För föreningar

Nu delas projektbidrag ut!

24.03.2014

HUS beviljar projektbidrag till föreningar som verkar inom studentkåren. Bidragen är avsedda för att göra verksamheten mångsidigare och för att genomföra nya projekt samt göra anskaffningar i anknytning till projekten. Vid fördelningen av projektbidrag betonas speciellt projekt som fokuserar på mottagandet av nya studerande och integreringen av utländska studerande.

Sammanlagt delas 7.000 euro ut, varje projekt kan få maximalt 500 euro. Ansök om projektbidrag med en egen blankett som finns på adressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50163/. Blanketten stängs 11.4.2014 kl. 23:59.

 

Villkor för projektbidrag

  • Projektet är inte en del av föreningens pågående eller årliga verksamhet.
  • Projektets mål står inte i konflikt med HUS målsättningar eller likabehandlingsplan.
  • HUS försöker bevilja bidrag jämlikt till olika slags projekt i olika typer av föreningar.
  • Bidrag kan också beviljas för projekt som genomförts tidigare under året, så länge de i övrigt uppfyller bidragskriterierna.
  • Bidrag beviljas inte för ordinarie löner eller arvoden.
  • Varje projekt kan få maximalt 500 euro i bidrag.
  • Bidraget kan anvisas för att täcka någon viss utgift.
  • Om projektet inte genomförs eller om det väsentligt ändrar karaktär måste föreningen betala tillbaka sitt bidrag.
  • Föreningen måste göra en rapport eller utredning till HUS om hur projektet har genomförts, antingen vid en tidpunkt som meddelas separat eller i samband med verksamhetsberättelsen för 2014.

Alla föreningar som har ansökt om bidrag får information om bidragsbeslutet. Alla föreningar som får bidrag får information om den summa som har beviljats, en påminnelse om villkoren för bidraget och eventuellt ett datum för när föreningen ska skicka in sin utredning om hur bidraget har använts.

 

Mera information:

Teemu Palkki

HUS styrelsemedlem

Ekonomidirektionen, frändefolk, motion

050-5950324

teemu.palkki@hyy.fi