1. Anmäl för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2019!
 2. Infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 8.8.
 3. Anmäl din förening till Öppningskarnevalen
 4. Anmälan till seminariet ”Föreningen i sommarskick” pågår fram till fredag 17 maj!
 5. Föreningsaktörernas picnic 8.6
 6. För lokalanvändarna: Ekonomidirektionen gör en lokalgranskning 21.5 kl 13-16
 7. Delta i utvecklingen av föreningslagen och civilsamhällets verksamhet!
 8. Ansöka om möbleringsstöd!

1 Anmäl för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2019!

Gulissäventyret kommer igen! Anmälningen för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2019 är nu öppen. 

Alla HUS föreningar kan anmäla sig som kontrollarrangörer på Gulnäbbsäventyret!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/fuksiseikkailu2019rastit

Deadline för anmälningar är 15.8.2019 kl. 23.59.

Varför ska man vara med? Hur är en bra kontroll?

Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/

Vill du fråga någonting? Mera information ger:

Samuli De Pascale

samuli.depascale@hyy.fi

=====================

2 Infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 8.8.

Välkommen till första infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 8.8. i Alina-salen (Mannerheimsvägen 5 A, 5 vån.) kl. 18. 

Anmälning till infon: https://www.lyyti.in/2019fuksiseikkailuinfo1

=====================

3 Anmäl din förening till Öppningskarnevalen

Vill din förening delta i årets öppningskarneval? Nu kan ni anmäla er! I fjol deltog över 170 föreningar på centrumcampus! I år ordnas Öppningskarnevalen måndagen den 2 september 2019 i centrumcampus.

Anmäl er förening så snabbt som möjligt. Sista anmälningsdagen är den 15 augusti kl. 23.59. OBS! Ni kan också redigera det här formuläret genom bekräftelsemeddelandet för er anmälan ända tills anmälningstiden går ut.

Anmäl er förening här: https://www.lyyti.in/avajaiskarnevaalit2019

=====================

4 Anmälan till seminariet ”Föreningen i sommarskick” pågår fram till fredag 17 maj!

På seminariet som ordnas för första gången ger  vi föreningsaktörerna vägledning inför  avslutandet av våren och  förberedelserna för hösten. Det är mycket trevligare att inleda sitt sommarlov när vårens ärenden inte blir på hälft och hösten planerats så att den inte överraskar.

Försäkra dig om en plats på seminariet och även ett mindre bekymmersamt sommarlov!

Anmälan:  https://bit.ly/2YfMx9G

Mer information på Facebook-evenemanget: https://www.facebook.com/events/2262195500708182/

Frågor? Ta modigt kontakt med föreningsutskottets ordförande Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen@helsinki.fi, 050 3652 544

=====================

5 Föreningsaktörernas picnic 8.6

Kom och fira en avslappnad sommardag i picnic-anda tillsammans med andra föreningsaktörer. Till picnicfiltarna är alla nuvarande aktörer välkomna oberoende av antalet föreningsår- även alumnerna i föreningsutskottet är varmt välkomna!

På picnicen bjuder utskottet på något smått att äta och dricka. Därtill utlovas avslappnade aktiviteter med föreningstema.

Mer information får du på Facebook-evenemanget som snart kommer att publiceras eller av utskottets ordförande Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen@helsinki.fi.

=====================

6 För lokalanvändarna: Ekonomidirektionen gör en lokalgranskning 21.5 kl 13-16

Ekonomidirektionen inspekterar HUS föreningslokaler 21.5 kl 13-16. I granskning inspekteras ståndet och renlighet av lokalerna.

Kom ihåg att städa era lokaler och ta bra hand om de i alla fall!

=====================

7 Delta i utvecklingen av föreningslagen och civilsamhällets verksamhet!

Justitieministeriets arbetsgrupp utreder på vilket sätt man kunde förbättra och öka verksamhetsmöjligheterna för föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Målet är att främja frivillig verksamhet och skapa mindre reglerade verksamhetsformer.

För att identifiera vilka problem och möjligheter det finns i nuläget samt utveckla nya lösningar samlas det under våren 2019 information från föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Avsikten är att få information från en så omfattande grupp olika aktörer som möjligt.

Du kan delta i insamlingen av information, föreslå frågor som borde lösas och ta ställning till olika förslag genom att svara på vår enkät. Med enkäten samlas information om vilka utvecklingsbehov det finns i lagstiftningen och nuvarande praxis.

Mera information:

https://bit.ly/2E7wEdP

=====================

8 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

På våren 2019 beviljas möbleringsstöd c. 1500 €.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker

- vad det är man vill anskaffa

- budget

- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:
Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske
050 537 3798
jaakko.kalske@hyy.fi

1 Ansök om projektbidrag!

2 Anmäl för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2019!

3 Anmäl din förening till Öppningskarnevalen

4 Kom och sätt din förening i sommarskick på måndag 20.5!

5 Höstens användarkurser för Alinasalen är snart här- var på alerten!

6 Infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 8.8.

7 Utbildning om försäljning för föreningar

8 Ansöka om möbleringsstöd!

1 Ansök om projektbidrag!

HUS beviljar projektbidrag till föreningar inom studentkåren och till grupper av medlemmar. Projektbidraget gör det möjligt att genomföra större och högklassigare projekt som aktörerna annars inte skulle ha råd med. 

Ansök om stöd senast 5.5.

Mera information om stöd i HUS webbsidan: https://hyy.helsinki.fi/sv/media-och-arkiv/nyheter/ans%C3%B6k-om-st%C3%B...

