En bra lärare - Magister bonus

HUS pris En bra lärare – Magister Bonus delas varje höst ut till en lärare som i sitt jobb har visat sig vara både kunnig och intresserad av undervisning och av dem han/hon undervisar. Alla medlemmar och medlemsföreningar av universitetssamfundet kan föreslå pristagare.

Kriterierna för priset är:
Positiv inställning till studenterna
Sakkunskap och förmåga att ta fram det väsentliga
Positiv inställning till utveckling
Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik

Instruktioner och mer av kriterier

Skriftliga förslag med motiveringar skall vara HUS tillhanda senast fredag 7.10.2011 kl. 12:00, adressen är HUS/sekr. för akademiska ärenden, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS.
Mera information: sekreteraren för akademiska ärenden Anu Aarnio, tfn 050 543 8458, anu.aarnio@hyy.fi