Ungas Valmaskin nu på webben

Som en del av Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf:s projekt Ungdomsvalet 2011 öppnades ett kandidattest för unga fredagen den 18 mars kl. 10. Idén med De ungas kandidattest är att lyfta fram teman som är viktiga för ungdomar och hjälpa unga väljare att hitta lämpliga kandidater.

Frågorna i testet är indelade i utbildningspolitik, samhälle och gemenskap, hälsa och välmående, arbetsliv och företagsamhet samt deltagande och aktivt medborgarskap. Kandidattestet finns på adressen www.ungasvalmaskin.fi och www.nuortenvaalikone.fi.

I arbetsgruppen som har gjort kandidattestet har förutom Allians också en rad obundna student- och elevorganisationer deltagit (FGF, FSF, Samok, OSKU, Sakki, FSS) samt Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 

Förutom kandidattestet ordnar projektet Ungdomsvalet 2011 under våren också 220 valpaneler i skolor runtom i landet. Sammanlagt kommer ca 33000 ungdomar att kunna följa med panelerna. Närmare 300 skolor har anmält sig till skolornas skuggval, vars valresultat offentliggörs 12.4. I samband med skuggvalet kommer man också för första gången att testa elektronisk röstning på distans.

Mera information:www.nuorisovaalit.fi