För föreningar

Ansök om verksamhetsbidrag från HUS

01.02.2017

Studentkåren kan årligen bevilja verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas normala verksamhet. Meningen är ändå inte att verksamhetsbidraget ska täcka alla föreningens utgifter, utan den måste också själv aktivt skaffa finansiering, exempelvis genom medlemsavgifter. Verksamhetsbidrag beviljas i första hand på basen av föreningens verksamhet, som bedöms utifrån de bilagor som följer med ansökan. Dessutom beaktas föreningens medlemsbas, hur planmässigt ekonomin sköts och behovet av stöd. Studentkårens ekonomidirektion beslutar årligen om villkoren för verksamhetsbidragen och användningen av det.

Ansökan görs i Tahlo-systemet (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake, ansökningsblanketten för verksamhetsbidraget) på adressen tahlo.hyy.fi. Kontakta föreningsspecialisten om ni har glömt bort eller tappat lösenordet till Tahlo.Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är 28.2.

De bilagor som behövs för ansökan är:

Budget 2017
Verksamhetsplan 2017
Resultaträkning 2016
Balansräkning 2016
Revisionsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Månatlig evenemangskalender 2016

Andra dokumenter kan också lämnas in för att komplettera ansökningen, t. ex miljöplan eller jämtlighetsplan.


Mera information

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HUS ekonomidirektionens ordförande Lauri Linna, lauri.linna [ a ] hyy.fi, 050 595 0324
HUS styrelsens föreningsansvarig Matias Nurmi, matias.nurmi [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Specialist (föreningar) Emi Maeda, emi.maeda [ a ] hyy.fi, 050 537 3798