1. Föreningar – svara på jämlikhetsenkäten och vinn en gratis Sivistys-bokning! 


2. HUS150-festivalen 10–24.11.2018


3. Olavi Uusivirta och Gasellit är de huvudartisterna på HUS150-festveckoslut!


4. Anmäl din förening till Självständighetsdagens festtåg!


5. Bokslutskväll den 4 december 2018


6. SAVE THE DATE! Utbildningar och evenmang för föreningsfunktionärer!


7. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät - ni hinner ännu!


1. Föreningar – svara på jämlikhetsenkäten och vinn en gratis Sivistys-bokning!


HUS likabehandlings- och föreningssektorer har sammanställt en jämlikhetsenkät för föreningarna för att kartlägga situationen i föreningarna och utveckla HUS verksamhet och utbildningar. Vi ber om ett (1) svar per förening. Bland de föreningar som svarat lottar vi ut en gratis bokning av Sivistys våren 2019.

Svarstiden är frå 6.11 till 30.11. Enkäten: https://www.lyyti.in/Yhdenvertaisuuskysely_jarjestoille_2621/se


2. HUS150-festivalen 10–24.11.2018


Gratis glass, flyktrumsspel, glitter och diskussioner – det finns något för alla på HUS150-festivalen!

Jubileumsårets höjdpunkt är HUS150-festivalen som samlar studentkårens bästa studentevenemang från de glittrigaste festerna till de intressantaste seminarierna. Program som är avgiftsfritt eller studentvänligt prissatt ordnas runtom i Helsingfors under tiden 10–24.11.
På programmet står konserter, klubbar, arbetslivsevenemangen, konst och mycket annat. Hitta dina favorit evenemang här: https://sv.hyy150.fi/hus150festivalen/

Musikkorporationerna i HUS krets ordnar en gemensam storkonsert Tulen synty, som öppnar festivalen den 10 november kl. 17. Symfoniorkestern Ylioppilaskunnan Soittajat och körerna Ylioppilaskunnan Laulajat, Akademen och Lyran erbjuder smakbitar ur musikkorporationernas breda repertoar i universitetets solennitetssal. Biljetterna till konserten är 15€ för studenter.

Läs mer om konserten och köpa biljetter: https://www.facebook.com/events/461066407721970/3. Olavi Uusivirta och Gasellit är de huvudartisterna på HUS150-festveckoslut!

Höjdpunkten på jubileumsåret HUS150 blir ett oförglömligt festveckoslut, som kröns av HUS150 Födelsedagsparty på The Circus löndagen den 24.11. och HUS150 Sillis på Campus Gumtäkt söndagen 25.11. På födelsedagsfestet Olavi Uusivirta - en av de ljusaste stjärnorna i finsk rock - tar scenen. Huvudartisten på Sillis är en av finländska raps coolaste grupper - Gasellit! Ta med dina föreningskompisarna och säkra era platser på århundradets party, för ett bättre tillfälle får ni vänta på i 50 år till!

Köpa biljetter: http://bit.ly/hyy150vckslt


4. Anmäl din förening till Självständighetsdagens festtåg!

I formuläret anger du om föreningen deltar med fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset och i tåget eller endast i tåget. Fyll i formuläret så snabbt som möjligt eller senast den 3 december 2018 kl. 23.59. Mer info om tåget, tidsplanen, klädseln och föreningsfanorna finns på evenemangets egen webbplats: xxx

I år tågar studerandena tillsammans för hållbar utveckling och Finlands natur. Evenemanget ordnas av huvudstadsregionens studentkårer HUS, AUS, KonSt, SHS och Kadettitoverikunta samt studerandekårerna METKA och Helga.

Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Opiskelijoiden_itsenaisyyspaivan_juhlakulkue_3349/se


5. Bokslutskväll den 4 december 2018


HUS ordnar en utbildning om bokslut för kassörerna i sina föreningar. Under utbildningen går vi igenom hur man upprättar föreningens bokslut. CGR Johanna Hilden leder kursen som hålls i Wilhelmsson-salen kl. 17–20. Lokalen är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad.

Vi använder programvaran Tilitin och deltagarna ombeds ta med sig egna datorer där programmet är färdigt installerat. Tilitin kan laddas ner gratis här: http://helineva.net/tilitin/. Lokalen har ett begränsat antal eluttag och därför rekommenderar vi att deltagarna laddar sina datorer före evenemanget. 

Det är möjligt att skicka frågor till kursledaren på förhand. Om du redan nu har knepiga frågor om till exempel balansräkningen, utgifter som hör till resultaträkningen, hur man konterar verifikat eller vad som helst som har att göra med att upprätta bokslut kan du skicka din fråga till Johanna på adressen johanna.hilden [at] outlook.com.

Anmäl dig till utbildningen senast den 1 december med det här formuläret: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/93274/lomake.html


6. SAVE THE DATE! Utbildningar och evenmang för föreningsfunktionärer!


Föreningsgalan den 21 november
Känner du att föreningsverksamheten inte uppskattas tillräckligt? Misströsta inte! På föreningsgalan som ordnas för andra gången får du tack för ditt flitiga arbete i gott sällskap! Under kvällen offentliggörs också vinnarna i föreningstävlingarna och de nominerade föreningshjältarna!  

Jämlikhetutbildningskväll 11.12.
Behöver din förening stöd och hjälp för att utveckla er jämlikhetsverksamhet? HUS håller en utbildningsevenemang den 11 december! Mera information kommer snart.


7. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät - ni hinner ännu!


