För föreningar

Ansökan om att upptas som HUS-förening

04.05.2017

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2017. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2017
    Verksamhetsplan 2017
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Matias Nurmi, styrelsemedlem HUS, matias.nurmi [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Emi Maeda, sakkunnig (föreningar), jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798