För studerande

Studentkårsavgift & medlemskap

Alla som studerar för en lägre eller högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet är medlemmar av Studentkåren vid Helsingfors universitet och måste betala studentkårsavgift, alltså medlemsavgift till studentkåren. Studentkårsavgiften betalar du i OILI-systemet i samband med att du gör läsårsanmälan. Anmälningstiden är 1.5–31.8.2017, så studentkårsavgiften måste betalas under den tiden.
För grundexamensstuderande är avgiften för läsåret 2017–2018 101 euro.
Anvisningar för hur du anmäler dig finns här. Anvisningar för nya studerande finns här.

Läsåret 2017–2018 börjar 1.8.2017,  och då börjar också utdelningen av läsårsdekaler.

Om du är forskarstuderande (studerar för t.ex. doktors- eller licentiatexamen) kan du gå med i studentkåren om du vill, när som helst under året, men du har inte rätt att använda SHVS hälsovårdstjänster och du får unga reserabatter. Däremot får du många andra förmåner och tjänster. För läsåret 2017–2018 är studentkårsavgiften för forskarstuderande 46 euro. Om du har rätt att avlägga både grundexamen och forskarexamen vid Helsingfors universitet måste du betala studentkårsavgift för grundexamensstuderande. För att få studentkort måste du vara medlem av studentkåren. Anmälningsanvisningar för forskarstuderande finns här.

Om du är utbytesstuderande kan du gå med i studentkåren om du vill, ifall du studerar vid Helsingfors universitet i minst tre månader. Du måste gå med i studentkåren i början av terminen eller inom fem dagar från det att du har anlänt.

Anmälningssystemet OILI är i bruk året om, det fungerar alltså också på vårterminen, ifall du vill ändra anmälningsstatus från frånvarande till närvarande.
 
Om du inte kan betala på de sätt som nämns här ovan (OILI eller WebOodi) kan du betala studentkårsavgiften till HUS konto med det allmänna referensnumret 28 04990. På sammandraget här nedan ser du vilka kontonummer du kan använda. Observera att om du betalar på det här sättet kommer din anmälning inte att registreras automatiskt, så du måste skicka kvittot över betald studentkårsavgift per e-post till universitetets studentservice eller gå till studentservicen och visa upp kvittot för att anmälningen ska registreras. 


Sammandrag över avgifterna läsåret 2017–2018

Frivilliga avgifter

Målet för HUS utvecklingssamarbetsprojekt i Bangladesh är att öka klimatsäkringen i landsbygdssamhällen i Bangladesh genom att lära människor att anpassa sig till och förbereda sig på de miljöproblem som uppstår eller som förstärks på grund av klimatförändringen. Genom insamlingen stöds också HUS arbete för global fostran.

För att gå med i en nation ska du betala nationsavgift, alltså medlemsavgift till nationen. Skriv nationens förkortning i meddelandefältet eller på betalningskvittot. Nationsavgiften registreras inte automatiskt i studentregistret, så påminn den som tar emot din anmälan om att ditt medlemskap ska registreras. Om du är ny nationsmedlem ska du dessutom gå till nationen för att skriva in dig. Kom ihåg att ta med kvitto. Observera att vissa nationer kräver en årlig registrering för att medlemskapet ska fortsätta (kontrollera vad din nation har för praxis). Mera information om nationerna får du på HUS webbplats, i Studentkalendern och på nationernas egna webbplatser. En lista på alla nationer och deras förkortningar finns på Nationernas samdelegations webbplats.

Frånvaro

Om du anmäler dig som frånvarande behöver du inte betala studentkårsavgift. Som frånvaroanmäld får du ingen läsårsdekal, du har inte rätt att använda studentkårens tjänster och du får inga studentförmåner eller -rabatter. Då du är frånvaroanmäld får du inte heller rösta i studentkårens val. Anvisningar för frånvaroanmälan fins på universitetets webbplats.


Återbetalning av studentkårsavgiften läsåret 2017–2018

Ansök om återbetalning senast:

30.9.2017 för höstterminens del

31.1.2018 för vårterminen

Ansök om återbetalning på HUS servicebyrå, visa upp studentkortet och kvitto på betald studentkårsavgift. Som kvitto duger inte kontoutdrag, kvitton från Exceltabeller, skärmdumpar från mobilbanken eller e-postbekräftelser från Paytrail. Ett kvitto på kontohändelsen som skrivits ut från webbanken duger.

Om du är närvaroanmäld vid flera universitet i Finland (eller är medlem av flera studentkårer) kan du inom utsatt tid anhålla om att få tillbaka SHVS-avgiften från den studentkår dit du senast betalade avgiften. För det krävs att du visar upp kvitto på båda studentkårsavgifterna.

I särskilda fall kan studentkårsavgiften återbetalas helt eller delvis om det finns mycket vägande skäl till det. I sådana fall ska man ansöka om återbetalning skriftligen av studentkårens ekonomichef.

Officiell anvisning om återbetalning i särskilda fall.
 

Mera information om anmälningen

Om frånvaroanmälan, vad som händer om man inte anmäler sig i tid och om återinskrivning, om att bli utexaminerad under läsåret och studentservicens mottagningar:

https://www.helsinki.fi/sv/studier/att-fortsatta-studierna    


Anmälningsinformation för forskarstuderande, registeruppföljning och uppföljning av studieframgången:

https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_...

https://www.helsinki.fi/sv/studier/att-fortsatta-studierna#section-96
 

Mera information ger universitetets studentservice:

https://www.helsinki.fi/sv/studier/kontakta-oss/studentservicen