HUS och Konstruktio utmanar alla föreningar att ge blod 1.10–30.11.2018!

De föreningar som gett mest blod totalt och i förhållande till medlemsantalet vinner en kväll i HUS Sivistys-bastu!

Det är enkelt att delta!
1. Bilda en grupp för din förening på www.veripalvelu.fi/ryhmat (på finska) eller uppdatera uppgifterna för en befintlig grupp på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi

2. Boka blodgivningstid för hela gruppen på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi och testa om du kan donera blod (www.kanjagdonera.fi)

3. Uppge föreningens namn när du kommer för att ge blod. Du får ett halarmärke och registrerar ditt besök under föreningens besök.

Mer info ger Johanna Sarkama (Konstruktio ry) johanna.sarkama@helsinki.fi

1. Informera oss om föreningshjältar!

2. Delta i HUS Föreningstävlingarna senast den 4.11.!

3. SAVE THE DATE! Utbildningar och evenmang för föreningsfunktionärer!

4. Alinasalens bokningsrundar till vår 2019

5. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät inleds den 1 oktober 2018!

6. Ansöka om möbleringsstöd! 

7. Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!


1. Informera oss om föreningshjältar!

HUS ser fram emot hjältar, så informera oss om er förenings ödmjuka, arbetsamma eller positiva och inspirerande superperson, någon som definitivt borde få bemärkelse för sitt arbete!
Mera information: https://hyy.helsinki.fi/sv/node/13344#sankarit
Föreningshjältar kan man informera oss om via: bit.ly/jarjestosankarit2018
Deadline är 4.11. kl. 15:00.


2. Delta i HUS Föreningstävlingarna senast den 4.11.!


Föreningstävlingarna är här igen!

Årets tävlingskategorier är: halarmärke, föreningstidning, samarbete, sitssång, årets föreningsrum och BOOST365 (omhändertagandet av föreningsaktivas välbefinnande). Mera information finns på HUS nätsida hyy.fi/foreningstavlingarna
Deltagandet till alla tävlingar sker via enkäten: bit.ly/jarjestokilpailut2018
 
Ära, berömmelse, och inte minst pengar väntar er förening!


3. Save the date! Utbildningar och evenmang för föreningsfunktionärer!

Ordförandeseminarium II den 13 november
På årets andra ordförandeseminarium går vi igenom bland annat årets största framgångar och frustrationer och vad som återstår att göra. Seminariet är riktat till föreningarnas avgående och nya ordförande.

Föreningsgalan den 21 november
Känner du att föreningsverksamheten inte uppskattas tillräckligt? Misströsta inte! På föreningsgalan som ordnas för andra gången får du tack för ditt flitiga arbete i gott sällskap! Under kvällen offentliggörs också vinnarna i föreningstävlingarna och de nominerade föreningshjältarna!

Evenemanget Framtiden skapas nu den 26 november
Evenemanget är en del av jubileumsåret HUS150 och fokuserar på framtiden. Kl. 18–18.45 handlar programmet om framtidsåtgärder som är relevanta för föreningarna!

Bokslutskväll den 4 december 
Året går mot sitt slut och föreningens bokslut hägrar vid horisonten. Med vad ska balanskontot innehålla? Vilka saker hör till bokslutet? Vad är det för skillnad mellan aktiv- och passivsidan? Vem undertecknar bokslutet? HUS ordnar en bokslutskväll för kassörer den 4 december där vi lär oss att upprätta föreningens bokslut.


4. Alinasalens bokningsrundar till vår 2019Alinasalens bokningrundor är igång. Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På hösten hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2019.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda. Mera infromation samt länker till blanketter här: https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/alinasalens-bokningsrundor-för-våren-2019


5. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät inleds den 1 oktober 2018!

HUS och Konstruktio utmanar alla föreningar att ge blod 1.10–30.11.2018!

De föreningar som gett mest blod totalt och i förhållande till medlemsantalet vinner en kväll i HUS Sivistys-bastu!

Det är enkelt att delta!
1. Bilda en grupp för din förening på www.veripalvelu.fi/ryhmat (på finska) eller uppdatera uppgifterna för en befintlig grupp på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi

2. Boka blodgivningstid för hela gruppen på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi och testa om du kan donera blod (www.kanjagdonera.fi)

3. Uppge föreningens namn när du kommer för att ge blod. Du får ett halarmärke och registrerar ditt besök under föreningens besök. 

Mer info ger Johanna Sarkama (Konstruktio ry) johanna.sarkama@helsinki.fi


6. Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.


7. Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!


 
HUS150- årsjubileum kulminerar i en oförglömlig årsfestveckoslut 24-25.11 och vi vill uppmuntra alla föreningar att delta alla tiders finaste festveckoslutet. Festen börjar med festsupén på Gamla studenthuset, fortsätter hela natten i The Circus på HUS150 födelsedagsfest och kulminerar på söndag på sillis där festas i avslappnad stämning tillsammans med andra studeranden och med alumner.
 
Varje medlem och förening av HUS borde ha möjlighet att bli en del av denna stora fest men platser på festsupén är begränsade. Med att ordna en egen HUS150-fest till medlemmar av er förening kan vi alla fira tillsammans vår 150 åriga studentkår över allt i Helsingfors. Festen behöver inte vara full av formalitet utan vara precis sådan fest som ni vill. Passar det best för er att ordna en cocktail-fest, sits eller en avslappnad hängkväll med brädspel? Stilen är fri!
 
