Opiskelijalle

Opiskelijana yliopistossa

HYY tukee oppimista ja hyvää opetusta: Innotuki ja Magister Bonus

Magister Bonus palkinto hyvälle opettajalle

Ylioppilaskunnan Hyvä opettaja – Magister bonus -palkinto jaetaan joka syksy sellaiselle opettajalle, joka on työssään osoittanut niin taitoa kuin kiinnostustakin sekä opettamiseen että opetettaviinsa. Palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen tai järjestö.  

Palkinnon hakemisesta ilmoitetaan etusivullamme, HYYn tiedotteissa, sähköpostilistoilla ja Ylioppilaslehdessä.

HYYn Magister Bonus - Hyvä Opettaja -palkinnon saajat 1997-2014:

2014 Sakari Melander, rikosoikeuden apulaisprofessori, oikeustieteellinen tiedekunta
2013 Hanna Kuusi, yliopistonlehtori, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
2012 Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori ja varadekaani
2011 Matti Luukkainen, yliopistonlehtori, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos
2010 Szabolcs Galambosi, fysiikan yliopistonlehtori
2009 Leena-Maija Rossi, dosentti, yliopistonlehtori, Kristiina-instituutti
2008 Lasse Lipponen, dosentti, yliopistonlehtori, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos
2007 Juha Oikkonen, dosentti, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, matematiikan ja tilastotieteen laitos
2006 Arto Wikla, lehtori, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos
2005 Tuula Sakaranaho, yliopistonlehtori, humanistinen tiedekunta, uskontotieteen laitos
2004 Jukka Rantala, professori, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos
2003 Kimmo Vehkalahti, yliopistonlehtori, valtiotieteellinen tiedekunta, tilastotieteen laitos
2002 Anu Pietilä, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
2001 Riitta-Mari Tulamo, professori, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen eläinlääketieteen laitos
2000 Lassi Pruuki, suunnittelija, teologinen tiedekunta, käytännöllisen teologian laitos
1999 Kyllikki Tiensuu, professori, teologinen tiedekunta, kirkkohistorian laitos
1998 Ilse Eriksson-Stjernberg, lehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, kasvatustieteen laitos
1997 Risto Willamo, assistentti, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, limnologian ja ympäristönsuojelun laitos

 
 
 

 

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki opiskelijaryhmille

HYY myöntää vuosittain opiskelijoiden projekteihin innovatiivisten oppimismuotojen tukea (yleensä yhteensä 2500e, n. 100-500e/projekti).  Tuen tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita kehittämään oma-aloitteisesti opiskelua ja opiskelumuotoja. Tukea myönnetään opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset kurssit tai uudet opiskelutavat.  

Tukea ei ole myönnetty seuraaviin tarkoituksiin:

  • matka-, tila- tai tarjoilukustannuksiin
  • julkaisujen painamiseen
  • graduprojekteihin
  • sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle

Tuki tulee haettavaksi vuosittain keväällä, mahdollisuuksien mukaan maaliskuussa. Tarkemmat tiedot ja ohjeet tuen hakemiseen julkaistaan tuolloin etusivullamme, HYYn tiedotteissa, sähköpostilistoilla ja Ylioppilaslehdessä.