Glömde er förening att ansöka om föreningslokal då lokalfördelningen gjordes? Enligt ett beslut som HUS ekonomidirektion fattade på våren kan fördelningen av föreningslokaler kompletteras också utanför den egentliga lokalfördelningsprocessen. Så de föreningar som inte har någon föreningslokal, eller som glömde att ansöka om en i våras, kan lämna in en öppen ansökan före 30.9 kl. 15. De undertecknade ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller på papper till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. Ansökan kan också föras till HUS servicebyrå under dess öppettider.

 

Närmare kriterier och ansökningsvillkor för kompletteringsansökningen finns på HUS webbplats: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Uusien%20j%C3%A4rjest%C3%B6jen%20hyv%C3%A4ksyminen%20HYYn%20tiloihin%202013.pdf

 

 Övriga information:

 

 Akseli Huhtanen, akseli.huhtanen at hyy.fi, 05055373798

 

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2013 klockan 15.00. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2013
    Verksamhetsplan 2013
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Lauramaija Hurme, styrelsemedlem HUS, lauramaija.hurme [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Akseli Huhtanen, sakkunnig med ansvar för föreningsfrågor, jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798

1 Glad start på hösten!
2 Medlemsregisterkurs för föreningar 18.9
3 Höstens föreningskurser
4 Cykeltur för ett bättre campus!
5 Fortfarande saknas bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag
6 Glömde ni att ansöka om lokal? Kompletterande ansökan fram till 30.9 kl. 15
7 Ansök om HUS möbleringsstöd
8 Källarbastun Niiniluoto och mötesrummet Seppele tas i bruk senare än planerat
9 Alina-salens bord i september-oktober

 

1 Glad start på hösten!

Höstsäsongen har inletts, både i föreningarna och på HUS föreningsservice. Servicebyrån för föreningar är öppen må kl. 10–17 och ti–fre kl. 10-15. Avvikande öppettider finns på HUS webbplats.

Att ta emot de nya gulnäbbarna är årets viktigaste händelse för föreningarna, och också för föreningslokalerna. Men glöm inte bort att ge gulnäbbarna en introduktion i hur föreningslokalen får användas och i HUS reglemente för användningen (http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Reglemente_for_anvandning_av_...). Om föreningslokalen blir gulnäbbarnas ögonsten trivs alla bättre!

 

2 Medlemsregisterkurs för föreningar 18.9

Enligt lagen måste alla föreningar ha ett medlemsregister och HUS kräver också att föreningarna har koll på sitt medlemsantal. Men det är inte alldeles lätt att grunda och upprätthålla ett medlemsregister och förvara det på ett datasäkert sätt. Onsdag 18.9 klockan 17–20 håller HUS en medlemsregisterkurs som är öppen för alla intresserade. Kursledare är Olli Välke från studiecentralen Visio. Välke har studentkårsbakgrund och han har skrivit handledningar om föreningsverksamhet. De som anmäler sig får en frivillig förhandsuppgift före kursen. Kursen går på finska.

Kursteman:
- Varför är det nödvändigt att ha ett register och vilka krav ställer lagen på det?
- Hur gör man i praktiken för att grunda ett register?
- Hur ska man upprätthålla och uppdatera registret?
- Hur överför man registret, och ansvaret för att upprätthålla det, till den nya styrelsen?

Anmälningar senast 15.9 kl. 23.59 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44469/lomake.html

Mera information om kursen ger Akseli Huhtanen, föreningssakkunnig: jarjestosihteeri (at) hyy.fi, 0505373798.

 

3 Höstens föreningskurser

Hösten 2013 håller HUS igen kurser för föreningsfunktionärer och andra intresserade (på finska). Kursutbudet denna höst:

18.9 Medlemsregisterkurs, Mannerheimsalen, kl.17–20: Kursledaren Olli Välke från studiecentralen Visio berättar hur man gör upp ett lagstadgat medlemsregister, hur man upprätthåller det och sköter datasäkerheten. Anmälningar senast 15.9: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44469/lomake.html

7.10 Planeringsseminarium för föreningarna, mötesrum Rydman, kl. 17–20: Bättre verksamhet genom bättre planering! På seminariet funderar vi i workshop-form på praxis för planering av verksamheten, som att godkänna verksamhetsplanen på ett höstmöte, göra upp en strategi och informationsplaner med mera. Anmälningsdirektiv kommer senare.