============================

2 Anmäl för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2019!

Gulissäventyret kommer igen! Anmälningen för kontrollansvariga under Gulisäventyret 2019 är nu öppen. 

Alla HUS föreningar kan anmäla sig som kontrollarrangörer på Gulnäbbsäventyret!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/fuksiseikkailu2019rastit

Deadline för anmälningar är 15.8.2019 kl. 23.59.

Varför ska man vara med? Hur är en bra kontroll?

Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/

Vill du fråga någonting? Mera information ger:

Samuli De Pascale

samuli.depascale@hyy.fi

============================

3 Anmäl din förening till Öppningskarnevalen

Vill din förening delta i årets öppningskarneval? Nu kan ni anmäla er! I fjol deltog över 170 föreningar på centrumcampus! I år ordnas Öppningskarnevalen måndagen den 2 september 2019 i centrumcampus.

Anmäl er förening så snabbt som möjligt. Sista anmälningsdagen är den 15 augusti kl. 23.59. OBS! Ni kan också redigera det här formuläret genom bekräftelsemeddelandet för er anmälan ända tills anmälningstiden går ut.

Anmäl er förening här: https://www.lyyti.in/avajaiskarnevaalit2019

============================

4 Kom och sätt din förening i sommarskick på måndag 20.5!

Seminariet Föreningarna i sommarskick som ordnas för första gången är föreningsutskottets nya koncept med vilket man försöker erbjuda föreningsaktörerna hjälp med att ”paketera” in våren och förbereda sig för hösten.  Seminariet riktar sig speciellt till de föreningsaktörer som arbetar med administration, såsom ordförande, viceordförande, sekreterare och kassörer.

Seminariet ordnas måndag 20.5 och anmälan börjar på fredag 3.5, då även mer information om workshoparna publiceras.

Mer information och anmälan till seminariet på Facebook-evenemanget: 

Frågor? Ta modigt kontakt med föreningsutskottets ordförande, lovisa.hirvonen@helsinki.fi, 050 3652 544

============================

5 Höstens användarkurser för Alinasalen är snart här- var på alerten!

Beviljades din förening en Alina-tur för hösten 2019 men ingen av aktörerna deltog på användarkursen under våren 2019? Ingen fara! Föreningsutskottet ordnar kompletterande kurser i augusti inför hösten 2019. 

Mer information om utbildningarna i slutet av våren och sommaren. 

Frågor? Ta modigt kontakt med föreningsutskottets ordförande Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen@helsinki.fi, 050 3652 544

============================

6 Infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 8.8.

Välkommen till första infon för kontrollansvariga på Gulisäventyret 8.8. i Alina-salen (Mannerheimsvägen 5 A, 5 vån.) kl. 18. 

Anmälning till infon: https://www.lyyti.in/2019fuksiseikkailuinfo1

============================

7 Utbildning om försäljning för föreningar

Helsingfors Think Company ordnar även kurser för föreningar inom HUS. Temat för den första kursen är försäljning och skaffandet av sponsorer. Med kursens hjälp kommer du att hitta de bästa sponsorerna och få mer pengar till din förening samt får veta  hur man hanterar kommunikation och uppföljning med sponsorerna. Blev du intresserad?

Utbildningen hålls torsdag 9 maj kl.  18 - 20, (endast på finska), i Helsinki Think Companys lokal i Tankehörnan, 2:a våningen bakom glasdörrarna. Lokalen är tillgänglig. Kursen hålls endast på finska.

https://www.facebook.com/events/447694452669740/

============================

8 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

På våren 2019 beviljas möbleringsstöd c. 1500 €.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker

- vad det är man vill anskaffa

- budget

- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske

050 537 3798

jaakko.kalske@hyy.fi

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har beviljat 174 000 euro i verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidragen har beviljats utifrån de uppgifter om verksamheten som föreningarna lämnat in. Vid beviljandet har HUS beaktat föreningarnas medlemsantal, antalet evenemang, antalet evenemangsdeltagare och verksamhetens art. För utdelning av bidrag användes en ny utdelningsmodell för verksamhetsbidrag.

Du kan kontrollera den egna föreningens bidrag här.

Genom att bevilja verksamhetsbidrag strävar studentkåren efter att trygga föreningarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntra dem att utveckla sin verksamhet i en mer öppen, mångsidig och jämlik riktning.

Bidragsutdelningen gick allmänt taget bra. På grund av oinlämnade dokument minskade några föreningars bidragsbelopp. Även bidraget för föreningar, vars antal  HUS -medlemmar inte uppnådde det krävda 50 procent av föreningens medlemsantal, minskades.

En responskväll kring verksamhetsbidragen ordnas onsdagen den 24 april kl. 17.00 i mötesrum Sparre i centralkansliet i Nya studenthuset. Där kan man ställa frågor till medlemmarna i ekonomidirektionen om varför stödet ändrats. 

Om er förening inte kan delta i tillställningen kan ni också kontakta ekonomidirektionens ordförande Linda Kelokari i frågor som gäller ert bidrag (e-post linda-liisa.kelokari (a) hyy.fi). 

Bidragsförskottet har betalats till de konton som föreningarna angett i TAHLO. Förskott betalas till föreningar som fick över 170 euro i bidrag år 2018. Förskottet uppgår till en tredjedel av föreningens bidrag det föregående året.

