@hotmail.com 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Tiia Kuronen

tiia.kuronen@helsinki.fi

Jenni Jääskeläinen

jenni.e.jaaskelainen@helsinki.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Anne Huhtasalo

anne.huhtasalo@helsinki.fi

Jessika Isomeri

jessika.isomeri@helsinki.fi

 

Opiskelijoiden terveyden parissa toimivat terveystyöryhmien lisäksi ja laajemmalla tasolla nimetty hallituksen jäsen ja asiantuntija HYYn keskustoimistolla. HYYn hallituksen terveysasioista vastaava jäsen, Mikko Kymäläisen vastuulla ovat erityisesti HYYn poliittiset linjaukset. Asiantuntija Sofia Lindqvistin vastuulla on HYYn edustaminen YTHS:n toimielimissä ja HYYn linjausten toteuttaminen näiden kautta. Lisäksi voit tarvittaessa olla yhteydessä Lindqvistiin, jos olet kokenut YTHS:n palveluihin liittyviä ongelmia, jotka eivät ole ratkenneet yhteydenotolla YTHS:öön.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) uudeksi pääsihteeriksi on ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 10.10.2017 valittu oikeustieteen ylioppilas Aaro Riitakorpi. Hän aloittaa kolmivuotisen kautensa perehdytysjaksolla marraskuun aikana 2017.

Riitakorpi, 29, opiskelee oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Hänellä on laaja kokemus ylioppilaskuntien eri luottamustehtävistä sekä Helsingin yliopiston hallinnosta. HYYssä Riitakorpi on toiminut muun muassa hallituksen jäsenenä vuonna 2011 ja HYY Yhtymän hallituksessa vuosina 2012–2015. Hän on ollut myös Sibelius-Akatemian ylioppilaskunnan pääsihteeri vuosina 2012–2013 sekä Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liiton puheenjohtaja vuonna 2014.

Riitakorpi siirtyy HYYn pääsihteerin tehtäviin ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntijan toimesta, jossa hän on ollut elokuusta 2016 lähtien.

Pääsihteeri johtaa HYYn toimintaa: hän vastaa muun muassa ylioppilaskunnan operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta sekä toimii ylioppilaskunnan noin 10 asiantuntijan ja työntekijän esihenkilönä. Lisäksi pääsihteeri kehittää HYYn organisaatiota ja huolehtii yleisestä edunvalvonnasta sekä suhdetoiminnasta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY on noin 27 000 yliopisto-opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii jäsenistönsä ja piirissään toimivien järjestöjen etu- ja palveluorganisaationa.

Lisätietoja:
Jannica Aalto, pääsihteeri
0400 816 426
jannica.aalto@hyy.fi

Saadaanko asumistukeen viimein jokin järki? Se selviää jo tällä viikolla! Opiskelijoiden luoma poliittinen paine yleisen asumistuen ongelmista on saanut eduskunnan ympäristövaliokunnan etsimään keinoja lopettaa kimppakämpissä asujien syrjiminen ja tuen saajien parisuhteiden kyttääminen.

Ympäristövaliokunta kuulee viikon aikana asumistuesta Kelaa, sosiaali- ja terveysministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä ympäristöministeriötä – eli kaikkia asumistukea koskevan lainsäädännön uudistamiseen tarvittavia toimijoita.

Kuten pari viikkoa sitten kerroimme (https://www.facebook.com/HYY.HUS/posts/10154651386301986), ympäristövaliokunta on kanssamme samaa mieltä siitä, että Kelan tulkinnat kämppisten avoliitoista vaikeuttavat opiskelijoiden asumista käsittämättömällä tavalla.

Valiokunta keskustelee ministeriöiden ja Kelan kanssa asumistuen ruokakuntakohtaisuudesta, kimppa-asumisen helpottamisesta ja todennäköisesti myös nyt lausuntokierroksella olevasta osa-asunnon normista (ks. https://www.facebook.com/HYY.HUS/posts/10154658338036986).

Viestimme siitä, että ei ole Kelan asia tulkita ihmisten parisuhteita ja vaikeuttaa kimppakämpissä asumista, alkaa mennä perille. Kela on tietojemme mukaan alkanut valmistautua päivittämään käsitystään ruokakuntakohtaisuudesta. Kelan aloitteellisuutta tarvitaan, jotta sosiaali- ja terveysministeriö puolestaan ohjeistaisi lainsäädännöllä Kelaa muuttamaan toimintaansa.

Se, mihin suuntaan asumistukea aletaan uudistaa, selviää siis pitkälti tällä viikolla. Nyt on pidettävä painetta yllä: #äläkelaamunsuhdetta!

Mistä kampanjassa on kyse?

