För föreningar

Föreningsbulletin 7/2017

05.10.2017

Alina-salens bokningsrundor
Utbildning i användning av induktionsslinga
Föreningstävlingar & Föreningshjältar 2017
#HYYtymättömät
Vetenskapspåra-tävling för organisationer!


Alina-salens bokningsrundor


Alina-salens bokningsrundorna för vårens bokningar börjar den 16.10. Bokningarna görs under bokningsrundan genom de elektroniska ansökningsblanketter. Under hösten ordnas två egentliga bokningsrundor: första bokningsrundan är 25.-31.10. och den andra bokningsrundan är 2.-8.11. Därutövar ordnas en preliminär bokningsrunda 16.-22.10. Föreningen kan under rundorna få sammanlagt två (2) Alina turer för våren 2018. Närmare information om rundorna samt länkarna för ansökningsblanketterna publiceras före rundorna börjar.

Utbildning i användning av induktionsslinga

Välkommen med på en utbildning där du får lära dig använda induktionsslinga för att göra verksamheten i din organisation tillgänglig också för dem som behöver hjälp med hörseln!

Induktionsslingan är ett hörselhjälpmedel som HUS servicebyrå lånar ut avgiftsfritt till föreningar inom studentkåren för deras evenemang. Se: https://hyy.helsinki.fi/sv/node/2082

Utbildningen är två timmar lång och börjar kl. 16.00. Utbildningen ordnas i Mannerheimsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.).

Ingen anmälan krävs och det är gratis att delta.
Utbildare är Jukka Rasa från Finska Hörselförbundet rf.
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig eftersom den saknar hiss.

Kontaktperson: Lauri Linna (lauri.linna@hyy.fi), tfn 050 5950324

Föreningstävlingar & Föreningshjältar 2017

Föreningstävlingarna är igång! Årets tävlingskategorier är: halarmärke, föreningstidning, miljö-sits, utbildningshandling, samarbete, sitssång, och BOOST365 (omhändertagandet av föreningsaktivas välbefinnande). Vi söker också hjältar, så informera oss om er förenings ödmjuka, arbetsamma eller positiva och inspirerande superperson, någon som definitivt borde få bemärkelse för sitt arbete.

Mera information finns på HUS nätsida. Deadline för BOOSt365 och Föreningstidnings tävlingarna är 30.10, och för resten av tävlingarna 6.11 kl. 15:00.

Deltagandet till alla tävlingar sker via enkäten och föreningshjältar kan man informera oss om via den här blanketten.


#HYYtymättömät

I höst ska vi hjälpa, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete Stydi ry utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko.

Kampanjen började för två år sedan och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret.

Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner.

De föreningar som under tiden 2.10.–30.11.2017 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu.

Vill din organisation delta i kampanjen? Här hittar du instruktioner och mer information:
https://hyy.helsinki.fi/sv/media-och-arkiv/nyheter/hyytymättömät-–-en-blodgivningskampanj-för-studentföreningarna-vid

Vetenskapspåra-tävling för organisationer!

Vill du bjuda din organisation på en spårvagnstur? Till exempel fira en oförglömlig julfest i spårvagnen? Vill du och din organisation delta i alla tiders stadskampanj? Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS utmanar sina organisationer att samla in namn för invånarinitiativet Vetenskapsspåran2015. Den organisation som samlat in flest namn under kampanjperioden 2.10–30.10 belönas med en spårvagnstur längs en valbar rutt i Helsingfors.

Vetenskapsspåran2025 är huvudstadsregionens student- och studerandekårers gemensamma projekt för att påskynda byggandet av en snabbspårväg via 10 högskolecampus, bland annat Mejlans, Gumtäkt och Vik. Alla röstberättigade Helsingfors- och Esbobor kan underteckna initiativet.

Delta genom att anmäla dig med den här blanketten och senast 13.10 hämta ett "kampanjpaket" från HUS servicebyrå (Mannerheimvägen 5 B). Paketet innehåller kampanjbroschyrer, namninsamlingslistor, närmare anvisningar för namninsamlingen, de bästa argumenten och tips om hur man berättar om Vetenskapsspåran. Mer information ger webbsidan Sofia Lindqvist (sofia.lindqvist@hyy.fi, 0)50 543 9605 och styrelsemedlem Elli Saari elli.saari@hyy.fi 0505950329, inte under tiden 2.10.-10.10.)