För föreningar

#HYYtymättömät – Blodgivningskampanj för studentföreningarna vid Studentkåren vid Helsingfors universitet

26.09.2016

HUS och Stydis blodgivningskampanj 3.10 - 30.11 - den största givare vinnar en bastukväll!

Vi ska hjälpa också i höst, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete STYDI utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko. Kampanjen började i fjol och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret. Med kampanjen vill man skapa en positiv talkoanda och uppmuntra studenter och personal att ge blod och samtidigt stöda vetenskapen: genom undersökningarna Fin Donor 10 000 och GeneRISK får man värdefulla vetenskapliga data som gagnar hälsovården och den medicinska forskningen. Samtidigt sprider kampanjen information om Helsingfors universitets och FRK:s övriga forskningssamarbete.


Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner. Många händer kan hjälpa mera än en, så låt oss tillsammans få blodet att cirkulera. Det kostar ingenting!
Blodgivningskampanjen startar 3.10.2016 och de föreningar som under tiden 3.10–30.11.2016 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu. Dessutom får alla blodgivare overallmärket #HYYtymättömät som tack för sin hjältemodiga insats.
#HYYtymättömät #HYYtymättömät2016 #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä
Evenemanget på Facebook: hyy.fi/hyytymattomat

Såhär deltar man i kampanjen:

1.    Uppdatera kontaktuppgifterna för er förenings BlodGrupp genom att skicka mejl till sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi med namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson i år. Om ni vet vem som var kontaktperson i fjol kan ni meddela det också.
ELLER Registrera en BlodGrupp för er förening på adressen http://kampanja.veripalvelu.fi/svenska. Ger er BlodGrupp namnet ”HUS + föreningens namn”, t.ex. HUS-Stydi.
2.    Meddela HUS att ni deltar i kampanjen, det görs genom att fylla i den här blanketten: http://urly.fi/ELz
3.    Donera blod, antingen i grupp eller individuellt på någon av blodgivningsbyråerna i huvudstadsregionen, eller på ett blodgivningstillfälle. För att poängräkningen ska fungera ska ni komma ihåg att uppge namnet på er förening då ni anmäler er.
Om ni vill donera blod tillsammans ska ni i förväg komma överens om en tid med en blodgivningsbyrå, kontaktuppgifter finns här: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod och på Facebook-evenemanget. Då kan Blodtjänst bereda sig på en eventuell rusning. Lämplig gruppstorlek är 4–6 personer och det hela tar ungefär en timme.
4.    Det är bra att i förväg kontrollera om man får ge blod just nu: www.kanjagdonera.fi. Det går också att ringa det avgiftsfria infonumret 0800 0 5801.
5.    Informera om kampanjen och eventuella gemensamma blodgivningsdagar i era egna kanaler. Om ni vill kan ni använda materialbanken på Blodtjänsts webbplats, www.veripalvelu.fi.
7.    Använd hashtaggarna #HYYtymättömät2016 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä i de sociala medierna, så att utmaningen sprids och så många som möjligt kan få hjälp. Information om kampanjen finns på Facebook, www.facebook.com/HYY.HUS och www.facebook.com/veripalvelu och på evenemangssidan hyy.fi/hyytymattomat. Följ oss!