#HYYtymättömät – Verenluovutushaaste Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijajärjestöille 

Tänäkin syksynä autetaan isolla kädellä – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY ja sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö Stydi ry haastavat kaikki HYYn alaiset järjestöt hengenpelastustalkoisiin. 

Kaksi vuotta sitten alkanut kampanja jatkuu tänä vuonna entistä isommalla innolla, kun #HYYtymättömät on osa Helsingin yliopiston läpi lukuvuoden jatkuvaa ”HYVIÄ TEKOJA – Luovuta verta, tue tiedettä” -kampanjaa. Kampanjalla luodaan positiivista hyvän tekemisen meininkiä ja kannustetaan opiskelijoita ja henkilöstöä luovuttamaan verta sekä samalla tukemaan tiedettä.

Miksi luovuttaa? 

Joka arkipäivä tarvitaan noin 800 vapaaehtoista verenluovuttajaa, jotta noin 50 000 vakavasti sairasta potilasta (esim. keskosvauvat, syöpäpotilaat ja onnettomuuksien uhrit) saa tarvitsemansa hoidon vuosittain. Joskus se voit olla sinä – luovutettua verta ei voi korvata lääkkeillä. Monta kättä voi auttaa enemmän kuin yksi, joten laitetaan yhdessä veri kiertämään. Se ei maksa mitään!

Miksi järjestömme kannattaa osallistua kampanjaan? 

Verenluovutuskampanja starttaa 2.10.2017 ja kampanja-aikana 2.10.–30.11.2017 jäsenmääräänsä nähden prosentuaalisesti sekä määrällisesti eniten verta luovuttaneet järjestöt voittavat HYYn saunatilan käyttöönsä illaksi. Lisäksi kaikkien luovuttaneiden järjestöjen kesken arvotaan yksi saunatilan käyttökerta.

Osallistukaa kampanjaan näin: 

1. Päivittäkää järjestönne VeriRyhmän yhteystiedot ilmoittamalla osoitteeseen sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi tämän vuotisen yhteyshenkilönne nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Mikäli edellisen yhteyshenkilön nimi on tiedossa, ilmoittakaa se viestissä. 
TAI Rekisteröikää järjestöllenne VeriRyhmä osoitteessa www.veripalvelu.fi/ryhmat. Nimetkää VeriRyhmänne ”HYY + järjestönne nimi”, esim. HYY-Stydi 
2. Ilmoittakaa kampanjassa mukanaolosta HYYlle täyttämällä seuraava lomake: lyyti.in/hyytymattomat
3. Käykää luovuttamassa verta porukalla tai yksitellen jossain pääkaupunkiseudun veripalvelutoimistoista tai verenluovutustilaisuuksista. Jotta pistelaskenta onnistuu, muistakaa mainita järjestönne nimi luovutuspaikan henkilökunnalle ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli haluatte luovuttaa ryhmänä, sopikaa etukäteen luovutusaika puhelimitse verenluovutustoimiston kanssa, yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/missa-luovutat. Näin Veripalvelu osaa varautua mahdollisiin ruuhkiin. Sopiva ryhmäkoko on n. 4-6 hlö ja luovutukseen kannattaa varata tunti.
4. Luovuttajaksi sopivuus kannattaa testata etukäteen osoitteessa www.sovinkoluovuttajaksi.fi Myös verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen voi soittaa, jos jokin asia askarruttaa, p. 0800 0 5801.
5. Viestikää kampanjasta ja mahdollisista yhteisistä verenluovutuspäivistä omissa kanavissanne. Halutessanne voitte hyödyntää Veripalvelun nettisivuilta www.veripalvelu.fi löytyvää aineistopankkia.
6. Käyttäkää somessa hashtageja #HYYtymättömät2017 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä jotta verenluovutushaaste leviää ja yhä useampi potilas saa apua. Kampanjasta tiedotetaan Facebookissa www.facebook.com/HYY.HUS ja www.facebook.com/veripalvelu. Seuratkaa meitä!

Yhteystietoja

Verenluovutuskampanjan yhteyshenkilö HYY, hallituksen jäsen Matias Nurmi, matias.nurmi@hyy.fi
Helsinki, Sanomatalon veripalvelutoimisto, Töölönlahdenkatu 2, 2. krs, ma, ke, pe 11–19, ti, to 8–19, Ryhmävaraukset: 029 300 1030
Helsinki, Kivihaan veripalvelutoimisto, Kivihaantie 7, ma–to 11–18, pe 9–16, Ryhmävaraukset: 029 300 1020
Espoon veripalvelutoimisto, Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta 9, ma, ke 12–19, ti, to, pe 11–18, Ryhmävaraukset: 029 300 1040
Muut luovutuspisteet pääkaupunkiseudulla: www.veripalvelu.fi/verenluovutustilaisuudet 
www.veripalvelu.fiwww.sovinkoluovuttajaksi.fi
Maksuton luovuttajainfo, p. 0800 0 5801
www.facebook.com/HYY.HUS, www.facebook.com/veripalvelu

