HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen yliopistolla

Olemme osa akateemista yhteisöä!

Helsingin yliopiston opiskelijat ovat vuodesta 1991 lähtien voineet osallistua yliopiston hallinnossa tapahtuvaan päätöksentekoon kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Kolmikanta tarkoittaa, että kaikilla yliopiston sisäisillä ryhmillä – opiskelijoilla, henkilökunnalla ja professoreilla – on edustajansa hallinnon toimielimissä.

Hallinnon opiskelijaedustajat äänitorvena

Äänitorvenasi yliopistohallinnossa toimivat hallinnon opiskelijaedustajat eli tuttavallisemmin hallopedit. Päätöksentekoon voit vaikuttaa suoraan kääntymällä oman opiskelijaedustajasi puoleen. Yliopiston hallintohenkilöille voi myös tehdä aloitteita toiminnan kehittämisestä.

Muistathan, että opintoasioissa sinä, opiskelija, olet asiantuntija. Hallintoelimissä istuvat opiskelijat ovat sinun edustajiasi, ja hallintohenkilöstön velvollisuutena on palvella sinua hallinnollisissa asioissa.

Vaikuttaa voit esimerkiksi näin:
  • Kerro mitä ajattelet, jotta valtaa käytettäisiin myös siihen, mitä sinä pidät tärkeänä.
  • Mikäli koulutusohjelmassasi tai tiedekunnassasi on jokin opiskelijoita askarruttava kysymys, apua saat myös omasta aine- tai tiedekuntajärjestöstäsi. Voit myös kääntyä ylioppilaskunnan puoleen ongelmasi kanssa.
  • Asiaansa voi ajaa myös ryhtymällä itse hallinnon opiskelijaedustajaksi. Useita hallintoelimiä täydennetään myös kaksivuotisen hallintokauden aikana.
  • Lisäksi voit lähteä mukaan erilaisiin työryhmiin ja muihin toimielimiin, joita perustetaan pitkin hallintokautta.

Ajankohtaiset tiedot nykyisistä hallinnon opiskelijaedustajista saa kyseessä olevalta laitokselta. Voit myös kysyä lisätietoja HYYn hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta vastaavalta asiantuntijalta.

Mitä ylioppilaskunta tekee?

  • osallistuu keskitetysti opiskelijoiden aseman parantamiseen yliopistossa ja vie eteenpäin opiskelijoille tärkeitä asioita

HYYn asiantuntijoiden työhön kuuluu aktiivinen vuorovaikutus yliopiston hallinnon kanssa sekä ylioppilaskunnan edustaminen erilaisissa työryhmissä. HYY lähettää myös vuosittain edustajansa valtakunnallisille opintoasiainpäiville sekä muihin tärkeisiin koulutuspolitiikkaan liittyviin tapahtumiin.

  • tarjoaa koulutusta ja vertaistukea sekä hallinnon opiskelijaedustajille että HYYn piirissä toimivien järjestöjen opintovastaaville

Koulutuspoliittisista asioista kiinnostuneet voivat myös vapaasti osallistua HYYn opintoasiainvaliokunnan toimintaan.