Mera information:

Linda-Liisa Kelokari
Ekonomidirektionens ordörande
linda-liisa.kelokari (a) hyy.fi
050 595 0324

Jaakko Kalske
Sakkunnig (föreningar)
jaakko.kalske (a) hyy.fi
050 537 3798

1 Besvara enkäten om föreningstjänster och vinn en gratis Sivistys-tur för föreningen!

2 Hallå? – Funderingar kring en mer jämlik gemenskap och hur vi når dit

3 Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer (innobidrag) och projektbidrag!

4 Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

5 SAVE THE DATE- Föreningarna i sommarskick - seminarium må 20.5.2019!

6 Anmälan till Floradagens fest börjar 15.4. kl 12!

7 Välkommen på föreningsutskottets möte to 11.4.2019!

8 Ansöka om möbleringsstöd!

9 Köjippot Gör det osynliga synligt 3.4 kl. 11–13

1 Besvara enkäten om föreningstjänster och vinn en gratis Sivistys-tur för föreningen!

Känns det svårt att boka möteslokaler? Eller visste din förening inte att HUS erbjuder projektbidrag för föreningarnas projekt? Visste du inte vem du ska fråga om råd för att finslipa bokslutet? Eller har du förslag för en helt ny föreningstjänst som kunde erbjudas för föreningar vid HUS? Nu har du möjlighet att påverka detta och ett flertal andra frågor.

Besvara HUS enkät om föreningstjänster som ordnas som del av HUS servicedesignprojekt i år.  Enkätresultaten kommer att användas för att utveckla HUS föreningstjänster och eventuellt för att få idéförslag för nya tjänster.

Enkäten kan besvaras av alla funktionärer i föreningar vid HUS. Det tar cirka 15 - 30 minuter att besvara enkätfrågorna. Bland de föreningar som besvarat enkäten lottas ut två gratis bastuturer till Sivistys. Det är möjligt att besvara enkäten fram till 22.4.2019.

https://www.lyyti.in/jarjestopalvelukysely

======================

2 Hallå? – Funderingar kring en mer jämlik gemenskap och hur vi når dit

Hur kunde din förenings eller ditt samfunds verksamhet vara ännu mer attraktiv, mer inkluderande och hur kunde ni beakta den mänskliga mångfalden då ni planerar verksamheten? Hur kunde din förening vara en ännu bättre plats för alla?

HUS välkomnar alla föreningsaktiva och andra intresserade att delta i en utbildningskväll på Brobergsterassen måndagen den 15 april 2019!

Under kvällen är det meningen att uppmuntra föreningsaktiva att fundera på frågor om jämlikhet och god verksamhetskultur ur flera perspektiv. Utbildningen ger även tips på hur man kan komma igång med att utveckla föreningen. Både nuvarande aktiva och personer som valts in i föreningarna för nästa år är välkomna, eftersom utbildningen ger bra verktyg för att planera verksamhetsperioden och stöd i arbetet!

Facebook: https://www.facebook.com/events/260252561592332/

Anmälning: https://www.lyyti.in/haloo2019

======================

3 Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer (innobidrag) och projektbidrag!

Mera information om stöder i HUS webbsidan: https://hyy.helsinki.fi/sv/media-och-arkiv/nyheter/ans%C3%B6k-om-st%C3%B...

======================

4 Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs onsdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 16.4 före kl. 10 till Riikka Hakala (riikka.hakala(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 16.4.

======================

5 SAVE THE DATE- Föreningarna i sommarskick - seminarium må 20.5.2019!

Tanken med föreningsutskottets nya seminarium är att hjälpa funktionärerna att avsluta föreningsvåren på ett sådant sätt att sommarlovet kan inledas med gott samvete. Vi koncentrerar oss även på hur föreningarna bäst kan förbereda sig för det som komma skall, den ofta så bråda hösten.

Tillställningen riktar sig framförallt till föreningarnas ordförande och viceordförande samt sekreterare och kassörer.

Mer information:  Lovisa Hirvonen, ordförande för HUS föreningsutskott lovisa.hirvonen@helsinki.fi

======================

6 Anmälan till Floradagens fest börjar 15.4. kl 12!

Den gemensamma vårfesten Floradagen för studeranden och lärare vid Helsingfors universitet firas 10.5.2019 kl. 16-20 på Statsvetenskapliga fakultetens gård och i Soc&Koms lokaler på Centrumcampus. Det blir musik, mat och vårigt program. Delta också i fakultetspromenaderna som presenterar Centrumcampus. Anmälan görs separat.

De första 400 HUS-medlemmarna som anmält sig ryms med. Anmälningstiden börjar den 15 april kl. 12. Var på alerten eftersom kvoterna fylls som bekant supersnabbt!

Anmäla dig här: https://www.lyyti.in/flora2019/sv

======================

7 Välkommen på föreningsutskottets möte to 11.4.2019!

På mötet diskuteras uppdaterandet av infohäftet och utbildningsmaterialet för Alinasalen och seminariet Föreningarna i sommarskick som ordnas för första gången i vår. Dessutom behandlas utskottets kommande evenemang och andra aktuella ärenden.

Mötesplatsen specificeras senare.

