För studerande

Studentkortet och läsårsdekalen

Studentkortet och läsårsdekalen

HUS medlemmar behöver ett studentkort för att kunna bevisa sitt medlemskap och sin studentstatus. Genom att visa upp studentkortet får man rätt till många tjänster och rabatter som enbart är avsedda för studerande. En giltig läsårsdekal visar att kortet är i kraft. För nya studerande lönar det sig att ansöka om ett studentkort så fort man har gjort sin närvaroanmälan till universitetet. Kortet ska dock tryckas först när din studierätt officiellt börjat. 

Medlemskapet kan också styrkas med ett närvarointyg som man får på universitetets Studentservice. Läsårsdekalen och Studentkalendern får du endast på HUS servicebyrå eller vid de tillfälliga dekaldistributionspunkter på campusen i början av läsåret.

Olika typer av studentkort:

  • Det digitala studiekortet med Frank App gratis för Android- och iOS-mobiler! Som en HUS grundexamenstuderande- eller forskarstuderandemedlem får du det digitala kortet i bruk ungefär två dagar efter din studierätt har börjat förutsatt att din medlemskap är registrerat samtidigt med närvaroanmälning.

Digikortti

  • Studentkort för grundexamenstuderande som kan användas som betalkort 0 €

Maksuominaisuudellinen opiskelijakortti etu  taka

  • Studentkort ISIC för grundexamenstuderande som kan användas som betalkort 15 €

ISIC taka 

  • Studentkort för grundexamenstuderande som inte kan användas som betalkort 15,10 € + portokostnader 1 €

Maksuominaisuudeton kortti etu 

  • Studentkort ISIC för grundexamenstuderande som inte kan användas som betalkort 30,10 € + portokostnader 1 €

Opiskelijakortti-ISIC 

  • Studentkort för forskarstuderande som inte kan användas som betalkort 15,10 € + portokostnader 1 €

Jatkarikortti etu 

  • Studentkort ISIC för forskarstuderande som inte kan användas som betalkort 30,10 € + portokostnader 1 €

 

  • Studentkort ISIC för forskarstuderande som kan användas som betalkort 15 €

ISIC taka  jatkarin ISIC taka

OBS! Alla studentkorten skickas hem från trycket per post från och med höstterminen 2017. Kortet är ändå inte i kraft utan en giltig läsårsdekal. Man ska förbereda sig för en leveranstid på en eller två veckor med nya korten.


Ansök om kortet, hitta mer information om olika kort och de studentrabatter som studentkortet berättigar till på frank.fi.

Om läsårsdekalen lossnar eller börjar bli fransig i kanterna ska du skaffa dig en ny dekal på HUS servicebyrån. OBS! Ta med studentkortet och den gamla dekalen.
Om ditt kort försvinner kan du beställa ett nytt från frank.fi. Närvarointyget kan du hämta från studentservicen.

 

Tillfälliga HUS dekaldistributionspunkter på campusen i 2017

De tillfälliga HUS dekaldistributionspunkter för hösten 2017 är nu stängda.

 

Avhämtning av läsårsdekalen:

För ditt eget kort:

Ta med identitetsbevis försett med foto.
Läsårsdekalen ges enbart för studentkortet och först efter att medlemsavgiften är betald.

För någon annans kort:

Du måste ta med det studentkort som dekalen gäller för, kortinnehavarens identitetsbevis och en fullmakt där det framgår vem som ger fullmakt åt vem (med födelsedatum), vad fullmakten gäller för, datum och fullmaktsgivarens underskrift.
OBS! På kort som har MasterCard betalningegenskap måste dekalen hämtas personligen.