På er fest kan ni följa stream från årsfesten på Gamla Studenthuset och delta också på själva firandet. Såsom på Eurovision visar vi på årsfesten på Gamla studenthuset korta videohälsningar från era föreningars fester. Vi också samlar alla HUS150 X Förening -fester på gemensam karta så vi kan följa tillsammans hur HUS150 syns och hörs runt staden och till varje studerande! Anmäl din förening med på adressen: https://www.lyyti.in/HYY150XOrganisations. Mellan alla deltagaren lottas ut en gratis bastukväll på Sivistys på våren 2019.   
 
Efter HUS150 fortsätter kvällen förstås på HUS150 födelsedagsfest i The Circus. Föreningar kan köpa billigare biljetter till födelsedagsfesten från och med 17.10.

Alinasalen kan bokas för våren 2019 15.10.-11.11.Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren 2019.
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På hösten hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2019.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i våren 2019. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillkor.pdf

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.


Förhandsbokningar


Förhandsbokningar tas emot från 15.10. kl. 12:00 till 22.10. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: bit.ly/alinaennakko
 
HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 24.10. kl. 17:00-19:30.


Den egentliga bokningsrundan

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 25.10. kl. 12:00 till 31.10. kl. 12:00
Bokningar görs med denna blankett: bit.ly/alinafirst
Bokningarna behandlas 1.11. kl. 17-19:30

Omgång II
Bokningstid från 5.11. kl. 12:00 till 11.11. kl. 12:00
Bokningar görs med denna blankett: bit.ly/alinasecond
Bokningarna behandlas 12.11. kl. 17-19:30

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.


Bokningar i efterskott


Från och med 14.11. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

 
Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på Lauri Grünthal lauri.grunthal(at)helsinki.fi, 0503277480

1 HYY150 X Förening
2 Biljettpaket för föreningar till HUS150 Födelsedagspartyt
3 Biljettpaket för föreningar till HUS150 Sillisen

1 HYY150 X Förening 


Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!
 
HUS150- årsjubileum kulminerar i en oförglömlig årsfestveckoslut 24-25.11 och vi vill uppmuntra alla föreningar att delta alla tiders finaste festveckoslutet. Festen börjar med festsupén på Gamla studenthuset, fortsätter hela natten i The Circus på HUS150 födelsedagsfest och kulminerar på söndag på sillis där festas i avslappnad stämning tillsammans med andra studeranden och med alumner.
 
Varje medlem och förening av HUS borde ha möjlighet att bli en del av denna stora fest men platser på festsupén är begränsade. Med att ordna en egen HUS150-fest till medlemmar av er förening kan vi alla fira tillsammans vår 150 åriga studentkår över allt i Helsingfors. Festen behöver inte vara full av formalitet utan vara precis sådan fest som ni vill. Passar det best för er att ordna en cocktail-fest, sits eller en avslappnad hängkväll med brädspel? Stilen är fri!
 
På er fest kan ni följa stream från årsfesten på Gamla Studenthuset och delta också på själva firandet. Såsom på Eurovision visar vi på årsfesten på Gamla studenthuset korta videohälsningar från era föreningars fester. Vi också samlar alla HUS150 X Förening -fester på gemensam karta så vi kan följa tillsammans hur HUS150 syns och hörs runt staden och till varje studerande! Anmäl din förening med på adressen: https://www.lyyti.in/HYY150XOrganisations. Mellan alla deltagaren lottas ut en gratis bastukväll på Sivistys på våren 2019.   
 
Efter HUS150 fortsätter kvällen förstås på HUS150 födelsedagsfest i The Circus.

Mer info:
vuosijuhla@hyy.fi
https://sv.hyy150.fi/delta/


2 Biljettpaket för föreningar till HUS150 Födelsedagspartyt


1868 – På födelsedagspartyt HUS150 festar vi för de senaste 150 åren!

Hela HUS150-jubileumsåret kulminerar den 24 november med ett unikt Födelsedagsparty på The Circus. En kväll full av glitter, festyra, musik, överraskningar och vänner när vi firar vår studentkår på århundradets oförglömligaste fest. Partyt börjar kl. 22 och dansgolvet töms inte förrän på småtimmarna. Höjdpunkten är en än så länge hemlig artist med en scennärvaro som inte lämnar någon oberörd. Ta med dig kompisarna och säkra era platser på århundradets party, för ett bättre tillfälle får ni vänta på i 50 år till!

LIPPUPAKETTIEN MYYNTI JÄRJESTÖILLE ALKAA 17.10 KLO 12. Antalet biljettpaket är begränsat. Högst 5 paket per förening eller kompisgäng.

Biljetter:

17.10–18.11 biljettpaket 10 st./120 €
24.10–18.11 biljetter 15 €/st.
Under evenemangsveckan 19–24.11 biljetter 17 €/st.

24.10.–18.11. combobiljett för HUS medlemmar:
Födelsedagsparty + Sillis 25 €/st.

OBS! Priserna inkluderar garderobsavgiften (3 €). Alla biljettyper finns i begränsat antal, så det gäller att vara snabb!

Köp biljetter: http://bit.ly/hyy150vckslt

Mer info:
vuosijuhla@hyy.fi
https://hyy.fi/sv/bdayparty
https://www.facebook.com/events/275606566403100/


3 Biljettpaket för föreningar till HUS150 SillisenOTROLIG + HEJDLÖS + KUL + ÖVERRASKANDE + X = SILLIS?

HUS150 Sillis sammanför studenterna och alumnerna till en gemensam fest när HUS150-jubileumsveckoslutet kulminerar i Physicum på Campus Gumtäkt (Gustaf Hällströms gata 2).