*Borde något ärende behandlas på utskottets möte? Har du andra frågor om mötet eller utskottets verksamhet? * Ta kontakt med Lovisa Hirvonen,  ordförande för HUS föreningsutskott, lovisa.hirvonen@helsinki.fi

======================

8 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

På våren 2019 beviljas möbleringsstöd c. 1500 €.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker

- vad det är man vill anskaffa

- budget

- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske

050 537 3798

jaakko.kalske@hyy.fi

======================

9 Köjippot Gör det osynliga synligt 3.4 kl. 11–13

Studeranderycket "Fram med studeranden" ordnas den första dagen av förhandsröstningen, den 3.4 klockan 11! Kom med och ge din röst med studerande- och studentkårerna!

https://www.facebook.com/events/1060273250832076/

1 Anmäl dig till HUS ordningsvaktkurs 25-31.3.2019!
2 Välkommen på HUS POP UP-evenemang i Vik, Mejlans, Kajsabiblioteket och Gumtäckt 11-14.3.2019!
3 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2019 börjar!
4 Hallå? – Funderingar kring en mer jämlik gemenskap och hur vi når dit
5 Ansöka om möbleringsstöd!
6 Utdelningsprocessen för Alinasalen har förnyats!
7 Välkommen att ge idéförslag för HUS nya gemenskapsutvecklingsutskotts verksamhet den 12 mars!
8 Miljöutbildning för föreningar1 Anmäl dig till HUS ordningsvaktkurs 25-31.3.2019!

Vill du ta hand om människor? Gillar du att hjälpa, ge råd och guida? Vill du lära dig teamarbete, samarbete och att ta ansvar? Eller samtidigt få en behörighet som är värd pengar och som kan ge dig ett yrke- eller gratis inträde på nästan alla sommarens festivaler? Nu har du en strålande möjlighet!

HUS ordnar i vår en grundkurs för ordningsvakter. De tjugo första myndiga sökandena får komma med i HUS magnifika OV-team! Kursen ordnas av HUS  i samarbete med Ropecon ry och den hålls i Helsingfors 24-31.3.2019. Utbildningen tar 40 timmar och de som avklarat kursen kan ansöka om behörighet som ordningsvakt hos polisen.

Läs mer: https://www.lyyti.in/HYYn_jarjestyksenvalvojakurssi_5272/se

========================

2 Välkommen på HUS POP UP-evenemang i Vik, Mejlans, Kajsabiblioteket och Gumtäckt 11-14.3.2019!

Campusen Obs!  HUS POP UP-evenemang tar sig till Vik, Mejlans, Kajsabiblioteket och Gumtäckt 11-14.3.2019! På evenemangen får du vägledning av HUS sakkunniga och styrelsemedlemmar för bättre studier, studieliv, försörjning och välbefinnande! På pop-upen delar vi även ut HUS nya overallmärken och dessutom kan du skaffa dig en collegetröja eller tygkasse med HUS nya symbol.

Du hittar oss under veckan i:

VIK (Ee-huset, Agnes Sjöbergsgata 2. Aulan) 11.3.2018 kl. 10-15

MEJLANS (Terkko Event Space, Hartmansgatan 4) 12.3.2019 kl. 10-15

CENTRUM (Handledningshörnan, Kajsahuset, Fabiansgatan 30) 13.3.2019 kl. 10-15

GUMTÄKT (Physicum, Gustaf Hällströms gata 2. Aulan) 14.3.2019 kl. 10-15

Läs mer: https://hyy.helsinki.fi/sv/hyypopupsv

========================

3 Alina-salens bokningsrundor för hösten 2019 börjar!

Alinasalens bokningsrundor för hösten 2019 börjar med en förhandsbokningsrunda på måndag 11.3 kl. 12.00. Det finns sammanlagt tre (3) bokningsrundor och föreningarna kan få sammanlagt två (2) turer. Föreningarna bör bekanta sig noggrannare med anvisningarna för varje bokningsrunda innan ifyllandet av bokningsönskemålsblanketten. En felaktigt ifylld blankett kan inverka negativt på att få en tur.

Mer information och blanketterna finns på adressen: https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/alina-salens-bokningsrundor-f%C3%B6r-h%C...

Förhandsbokningsrundan 

Blanketten öppen: må 11.3 kl. 12:00 - sö 17.3. kl. 23:59

Bokningsönskemålen behandlas: må 18.3 kl. 16.00-20.00 

Första bokningsrundan

Blanketten öppen: ti 19.3 kl. 12.00 - sö 24.3. kl. 23:59

Bokningsönskemålen behandlas: må 25.3 kl. 16.00-20.00

Andra bokningsrundan

Blanketten öppen: ti 26.3 kl. 12.00 - sö 31.3 kl. 23:59

Bokningsönskemålen behandlas: må 1.4 kl. 16.00-20.00

Frågor? Ta kontakt med föreningsutskottet ordförande Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen@helsinki.fi, 050 3652 544

========================

4 Hallå? – Funderingar kring en mer jämlik gemenskap och hur vi når dit

Hur kunde din förenings eller ditt samfunds verksamhet vara ännu mer attraktiv, mer inkluderande och hur kunde ni beakta den mänskliga mångfalden då ni planerar verksamheten? Hur kunde din förening vara en ännu bättre plats för alla?

HUS välkomnar alla föreningsaktiva och andra intresserade att delta i en utbildningskväll tisdagen den 15 april 2018!

========================

5 Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

På våren 2019 beviljas möbleringsstöd c. 1500 €.

Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker

- vad det är man vill anskaffa

- budget

- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske

050 537 3798

jaakko.kalske@hyy.fi

========================

6 Utdelningsprocessen för Alinasalen har förnyats!

Föreningsutskottet beslutade på sitt möte 14.2 att förnya utdelningsprocessen för Alina-turerna. Tidigare hölls utdelningsprocessen på utskottets möten som var öppna för alla studentkårsmedlemmar. Utdelningsprocessen som skedde på mötet upplevdes ändå för ansträngande och onödigt stelt.

