HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen yliopistolla

Avoimet haut

Kevään 2019 aikana ylioppilaskunta valitsee opiskelijoiden edustajat yliopiston hallitukseen kaudelle 2020-2021. Hakuaika hallituksen jäseneksi on 27.3.-17.4.2019. Syksyllä 2019 valitaan jälleen uudet opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin ja yliopistokollegioon toimikaudelle 2020-2021. Lisätietoa syksyn hausta julkaistaan viimeistään syyskuussa 2019.

Muita hallinnon opiskelijaedustajien paikkoja avautuu haettavaksi säännöllisesti. Lisätietoa kulloinkin haettavana olevista opiskelijaedustajan tehtävistä löydät osoitteesta www.halloped.fi.

Hae opiskelijajäseneksi Helsingin yliopiston hallitukseen!

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii kahta opiskelijaedustajaa yliopiston korkeimpaan päättävään elimeen, yliopiston hallitukseen. Hallitus vastaa yliopiston strategisesta johtamisesta ja päättää koko yliopistoa koskevista merkittävistä asioista (ks. tarkemmin alla). Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan yliopiston suuriin linjoihin, saat kokemusta Suomen suurimman yliopiston hallituksessa työskentelystä ja luot hyödyllisiä verkostoja.

Hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta ajalla 1.1.2020–31.12.2021. Hallitukseen vaalikelpoinen on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Helsingin yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinto taikka erityisopettajan tai erityislastentarhanopettajan opinnot. Valittavien henkilöiden tulee 31.8.2019 mennessä ilmoittautua läsnäolevaksi, eivätkä he voi olla yliopiston vaalijohtosäännön mukaan kokoaikaiseksi katsottavassa työsuhteessa yliopistoon. Vaalikelpoisuudesta säädetään tarkemmin yliopiston vaalijohtosäännön 9 §:ssä sekä ylioppilaskunnan yliopistohallinnon opiskelijaedustajien valintatapaa säätelevän ohjesäännön 4 §:ssä.

Arvostamme valinnassa laaja-alaista näkemystä yliopiston kehittämisestä ja korkeakoulu-politiikasta, yliopistohallinnon ja -talouden tuntemusta sekä ymmärrystä Helsingin yliopistossa opiskeluun liittyvistä teemoista ja opiskelijoiden näkemysten huomioinnista hallitustyöskentelyssä. Kokemus yliopistohallinnosta katsotaan eduksi. Katsomme eduksi myös hyvät vuorovaikutustaidot, kyvyn argumentoida ja hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Jäseneltä vaaditaan motivaatiota ja sitoutumista hallitustyöskentelyyn. Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen hallitus työskentelee suomeksi.

Ylioppilaskunnan edustajistolle osoitetut ansioluettelot sekä noin yhden arkin mittaiset, suomenkieliset ja perustellut hakemukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan keskustoimistoon (Mannerheimintie 5 B, 2. krs., 00100 HELSINKI) tai sähköpostitse osoitteeseen hallinto@hyy.fi 17.4.2019 klo 12.00 mennessä. Keskusvalintatoimikunta kutsuu osan hakijoista 24.4.2019 mennessä haastatteluun, joka järjestetään 6.5.2019. Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee kaksi hallituksen opiskelijajäsentä kokouksessaan 16.5.2019. Lisätietoja tehtävästä ja valintaprosessista antaa asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua. Helsingin yliopiston hallituksen tehtäviin kuuluu:

  • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
  • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
  • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
  • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
  • hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
  • hyväksyä opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
  • valita rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
  • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
  • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
  • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.