Dra på dig mjukisbyxor, djurkostym eller kör med partydressen hela veckoslutet. Den här sillisen har något för alla. På sillisen får du släppa ut din inre sångfågel (kviddevitt), spela tills konsoltummarna svider, ta över karaoketronen, dansa loss till en dj och överraskningsartist, smälta sillen, läppja på mocktails och givetvis tillbringa veckoslutet i det vildaste eller mest chillade sällskapet.

FÖRSÄLJNINGEN AV BILJETTPAKET TILL FÖRENINGAR BÖRJAR DEN 17 OKTOBER KL. 12. Antalet biljettpaket är begränsat. Högst 5 paket per förening eller kompisgäng.

Biljetter:

17.10–18.11 biljettpaket 10 st./120 €
24.10–18.11 biljetter 15 €/st
Biljetter under evenemangsveckoslutet i webbutiken Bailataan.fi 24.–25.11. 20 €/st.

24.10.–18.11. combobiljett för HUS medlemmar:
Födelsedagsparty + Sillis 25 €/st.

OBS! Alla biljettyper finns i begränsat antal, så det gäller att vara snabb!

Köp biljetter: http://bit.ly/hyy150vckslt

Mer info:
vuosijuhla@hyy.fi
https://hyy.fi/sv/sillis
https://www.facebook.com/events/1370036119795181/

1. Gulisäventyrets efterfest på fredag - du hinner ännu köpa biljett! 

2. Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!

3. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät inleds den 1 oktober 2018!

4. Utbildning i säkra evenemang 8.10. i Wilhelmssonsalen

5. Koe kampus! -evenemang den 25 oktober 2018 på Helsingfors Universitet!

6. Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året

7. MobilePay erbjuder det enkla betalsystemet MyShop gratis för studentföreningar!

1. Gulisäventyrets efterfest på fredag - du hinner ännu köpa biljett!

Du hinner ännu köpa biljetter till Gulisäventyrets efterfest – en av de största och mest tvärvetenskapliga party under året! Festen ordnas på The Circus!
På efterfesten offentliggörs vinnarna i Gulisäventyret och dräkttävlingen, det blir knasigt kringprogram och en av landets populäraste artister, Mikael Gabriel, uppträder! För partymusiken står Suomen Suurimmat dj’s, dvs. Ottopetteri och Skenikswee. Delta också i efterfestutmaningen! Vi delar ut halarmärken och för de snabbaste även LED-stavar. Skaffa efterfestbiljett innan festen är full: http://bit.ly/gaefterfest2018

2. Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!


HUS150- årsjubileum kulminerar i en oförglömlig årsfestveckoslut 24-25.11 och vi vill uppmuntra alla föreningar att delta alla tiders finaste festveckoslutet. Festen börjar med festsupén på Gamla studenthuset, fortsätter hela natten i The Circus på HUS150 födelsedagsfest och kulminerar på söndag på sillis där festas i avslappnad stämning tillsammans med andra studeranden och med alumner.
Varje medlem och förening av HUS borde ha möjlighet att bli en del av denna stora fest men platser på festsupén är begränsade. Med att ordna en egen HUS150-fest till medlemmar av er förening kan vi alla fira tillsammans vår 150 åriga studentkår över allt i Helsingfors. Festen behöver inte vara full av formalitet utan vara precis sådan fest som ni vill. Passar det best för er att ordna en cocktail-fest, sits eller en avslappnad hängkväll med brädspel? Stilen är fri!


På er fest kan ni följa stream från årsfesten på Gamla Studenthuset och delta också på själva firandet. Såsom på Eurovision visar vi på årsfesten på Gamla studenthuset korta videohälsningar från era föreningars fester. Vi också samlar alla HUS150 X Förening -fester på gemensam karta så vi kan följa tillsammans hur HUS150 syns och hörs runt staden och till varje studerande! Anmäl din förening med på adressen: https://www.lyyti.in/HYY150XOrganisations. Mellan alla deltagaren lottas ut en gratis bastukväll på Sivistys på våren 2019.   
Efter HUS150 fortsätter kvällen förstås på HUS150 födelsedagsfest i The Circus. Föreningar kan köpa billigare biljetter till födelsedagsfesten från och med 17.10.
 


3. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät inleds den 1 oktober 2018!


HUS och Konstruktio utmanar alla föreningar att ge blod 1.10–30.11.2018!

De föreningar som gett mest blod totalt och i förhållande till medlemsantalet vinner en kväll i HUS Sivistys-bastu!

Det är enkelt att delta!
1. Bilda en grupp för din förening på www.veripalvelu.fi/ryhmat (på finska) eller uppdatera uppgifterna för en befintlig grupp på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi

2. Boka blodgivningstid för hela gruppen på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi och testa om du kan donera blod (www.kanjagdonera.fi)

3. Uppge föreningens namn när du kommer för att ge blod. Du får ett halarmärke och registrerar ditt besök under föreningens besök.

Mer info ger Johanna Sarkama (Konstruktio ry) johanna.sarkama@helsinki.fi

4. Utbildning i säkra evenemang 8.10. i Wilhelmssonsalen

Vad göra om en deltagare på föreningens evenemang anmäler en trakasserisituation, om någon beter sig aggressivt eller om en styrelsemedlem får en panikattack? Vad gör evenemangets säkerhetsperson och hur blir evenemanget säkrare om en sådan utses?
 
HUS ordnar en utbildning för sina föreningar om säkerhetspersonens uppgifter. En förening kan delta även om den inte hittills utsett några särskilda säkerhetspersoner för sina evenemang. På utbildningen går vi igenom de vanligaste problematiska och farliga situationerna och lär oss hantera nödsituationer. På utbildningen går vi också igenom de säkerhetsprinciper som iakttas på HUS evenemang och som föreningarna kan använda som modell för sin egen verksamhet.
 