I fortsättningen utförs utdelningsprocessen av en arbetsgrupp som utskottet utnämnt! Till arbetsgruppen hör HUS föreningssakkunniga och av den föreningsansvariga styrelsemedlemmen samt av två på förhand valda föreningsutskottsmedlemmar. Tillställningen är även i fortsättningen öppen för alla studentkårsmedlemmar- alla intresserade är välkomna på utdelningstillställningen! Utdelningsprinciperna för turerna är fortfarande ganska mekaniska men själva tillställningen är nu mer avslappnad och på utskottets möte kan andra ärenden behandlas.

Utdelningstillställningarna hålls på HUS centralbyrå i mötesrum Topelius på måndag efter varje bokningsomgång. En noggrannare tidtabell finns nedan.

Frågor? Ta kontakt med föreningsutskottet ordförande Lovisa Hirvonen lovisa.hirvonen@helsinki.fi, 050 3652 544.

Utdelningstillställning för förhandsbokningar

måndag 18.3. kl. 16.00-20.00 mötesrum Topelius (Mannerheimvägen 5 A, Nya studenthuset, 2. vån)

I bokningsrundan utdelningstillställning

måndag 25.3. kl. 16.00-20.00 mötesrum Topelius (Mannerheimvägen 5 A, Nya studenthuset, 2. vån)

II bokningsrundans utdelningstillställning

måndag 1.4. kl. 16.00-20.00 mötesrum Topelius (Mannerheimvägen 5 A, Nya studenthuset, 2. vån)

========================

7 Välkommen att ge idéförslag för HUS nya gemenskapsutvecklingsutskotts verksamhet den 12 mars!

Har du tankar om vad som borde utvecklas i HUS gemenskapen just nu? Kom med och ge idéförslag för HUS nya gemenskapsutvecklingsutskotts verksamhet år 2019! Om du så är likabehandlingsansvarig på din förening eller allmänt intresserad av att utveckla gemenskapen är du välkommen för den här kvällen är för alla intresserade!

År 2019 är det första verksamhetsåret för Gemenskapsutvecklingsutskottet, så verksamhetsidéer kan ges utifrån ett rent bord! Har du en tanke om vilken del av HUS gemenskapen som borde utvecklas just nu? Vad önskar du att utskottet skulle satsa på i år? Eller har du ett magnifikt evenemangs-eller verksamhetskoncept som du tänker dig skulle passa utskottet? Kom med och dela dina tankar och idéer för vad Gemenskapsutvecklingsutskottet (Code) gör år 2019! Om du så är likabehandlingsansvarig på din förening eller allmänt intresserad av att utveckla din gemenskap är du välkommen, för den här kvällen är öppen för alla intresserade!

Evenemang hålls i mötesrum Barrikad (Mecheliningatan 3 D)den 12 mars börjande kl. 17! Kvällens syfte är att få idéer för utskottets konkreta verksamhet för det här året och fortsätta behandla redan inkomna idéer. På basis av kvällens resultat görs utskottets verksamhetsplan för år 2019.  På mötet serveras litet tilltugg. 

Utskottets syfte är att befrämja delaktighet, likabehandling och lika möjligheter att påverka och delta inom HUS, och därigenom stärka gemenskapen inom både HUS, Helsingfors universitet och Helsingfors stad. Målet är att göra HUS till en ännu mer inkluderande och öppen gemenskap. Utskottets primära arbetsspråk är engelska, men det går alltid att delta i möten och övrig verksamhet även på finska. Språkkunskaperna får inte vara ett hinder för att delta, utan vi strävar efter att alltid se till att alla kan delta oavsett språk.

Information om tillgängligheten: Kvällen ordnas i mötesrum Barrikaadi (Mechelingatan 3 D, källarvåningen).  Fritt tillträde till utgången via en ramp, men på väg in finns tre trösklar . Möteslokalen ligger i husets nedersta våning (-1) dit man kommer med hiss. Det finns även en tillgänglig, könsneutral toalett dit man kommer med hiss.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2266235850287810/

Mer info och frågor:

Jane Kärnä, ordförande, jane.karna(a).helsinki.fi

========================

8 Miljöutbildning för föreningar

HUS Miljöutskott ordnar den första miljöutbildningen i år där det erbjuds såväl praktiska tips som mer omfattande anvisningar för en miljövänligare föreningsverksamhet. Utbildningen riktar sig speciellt för miljöansvariga vid föreningarna men även övriga föreningsaktörer och styrelsemedlemmar är varmt välkomna! 

Utbildningen hålls 21.3 kl. 17 på mötesrum Topelius i Nya Studenthuset och vi bjuder på lite veganskt tilltugg. Efter utbildningen kan deltagarna stanna kvar och njuta av filmkvällen med miljötema som är öppen för alla HUS medlemmar.

Mer information på evenemangets Facebook-sida: https://www.facebook.com/events/638473329940170/

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2018 På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2018. Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda. Blanketterna publiceras här senare.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i hösten 2018. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen https://bit.ly/2Nq2MNg. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

Förhandsbokningar

På förhandsbokningsrundan kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum. Utdelningskriterier för förhandsbokningar beslutas om på utskottets möte 5.3 och informeras i samband med reservationsblanketten.

Ifall en förening får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

De egentliga bokningsrundorna

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. 

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera. 

