Alinasalens bokningsrundor för hösten hålls 14.3.-9.4.

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2018. Alinasalen kan bokas för hösten 2018 14.3. - 9.4.

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2018.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i hösten 2018. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillk...

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

Förhandsbokningar

Förhandsbokningar tas emot från 14.3. kl. 12:00 till 20.3. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: https://goo.gl/forms/xJhkgzsoCw8022Pj1
 
HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 22.3. kl. 17:30-20


Den egentliga bokningsrundor

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 23.3. kl. 12:00 till 28.3 kl. 12:00.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/KlNe4zT2i1hXpoVr2
Bokningarna behandlas 29.3. kl. 17-20.

Omgång II
Bokningstid från 3.4. kl. 12:00 till 9.4. kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/73K0YMM5KLhavS7s2
Bokningarna behandlas 11.4. kl. 18-21.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Bokningar i efterskott

Från och med 16.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

 
Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på Lauri Grünthal lauri.grunthal(at)helsinki.fi, 0503277480

1 Infokväll om fördelningen av föreningslokaler den 8.3. kl. 17

2 Alina-salens bokningsrundorna 14.3.- 9.4.

3 Orolig för en kompis eller närstående?

4 Utbildning för miljöansvariga 14.3

5 Teateragenternas kväll för evenemangs- och kulturansvariga 15.3

6 Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

1 Infokväll om fördelningen av föreningslokaler den 8.3. kl. 17

HUS fördelar föreningslokaler igen för år 2019-2020.
HUS ordnar infokvällen om fördelningen av föreningslokaler i Wilhelmsson-salen på torsdag 8.3. klockan 17. Tyvärr är utrymme inte tillgänglig.

Alla föreningar som verkar inom HUS kan ansöka om föreningslokaler. Alla föreningar som ansöker om lokaler måste ha blivit uptagna i HUS och uppdaterat sina kontakt information i Tahlo. För att ansöka, föreningar måste fylla i ansökningsblanketten och enkäten om föreningslokalerna. Länker till blanketten och enkät ska skickas när ansökningen börjar.

Infokväll innehåller information om fördelningens tidtabell, tips om hur man ska fylla i ansökningsblankett och enkäten och vilka lokaler kan ansökas.
Vid fördelningen av föreningslokaler år 2018 fördelas lokalerna för två år framåt, åren 2019–2020. Lokalfördelningen görs av HUS ekonomidirektion och godkänns av HUS styrelse.
Facebook: https://www.facebook.com/events/1694130864006851/

Mera information:

Ekonomidirektionens ordförande Sara Järvinen
sara.jarvinen@hyy.fi
050 595 0324

Styrelsens föreningsansvarig Jane Kärnä
jane.karna@hyy.fi
0505439615

Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
emi.maeda@hyy.fi
050 537 3798

2 Alina-salens bokningsrundorna 14.3.- 9.4.

Alina-salens bokningsrundor börjar snart. Bokningsrundor till hösten 2018:

Förhandsbokningsrundan 14.3.-20.3.
Första bokningsrunda 23.-28.3.
Andra bokningsrunda 3.-9.4.

Mera information kommer snart.

3 Orolig för en kompis eller närstående?

HUS och Nyyti ry ordnar i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland en kurs i Psykisk första hjälp för föreningsaktiva. Den avgiftsfria kursen ordnas 7-8.10 och kräver inga förkunskaper. Tyvärr är kursen och kursmaterialen enbart på finska. Låt oss veta om det finns efterfrågan på en kurs också på svenska!                             
Tilläggsuppgifter:

HUS styrelsemedlem Laura Wathén, laura.wathen@hyy.fi

4 Utbildning för miljöansvariga 14.3

Hej du miljöansvariga! Förbli inte ensam – kom till Sparre för att inspireras och dela dina upplevelser med andra nyfikna.
En utbildning ordnas onsdagen den 14.3. kl. 17 för alla miljöansvariga (Mannerheimvägen 5A 2:a våningen). HUS Miljöutskott fungerar som arrangör. Välkommen!