Haluatko hommata järjestösi ratikkamatkalle? Haluatko esimerkiksi pitää ikimuistoiset pikkujoulut ratikassa? Haluatko järjestösi mukaan kaikkien aikojen kaupunkikampanjaan? Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY haastaa järjestönsä keräämään nimiä Tiederatikka2025-kuntalaisaloitteeseen. Kampanja-aikana 2.10.-30.10. eniten nimiä kerännyt järjestö palkitaan raitiovaunuajelulla valitsemalleen reitille Helsingissä. Palkinto on lunastettava ja ajelun toteuduttava loppuvuoden 2017 aikana.

Tiederatikka2025 on pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on edistää pikaraitioyhteyttä, joka kulkisi 10 korkeakoulukampuksen, eli muun muassa Meilahden, Kumpulan ja Viikin kautta. Aloitteen voivat allekirjoittaa kaikki äänioikeutetut helsinkiläiset sekä espoolaiset.

Mukaan pääset ilmoittautumalla tällä lomakkeella ja hakemalla 13.10. mennessä ”kampanjapaketin” HYYn palvelutoimistolta (Mannerheimintie 5B). Paketti sisältää kampanjan esitteitä, keräyslomakkeet, tarkemmat ohjeet nimienkeruuseen, parhaat argumentit ja vinkkejä siitä, miten ihmisille kannattaa kertoa Tiederatikasta. Tarvittaessa voimme lähettää materiaalin myös sähköisesti. Täytetyt nimienkeruulomakkeet palautetaan palvelutoimistoon kampanjan päätyttyä 30.10. mennessä. Voimme hyväksyä kilpailuun vain uudet paperiset allekirjoitukset, jotka eivät jo löydy sähköisestä kuntalaisaloitepalvelusta.

Tiederatikka on saanut nimensä siitä, että linjan varrella kirjaimellisesti tehdään tiedettä. Sen reitille sijoittuu vuonna 2019 peräti seitsemän korkeakoulua ja kymmenen kampusta. Näillä kampuksilla opiskelee jopa yli 40 % pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista ja työskentelee merkittävä osuus korkeakoulujen henkilöstöstä. Kaikista pääkaupunkiseudun työpaikoista jopa 100 000 sijaitsee Tiederatikan vaikutusalueella. Opiskelijat kokevat poikittaisliikenteen tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä (Opiskelijan kaupunki 2015). Lisätietoa Tiederatikkahankkeesta löydät kampanjan nettisivuilta www.tiederatikka2025.fi sekä asiantuntija Sofia Lindqvistiltä (sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605) ja hallituksen jäsen Elli Saarelta (elli.saari@hyy.fi 0505950329, ei aikana 2.10.-10.10.).

Miksi yliopistolaki pitäisi avata turhaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti tänä keväänä Korkeakouluvisio 2030 -hankkeen, johon kutsuttiin osallistumaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluväkeä sekä keskeisiä sidosryhmiä yhteiskuntaelämän eri osa-alueilta. Visiotyö oli lähtökohdiltaan lupaava, sillä viime vuosina yliopistojen kehittäminen on ollut poukkoilevaa ja hallituskausiin sidottua.  

Visiotyön viime metreillä opetusministeriö on esittänyt yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä siirrettäväksi yhden korkeakoululain piiriin (Helsingin Sanomat 4.9.2017 http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005352698.html). Tämä ehdotus ei ole ollut aikaisemmin esillä julkisissa tilaisuuksissa, vaan ministeriö on nostanut aiheen pöydälle kuulematta lainkaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteisöjä.  

Konkreettisista tavoitteistaan ministeriö on ollut vaitonainen, lukuun ottamatta mahdollisuutta yhdistää yliopistoja ja ammattikorkeakouluja keskenään. Nyt ministeriön esityksestä jättää auki sen, onko yliopistolaki tarkoitus myllätä kokonaan uudelleen.  

Korkeakouluvisio-hankkeen yhteydessä on esitetty monia kannatettavia tavoitteita, kuten korkeakoulutettujen määrän kasvattamista puoleen ikäluokasta, aiempaa laajempia monitieteisiä koulutusohjelmia ja joustavampaa liikkuvuutta ohjelmien ja korkeakoulujen välillä. Yhteenkään tavoitteista ei tarvita uutta lainsäädäntöä. Ne onnistuvat vallan mainiosti ilman yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien kokonaisremonttia.  

Korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen – tai edes ylläpitäminen nykyisellään – edellyttää tuhoisien koulutusleikkausten perumista ja yliopistojen rahoituksen turvaavan yliopistoindeksin palauttamista. 