Beslut om bokningar fattas av HUS Föreningsutskott tillsammans med den föreningsansvariga styrelsemedlemmen på utdelningsmötet som är öppet för studenkårsmedlemmarna efter varje bokningsrunda. Kontaktpersonen för reservationsönskemålet bör vara anträffbar när bokningarna utdelas om det uppstår behov av att kontakta föreningen under utdelningsprocessen.

Försenade eller felaktigt gjorda reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. 

Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings.

Förhandsbokningsrunda 

Bokningstid från 11.3 kl.  12:00 till 17.3. kl. 23:59

Bokningarna behandlas måndag 18.3 kl.  16: 00-20: 00, mötesrum Topelius

Förhandsbokningsrunda har slutat.

Omgång I 

Bokningstid från 19.3 kl. 12.00 till 24.3 kl. 23:59

Bokningarna behandlas måndag 25.3 kl.  16: 00- 20: 00, mötesrum Topelius

Omgång I har slutat.

Omgång II  

Bokningstid från 26.3 kl. 12.00 till 31.3 kl. 23:59.

Bokningarna behandlas måndag 1.4 kl. 16: 00-20: 00, mötesrum Topelius 

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Bokningarna görs med denna blankett:
https://www.lyyti.in/alina_toinen_syksy2019

Bokningar i efterskott

Från och med 2.4 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på Lovisa Hirvonen lovisa.hirvonen(at)helsinki.fi, 0503652544

Nya föreningar som ansöker om att bli medlemsföreningar i HUS måste fylla i den elektroniska ansökningsblanketten i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in nödvändiga bilagor via TAHLO eller till HUS- servicebyrå, på våren senast fredagen 1.3.2019 kl. 15:00 och på hösten senast fredag 27.9.2019 kl. 15:00. Föreningar som ansöker om att bli medlemsföreningar i HUS måste också informera om sin ansökan till HUS föreningsansvariga inom utsatt tid.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

Föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag för hela året på våren med en och samma blankett.

Följande bilagor krävs för godkännande:

 • Budget 2019
 • Handlingsplan 2019
 • föreningsstadgar
 • Protokoll eller stadga för föreningens konstituerande möte
 • Medlemsförteckning. För HUS- medlemmar måste Helsingfors universitets studentnummer anges.

Mera information också här.

Mera information:

HUS styrelsemedlem Samuli De Pascale, samuli.depascale [a] hyy.fi, 050 543 9615

Ekonomidirektion ordförande Linda-Liisa Kelokari, linda-liisa.kelokari [a] hyy.fi, 050 543 0324

Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske, jarjestosihteeri [a] hyy.fi, 050 537 3798

1 Kom ihåg att ansöka om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS

2 Trimningsdagen 2019

3 HYY POP UP 11.–14.3.2019

4 Föreningsutskottets nyas kväll 18.2 kl. 17

5 TAHLO walk-in i Handledningshörnan 22.2 kl. 11-15

6 Infokväll om verksamhetsbidrag för föreningarna

7 Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året

8 HUS <3 Nationalteatern: Yhdestoista hetki - biljetter för HUS-medlemmar endast 2€!1 Kom ihåg att ansöka om verksamhetsbidrag och stöd till föreningstidningar från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 1.3.

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges bara till tryckta tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 1.3.

Mera information om ansökan och kriterierna hittas här: https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/ans%C3%B6k-om-verksamhetsbidrag-och-st%C...

=================

2 Trimningsdagen 2019

Vill du utvecklas som föreningsfunktionär? Behöver du tips och inspiration för att kunna trimma din förening så den blir ännu bättre? Kom med på HUS Trimningsdag för att lära dig nya saker och få upp farten!

Trimningsdagen hålls onsdag 27.2.2019 på Centrumcampus. På föreningsfunktionärernas gemensamma kursdag hålls många olika kurser som passar just dig, oavsett om du är aktiv i en hobbyförening, nation, ämnesförening eller fakultetsförening!

Mera information om kursinnehållet:

https://hyy.helsinki.fi/sv/trimningsdagen

Anmälningstiden pågår 5.2.–22.2. före kl. 23.59

https://www.lyyti.in/virityspaiva2019

=================

3 HYY POP UP 11.–14.3.2019

Vik / Mejlans / Centrum / Gumtäkt

Behöver du råd gällande ditt boende eller ditt uppehälle? Skulle du vilja påverka positivt i studieärenden och för din studiemiljö vid universitetet? Grubblar du över ditt eget välbefinnande och din studieförmåga? Skulle du vilja ha rådgivning gällande SHVS tjänster för välbefinnandet? Vet du hur HUS påverkar i val, staden och i samhället? Eller är du intresserad av hurdana föreningar och utskott som verkar inom HUS och hur du skulle kunna gå med i dem? Behöver din förening vägledning i frågor gällande förvaltning? Vill du ge HUS feedback och vara med och påverka studentkårens verksamhets och mål?

Välkommen på HUS POP UP-tillställningar i Vik, Mejlans, Centrum och Gumtäkt 11-14.3.2019!

HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga har jour och ger rådgivning dagligen från måndag till torsdag kl. 10-15 på alla Helsingfors universitetscampus. På HUS POP UP hittar du temabord för utkomststöd, välbefinnande, studieärenden, val, utskott och föreningar. Dessutom får du med dig det sprillans nya HUS -overallmärket, HUS -produkter och pris!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2219899764740926/

och på HUS websidan: https://hyy.helsinki.fi/sv/hyypopupsv

HUS POP UP-TILLSTÄLLNINGAR 11-14.3.2019

VIK (Ee-huset, Agnes Sjöbergsväg 2, Foajén)

11.3.2019 kl. 10-15

MEJLANS (Terkko Event Space, Hartmansgatan 4)

12.3.2019 kl. 10-15

CENTRUM (Handledningshörnan, Kajsahuset, Fabiansgatan 30)

13.3.2019 kl. 10-15

GUMTÄKT (Physicum, Gustaf Hällströmsväg 2. Foajén)

14.3.2019 kl. 10-15

=================

4 Föreningsutskottets nyas kväll 18.2 kl. 17

Vad i hela friden är föreningsutskottet och vad sysslar det egentligen med? Kan jag påverka vad utskottet gör i år?

Du får svar på de här frågorna om du kommer på föreningsutskottets "nyas kväll" måndag 18.2 kl. 17 på Topelius (Centralbyrån, Nya studenthuset 2. våningen). Kom och bekanta dig avslappnat med föreningsutskottets verksamhet och funktionärer samt föreslå idéer för årets kommande evenemang!

Välkommen med!

Mer information om evenemanget ger Föreningsutskottets ordförande, Lovisa Hirvonen, lovisa.hirvonen(a)helsinki.fi.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/1207505912758742/

=================

5 TAHLO walk-in i Handledningshörnan 22.2 kl. 11-15

Har ditt förening utmaningar med Tahlo? Kanske du behöver lite hjälp? Vad borde föreningar ladda upp till Tahlo?

Var inte rädd! HUS föreningssakkunnig och styrelsemedlemmar som handlar föreningar och Ekonomidirektion är på Handledningshörnan 22.2 kl. 11-15 och svarar alla dina frågor om Tahlo och andra föreningssaker!

Handledningshörnan ligger i Huvudbibliotekets (Kajsahuset) tredje våning (Fabiansgatan 30): https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/handledningshornan

Mera information från föreningssakkunnig: jarjestosihteeri@hyy.fi

=================

6 Infokväll om verksamhetsbidrag för föreningarna

Hur beslutar HUS hur mycket pengar min förening ska få?

Kom fredag 22.2. kl. 17.00-18.00 till Wilhelmssonsalen så du kan höra mer om utdelningen av verksamhetsbidrag till föreningarna och ställ frågor.

Infon innehåller principerna för fördelningen av bidrag, hur fördelningen görs och hur man kan försöka få höjt verksamhetsbidrag. I år vi har ett nytt modell för utdelningen av verksamhetsbidrag.

Det går också att skicka frågor i förväg till ekonomidirektionens ordförande på adressen linda-liisa.kelokari@hyy.fi

Lokalen är tyvärr svårtillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

VAR? Wilhelmssonsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.)

NÄR? 22.2 kl. 17.00–18.00

VARFÖR? För att HUS vill ge er pengar

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/404134207061267/

Om du hinner inte till det här evenemanget, du kan också besöka oss i Handledningshörnan tidigare samma dag (kl. 11-15) och fråga om Tahlosaker. Mera information i denna föreningsbulletinen.

=================

7 Halarmärken från Promler -15% för HUS föreningar under resten av året

HUS har avtalat med Promler.fi om en specialrabatt för alla HUS föreningar som beställer halarmärken!

Under hela 2019 får vi halarmärken till nedsatt pris (-15%) när vi kommer ihåg att uppge rabattkoden HYYHUSML19 i samband med anbudsbegäran och beställningen.

Rabattkoden är endast avsedd för HUS föreningar.

Rabattkoden gäller nya beställningar med normal leveranstid.

Ta kontakt: info@promler.fi

Här är länken till samarbetspartnerns webbplats: http://www.promler.fi/

Facebook: www.facebook.com/promler

Instagram: @promlerfi

=================

8 HUS <3 Nationalteatern: Yhdestoista hetki - biljetter för HUS-medlemmar endast 2€!

Studentkåren vid Helsingfors universitet ordnar en special-förhandsföreställning av pjäsen Yhdestoista hetki i samarbete med Nationalteatern för HUS-medlemmar till priset 2€/biljett (studerandepris normalt 22€), så nu finns en lysande chans att ordna vårens första exkursion till en teater!

Yhdestoista hetki för HUS-medlemmar onsdag 27.2.2019 kl. 19.00 på Nationalteaterns Stora Scen.

Biljettreservering tfn 010 7331 331. Biljetterna hämtas från Nationalteaterns biljettlucka. Alla som löst ut sina biljetter bör ha med sig sitt studiekort för att bekräfta sitt HUS medlemskap. https://kansallisteatteri.fi/lippumyymala/

Välkommen att njuta av föreställningen!

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2253350751610481/

=================

Studentkåren kan årligen bevilja verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas normala verksamhet. Meningen är ändå inte att verksamhetsbidraget ska täcka alla föreningens utgifter, utan den måste också själv aktivt skaffa finansiering, exempelvis genom medlemsavgifter. Verksamhetsbidrag beviljas i första hand på basen av föreningens verksamhet, som bedöms utifrån de bilagor som följer med ansökan. Dessutom beaktas föreningens medlemsbas, hur planmässigt ekonomin sköts och behovet av stöd. Studentkårens ekonomidirektion beslutar årligen om villkoren för verksamhetsbidragen och användningen av det.

Ansökan görs i Tahlo-systemet (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake, ansökningsblanketten för verksamhetsbidraget) på adressen tahlo.hyy.fi. Kontakta föreningsspecialisten om ni har glömt bort eller tappat lösenordet till Tahlo. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är 1.3.2019.