5 Teateragenternas kväll för evenemangs- och kulturansvariga 15.3

Vi välkomnar föreningarnas kultur- och evenemangsansvariga till Nationalteaterns kväll för teateragenter den 15 mars!
HUS erbjuder i samarbete med Nationalteatern för första gången en kväll för teateragenter riktad till alla HUS evenemangs- och kulturansvariga torsdagen den 15 mars!
Kvällen är en unik chans att bland de allra första få information om Nationalteaterns nya föreställningar – och naturligtvis reservera de bästa platserna för din egen förening och dina kompisar. I år är studentförmånerna för HUS medlemmar fantastiska! Vi berättar mer om förmånerna under evenemanget.
De främsta teaterkonstnärerna själva introducerar repertoaren för hösten 2018. Välkommen med!

 
PROGRAM TORSDAG 15.3.2018
 
kl. 17.00 Dörrarna till Lilla scenen öppnas och kvällsmat serveras i foajén
kl. 17.30 programmet på Lilla scenen börjar
 
Efter programmet hinner vi umgås i foajén,
avnjuta ett glas bubbel och göra reserveringar för de intressantaste föreställningarna.
 
Anmäl dig senast den 9 mars. Antalet platser är begränsat. Evenemanget är gratis för HUS medlemmar.

Anmälningen här: https://www.lyyti.in/Teatteriagenttien_ilta_3965/se

Facebook: https://www.facebook.com/events/196302417807125/

6 Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?
Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.
Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs onsdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 20.3 före kl. 10 till Julius Uusinarkaus (julius.uusinarkaus(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 20.3.

Har din förening ett omtyckt standardevenemang som ni vill ordna med större budget och marknadsföring än vanligt i år? Har din nation en gång ordnat ett succéevenemang som absolut är värt att upprepa? Har du alltid drömt om att genomföra ett evenemangskoncept som din hobbyklubb hittills inte haft tillräckligt med pengar eller resurser för? Eller vill du och dina HUS-kompisar uppmärksamma den 150-åriga studentkåren med något extra fint? 

I år kan ni göra det.

Förutom den episka årsfesten, Floradagen, mösspåläggningen på Havis Amanda och andra traditionella evenemang ordnar HUS till jubileumsårets ära den två veckor långa festivalen HUS150 som samlar de intressantaste evenemangen från studentkårens föreningar, nationer, hobbyklubbar och utskott. Festivalen cirkulerar på Helsingfors universitets campus och i stadskärnan 10–24.11 och kulminerar med HUS 150:e årsfest.

Festivalkatalogen sammanställs som bäst. Anmäl ert evenemang!

Festivalens evenemang måste vara högklassiga, publikorienterade, öppna för alla och överensstämma med HUS värderingar, men i övrigt är stilen fri. Vill du ordna en bandkväll, en körkonsert eller ett technoparty? Kanske en intervju, en debatt eller en diskussion? En stand up-kväll, en teaterföreställning eller en dragshow? En matmarknad, en vetenskaplig utställning, en historisk promenad eller ett flyktrumsspel?
 
Vare sig din idé har att göra med vetenskap, konst eller varför inte naturen hoppas vi du anmäler den till festivalen HUS150 och bidrar till att bygga upp jubileumsårets största evenemang. HUS erbjuder deltagarna ekonomiskt stöd, sparrning i produktionen, synlighet i HUS evenemangskommunikation och stöd i anskaffningen av evenemangslokaler.