Vem som helst från föreningens styrelse kan delta i utbildningen, men vi rekommenderar den särskilt för säkerhetspersoner, likabehandlingsansvariga och presidiemedlemmar. Anmälningen: https://www.lyyti.fi/reg/hyyturvallisuus
 
VAD: Utbildning i säkra evenemang för föreningarnas säkerhetspersoner
NÄR: 8.10, kl. 17
VAR: Wilhemssonsalen, Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 5 våningen)
FRÅGOR: Julius Uusinarkaus / julius.uusinarkaus@hyy.fi / +358(0)50 325 8041
 
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig med rullstol. Kontakta arrangörerna om du behöver hjälp med att ta dig dit.

https://www.facebook.com/events/526067187837770/

5. Koe kampus! -evenemang den 25 oktober 2018 på Helsingfors Universitet!


Koe kampus! är ett evenemang som ordnas av Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet för alla som är intresserade av universitetsstudier. Evenemanget är riktat till finskspråkiga gymnasieelever som utgör den största delen av besökarna. För vår svenskspråkiga målgrupp ordnar vi ett motsvarande evenemang, Högskoledagen, den 1 november 2018. Under Högskoledagen får deltagarna bekanta sig med campusen och universitetens kandidatprogram och träffa studenter från universiteten.


6. Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året


HUS har avtalat med Promler.fi om en specialrabatt för alla HUS föreningar som beställer halarmärken!

Under hela 2018 får vi halarmärken till nedsatt pris (-15%) när vi kommer ihåg att uppge rabattkoden HYYHUSML18 i samband med anbudsbegäran och beställningen.

Rabattkoden är endast avsedd för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Här är länken till samarbetspartnerns webbplats: http://www.promler.fi/

Facebook: www.facebook.com/promler

Instagram: @promlerfi

7. MobilePay erbjuder det enkla betalsystemet MyShop gratis för studentföreningar!


MobilePay MyShop är ett enkelt sätt att ta emot betalningar och minimerar kostnaderna och besväret i samband med kontantbetalningar. Lösningen gör det enklare och förmånligare att betala eftersom det enda som behövs för att ta emot betalningar är en registrering och en smarttelefon eller pekplatta.

MyShop fungerar utmärkt till exempel för att sälja evenemangsbiljetter eller halarmärken, samla in deltagaravgifter eller till exempel kaffepengar – möjligheterna är obegränsade!

MyShop fungerar på samma sätt som normala MobilePay-betalningar. MobilePay är avgiftsfri för alla bankers kunder och har redan laddats ner av över 800 000 finländare.

Läs mer: https://www.frank.fi/myshop-jarjestoille/

1. Ansöka om möbleringsstöd

2. Utbildning i säkra evenemang 8.10. i Wilhelmssonsalen

3. Jämlikhetsansvarigas möte 18.9 kl. 17:30

4. Obligatorisk infoträff för Gulisäventyrets kontrollansvariga 11.9.

5. Biljetterna till Gulisäventyrets efterfest släpps den 7 september!

6. Jobba som frivillig på Gulisäventyret!

7. Förening - vill du ta över HUS Instagram?

1. Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.


2. Utbildning i säkra evenemang 8.10. i Wilhelmssonsalen


Vad göra om en deltagare på föreningens evenemang anmäler en trakasserisituation, om någon beter sig aggressivt eller om en styrelsemedlem får en panikattack? Vad gör evenemangets säkerhetsperson och hur blir evenemanget säkrare om en sådan utses?
 
HUS ordnar en utbildning för sina föreningar om säkerhetspersonens uppgifter. En förening kan delta även om den inte hittills utsett några särskilda säkerhetspersoner för sina evenemang. På utbildningen går vi igenom de vanligaste problematiska och farliga situationerna och lär oss hantera nödsituationer. På utbildningen går vi också igenom de säkerhetsprinciper som iakttas på HUS evenemang och som föreningarna kan använda som modell för sin egen verksamhet.
 
Vem som helst från föreningens styrelse kan delta i utbildningen, men vi rekommenderar den särskilt för säkerhetspersoner, likabehandlingsansvariga och presidiemedlemmar. Anmälningen: https://www.lyyti.fi/reg/hyyturvallisuus
 
VAD: Utbildning i säkra evenemang för föreningarnas säkerhetspersoner
NÄR: 8.10, kl. 17
VAR: Wilhemssonsalen, Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 5 våningen)
FRÅGOR: Julius Uusinarkaus / julius.uusinarkaus@hyy.fi / +358(0)50 325 8041
 
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig med rullstol. Kontakta arrangörerna om du behöver hjälp med att ta dig dit. Utbildningen hålls på finska.

https://www.facebook.com/events/526067187837770/


3. Jämlikhetsansvarigas möte 18.9 kl. 17:30


Välkommen till det andra mötet för föreningarnas jämlikhetsansvariga den 18 september klockan 17.30. Mötet hålls i Topelius på HUS centralkansli i Nya Studenthuset. Mötet är riktat till föreningarnas jämlikhetsansvariga och till alla andra som är intresserade av jämlikhet (och säkerhet).

Hur har hösten börjat? Hur väl har gulisarna blivit en del av gemenskapen? Finns det något som du gärna skulle utveckla i din förening? Finns det något som du önskar att HUS skulle hjälpa dig med? På mötet kommer vi att tala om dessa ämnen och allt annat som just ni vill diskutera!

