För föreningar

Föreningsbulletin 3/2017

16.03.2017

Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!
Ansöka projektstöd!
Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?
Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!
Träff för alla som jobbar med likabehandling


Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!


HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.
Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.
Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:
•    kostnader för resor och servering
•    kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis
•    tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan
•    graduprojekt
•    sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.
•    för kontinuerlig verksamhet

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts.
Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 16.3. Blanketten finns här.

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.
Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Minna Silvennoinen, minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.


Ansöka projektstöd!

Ansökan om projektstöd är fritt formulerad, men följande saker måste finnas med:

Projektets namn
Vem som organiserar det (förening/någon annan)
Kontaktuppgifter till en ansvarsperson: namn, telefonnr, e-post
Organisatörens kontonummer

I år projektstöd fördelas i synnerhet projekt som främjar jämställdhet!

Följande saker måste framgå om själva projektet:

Projektidé:vad man vill göra
Mål: vad man vill åstadkomma med projektet
Orsak: varför man vill göra projektet
Tidpunkt: när man tänker genomföra projektet/pågår det en dag/en vecka/något annat
Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde
Målgrupp: vem riktar sig projektet till
Ev. samarbete görs projektet i samarbete med någon annan?

I ansökan ska också finnas en budget för projektet, det vill säga en beskrivning av utgifter och inkomster.

Ansökningarna skickas till adressen lauri.linna@hyy.fi eller på papper till servicebyrån.

Ansökningstiden för projektstöd går ut 6.4 kl. 23.59.
OBS! Ansökningar som lämnas in till servicebyrån ska vara framme senast 6.4 före kl. 15.00.


Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?


Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs tisdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 10.4 före kl. 10 till Elina Nieminen (elina.nieminen(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 10.4.


Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!

HUS ordnar fem träffar där ni kommer att lära känna nyä människor och föreningar på er campus, får nya idéer, och hör vad HUS gör och vad är på gång på uni. Vi ordnar fem träffar, en på var och en campus i Mejlans, centrum, Gumtäckt och Vik. Den femte, allmänna träffen ordnas på centrum campus, och är speciellt för intresseföreningar och nationer. Vi önskar att ni deltar träffen som ordnas i den campus ni har verksamhet eller är baserad på, men om tiden passar inte, så är ni välkomna till den allmänna träffen, eller till en annan campus.

Anmäl dig senast den 19.3 genom den fäljande länken: https://www.lyyti.in/Kansainvalisten_asioiden_tapaaminen_jarjestoille_31...


Träff för alla som jobbar med likabehandling


Vill du få veta mera om hur man i andra föreningar har gjort för att sänka tröskeln att delta i föreningens verksamhet?
Vill du få idéer om hur din förening kan bli bättre på likabehandling?

Kom med på en träff för föreningsaktiva som är intresserade av likabehandlingsfrågor!

Till den här träffen är alla välkomna, både likabehandlingsansvariga och andra föreningsfunktionärer som vill veta mera om likabehandling. På mötet delar vi med oss av goda idéer och erfarenheter och lär känna andra som jobbar med de här frågorna i föreningarna.

Mötet hålls 27.3 kl. 17.00 i studentkårens mötesrum Topelius, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2. våning .

Om du har frågor om mötet eller likabehandlingstemat, ta kontakt med lauri.linna@hyy.fi!