HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen yliopistolla

Avoimet haut

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Nyt voit vaikuttaa!

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan tänä syksynä. Tällä sivulla julkaistaan syksyn opiskelijaedustajien valintoihin liittyvät hakuilmoitukset. Hakuilmoitukset koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajaksi kaudelle 1.1.2019-31.12.2020 julkaistaan syyskuussa. Hakuaika koulutusohjelmien johtoryhmiin on 12.9.-8.10.2018.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. Lisäksi johtoryhmät käsittelevät mm. koulutusohjelman opiskelijavalintoihin ja opetus- ja tilaresurssien käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, 050 325 52 02, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae koulutusohjelmasi johtoryhmään!

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä.

Hakuaikaa on jatkettu keskiviikkoon 24.10. klo 12.00 asti niiden koulutusohjelmien johtoryhmien osalta, joihin ei ole saatu vähintään avoimia opiskelijaedustajan paikkoja vastaavaa määrää hakijoita (alkuperäinen hakuaika 12.9.-8.10.). Yhä avoinna olevien paikkojen hakuilmoitukset löydät tiedekunnittain alta (huom: jos koulutusohjelma on useamman tiedekunnan yhteinen, se löytyy ohjelmasta vastaavan tiedekunnan alta):

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Biosciences)
Kasvibiologian maisteriohjelma (Plant Biology)

Humanistinen tiedekunta
Filosofian kandiohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
Historian maisteriohjelma
Kielten maisteriohjelma
Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelma (Intercultural Encounters)
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Suomen kielen ja suomalais -ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour)
Metsätieteiden maisteriohjelma

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Bachelor’s Programme in Science
Elämäntieteiden informatiikan maisteriohjelma (Life Science Informatics)
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences)
Maantieteen maisteriohjelma (Geography)
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics)
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research)

Valtiotieteellinen tiedekunta
Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma
Magisterprogrammet i Statsvetenskapliga Samhällsvetenskaper