För föreningar

Gulisarna är här, låt oss ta väl hand om dem!

29.08.2017


Då hösten nalkar är det igen dags att fundera över hur varje studerande skulle ha det trevligt och tryggt på föreningens evenemang. Evenemangen är viktiga för att hitta vänner och bilda vänkretsar. Därför är det även viktigt att satsa på dem. Analysera din egna förenings evenemang till exempel med hjälp av denna lista!

  • det är möjligt att delta i evenemanget som alkoholfri
  • man kan komma med i evenemanget fastän man inte talar så bra svenska/finska.
  • temat eller programmet avskräcker eller sårar ingen
  • platsen är tillgänglig för personer med rörelseförhinder eller står det i evenemangsbeskrivningen vem man kan fråga om hjälp av vid behov
  • största delen av gulisevenemangen är sådana att medellöshet inte är ett förhinder för deltagande
  • alla arrangörer och deltagare vet hur man skall agera vid eventuell nödsituation

Låt om oss göra universitet ett bättre ställe för oss alla!