Under mötet presenteras också kort HUS evenemangsprinciper och HUS manual för evenemangssäkerhet.

Anmäl dig senast den 17 september via följande länk: https://goo.gl/forms/Vo3HPGL2oxyCHwZ73

VAD: Jämlikhetsansvarigas möte del 2
NÄR: 18.9. Kl 17:30
VAR: Topelius, HUS centralkansli, Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2. våningen
ANMÄLNING: https://goo.gl/forms/Vo3HPGL2oxyCHwZ73

Topelius är tillgängligt för personer med rörelsehinder via Mannerheimvägen 5 B. Det finns tre trappsteg till toaletten och det finns ingen separat inva-WC. Evenemangets språk är huvudsakligen finska, men vi tar språkliga behov i beaktande enligt bästa förmåga. Mera information ger Jane Kärnä (050 543 9615, jane.karna@hyy.fi) och Laura Wathén (0504091383, laura.wathen@hyy.fi). 
https://www.facebook.com/events/266522427320895/


4. Obligatorisk infoträff för Gulisäventyrets kontrollansvariga 11.9.


HUS håller en obligatorisk infoträff för alla som ska ansvara för en kontroll. Infon hålls 11.9 kl. 18 i Wilhelmssonsalen i Nya studenthuset. På infon berättar vi om Gulisäventyrets mobilapp, om poängräkningen och om säkerhet i Gulisäventyret. Dessutom svarar vi förstås på alla tänkbara frågor om Gulisäventyret. Anmäl er till infoträffen med den här blanketten: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailun_2018_rastinpitajien_infoilta_Vol_II...

 Om ingen från er förening kan komma till infon, kontakt Aleksanteri Gustafsson (aleksanteri.gustafsson@hyy.fi).


5. Biljetterna till Gulisäventyrets efterfest släpps den 7 september!

Biljetterna till Gulisäventyrets efterfest släpps i dag fredagen den 7 september kl. 12! Efterfesten har varit slutsåld år efter år, så skaffa din egen biljett redan på fredag! Endast deltagarna och kontrollansvariga i Gulisäventyret får köpa biljetter till efterfesten. När du köper biljetter, ska du meddela lagets namn eller namnet på organisationen som håller kontrollen. Varje deltagare kan endast köpa en biljett. Festen blir en av höstens absolut största och bästa! bit.ly/gaefterfest2018


6. Jobba som frivillig på Gulisäventyret! 


Deltar din förening inte det här året eller har du redan varit kontrollarrangören? Vi söker skickliga och energiska frivilliga som vill vara med och arrangera gulishöstens viktigaste händelse. Kom med och välkomna de nya studenterna och visa gulnäbbarna allt som studielivet erbjuder.
För att Gulisäventyret ska bli så lyckat som möjligt för alla deltagare söker vi frivilliga som kan hjälpa till vid starten, guida deltagarna vid kontrollerna och ordna en lyckad efterfest på The Circus.
De frivilliga kommer in gratis på Gulisäventyrets efterfest, de bjuds på talkomat och får ett eget ”Gulisäventyret crew”-halarmärke. Den som vill får också ett talkointyg.

Ansök nu! https://www.lyyti.fi/reg/vapaaehtoiseksifuksiseikkailuun

7. Förening - vill du ta över HUS Instagram?


HUS älskar sina föreningarna och vill visa upp deras mångfalden genom att ge Instagram-konton till föreningar för en dag, två eller en hel vecka om ni vill! Kontot har över 3000 anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor!
På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.


Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?
Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Jane Kärnä (jane.karna@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!

Då hösten nalkar är det igen dags att fundera över hur varje studerande skulle ha det trevligt och tryggt på föreningens evenemang. Evenemangen är viktiga för att hitta vänner och bilda vänkretsar. Därför är det även viktigt att satsa på dem. Analysera din egna förenings evenemang till exempel med hjälp av denna lista!

- det är möjligt att delta i evenemanget som alkoholfri
- man kan komma med i evenemanget fastän man inte talar så bra svenska/finska.
- temat eller programmet avskräcker eller sårar ingen
- platsen är tillgänglig för personer med rörelseförhinder eller står det i evenemangsbeskrivningen vem man kan fråga om hjälp av vid behov
- största delen av gulisevenemangen är sådana att medellöshet inte är ett förhinder för deltagande
- alla arrangörer och deltagare vet hur man skall agera vid eventuell nödsituation

Låt om oss göra universitet och HYY ett bättre ställe för oss alla!

1. Kom ihåg att anmäla din förenings kontrolla till Gulisäventyret! DL 15.8.!
2. Infon vol 2 för kontrollansvariga på Gulisäventyret 6.8
3. Kom ihåg att anmäla din förening till Welcome Fair! DL 16.8.!
4. Kom ihåg att anmäla din förening till Öppningskarnevalen! DL 15.8.!
5. Lokalfördelning kan kommenteras till 31.8!
6. Koe kampus! kommer igen - save the date, 25 oktober!
7. Kom med och utveckla SHVS mentalvårdstjänster!

1. Kom ihåg att anmäla din förenings kontrolla till Gulisäventyret! DL 15.8.!


Gulissäventyret kommer igen! Anmälningen för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2018 är nu öppen och alla HUS föreningar kan anmäla sig!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.fi/reg/Fuksiseikkailu_2018_rastit_0943/se
Deadline för anmälningar är 15.8.2018 kl. 23.59.

Varför ska man vara med? Hur är en bra kontroll?
Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/
Mera information också i infon 6.8!