Monitieteiset koulutusohjelmat ja suurempi liikkuvuus puolestaan vaativat yt-neuvottelujen ja säästöjen sijaan työrauhaa korkeakouluihin, jotta henkilöstöllä on todella aikaa ja resursseja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on vienyt läpi kunnianhimoisen koulutusohjelmauudistuksen, jonka tarkoitus on ollut perustaa nimenomaan aiempaa laaja-alaisempia ja monitieteisempiä koulutusohjelmia. 

Hakeeko opetusministeriö siis lakiuudistuksella kenties jotain aivan muuta? Tuodaanko yliopistot ja ammattikorkeakoulut askel askeleelta toisiaan lähemmäs, jolloin niiden tutkimukseen ja työelämään suuntautuneet profiilit hukkuvat matkan varrella? Harkitaanko toiseen tutkintoon lukukausimaksuja? Ollaanko ylioppilaskuntien lakisääteistä asemaa ja yliopistodemokratian periaatteita muuttamassa? 

Kysymme vilpittömästi, sillä korkeakouluvisio tai opetusministeriön ehdotus lakiuudistukseksi eivät anna vastauksia. 

Arvon opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, luovuttaisiinko ylhäältä päin johdetuista lakiuudistuksista ja keskityttäisiin toiminnan kehittämiseen koko korkeakouluyhteisön – eli myös opiskelijoiden ja henkilöstön – voimin?


Laura Luoto, HYYn hallituksen puheenjohtaja
laura.luoto@hyy.fi
0505439610

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää valtiotieteiden ylioppilas Joel Lindqvistiä ja valtiotieteiden ylioppilas Ada Saarista Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitukseen vuodelle 2018.

HYYn hallituksessa Lindqvist on tänä vuonna vastannut kaupunkiasioista ja asumisesta. Saarinen on HYYn hallituksen varapuheenjohtaja ja vastaa edunvalvonnan koordinoinnista ja viestinnästä sekä toimeentulosta. 

Yhteiskuntapolitiikka opiskeleva Lindqvist, 23, on vetänyt HYYssä muun muassa pääkaupunkiseudun opiskelijaverkosto World Student Capitalin kuntavaalikampanjaa Helsingissä. Kampanja tuki opiskelevia ja nuoria ehdokkaita vaaleissa. SYL:n hallitukseen Lindqvist tuo kaikkea vaalikampanjassa kerryttämänsä osaamisen.

”Nyt siitä on ihan mustaa valkoisella: Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen on laskenut, että opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jonka tulot ovat laskeneet vuosina 2011–2018. Näinä aikoina opiskelijaliikkeen tulee olla valppaampana kuin koskaan. Ensi vuonna meidän täytyy tehdä hartiavoimin töitä sen eteen, että myös opiskelijoiden ääni kuullaan tämän maan päätöksenteossa”, Lindqvist linjaa.

Saarinen, 24, opiskelee yleistä valtio-oppia, ja hänellä on pitkä kokemus opiskelijajärjestötoiminnasta. Hän on vastannut muun muassa HYYn linjapaperin uudistamisesta ja #äläkelaamunsuhdetta-kampanjasta, jonka tavoitteena on yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuuden purkaminen. SYL:n hallituksessa hän haluaisi jatkaa työtä edunvalvojana opiskelijoiden oikeuksien puolesta.

”Eduskuntavaalit 2019 ovat ylioppilasliikkeelle näytön paikka. Meidän tulee nostaa esille ja ottaa kantaa moniin kysymyksiin opiskelijan sosioekonomisesta asemasta, koulutuksen merkityksestä ja sukupolveamme kohtaavista haasteista“, Saarinen vaatii.

”Joel on tänä vuonna vastannut HYYn kuntavaalikampanjasta, joka onnistui upeasti. Saimme monia HYYn tavoitteita Helsingin kaupungin strategiaan. Joelilla on taktista silmää vaikuttamistyölle, hän on kokenut lobbaaja ja joviaali työtoveri. Ada ideoi meidän #äläkelaamunsuhdetta-kampanjan, joka sai huomiota monessa valtakunnallisessa mediassa. Ada on luova tekijä, jolla on paloa tehdä töitä opiskelijoiden hyväksi”, hehkuttaa hallituksen puheenjohtaja Laura Luoto.

SYL valitsee vuoden 2018 hallituksen liittokokouksessaan Tampereella 17.–18.11. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla ja ottaa kantaa koulutuspoliittisiin, sosiaalipoliittisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

Lisätietoa:

Joel Lindqvist
joel.lindqvist@hyy.fi
040 570 3980

Ada Saarinen
ada.saarinen@hyy.fi
050 595 0328

Laura Luoto, HYYn hallituksen puheenjohtaja
laura.luoto@hyy.fi
050 543 9610

Sivut