Ylioppilaskunta

Organisaatio

Ylioppilaskunnan talous

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta on opiskelija- ja liiketoimintaa. Ylioppilaskunta omistaa HYY Yhtymän, joka on ylioppilaskunnan tapa järjestää liiketoimintansa. Lisätietoja yritystoiminnastamme saa HYY Yhtymän sivuilta.

Toimintatalous

  • Ylioppilaskunnan toimintatalous on lakisääteisen, itsehallintoon oikeutetun julkisoikeudellisen yhteisön säännöksiin ja talousarvioon sidottua käyttötaloutta, johon kulloinkin kuuluvan toiminnan määrittelee ylioppilaskunnan edustajisto. Ylioppilaskunnan toimintataloutta sääntelevät ylioppilaskunnan säännöt ja Hallinto-ohjesääntö.
  • Ylioppilaskunta rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla ja HYY yhtymän voitonjaolla.  Jäsenmaksut kattavat suunnilleen kolmanneksen toimintatalouden vuosittaisesta rahoituksesta.
  • Toimintataloutta johtaa pääsihteeri. Ylioppilaskunnan talousjohtaja toimii myös HYY Yhtymän ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n toimitusjohtajana. Talousjohtajan oleellisimpana tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan kiinteistötaloutta
  • HYYn talousarvio 2016

Talousjohtokunta

Jäsenet 2017:

Puheenjohtaja, HYYn hallituksen jäsen Lauri Linna (SitVasin edustajistoryhmä)

Aleksanteri Gustafsson (OSY)

Julius Uusinarkaus (SitVas)

Karolina Lång (Snäf)

Daria Tarkhova (HyVi)

Aleksi Vehmassalo (HyVi)

Sara Järvinen (HYAL)

Jane Kärnä (HYAL)

Juuli Hilska (HYAL)

Mikael Lehtonen (HYAL)

Peter Torikka (Edistykselliset)

Jeremias Nurmela (Edistykselliset)

Katja Eloranta (HELP)

Lotta Sassi (HELP)

Antti Pollari (Osakunnat)


Jeena Vesivalo (henkilök. edustaja)