Vill du fråga någonting? Mera information ger:
Aleksanteri Gustafsson
aleksanteri.gustafsson@hyy.fi


2. Infon vol 2 för kontrollansvariga  på Gulisäventyret 6.8


Välkommen till andra infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 6.8 i Wilhelmsson-salen (Mannerheimsvägen 5 A, 5 vån.) kl. 18. Anmälning till infon: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailun_2018_rastinpitajien_infoilta_Vol_II...
Under infon går vi bland annat igenom allmän info om Gulisäventyret, spelregler för kontrollerna och de lokaler som finns tillgängliga.


3. Kom ihåg att anmäla din förening till Welcome Fair! DL 16.8.!


Bli internationell på hemmaplan! Kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet! Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum på tisdagen 28.8 kl.10-17 och onsdagen 29.8 kl. 10-16. Antalet platser för föreningarna är begränsat.

Anmäl er förening till Welcome senast den 16.8: https://www.lyyti.fi/reg/Welcome_fair_7454/se

FB: https://www.facebook.com/events/291117734783500/

För mera information kontakta HUS sakkunniga Hannele Kirveskoski: hannele.kirveskoski@hyy.fi eller 050 543 9608


4. Kom ihåg att anmäla din förening till Öppningskarnevalen! DL 15.8.!

Vill din förening delta i årets öppningskarneval? Nu kan ni anmäla er! I fjol deltog över 170 föreningar på centrumcampus! I år ordnas Öppningskarnevalen måndagen den 3 september 2018 i universitetets huvudbyggnad, i Porthania och utomhus på Universitetsgatan och Fabiansgatan.

Anmäl er förening så snabbt som möjligt. Sista anmälningsdagen är den 15 augusti kl. 23.59. OBS! Ni kan också redigera det här formuläret genom bekräftelsemeddelandet för er anmälan ända tills anmälningstiden går ut.
Anmäl er förening här: https://www.lyyti.in/Avajaiskarnevaalit_392018_5510/se


5. Lokalfördelning kan kommenteras till 31.8!


HUS-styrelsens ekonomidirektion har gjort ett förslag till lokalfördelning för åren 2019-2020. Förslaget kan ses på HUS webbplats: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/tjk_tilajako_kommenteille_sve....

Ekonomidirektionen kan ändra på förslaget utifrån föreningarnas feedback och kommentarer. De föreningar, vars lokaler berörs av lokalfördelningen, kan kommentera ekonomidirektionens förslag fram till 31.8 kl. 12. Kommentarerna skickas per enkätet: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/90160/lomake.html.

Ekonomidirektionen behandlar föreningarnas feedback och gör ett slutgiltigt förslag till lokalfördelning på sitt möte i september.  Ekonomidirektionens förslag fastställs sedan av HUS styrelse på styrelsemötet.

Mera information:

Sara Järvinen, ordförande för ekonomidirektionen sara.jarvinen@hyy.fi
050 595 0324

Jane Kärnä, föreningsansvarig i styrelsen jane.karna@hyy.fi
050 543 9615

Jaakko Kalske, sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske@hyy.fi
050 537 3798


6. Koe kampus! kommer igen - save the date, 25 oktober!


Koe kampus! (Upplev campus!) – evenemanget för sökande ordnas igen på Helsingfors universitets campus den 25 oktober 2018.
Vill din förening vara med och berätta om er verksamhet för gymnasieelever under evenemanget Upplev campus? Pricka in i kalendern 25 oktober! Mera information kommer senare i augusti!

Koe kampus! är ett evenemang som ordnas av Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet för alla som är intresserade av universitetsstudier. Evenemanget är riktat till finskspråkiga gymnasieelever som utgör den största delen av besökarna. För vår svenskspråkiga målgrupp ordnar vi ett motsvarande evenemang, Högskoledagen, den 1 november 2018. Under Högskoledagen får deltagarna bekanta sig med campusen och universitetens kandidatprogram och träffa studenter från universiteten.

7. Kom med och utveckla SHVS mentalvårdstjänster!

HUS hälsosektor ordnar 16.8 en workshop för att utveckla sätten som man kan söka hjälp på av Studenternas hälsovårdsstiftelse vad gäller mental hälsa. Workshopen är på finska. Läs mer (på finska): https://goo.gl/1cvSZq.

1. Ansöka om möbleringsstöd!
 
2. Anmäl din förening till Prideparaden den 30.6!

3. Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 28.-29.8.!


4. Infon för kontrollansvariga vol 2 & föreningarnas anmälningen till Gulisäventyret

5. Påminnelse: Anmäl din förening till Öppningskarnevalen

6. En förändring till maximala mängden mötesrumsbokningar


1. Ansöka om möbleringsstöd!


HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningenAnsökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.2. Anmäl din förening till Prideparaden den 30.6!

Skulle din studentorganisation vilja delta i Helsinki Prideparaden den 30.6.? HUS deltar i Pride med andra student- och studerandekåren. Om din förening är intresserad om att komma med kontakt gärna laura.wathen@hyy.fi och kom att marschera tillsammans med andra studenter för jämlikhet och mångfald!

FB: https://www.facebook.com/events/311097826090969/


3. Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 28.-29.8.!

Bli internationell på hemmaplan! Kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet! Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum på tisdagen 28.8 kl.10-17 och onsdagen 29.8 kl. 10-16. Antalet platser för föreningarna är begränsat.Anmäl er förening till Welcome senast den 16.8: https://www.lyyti.fi/reg/Welcome_fair_7454/se

För mera information kontakta HUS sakkunniga Hannele Kirveskoski: hannele.kirveskoski@hyy.fi eller 050 543 9608.