Gör upp en beskrivning, en budget och en preliminär kommunikationsplan och anmäl evenemanget senast 30.4 med det här formuläret:
https://www.lyyti.in/HYY150festivaali_3190/se

HUS förbehåller sig rätten att välja ut de evenemang som deltar i festivalen HUS150. De utvalda föreningarna undertecknar ett avtal där villkoren för beviljandet av penningbidrag specificeras. Det ekonomiska bidraget beviljas från fall till fall. Evenemangen måste ordnas under festivaltiden 10–24.11.2018. De ska vara öppna för alla och genomföras i enlighet med HUS värderingar – du kan bekanta dig med HUS värderingar här: https://hyy.helsinki.fi/sv/uni-och-samh%C3%A4llet/hus-riktlinjer-och-strategier

Frågor kan skickas till
krista.holm (at) hyy.fi

Infokväll om verksamhetsbidrag för föreningarna
Orolig för en kompis eller närstående?
Har du upplevt eller bevittnat sexuella trakasserier under din studietid?

Infokväll om verksamhetsbidrag för föreningarna

Hur beslutar HUS hur mycket pengar min förening ska få?
Vad kan man göra för att få större verksamhetsbidrag?
Vad gör jag om bokslutet och de andra ekonomipapperen inte blir klara i tid?

Studentkårsstyrelsens ekonomidirektion berättar om utdelningen av verksamhetsbidrag till föreningarna och svarar på frågor mondag 19.2 kl. 17.00–18.00 i Wilhelmssonsalen.

På infon berättar direktionen om principerna för fördelningen av bidrag, hur fördelningen görs och hur man kan försöka få höjt verksamhetsbidrag.

Det går också att skicka frågor i förväg till ekonomidirektionens ordförande på adressen sara.jarvinen@hyy.fi

Lokalen är tyvärr svårtillgänglig för personer med funktionsnedsättning

VAR? Wilhelmssonsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.)
NÄR? 19.2 kl. 17.00–18.00
VARFÖR? För att HUS vill ge er pengar

Facebook: https://www.facebook.com/events/138729190273385/

=========================

Orolig för en kompis eller närstående?

HUS och Nyyti ry ordnar i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland en kurs i Psykisk första hjälp för föreningsaktiva. Den avgiftsfria kursen ordnas 7-8.10 och kräver inga förkunskaper. Tyvärr är kursen och kursmaterialen enbart på finska. Låt oss veta om det finns efterfrågan på en kurs också på svenska!

Tilläggsuppgifter:
HUS styrelsemedlem Laura Wathén, laura.wathen@hyy.fi

=========================

Har du upplevt eller bevittnat sexuella trakasserier under din studietid?

Helsingfors kvinnliga forskare rf genomför en enkät om sexuella trakasserier vid universiteten. Enkäten riktar sig till alla studenter och anställda vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Konstuniversitetet oavsett kön eller ställning. Enkäten kan besvaras anonymt. Syftet med enkäten är att samla in information om trakasserier som förekommer vid universiteten och i studielivet samt att ta reda på vad människor upplever att sexuella trakasserier är. Besvara enkäten senast 12.3.2018.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/86119/lomake.html?rinnakkaislomake...

1. Trimningsdagen 22.2.2018
2. Förening - vill du ta över HUS Instagram?
3. Psykisk första hjälp -kurs för föreningsaktiva - save the date!

1. Trimningsdagen 2018
Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Det är dags för Trimningsdagen, föreningsfunktionärernas egen utbildningsdag, som i år hålls torsdag 22.2.2018! Här kan alla lära sig något nytt, oavsett om man är aktiv i en hobbyförening, en nation, ämnes- eller fakultetsförening!
Läs mera: https://hyy.fi/trimningsdagen


2. Förening - vill du ta över HUS Instagram?
HUS älskar sina föreningarna och vill visa upp deras mångfalden genom att ge Instagram-konton till föreningar för en dag, två eller en hel vecka om ni vill! Kontot har över 2500 anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor!
På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.


Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?
Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Jane Kärnä (jane.karna@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!


3. Psykisk första hjälp -kurs för föreningsaktiva - save the date!
HUS och Nyyti ry ordnar i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland en kurs i Psykisk första hjälp för föreningsaktiva. Den avgiftsfria kursen ordnas 17-18.3 och kräver inga förkunskaper.
Tyvärr är kursen och kursmaterialen enbart på finska. Mera information och anmälningen kommer senare.

