HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen yliopistolla

Hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajat – opiskelijoiden puolustajat yliopistolla

Miksei kaikkia tenttejä voi tehdä tenttiakvaariossa tai netissä?
Eikö tenttikirjoja ei ole koskaan tarpeeksi?
Onko lähiopetusta liian vähän?
Tuntuuko joskus siltä, ettei opintoihin saa neuvontaa? 

Suomalaisen yliopistodemokratian hienoimpia asioita on se, että myös opiskelijat käyttävät valtaa yliopistolla. Opiskelijoilla on omat edustajansa yliopiston päätöksenteossa kaikkialla: niin koulutusohjelmissa, tiedekunnissa kuin koko yliopiston hallituksessa. 

Opiskelijaedustajat valvovat, ettei opiskelijoiden etua tallota opiskelua ja opiskelijoiden elämää koskevista asioista päätettäessä. He tuovat opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin kokouksissa, edistävät ja puolustavat opiskelijoille tärkeitä asioita ja kehittävät yliopistoa yhä enemmän opiskelijoiden näköiseksi. 

Kenestä tahansa voi tulla opiskelijoiden äänitorvi. Vaatimuksia on vain yksi: hakijan on oltava läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa.

Syksyllä 2018 HYY valitsee opiskelijaedustajat kaikkien koulutusohjelmien johtoryhmiin kaksivuotiskaudelle 1.1.2019-31.12.2020. Katso oman tiedekuntasi edustajan paikan hakuilmoitukset Avoimet haut -sivulta.

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

Lisätietoa syksyllä 2018 avoinna olevista opiskelijaedustajan paikoista saat hakuilmoituksista.

Jos opiskelijaedustajien valintaprosessista herää kysymyksiä, tarkista usein kysytyt kysymykset, joista saatat löytää nopean vastauksen. Valintamenettelyä on kuvattu tarkemmin täällä. Opiskelijaedustajien valintaa koskevasta ohjesäännöstä löydät myös lisää tietoa tehtävistä. Jos tästäkään ei ole apua, voit aina olla yhteydessä HYYn opiskelijaedustajista vastaavaan asiantuntijaan.

HYYn kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opas opiskelijaedustajan työhön on hyödyllinen tietopaketti myös suomen- ja ruotsinkielisille edustajille ja sellaisiksi aikoville!