Ylioppilaskunta

Vaikuttaminen HYYssä

Vaalipäälliköille

Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 26.9.2016 klo 12.00 ja keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmät torstaina 6.10.

Ehdokasilmoituslomaketta sekä vaaliliittojen ja vaalirenkaiden perustamisilmoituslomakkeita saa HYYn keskustoimistosta Uudelta ylioppilastalolta, Mannerheimintie 5 A 2. krs, 00100 Helsinki, jonne ne on myös palautettava keskusvaalilautakunnalle henkilökohtaisesti allekirjoitettuina viimeistään 26.9.2016 klo 12.00.

Ehdokasilmoittautumismateriaalit:

Ehdokasilmoittautumislomake
Vaalirenkaan muodostamisilmoitus
Vaaliliiton muodostamisilmoitus

Vaalipäälliköiden tapaamiset

HYY järjestää vaalipäälliköille tapaamisia ennen vaaleja. Tapaamisissa tullaan käymään läpi vaalien aikatauluja, keskusteluja vaalipaneeleiden järjestämisestä, vaalinvalvojaisista sekä vaaliin liittyvästä mainostuksesta.

Yhteystietosi voit jättää tällä lomakkeella.

Vaalipäälliköiden ensimmäinen tutustuminen järjestetään kesäkuussa 2016.
Seuraavat tapahtumat järjestetään elokuussa ja lokakuussa 2016.

Mikäli listanne edustaja on estynyt saapumaan paikalle, voitte pyytää tapaamisen materiaaleja sähköpostitse pääsihteeriltä (paasihteeri@hyy.fi) tai vaalikoordinaattori Silva Loikkaselta (vaalit@hyy.fi).
Vaalipäälliköt keskustelevat myös yhteisellä sähköpostilistalla. Mikäli haluat listalle, voit ottaa yhteyttä vaalikoordinaattori Silva Loikkaseen (vaalit@hyy.fi).

Vaaliliitot ja -renkaat

- Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliitolla täytyy olla edustaja ja tämän varahenkilö. Edustaja voi toimia useamman vaaliliiton edustajana.
- Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Vaaliliittoon saa kuulua enintään kuusikymmentä ehdokasta.
- Vaaliliitot tai ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaita.
- Vaaliliiton edustaja (vaalipäällikkö) kerää ryhmittymänsä ehdokkaiden ehdokasilmoitukset ja täyttää vaaliliiton muodostamisilmoituksen. Lisäksi vaalirenkaiden on täytettävä vaalirenkaan muodostamisilmoitus.
- Lomakkeet on palautettava HYYn keskustoimistolle 26.9.2016 kello 12.00 mennessä.
- Vaaliliiton edustajan tehtävä on syöttää kaikki ehdokastiedot vaalijärjestelmään ennen ehdokasasettelun päättymistä. Edustaja saa vaalijärjestelmästä ehdokastiedot myös itselleen sähköisenä. Sähköinen järjestelmä ei kuitenkaan korvaa paperilomakkeita. - -      - Epäselvissä tapauksissa (eli mikäli paperilomakkeissa ja vaalijärjestelmässä olevat tiedot ovat erilaisia) paperilomakkeissa olevat tiedot tulkitaan oikeiksi.
- Myöhästyneitä lomakkeita ei käsitellä! Jokaisessa lomakkeessa on oltava ehdokkaan omakätinen allekirjoitus.

Tiedotus ja mainonta

Mainostaminen on sallittu Helsingin yliopiston tiloissa ainoastaan siihen tarkoitukseen varatuilla sermeillä

Vaalipäälliköille järjestetään syksyllä kaksi tapaamista, jossa sovitaan yhteiset pelisäännöt. Kaikkien vaalipäällikköjen osallistuminen tilaisuuksiin on erityisen tärkeää! HUOM! Myös itsenäisiksi edustajistoryhmiksi pyrkivien uusien ryhmittymien vaalipäälliköt ovat tervetulleita koulutuksiin, mutta koulutuksia ei ole tarkoitettu jokaisen vaaliliiton vaalipäällikölle (esim. osakunnista vain vaalirenkaan vaalipäällikkö osallistuu).

Syksyn aikana vaalipäälliköt saavat tietoa vaaleista vaalipäälliköiden sähköpostilistan kautta. Jos haluat liittyä listalle, ota yhteyttä vaalikoordinaattori Silva Loikkaseen (vaalit@hyy.fi)

HYYn osalta tiedotuksesta vastaavat vaalikoordinaattori Silva Loikkanen (vaalit@hyy.fi) ja tiedottaja Siiri Salo (tiedottaja@hyy.fi), joihin voi olla yhteydessä tiedostusta ja mainontaa koskevissa kysymyksissä.

HYYn ja Helsingin yliopiston yhteinen ohjeistus edustajistovaalimainnonnasta tulee toukokuun 2016 loppuun mennessä tälle sivulle.

Lisätietoja, apua, vastauksia kysymyksiin

HYYssä vaaleihin liittyvistä asioista vastaavat pääsihteeri, vaalikoordinaattori ja tiedottaja.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja AnneSophie Hokkanen.

HYYn oman vaalimainonnan ja vaalivalvojaisten parissa työskentelee lisäksi hallituksen jäsen Crista Hämäläinen.

Vaalikoordinaattori Silva Loikkanen
Vaalien käytännön järjestelyt
vaalit@hyy.fi, 050 462 0411

Tiedottaja Siiri Salo
Mediatiedotus ja -yhteydet, jäsentiedotus, nettisivut, HYYn oma vaalimainonta ja vaalien painotuotteet
tiedottaja@hyy.fi, 050 543 9609

Pääsihteeri Jannica Aalto
Ehdokaslomakkeiden vastaanotto, neuvonta ehdokasasetteluun liittyvissä asioissa. Pääsihteeri toimii lisäksi keskusvaalilautakunnan sihteerinä.
paasihteeri@hyy.fi, 0400 816 426

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja AnneSophie Hokkanen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
puheenjohtajat@hyy.fi