Välkommen till HUS ordförandeseminarium på måndag 29. Januari! Seminariet samlar ihop ordförande som verkar i HUS krets och erbjuder kamratstöd, idéer och medel för ett så bra ordförande år som möjligt. Till seminariet är alla ordföranden för föreningar i HUS krets välkomna, samt en till representant per förening. Anmälningen är öppen via denna blankett och stängs på onsdag 24.1. klockan 23:59:

https://goo.gl/forms/gKozfxiOZoLwDsl12

Tillställningen börjar klockan 17 i Alina- och Wilhemsson-salen (Nya Studenthuset,  3 och 5 vån.) med gemensamt program för alla, där det erbjuds också smått snacks. Efter gemensamt program varje deltagare deltar i två valfria workshopparna. Båda workshop tar 50 minuter med en kort paus i mellan. Efter workshopparna bjuds det på en gemensam avslutning med mat, varefter vi flyttar oss på jatkon, där det även finns möjlighet till bastubadande. Vi vill informera om exakt tidsplan och utrymmen via e-post före evenemanget.


Evenemangets program går huvudsakligen på finska. En del av utrymmena är otillgängliga för personer med rörelseförhinder. Vänligen meddela om möjliga begränsningar i anmälningen.

Workshopparna:

Workshop 1: Ordförandes ABC:
Ordförandes grunder för nybörjare. Vad borde ordförande minst kunna? Vad skall man göra nu genast i början av året? Var kan man få hjälp och stöd?

Workshop 2: Mötespraxis: 
Inga mera tabbar och missar i tillvägagångssätten!I denna workshop förbättrar du dina mötespraxis kunskaper till så strålande, att ditt ordförandeskap producerar både tekniskt rätt gjorda beslut samt nöjda styrelseledamöter.

Workshop 3: Dokumenten som föreningens styrka!
Gör din förening dokument enbart för HUS glädje? Inte mera! I denna workshop bearbetar vi dokumenten till ett stöd och nytta för verksamheten.

Workshop 4: Funktionärernas ork 
Tips & tricks om hur hela teamet orkar 365 dagar.

Workshop 5: Sammansvetsning av funktionärer
I föreningsverksamhet har sammansvetsning och motivering stor ansvar över det hurdant år styrelsen kommer att ha. I denna workshop övar du och kommer med ideér om olika metoder hur din styrelse blir en fungerande grupp och orkar att arbeta motiverad året runt.

Workshop 6: Ledarskap i förändringen av verksamhet
Vill du att din förenings verksamhet förnyas? Hur styr du förändringar i din förening då när verksamheten utvecklas samt när den förändras? I denna workshop får du tips till hur man lyckas med att förnya verksamhet samt utbildning om ledarskap då förändringar pågår.  
 
Välkommen!

Evenemanget ordnas av HUS Föreningsutskott. Mera information fås av utskottets ordförande,  Lauri Grünthal, lauri.grunthal@helsinki.fi, 0503277480.

Varje förening, som ska använda Alina-salen under våren, måste skicka minst en representant till vårens kurser om användningen av salen - annars får man inte använda sin salbokning. Varje föreningen måste delta i kursen varje kalenderår och minst en av ordningspersoner vid varje evenemang som hålls i Alinasalen måste ha gått användningskursen innom ett år. Fler än en person per förening får och rekommenderas delta i kursen, men alla deltagare måste anmäla sig via den här google formen. Varje deltagare kan representera bara en förening i användningskursen.