De bilagor som behövs för ansökan är:

-Budget 2019
-Verksamhetsplan 2019
-Resultaträkning 2018
-Balansräkning 2018
-Revisionsberättelse 2018
-Verksamhetsberättelse 2018
-Månatlig evenemangskalender 2018

Andra dokumenter kan också lämnas in för att komplettera ansökningen, t. ex miljöplan eller jämtlighetsplan.

Obs! I evenemang som ordnas i samarbete med andra föreningar, räknas deltagarantal efter hela evenemangs deltagarna!

Ansök om HUS stöd till föreningstidningar

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 1.3. Kriterierna för tidningsstödet hittas här.

Mera information

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HUS ekonomidirektionens ordförande Linda-Liisa Kelokari, linda-liisa.kelokari [ a ] hyy.fi, 050 595 0324

HUS styrelsens föreningsansvarig Samuli De Pascale, samuli.depascale [ a ] hyy.fi, 050 543 9615

Specialist (föreningar) Jaakko Kalske, jaakko.kalske [ a ] hyy.fi, 050 537 3798

1 Trimningsdagen 27.2

2 Anmäla dig till HUS ordförandeseminariet!

3 Utbildning för verksamhetsgranskare den 6 februari kl. 18

4 Förening - vill du ta över HUS Instagram?

5 Ge oss feebback på Alina kurserna!

6 Välkommen på föreningsutskottets andra möte för i år!

1 Trimningsdagen 27.2

Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Det är dags för Trimningsdagen, föreningsfunktionärernas egen utbildningsdag, som i år hålls onsdag 27.2.2018! Här kan alla lära sig något nytt, oavsett om man är aktiv i en hobbyförening, en nation, ämnes- eller fakultetsförening!

Läs mera: https://hyy.fi/trimningsdagen

===========================

2 Anmäla dig till HUS ordförandeseminariet!

Välkommen till HUS ordförandeseminarium på tisdag 29. Januari! Seminariet samlar ihop ordförande som verkar i HUS krets och erbjuder kamratstöd, idéer och medel för ett så bra ordförande år som möjligt. Till seminariet är alla ordföranden och vice ordföranden för föreningar i HUS krets välkomna. Anmälningen är öppen via denna blankett och stängs på  söndag 27.1. klockan 23:59. https://goo.gl/forms/gKozfxiOZoLwDsl12

Tillställningen börjar klockan 17 i Alina-salen (Nya Studenthuset,  3. våning) med gemensamt program för alla, där det erbjuds också smått snacks. Efter gemensamt program varje deltagare deltar i två valfria workshopparna. Båda workshop tar 50 minuter med en kort paus i mellan. Efter workshopparna bjuds det på en gemensam avslutning med mat, varefter vi flyttar oss på jatkon.

 

Evenemangets program går huvudsakligen på finska. En del av utrymmena är otillgängliga för personer med rörelseförhinder. Vänligen meddela om möjliga begränsningar i anmälningen. 

Evenemanget ordnas av HUS Föreningsutskott. Mera information fås av utskottets ordförande, Lovisa Hirvonen, +358 50 3652 544, lovisa.hirvonen(at)helsinki.fi, och websidan https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/ordf%C3%B6randeseminarium-2912019

===========================

3 Utbildning för verksamhetsgranskare den 6 februari kl. 18

Lovade du bort dig som verksamhetsgranskare i fjol, och nu vet du inte vad du ska göra med föreningens dokument? Delta i vår utbildning för verksamhetsgranskare så räddar vi dig ur knipan!

HUS håller en utbildning för föreningarnas verksamhetsgranskarna. På den får man lära sig, vad ingår till verksamhetsgranskning. På grund av utrymmebegränsningar kan vi ha max. 30 deltagare.

Kursledare är Miran Hamidulla, som är en enfarna verksamhetsgranskaren.

Utbildningen hålls 6.2. kl. 18-1930 i mötesrum Barrikaden (Mechelinsgatan 3D, källaren).

Anmäl dig med enkäten senast 5.2 kl. 15: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95234/lomake.html

Mera information: Sakkunnig (föreningar) Jaakko Kalske (jarjestosihteeri@hyy.fi)

===========================

4 Förening - vill du ta över HUS Instagram?

HUS älskar sina föreningarna och vill visa upp deras mångfalden genom att ge Instagram-konton till föreningar för 1-3 dagar! Kontot har 3500 anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor!

Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?

På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.

Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Marika Tuominen (marika.tuominen@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!

===========================

5 Ge oss feebback på Alina kurserna!

Tack för att du deltog i Alina användinskursen!

 Hjälp oss göra framtida kurser ännu bättre genom att ge oss respons. Det tar bara några minuter att fylla i formuläret.

https://goo.gl/ubQZbZ

Du kan ge respons fram till 28.2. kl. 23:59.

===========================

6 Välkommen på föreningsutskottets andra möte för i år!

Mötet hålls på torsdag 14.2 kl. 18.00.

Reservera tiden i din kalender och fira alla hjärtans dag med andra föreningsaktiva på utskottets andra möte i år!

Platsen och agenda publiceras senare i det Facebookevenemang som skapas och på föreningsutskottets e-postlista.

Hur prenumererar jag på föreningsutskottets e-postlista?

 Skicka ett e-postmeddelande med kommandot “subscribe jarj-vlk” utan rubrik till adressen majordomo@helsinki.fi.

Pages