Opiskelijalle

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Jokainen Helsingin yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen ja velvollinen maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä OILI-järjestelmässä. Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2017, jonka aikana jäsenmaksu on maksettava. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijalle on lukuvuonna 2017-2018 101 euroa. Pelkän kevätlukukauden jäsenmaksu on 49 euroa. Katso ilmoittautumisohjeet täältä. Uutena opiskelijana katso ilmoittautumisohjeet täältä.

Kevätlukukausi 2018 alkoi 1.1.2018 ja lukuvuositarrojen jako HYYn palvelutoimistolla 2.1. OILI-ilmoittautumisjärjestelmä on käytössä myös kevätlukukautta varten 15.1.2018 saakka, jos haluat muuttaa poissaolosi läsnäoloksi. Tämän jälkeen katso ohjeet kevätlukukaudelle ilmoittautumisesta täältä.

Jatkotutkinto-opiskelijana (esim. tohtorin- tai lisensiaatintutkintoa suorittavana) voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi missä tahansa vaiheessa lukuvuotta, muttet ole oikeutettu YTHS:n palveluihin tai matka-alennuksiin. Käytettävissäsi on kuitenkin laajasti muita etuja ja palveluita. Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on lukuvuonna 2017-2018 46 euroa. Pelkän kevätlukukauden jäsenmaksu on 21,50 euroa. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perus- että jatkotutkintoon Helsingin yliopistossa, on perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu sinulle pakollinen. Vain ylioppilaskunnan jäsenenä voit saada opiskelijakortin. Jatko-opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisohjeet löydät täältä. Mikäli et ole varma, oletko oikeutettu jäsenyyteen, ole ensiksi yhteydessä HYYn palvelutoimistoon asian varmistaaksesi.

Vaihto-opiskelijana voit halutessasi liittyä ylioppilaskuntaan, jos opiskelusi kestää Helsingin yliopistossa vähintään kolme kuukautta. Liittymisen tulee kuitenkin tapahtua lukukauden alussa tai viiden päivän sisällä saapumisestasi.

Mikäli et pysty maksamaan edellä mainituilla tavoilla (OILI tai WebOodi), voit myös maksaa jäsenmaksusi HYYn tilille yleisviitettä 28 04990 käyttäen. Tarkista tilivaihtoehdot alla olevasta yhteenvedosta. Tällöin ilmoittautumisesi ei kirjaudu automaattisesti, ja sinun tulee toimittaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta ilmoittautumisesi rekisteröimiseksi yliopiston opiskelijaneuvonnan palvelupisteeseen sähköpostitse tai käymällä paikan päällä.

Yhteenveto maksuista lukuvuonna 2017-2018


Maksun saaja:                                Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Tilivaihtoehdot:                             Nordea FI80 1573 3000 0324 57
                             Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82   

Yleisviitenumero:                           28 04990

Jäsenmaksu                                                                             Koko lukuvuosi             Vain syys-             Vain kevät- 
                                                                                                               2017–2018               lukukausi              lukukausi
                                                                                                                                                          2017                        2018

Perustutkinto-opiskelija (jäsenyys pakollinen)
    
(sisältäen YTHS-maksun)                                                           € 101,00                     € 52,00                   € 49,00

Jatko-opiskelija (jäsenyys vapaaehtoinen)
    
(ei oikeutettu YTHS:n palveluihin)                                            € 46,00                      € 24,50                   € 21,50


Vapaaehtoiset maksut:

Osakunnan jäsenmaksu                                                                     € 12,00      Viestiksi osakunnan lyhenne
HYYn kehitysyhteistyöhanke                                                            € 5,80                                        

 

Vapaaehtoiset maksut
  • HYYn kehitysyhteistyöhanke Bangladeshissa parantaa maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Kehitysyhteistyökeräyksellä tuetaan myös HYYn globaalikasvatustoimintaa.

  • Liittyäksesi osakuntaan maksa osakunnan jäsenmaksu. Kirjoita maksusuorituksen viestikenttään tai maksukuittiin osakuntasi lyhenne. Osakunnan jäsenmaksu ei kirjaudu automaattisesti opiskelijarekisteriin, joten huolehdi sen kirjaamisesta ilmoittautumisten vastaanottopisteessä. Jos olet uusi osakunnan jäsen, käy vielä erikseen kirjoittautumassa osakuntaan. Muista ottaa mukaasi maksutosite. Huomioi, että jotkut osakunnat edellyttävät vuosittaista kirjautumista osakunnassa jäsenyyden säilyttämiseksi (tarkista oman osakuntasi käytäntö). Lisätietoa osakuntien toiminnasta saat HYYn nettisivuilta, Ylioppilaskalenterista sekä osakuntien verkkosivuilta. Katso listaus osakunnista ja niiden lyhenteistä osakuntien yhteisvaltuuskunnan sivuilta.

Poissaolo

Poissaolevaksi ilmoittautuessasi sinun ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Poissaolevana et saa lukuvuositarraa etkä ole oikeutettu ylioppilaskunnan palveluihin tai opiskelijaetuihin ja -alennuksiin. Poissaolevana sinulla ei ole myöskään äänioikeutta ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa. Katso ohjeet poissaoloilmoittautumiseen yliopiston sivuilta.

Jäsenmaksunpalautukset lukuvuonna 2017-2018

Kaikkia maksupalautuksia on haettava viimeistään

  • 30.9.2017 syyslukukauden osalta
  • 31.1.2018 kevätlukukauden osalta

Kaikki palautukset haetaan HYYn palvelutoimistosta, jossa hakijan on esitettävä opiskelijakorttinsa ja toimitettava kuitit suoritetuista jäsenmaksuista. Tiliote, Excel-taulukkokuitti, mobiilinettipankin tilitapahtuman kuva tai Paytrailin sähköpostivahvistus maksusta eivät ole riittäviä tositteita. Verkkopankista tulostettu tilitapahtuman kuitti kelpaa.

Useammassa suomalaisessa yliopistossa läsnäolevana opiskelijana (eli useamman ylioppilaskunnan jäsenenä) voi anoa palautusta YTHS-maksusta määräaikaan mennessä siitä ylioppilaskunnasta, johon sen on viimeisimpänä maksanut. Tällöin tulee toimittaa kuitit molemmista jäsenmaksuista.

Jäsenmaksu voidaan muussakin tapauksessa palauttaa joko kokonaan tai osittain, jos erittäin painavat syyt sitä vaativat. Tällöin palautusta tulee hakea kirjallisesti ylioppilaskunnan talouspäälliköltä.

Erikoistapauksista katso virallinen ohje palautuksista.

Lisätietoja ilmoittautumisesta
  • Poissaoloilmoittautuminen, ilmoittautumisen laiminlyönti ja uudelleenkirjoittautuminen, valmistuminen kesken lukuvuoden täällä.
  • Jatkotutkinto-opiskelijan ilmoittautumisohjeet, rekisteriseuranta, rajauslaki ja opintojen edistyminen.