Användningskurserna hålls i Alina-salen på Nya Student Husets A-trappas 3e våningen (Mannerheimvägen 5 A). Kurser hålls på finska, svenska och engelska. Observera språkalternativen då du anmäler dig till kursen. Kursen tar ungefär en timme. Vårens kurser hålls

15.1 kl. 18 (suomi/English)
17.1 kl. 18 (suomi/svenska)
22.1 kl. 17 (suomi/English)
22.1 kl. 18.15 (suomi/English)
23.1 kl. 17 (suomi/svenska)
23.1 kl. 18.15 (suomi/svenska).

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/KZzek8W5A8iwmelj2

Mera information ger HUS Föreningsutskottets ordförande Lauri Grünthal, lauri.grunthal(at)helsinki.fi, 0503277480

Kom ihåg denna:

Alina-salens användsvillkor
Alina-salens användningsguide
OrdningspersonsförbindelseGod och fridfull jul!
Save the dates: Ordförandeseminarium I 29.1 och Trimningsdag 22.2.
Välkomna utländska studerande!

God och fridfull jul!

HUS kansli är stängt 21.12.–1.1. HUS tackar alla föreningar för det gångna året och önskar alla föreningsfunktionärer en fridfull, avkopplande jul!

Föreningar som verkar i HUS lokaler: kom ihåg att avsluta eller styra om tidningsprenumerationer under jullovet. Se också till att fönstren är stängda och avfallskärlen tömda.


Save the dates: Ordförandeseminarium I 29.1 och Trimningsdag 22.2.

2018 startar med Föreningsutskottets Ordförandeseminarium 29.1. Ordförandeseminariet innehåller en rejäl portion utbildning och umgänge med andra ordförande. Programmet och tidtabellen offentliggörs senare, men notera datumet redan nu!

När ordförandena fått sin utbildning är det dags att ge stöd och information till alla föreningsaktiva och dem som är intresserade av Trimningsdagens program! Trimningsdagen är en utbildningsdag för HUS föreningsaktiva där vi utbildar, inspirerar och diskuterar ämnen som intresserar föreningsaktiva. Trimningsdagen ordnas i universitetets huvudbyggnad 22.2. På programmet står åtminstone utbildningar för kassörer, likabehandlingsansvariga, evenemangsarrangörer och informatörer.


Välkomna utländska studerande!

Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 10.1.2018

Bli internationell på hemmaplan! Kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet! Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum den 10.1 klockan 10–16. Antalet platser för föreningarna är begränsat.

Anmäl er för Welcome Fair med e-blankett:

https://www.lyyti.fi/reg/Welcome_fair_1341/se

Anmäl din förening till Welcome Fair senast den 7.1, men gärna ännu tidigare.

I fall ni kan inte delta på plats men vill ändå presentera er verksamhet på engelska med en plansch eller flygblad, kan ni använda samma e-blankett för att anmäla er.

För mera information kontakta gärna HUS sakkunniga Hannele Kirveskoski: hannele.kirveskoski@hyy.fi eller 050 543 9608. Hon kan även kontaktas ifall ni vill kolla när studenter från just er fakultet finns på plats.

HUS Föreningsutskotts vinnare i Föreningstävlingarna är 2017 är valda och belönade! Lanceringen av vinnarna samt prisutdelningen skedde den 20.11. på Föreningsgalan. Det fanns mycket deltagare och tävlingsbidragen höll en mycket hög nivå. Nedan finns en beskrivning av alla tävlingsklasserna, de kriterier som tillämpades och vinnarna.

Halarmärkestävlingen
I halarmärkestävlingen söktes såväl roliga, snygga, innovativa eller på annat sätt otroliga halarmärken. Allt som allt deltog man med 16 märken i tävlingen. En del av märkena tog fram på ett roligt eller innovativt sätt orsaken till föreningens existens (till exempel studieämne eller hobby), en del var gjorda för ett specifikt evenemang och en del kommenterade dagsaktuella händelser. Som vinnare utvaldes specialpedagogik ämnesföreningen Erikeepperis halarmärke. Vinnaren valdes med omröstning på Föreningsutskottets möte.