4. Infon för kontrollansvariga vol 2 & föreningarnas anmälningen till Gulisäventyret


Välkommen till andra infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 6.8 i Wilhelmsson-salen (Mannerheimsvägen 5 A, 5 vån.) kl. 18. Anmälning till infon: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailun_2018_rastinpitajien_infoilta_Vol_II...

Kom i håg att anmäla din förening till Gulisäventyret före 15.8. kl. 23:59 här: https://www.lyyti.fi/reg/Fuksiseikkailu_2018_rastit_0943/se

Varför ska man vara med? Hur är en bra kontroll?
Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/
Facebook evenmang för Gulisäventyret 2018 har publicerads och kan hittas här: https://www.facebook.com/events/200128850801229/


5. Påminnelse: Anmäl din förening till Öppningskarnevalen

Vill din förening delta i årets öppningskarneval? Nu kan ni anmäla er! I fjol deltog över 170 föreningar på centrumcampus! I år ordnas Öppningskarnevalen måndagen den 3 september 2018 i universitetets huvudbyggnad, i Porthania och utomhus på Universitetsgatan och Fabiansgatan.

Anmäl er förening så snabbt som möjligt. Sista anmälningsdagen är den 15 augusti kl. 23.59. OBS! Ni kan också redigera det här formuläret genom bekräftelsemeddelandet för er anmälan ända tills anmälningstiden går ut.
Anmäl er förening här: https://www.lyyti.in/Avajaiskarnevaalit_392018_5510/se


6. En förändring till maximala mängden mötesrumsbokningar


HUS ekonomidirektion har gjort ett beslut om användningen av mötesutrymmen. Enligt beslutet kan man tillfälligt ha högst tre mötesrumsbokningar i kalendern samtidigt. Förändringen beror på att studentkåren i slutet av april gett upp två mötesutrymmen och en gräns för maximala mängden bokningar har skapats för att försäkra att så många föreningar som möjligt kan vid behov utnyttja utrymmena.

1. Anmäl din förenings kontrolla till Gulisäventyret

2. Infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 28.5.

3. Anmäl din förening till Öppningskarnevalen

4. Föreningsaktivas Restart - Save the date!

5. Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året

6. MobilePay erbjuder det enkla betalsystemet MyShop gratis för studentorganisationer!


1. Anmäl din förenings kontrolla till GulisäventyretGulissäventyret kommer igen! Anmälningen för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2018 är nu öppen och alla HUS föreningar kan anmäla sig!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.fi/reg/Fuksiseikkailu_2018_rastit_0943/se
Deadline för anmälningar är 15.8.2018 kl. 23.59.

Varför ska man vara med? Hur är en bra kontroll?
Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/
Mera information också i infon 28.5.!

Vill du fråga någonting? Mera information ger:
Aleksanteri Gustafsson
aleksanteri.gustafsson@hyy.fi2. Infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 28.5.Välkommen till första infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 28.5. i Wilhelmsson-salen (Mannerheimsvägen 5 A, 5 vån.) kl. 18. Anmälning till infon: https://www.lyyti.fi/reg/2018fuksiseikkailuinfo1


3. Anmäl din förening till ÖppningskarnevalenVill din förening delta i årets öppningskarneval? Nu kan ni anmäla er! I fjol deltog över 170 föreningar på centrumcampus! I år ordnas Öppningskarnevalen måndagen den 3 september 2018 i universitetets huvudbyggnad, i Porthania och utomhus på Universitetsgatan och Fabiansgatan.

Anmäl er förening så snabbt som möjligt. Sista anmälningsdagen är den 15 augusti kl. 23.59. OBS! Ni kan också redigera det här formuläret genom bekräftelsemeddelandet för er anmälan ända tills anmälningstiden går ut.
Anmäl er förening här: https://www.lyyti.in/Avajaiskarnevaalit_392018_5510/se


4. Föreningsaktivas Restart - Save the date!


Restart är en evenemang till alla föreningaktiva! Restart hålls 16 augusti - mera information kommer snart!
Kom med för att på nytt finna din inspiration och energi för hösten tillsammans med andra föreningsaktiva!


5. Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året


HUS har avtalat med Promler.fi om en specialrabatt för alla HUS föreningar som beställer halarmärken!

Under hela 2018 får vi halarmärken till nedsatt pris (-15%) när vi kommer ihåg att uppge rabattkoden HYYHUSML18 i samband med anbudsbegäran och beställningen.

Rabattkoden är endast avsedd för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Här är länken till samarbetspartnerns webbplats: http://www.promler.fi/

Facebook: www.facebook.com/promler

Instagram: @promlerfi


6. MobilePay erbjuder det enkla betalsystemet MyShop gratis för studentorganisationer!MobilePay MyShop är ett enkelt sätt att ta emot betalningar och minimerar kostnaderna och besväret i samband med kontantbetalningar. Lösningen gör det enklare och förmånligare att betala eftersom det enda som behövs för att ta emot betalningar är en registrering och en smarttelefon eller pekplatta.

MyShop fungerar utmärkt till exempel för att sälja evenemangsbiljetter eller halarmärken, samla in deltagaravgifter eller till exempel kaffepengar – möjligheterna är obegränsade!

MyShop fungerar på samma sätt som normala MobilePay-betalningar. MobilePay är avgiftsfri för alla bankers kunder och har redan laddats ner av över 800 000 finländare.

Läs mer: https://www.frank.fi/myshop-jarjestoille/

Pages