För föreningar

HUS föreningstävlingar 2014

02.05.2014

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Bästa gulnäbbsevenemang

Ordnar er förening något unikt och inspirerande gulnäbbsevenemang? Tutorutskottet söker den bästa gulnäbbstillställningen - något lite nytt och annorlunda: motion, picknick, trekking… Konceptet behöver inte vara nytt, men evenemanget ska hållas i höst. Det viktigaste kriteriet är att man med evenemanget försöker beakta alla nya studenter i föreningen.

För att delta i tävlingen ska man skicka en e-postbilaga (.doc/.odt/.pdf) med en fritt formulerad beskrivning av evenemanget (max. 300 ord) och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Utifrån beskrivningarna väljer tutorutskottet ut de cirka fem evenemang som verkar mest lovande och besöker dem. Vinnaren offentliggörs på ordförandeseminariet 11.11, så evenemanget måste hållas före det! OBS! Bara föreningar kan delta.

E-postmeddelandet med beskrivningen av evenemanget skickas till tutorutskottet ordförande, ville.eerola a helsinki.fi senast 15.8.2014. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: ville.eerola a helsinki.fi

Bästa motionsevenemang

Är er förening den rörligaste i HUS? Ordnar ni något motionsevenemang som samlar massor av ivriga motionärer? HUS föreningsutskott och Unisport söker det rörligaste och mest unika evenemangskonceptet bland HUS föreningar. Motionsevenemanget ses som en helhet, och juryn beaktar speciellt att tröskeln för att delta är låg.

Föreningar som vill delta ska skicka in en beskrivning av ett motionsevenemang som de ordnat. Berätta för oss hur evenemanget arrangeras och hur ni gör för att nå ut till motionärer av alla slag i er förening. Ni kan också bifoga bilder eller video från evenemanget. Skicka in bidraget till föreningsutskottet på adressen jyrki.eriksson a helsinki.fi senast 10.10.2014. Försenade bidrag beaktas inte.

Evenemangen bedöms av en jury som utses av föreningsutskottet och där det ingår deltagare från både Unisport och föreningsutskottet.
 
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro och dessutom låter Unisport vinnaren gratis pröva på någon idrottsgren i någon av Unisports lokaler.

Mera information och tävlingsbidrag: jyrki.eriksson a helsinki.fi

Bästa webbsidorna

Har er förening verkligt snygga webbsidor? Och hur är det med innehållet? Föreningsutskottet söker de vackraste och mest ändamålsenliga webbsidorna bland HUS föreningar. Webbsidorna är en helhet, där utseende, innehåll och användbarhet beaktas.

Föreningsutskottet utser inom sig en jury som väljer finalisterna. Vid behov kan också utomstående sakkunniga bjudas in. Vinnaren röstas fram på utskottets möte.
Föreningar som vill delta ska skicka in en skärmbild av webbsidorna, adressen till webbplatsen samt föreningens kontaktuppgifter till tero.juutilainen@helsinki.fi senast 10.10.2014.

Tävlingsbidragen ska vara framme senast 10.10. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: tero.juutilainen a helsinki.fi

Bästa föreningstidningen

Har er förening den bästa tidningen? Visa klorna genom att skicka tidningen för bedömning av en expertjury som HUS föreningsutskott utser.

Delta i tävlingen genom att skicka ett tryckt exemplar av tidningen från 2014 till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Inskickat material returneras inte.

Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn offentliggörs i samband med att vinnaren offentliggörs.

Deadline för deltagandet är 17.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Bästa overallmärket

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.

Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser till blivande märken skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till ahto.fi.harmo a helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.

Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.

Deadline för deltagandet är 31.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Årets utbildningspolitiska dåd

Jobbar er förening stenhårt med att bevaka studenternas intressen eller försöker den förbättra undervisningen? Till tävlingen, som ordnas av HUS utbildningspolitiska utskott, kan man anmäla föreningar som har gjort något speciellt inom intressebevakningen eller för att utveckla undervisningen. Det kan röra sig om exempelvis studiehandledning eller informationsspridning, om lyckade förhandlingar om användningen av utrymmen eller om projekt för tillgodoräknande av kurser.

Fritt formulerade anmälningar skickas per e-post till ordförandena för utbildningspolitiska utskottet på adressen elli.saari a helsinki.fi. I tävlingsanmälan ska man berätta bakgrunden till föreningens dåd, slutresultatet och vilken roll föreningen spelade i frågan. Förslagen presenteras på utbildningspolitiska utskottets möte på hösten, då utskottet röstar fram vinnaren.

Anmälan ska göras senast 3.10. före kl. 15. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på sextio (60) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: elli.saari a helsinki.fi