Barnparkeringens reservationer för hösten fr.o.m. 1.9

Barnparkeringen erbjuder tillfällig barnvaktshjälp för HUS medlemmar. Vårdtider för hela höstterminen 2011 kan reserveras fr.o.m. 1.9.

Under terminerna kan man reservera högst två fasta turer i veckan. Alla tidsreservationer per e-post via lapsiparkki@hyy.fi. Mera information: http://www.hyy.helsinki.fi/svenska/97/

 

Notera också att barnens kommunala klubbverksamhet i Helsingfors blir avgiftsfri för familjerna under perioden 1.8.2011 – 31.7.2013. Mera information: http://www.hel.fi/hki/Sosv/sv/aktuellt/nyheter/110606_klubbverksamhet