Suursitsejä juhlitaan jälleen toukokuussa, tarkemmin sanottuna torstaina 24.5.2018! Opiskelijat täyttävät Senaatintorin jo kolmatta kertaa HYYn juhliessa 150 vuotta ja osakuntalaitoksen 375 vuotta.

Järjestöjen ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa torstaina 15.3. klo 12 osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Suursitsit2018. Järjestöillä on mahdollisuus ostaa haluamansa paikkamäärä sunnuntaihin 15.4. klo 23.59 asti, ja järjestöt vastaavat ostamiensa paikkojen täyttämisestä tahoillaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmän kautta, ja järjestöjen tulee maksaa osallistumismaksut (6,5 €/sitsaaja) suoraan ilmoittautumisen yhteydessä. Paikkavarauksen lisäksi järjestöt voivat tilata ilmoittautumislomakkeella haluamansa määrän virallisia Suursitsit 2018 -haalarimerkkejä.

HUOM! Järjestöt ottavat itse vastaan jäsentensä ilmoittautumiset sekä mahdolliset maksut ja hoitavat osallistujilleen astiat, ruoat sekä juomat perinteisten sitsitarjoilujen tyyliin. Infoa sitsien jatkoista julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta saa osoitteesta suursitsit@hyy.fi.

Suursitsit Facebookissa: https://www.facebook.com/events/591821771178334/

#torillasitsataan
#hyy150
#osakunnat375

Haluaisitko päästä vaikuttamaan tiedekuntasi opiskeluympäristöön? Oletko kiinnostunut opiskelijaelämään liittyvistä terveyskysymyksistä ja halukas vaikuttamaan terveyden edistämiseen?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden asioita käsitellään kahdessa terveystyöryhmässä, keskustakampuksen tiedekunnat keskenään ja muiden kampusten tiedekunnat keskenään. Keskustakampuksen terveystyöryhmään haetaan nyt yhtä jäsentä edustamaan oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoita ja yhtä varajäsentä edustamaan teologisen tiedekunnan opiskelijoita loppukaudeksi 31.8.2019 asti.

Terveystyöryhmien tehtäviä ovat:
•    opiskelijoiden terveyteen ajankohtaisesti vaikuttavien opiskeluympäristön ja opiskelijaelämän ilmiöiden hahmottaminen     
•    YTHS:n toteuttamien opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta tarkastelevien oppilaitosselvitysten tulosten käsittely
•    opiskelukyvyn edistämisen paikkojen tunnistaminen
•    YTHS:n saamien kehittämisehdotusten käsittely
•    YTHS:n, yliopiston ja opiskelijoiden toiminnan esittely ja yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen
•    verkostoituminen opiskelijoiden paremman terveyden edistämiseksi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) esittää opiskelijaedustajan YTHS:lle, joka kutsuu asiantuntijajäsenensä ylioppilaskunnan ehdotuksen perusteella. Terveystyöryhmät kokoontuvat pari-kolme kertaa lukukaudessa päiväsaikaan. On tärkeää, että opiskelijaedustajat pystyvät osallistumaan kokouksiin. 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut, perustellut ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sunnuntaihin 25.3.2018 mennessä sähköpostitse HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi). Hakijoilta toivotaan kiinnostusta opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään liittyviin terveyskysymyksiin sekä innostunutta otetta terveyden edistämiseen. Aine- ja tiedekuntajärjestötoiminnan kokemus katsotaan eduksi. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia eri sukupuolten edustajilta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tiedekunta.

Lisätietoja: HYYn asiantuntija Sofia Lindqvist, etunimi.sukunimi@hyy.fi, 050 543 9605.

Haluaisitko päästä vaikuttamaan tiedekuntasi opiskeluympäristöön? Oletko kiinnostunut opiskelijaelämään liittyvistä terveyskysymyksistä ja halukas vaikuttamaan terveyden edistämiseen?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) keskeinen tehtävä on opiskelijoiden terveyden edistäminen. Paikallisesti terveyden edistämistoimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yliopistojen ja muiden sidosryhmien edustajien kesken ns. terveystyöryhmissä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä koskeva lainsäädäntö ja säätiön toiminta tulee muuttumaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta vuonna 2020. Opiskelijoiden terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö on vasta valmisteluvaiheessa ja lainsäädäntöä koskevat yksityiskohdat varmistuvat vasta kesäkuussa 2018, mutta mediassa esiintyvien tietojen perusteella voi lainsäädännön sisällöistä kertoa seuraavaa:

•    YTHS:n palvelut laajenevat ammattikorkeakouluopiskelijoille, myös YAMK-opiskelijoille.
•    ulkomaiset vaihto-opiskelijat ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta rajattaan YTHS:n palveluiden ulkopuolelle.
•    Opiskelijoiden maksama terveydenhoitomaksu nousee 54 eurosta 75 euroon. Samaan aikaan YTHS:n käyntimaksut poistuvat kokonaan.
•    Sote-uudistuksen myötä terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan. Osana tätä prosessia opiskeluterveydenhuollon tehtäviä tuodaan lähemmäs terveydenhuoltoa kuin sairaanhoitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että YTHS:n erikoislääkäripalveluita tullaan vähentämään.

Erikoislääkäreiden, kuten gynekologien ja ihotautilääkäreiden, poistuminen ei tarkoita esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen tai ihosairauksien hoidon loppumista. Yleislääkärit pystyvät tarjoamaan monia YTHS:n nykyisiä palveluita. Jos opiskelijalla on tarve erikoislääkärin palveluihin, tulee YTHS ohjaamaan opiskelijan erikoislääkäripalveluiden piiriin.

Tässä tekstissä esitetyt tiedot perustuvat lakiluonnokseen ja luonnokseen voi tulla vielä muutoksia lainsäädännön prosessissa.

Lisätietoja:

YTHS:n mediatiedote 9.3.2018

Sivut