För föreningar

Föreningsbulletin 9/2014

25.11.2014

Studenternas fackeltåg 6.12.2014
Föreningsutskottet söker nya funktionärer
Welcome Fair: Välkomna utländska studerande!
Påminnelse: Bokslutskväll 3.12
Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna
Möbleringsstöd - sök före 12.12

 

 

Studenternas fackeltåg 6.12.2014

Studentkårerna i huvudstadsregionen (HUS, AUS, TaiYO och SHS) arrangerar studenternas traditionella fackeltåg på självständighetsdagen, lördagen den 6.12.

Fackeltåget ställs upp och facklor delas ut på området mellan Väinämöinenplanen och ingången till Sandudds begravningsplats fr.o.m. klockan 16. Fackeltåget startar mot Senatstorget cirka klockan 17 och rör sig genom centrum och förbi Presidentens slott där republikens president hälsar på fackeltåget. En medborgarfest på Senatstorget börjar klockan 17:55. På programmet står bl.a. körsång och tal av stadsdirektör Jussi Pajunen och representanter för studentkårerna. Programmet slutar cirka klockan 18:15. Klä dig varmt och sätt på studentmössan!

Föreningarna inom HUS bör meddela om de deltar med sin fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset (uppställning kl. 15:30) och i fackeltåget. Anmäl er senast onsdagen 3.12 per e-post till adressen
hanna.hynynen@hyy.fi. Mera information ger sakkunnig-producent Hanna-Maaria Hynynen, tel. 050 537 2831.

Mera information och anvisningar: http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/sv

 

Föreningsutskottet söker nya funktionärer

Vill du få breda kunskaper om föreningslivet i HUS, utbilda föreningsaktiva bland annat genom ordförandeseminarier, arrangera årets mest lockande tävlingar, ordna gatusitzar eller vara med om att utveckla föreningsfältet så det kan tackla nya utmaningar? Kanske har du en massa nya, spännande idéer och synpunkter, eller har du några andra äss i ärmen? I föreningsutskottet är allt möjligt.

Nästa års funktionärer i föreningsutskottet väljs på ett valmöte 5.12 kl. 16. Mötet hålls i Cajsa (Nya studenthuset, B-trappan, 4 våningen).

Förutom alla givande aktiviteter får du i föreningsutskottet också lära känna aktiva från olika fakulteter och kan lära dig en massa nya saker, också om du trodde att du redan har sett allt! Du får också besöka platser som du inte har sett tidigare.

Välkommen med i föreningsutskottet!
Https://www.facebook.com/events/1503766483238919/?fref=ts

 

Welcome Fair: Välkomna utländska studerande!

Välkomna utländska studerande! Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 8.1.2014
Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 8.1.2015. Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!
Presentera er verksamhet på engelska med en plansch eller flygblad. Materialet kan levereras till HUS kansli, Mannerheimvägen 5 A, 2.vån, 00100 Helsingfors eller per e-post fram till 15.12. åt HUS sakkunniga Katja Långvik, katja.langvik@hyy.fi.
Ni kan också delta på plats för att presentera er verksamhet, antingen bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 15.12. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

Påminnelse: Bokslutskväll 3.12

HUS arrangerar en kurs i hur man gör upp bokslut. Kursen riktar sig till kassörer i föreningarna inom HUS och kursledare är CGR Johanna Hilden. Kursen hålls i Mannerheimsalen kl. 17-20. Kursen hålls på finska.

På kursen används programmet Tilitin, så deltagarna ombeds ta med egna datorer och installera programmet i förväg. Programmet kan laddas ner gratis här: http://helineva.net/tilitin/

Man kan också skicka frågor till kursledaren i förväg. Om du undrar exempelvis hur man räknar ut balansen, vilka utgifter som ska finnas med i resultaträkningen, hur verifikat ska konteras eller något annat som rör bokslut kan du skicka dina frågor till Johanna på adressen johanna.hilden [at] outlook.com.

Anmäl dig till kursen senast 1.12 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55917/lomake.html

 

Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna

Varje år ordnar föreningsutskottet tävlingar för föreningarna. I år tävlades det i sex olika serier; bästa gulnäbbsevenemang, motionsevenemang, webbsidor, overallmärke och föreningstidning samt årets utbildningspolitiska gärning. De vinnande föreningarna 2014 är Obunden Vänster (SitVas), Polho, Natura, Kannstöparna, AIESEC, Kopeda, Mana, Keho och Kontakti.

Läs mera om vinnare:

http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/f%C3%B6rtj%C3%A4nta-f%C3...

 

Möbleringsstöd - sök före 12.12

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Stöd delas ut två gånger per år, i slutet av maj och i mitten av december. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
050 537 3798
jarjestosihteeri [at] hyy.fi