Föreningstidningstävlingen
Till Föreningstidningstävlingen kunde man delta både med en elektronisk och med en papperstävling. Totalt 14 deltaganden kom till tävlingen. Bidragen gicks igenom av ett specialsammankallat råd. Rådet ansåg att alla tidningar som deltog höll en hög kvalité. Speciellt Kannunvalajats Tutkain, politiskhistoria studerandes Polho r.y.:s Poleemi, samt kommunikationsstuderandes ämnesförening Media r.y.:s Groteski väckte beundran. Enligt rådet tar Tutkain ställning till frågor i samhället och på universitetet. Den till rådet skickade numret granskade mänsklighet och vad det betyder att vara jag. En del av tidningen var publicerad på engelska, som rådet såg på med fördel. Tidningens innehåll och utseende var professionellt gjorda. PÅ basen av dessa kriterier valdes Tutkain till vinnare. Titta på den till tävlingen inskickade numret här:
http://issuu.com/tutkain/docs/tutkainissuu2/1?e=0

Snapsvisatävlingen
Snapsvisatävlingen, även känd som Sitsmelodifestivalen är till för sånger som måste vara minimi nytextade, men även nya kompositioner är välkomna. Visan måste vara passade för sitser, men visans ämne var valfritt. Därutöver måste visan ha varit skriven under år 2017 och kunde också vara ännu oprämierad. Till tävlingen deltog 9 nya snapsvisor. Visornas texter berättade bland annat om att studera, studielivet och dess utmaningar samt aktuella förnyelser. Vinnaren valdes av Föreningsutskottets möte och visornas funktionsduglighet testades genom att sjunga igenom dem. Som vinnare röstades humanistiska fakultetens fakultetförening Humanisticums Valehtelisin jos edustaisin. Sången textades och arrangerades i temat av höstens studeranderepresentant rekrytering. Visan kan höras här:
https://soundcloud.com/timo-kalliokoski-257598080/valehtelisin-jos-edust...


Samarbetstävlingen
I Samarbetstävlingen söktes efter ett innovativt, unikt, vy-vidgande evenemang mellan ett eller fler föreningar. Dessutom värderas speciellt evenmang som gav nytta till föreningarnas medlemmar. Samarbetet fick vara långvarig verksamhet eller del av verksamhet eller ett alldeles nytt evenemang eller påhitt. Samarbetet måste ha skett under 2017. Till tävlingen deltog sammanlagt sju olika samarbetsverksamheter. Bland deltagarna fanns bland annat samarbete mellan nya utbildningsprogram, på grund av fakultetsflytt orsakat samarbete, studieresa, fakultetens olika ämnesföreningars styrelsers samarbetsjippo, idrottsevenemang, samt av alla nationer ordnat Gulisdisko. Alla deltagande samarbeten hade hög kvalité och gjorde Föreningsutkottet som valde vinnaren mycket glada. Som vinnare utsågs på basen av de tidigare fastställda kriterierna Statsvetenskapsstuderandes VOO r.y.:s och andra Finlands politik och politisk historia studerandes Polho r.y.:s, P-klubi från Åbo, Iltakoulu från Tammerfors, Puolue r.y. från Jyväskylä, Kosmos Buran r.y. från Rovaniemi och Försvarshögskolans internationell politik studerandes FAIA r.y arrangerade Konflikti 2017 konfliktsimulator. Mera information om vinnaren på evenemangets hemsida: https://www.conflictsimulation.net

BOOST365 -tävlingen
I BOOST365 -tävlingen söktes efter sätt som föreningarna får deras funktionärer att orka igenom hela året. Till tävlingen kunde man delta med olika gärningar eller aktiviteter, med vilka man sköter om de aktivas orkande. Till tävlingen anmäldes endast två deltaganden före deadlinen, vilket väckte frågan ifall man i föreningar tar hand om funktionärernas orkande och finns det i föreningarna tillräckligt med know how om saken. Orkande var under år 2017 ett centralt tema för Föreningsutskottet och dess viktighet och nödvändighet kommer också nästa år att fortsätta lyftas fram. Vinnaren för tävlingen valdes av en specifikt utsett råd, som bestod av en representant av utskottet och en av Nyyti r.y. Som vinnare valdes Aikuiskasvatuksen kilta, vars arbete för orkande har varit brett, kontinuerligt, lättillgängligt, inkluderande och bra.

