Ylioppilaskunta

Vaikuttaminen HYYssä

Ehdokkaille

HYYn ja yliopiston vaalimainostusohjeet löytyvät täältä. Lisätietoja saat osoitteesta vaalit(a)hyy.fi sekä oman vaaliliittosi vaalipäälliköltä.

Ehdokasasettelu on käynnissä 1.8.2016 klo 12.00 ja 26.9.2016 klo 12.00 välisen ajan.

Ehdokasilmoittautumislomake:
https://hyy.helsinki.fi/fi/content/ehdokasilmoittautumislomake-edustajis....

Edustajiston jäseneksi on vaalikelpoinen jokainen yliopistoon viimeistään 15.9.2016 läsnäolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen (lukuun ottamatta HYYn sääntöjen 6 §:ssä mainittuja poikkeuksia; lähinnä ylioppilaskunnan puheenjohtajisto ja pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevat henkilöt).

Ehdokkaaksi voi asettautua täyttämällä ja palauttamalla ehdokasilmoituslomake HYYn keskustoimistolle 26.9.2016 kello 12.00 mennessä

Lomakkeet on saatavilla HYYn keskustoimistolta ja ladattavissa osoitteesta: https://hyy.helsinki.fi/fi/content/ehdokasilmoittautumislomake-edustajis....
Ehdokasilmoituslomakkeessa on oltava ehdokkaan omakätinen allekirjoitus
Myöhästyneitä lomakkeita ei käsitellä

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliitolla täytyy olla asiamies ja vara-asiamies. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Vaaliliittoon saa kuulua enintään kuusikymmentä ehdokasta.
Vaaliliitot tai ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaita.

Ehdokasnumerot vahvistetaan 6.10.2016