För föreningar

Föreningstävlingarnas vinnare

17.12.2017

HUS Föreningsutskotts vinnare i Föreningstävlingarna är 2017 är valda och belönade! Lanceringen av vinnarna samt prisutdelningen skedde den 20.11. på Föreningsgalan. Det fanns mycket deltagare och tävlingsbidragen höll en mycket hög nivå. Nedan finns en beskrivning av alla tävlingsklasserna, de kriterier som tillämpades och vinnarna.

Halarmärkestävlingen
I halarmärkestävlingen söktes såväl roliga, snygga, innovativa eller på annat sätt otroliga halarmärken. Allt som allt deltog man med 16 märken i tävlingen. En del av märkena tog fram på ett roligt eller innovativt sätt orsaken till föreningens existens (till exempel studieämne eller hobby), en del var gjorda för ett specifikt evenemang och en del kommenterade dagsaktuella händelser. Som vinnare utvaldes specialpedagogik ämnesföreningen Erikeepperis halarmärke. Vinnaren valdes med omröstning på Föreningsutskottets möte.


Föreningstidningstävlingen
Till Föreningstidningstävlingen kunde man delta både med en elektronisk och med en papperstävling. Totalt 14 deltaganden kom till tävlingen. Bidragen gicks igenom av ett specialsammankallat råd. Rådet ansåg att alla tidningar som deltog höll en hög kvalité. Speciellt Kannunvalajats Tutkain, politiskhistoria studerandes Polho r.y.:s Poleemi, samt kommunikationsstuderandes ämnesförening Media r.y.:s Groteski väckte beundran. Enligt rådet tar Tutkain ställning till frågor i samhället och på universitetet. Den till rådet skickade numret granskade mänsklighet och vad det betyder att vara jag. En del av tidningen var publicerad på engelska, som rådet såg på med fördel. Tidningens innehåll och utseende var professionellt gjorda. PÅ basen av dessa kriterier valdes Tutkain till vinnare. Titta på den till tävlingen inskickade numret här:
http://issuu.com/tutkain/docs/tutkainissuu2/1?e=0

Snapsvisatävlingen
Snapsvisatävlingen, även känd som Sitsmelodifestivalen är till för sånger som måste vara minimi nytextade, men även nya kompositioner är välkomna. Visan måste vara passade för sitser, men visans ämne var valfritt. Därutöver måste visan ha varit skriven under år 2017 och kunde också vara ännu oprämierad. Till tävlingen deltog 9 nya snapsvisor. Visornas texter berättade bland annat om att studera, studielivet och dess utmaningar samt aktuella förnyelser. Vinnaren valdes av Föreningsutskottets möte och visornas funktionsduglighet testades genom att sjunga igenom dem. Som vinnare röstades humanistiska fakultetens fakultetförening Humanisticums Valehtelisin jos edustaisin. Sången textades och arrangerades i temat av höstens studeranderepresentant rekrytering. Visan kan höras här:
https://soundcloud.com/timo-kalliokoski-257598080/valehtelisin-jos-edust...


Samarbetstävlingen
I Samarbetstävlingen söktes efter ett innovativt, unikt, vy-vidgande evenemang mellan ett eller fler föreningar. Dessutom värderas speciellt evenmang som gav nytta till föreningarnas medlemmar. Samarbetet fick vara långvarig verksamhet eller del av verksamhet eller ett alldeles nytt evenemang eller påhitt. Samarbetet måste ha skett under 2017. Till tävlingen deltog sammanlagt sju olika samarbetsverksamheter. Bland deltagarna fanns bland annat samarbete mellan nya utbildningsprogram, på grund av fakultetsflytt orsakat samarbete, studieresa, fakultetens olika ämnesföreningars styrelsers samarbetsjippo, idrottsevenemang, samt av alla nationer ordnat Gulisdisko. Alla deltagande samarbeten hade hög kvalité och gjorde Föreningsutkottet som valde vinnaren mycket glada. Som vinnare utsågs på basen av de tidigare fastställda kriterierna Statsvetenskapsstuderandes VOO r.y.:s och andra Finlands politik och politisk historia studerandes Polho r.y.:s, P-klubi från Åbo, Iltakoulu från Tammerfors, Puolue r.y. från Jyväskylä, Kosmos Buran r.y. från Rovaniemi och Försvarshögskolans internationell politik studerandes FAIA r.y arrangerade Konflikti 2017 konfliktsimulator. Mera information om vinnaren på evenemangets hemsida: https://www.conflictsimulation.net

BOOST365 -tävlingen
I BOOST365 -tävlingen söktes efter sätt som föreningarna får deras funktionärer att orka igenom hela året. Till tävlingen kunde man delta med olika gärningar eller aktiviteter, med vilka man sköter om de aktivas orkande. Till tävlingen anmäldes endast två deltaganden före deadlinen, vilket väckte frågan ifall man i föreningar tar hand om funktionärernas orkande och finns det i föreningarna tillräckligt med know how om saken. Orkande var under år 2017 ett centralt tema för Föreningsutskottet och dess viktighet och nödvändighet kommer också nästa år att fortsätta lyftas fram. Vinnaren för tävlingen valdes av en specifikt utsett råd, som bestod av en representant av utskottet och en av Nyyti r.y. Som vinnare valdes Aikuiskasvatuksen kilta, vars arbete för orkande har varit brett, kontinuerligt, lättillgängligt, inkluderande och bra.

Årets studiegärning -tävlingen
HUS studieutskott vill uppmuntra föreningar till lobbande och konkreta handlingar för att förbättra studieomständigheterna. Därför arrangerade utskottet igen Årets studiegärning tävlingen. Till tävlingen kunde man delta med en gärning som hade med studier, studiepolitik eller lobbande att göra. Till tävlingen godkändes gärningar som gjorts under år 2017. Allt som allt 6 gärningar deltog i tävlingen, varav alla var mycket goda och viktiga. Gärningarna handlade bland annat om kursfeedback givet av studeranden, mentorering, studieförmåga, assimilering till ett nytt campus och utexamineringstiders påverkande. För valet av vinnare användes som kriterier gärningens effekt och dess långvarighet, samarbete och inklusivitet. Därutöver räknades god kommunikation till godo. På basen av detta valdes till vinnare estetikstuderandes ämnesförenings Aistimus r.y. allmän litteraturstuderandes ämnesförenings Katharsis r.y. teatervetenskaps studerandes Repliikki r.y. och musikvetenskap studerandes ämnesförening Synkooppi r.y:s gemensamma aktivitet, till vilkens förtjänst konstforsknings ämnerna fick säkrat finansieringen för närundervisning, som var hotat.

Årets miljösits -tävlingen
HUS Miljöutskott har under året gjort en Sitsguide, med vars hjälp föreningar har lättare att fästa uppmärksamhet vid miljövänlighet då de sitsar. Guiden ges ut i början av år 2018. I Miljöutskottets tävling söktes efter de mest strålande miljövänliga sitserna. Som kriterier fungerade speciellt hur väl man under sitsen tog i beaktande återvinning, matens miljöpåverkningar samt matsvinnet och minimaliserandet av onödiga prylar. Tre föreningar deltog i tävlingen. Som vinnare valdes biologistuderandes ämnesförening Symbioosi r.y. Symbiosis sits fick av utskottet tack speciellt av den läckert låtande, hela och skördesäsongen i bemärkning tagande menyn, återvinningen och den egengjorda sahtin.