Årets studiegärning -tävlingen
HUS studieutskott vill uppmuntra föreningar till lobbande och konkreta handlingar för att förbättra studieomständigheterna. Därför arrangerade utskottet igen Årets studiegärning tävlingen. Till tävlingen kunde man delta med en gärning som hade med studier, studiepolitik eller lobbande att göra. Till tävlingen godkändes gärningar som gjorts under år 2017. Allt som allt 6 gärningar deltog i tävlingen, varav alla var mycket goda och viktiga. Gärningarna handlade bland annat om kursfeedback givet av studeranden, mentorering, studieförmåga, assimilering till ett nytt campus och utexamineringstiders påverkande. För valet av vinnare användes som kriterier gärningens effekt och dess långvarighet, samarbete och inklusivitet. Därutöver räknades god kommunikation till godo. På basen av detta valdes till vinnare estetikstuderandes ämnesförenings Aistimus r.y. allmän litteraturstuderandes ämnesförenings Katharsis r.y. teatervetenskaps studerandes Repliikki r.y. och musikvetenskap studerandes ämnesförening Synkooppi r.y:s gemensamma aktivitet, till vilkens förtjänst konstforsknings ämnerna fick säkrat finansieringen för närundervisning, som var hotat.

Årets miljösits -tävlingen
HUS Miljöutskott har under året gjort en Sitsguide, med vars hjälp föreningar har lättare att fästa uppmärksamhet vid miljövänlighet då de sitsar. Guiden ges ut i början av år 2018. I Miljöutskottets tävling söktes efter de mest strålande miljövänliga sitserna. Som kriterier fungerade speciellt hur väl man under sitsen tog i beaktande återvinning, matens miljöpåverkningar samt matsvinnet och minimaliserandet av onödiga prylar. Tre föreningar deltog i tävlingen. Som vinnare valdes biologistuderandes ämnesförening Symbioosi r.y. Symbiosis sits fick av utskottet tack speciellt av den läckert låtande, hela och skördesäsongen i bemärkning tagande menyn, återvinningen och den egengjorda sahtin.

Av alla de många små sakerna och ibland inte heller av de lite större sakerna man gör för sina föreningar får man inte alltid det tack man förtjänar. Med Föreningshjältarna 2017 ville Föreningsutskottet ge en möjlighet för föreningar att tacka de föreningsaktiva som förtjänat det. Vem som helst hade möjlighet att anmäla den person som ansåg hade förtjänat titeln: Föreningshjälte.

Under det första året, 2017, anmäldes totalt 22 personer och de belönades i Föreningsgalan med diplom. Föreningshjältarna som belönades detta år:

Jenni (NEFA, Humanisticum)
Sebastian (Historicus)
Ina (Historicus)
Sanni (Aikuiskasvatuksen kilta)
Arttu (TYT)
Emilia (Snäf, Nylands Nation)
Anu (Kompleksi)
Jenny (Östra Finlands Nation)
Juho (Humanisticum, HYAL)
Katri (Kronos)
Jenna (Fibula)
Emma (Humanisticum, SUB, Humanistispeksi)
Jaakko (Savolainen osakunta, SOL ja SOSSu ry)
Tiia (Matrix)
Teemu (Siula)
Suvi (Phemomena)
Vilma (Tekstiilarit)
Heini (Vuorovaikeutus)
Krista (HYAL)
Sakari (Savolainen osakunta)
Kristian (Savolaisen Osakunnan Laulajat)
Maria (Symbioosi)

Pages