17.10 Miniseminarium om likabehandling, Mannerheimsalen, kl. 16–18: HUS håller ett miniseminarium i panelform om likabehandling, alla intresserade är välkomna. Talarna kommer från olika frivilligorganisationer. Anmälningsdirektiv kommer senare.

14.11 Ordförandeseminarium II, Mannerheimsalen, kl. 17–21: Seminariet utgör en avslutning på styrelseperioden i föreningarna. Här går vi igenom föreningarnas största framgångar och misslyckanden under året och offentliggör vinnarna i HUS föreningstävlingar. Seminariet riktar sig till avgående och nya ordförande i föreningarna. Anmälningsdirektiv kommer senare.

10.12. Bokslutskväll, Mannerheimsalen, kl. 17-20: Kursledare på bokslutskvällen är CGR Johanna Mäntyharju. Kursen är avsedd för föreningskassörer och den ger konkreta verktyg för att göra bokslut i en förening.

 
4 Cykeltur för ett bättre campus!

HUS och en rad föreningar ordnar 10.9 en Kritisk cykeltur till campusområdena.

Cykelturen går runt till alla campus för att kräva cykelfält, cykelställ med fastlåsning av ramen och många andra små förbättringar som skulle göra det lättare för studenterna att röra sig i staden.

Samling kl. 17.30 på Narinkentorget, avfärd 18.00. Turen går via Gumtäkt ca 18.45.

Med på turen är
- Studentkåren vid Helsingfors universitet
- Helsingfors cyklister r.f.
- Jordens vänner i Helsingfors
- Prologi ry
- TKO-äly ry
- De gröna vid Helsingfors universitet
- Obunden vänster vid HUS
- lägg till din förening här

Om er förening vill delta ska ni anmäla föreningen och en kontaktperson, antingen på evenemangets Facebook-sida eller till Otso!

Mera information:
FB-evenemanget: https://www.facebook.com/events/434165663340290/
Otso Kivekäs, Helsingfors cyklister
otso.kivekas(at)hepo.fi
044 3336338
 

5 Fortfarande saknas bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag

En del av de föreningar som har ansökt om verksamhetsbidrag av HUS har fortfarande inte skickat in alla bilagor som krävs. Om er förening har beviljats stöd (summor och motiveringar finns i Tahlo), men pengarna inte syns till ska ni kontrollera i Tahlo om alla bilagor finns. Skicka de bilagor som saknas till föreningssakkunniga Akseli Huhtanen, akseli.huhtanen(at)hyy.fi.

 
6 Glömde ni att ansöka om lokal? Kompletterande ansökan fram till 30.9 kl. 15

Glömde er förening att ansöka om föreningslokal då lokalfördelningen gjordes? Enligt ett beslut som HUS ekonomidirektion fattade på våren kan fördelningen av föreningslokaler kompletteras också utanför den egentliga lokalfördelningsprocessen. Så de föreningar som inte har någon föreningslokal, eller som glömde att ansöka om en i våras, kan lämna in en öppen ansökan före 30.9 kl. 15. De undertecknade ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller på papper till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. Ansökan kan också föras till HUS servicebyrå under dess öppettider.
Närmare kriterier och ansökningsvillkor för kompletteringsansökningen finns på HUS webbplats:
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Uusien%20j%C3%A4rjest%C3%B6je...

 
7 Ansök om HUS möbleringsstöd

HUS stöder möbelanskaffningar till föreningslokalerna. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS lokaler och anslaget riktas närmast till anskaffning av bord, stolar, låsbara skåp och annan inredning. Vid bedömningen av ansökningarna fästs vikt vid att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också öka föreningarnas vilja att sköta sina lokaler ännu bättre.

Möbelstödet delas ut två gånger per år, på våren och på hösten, i enlighet med de inkomna ansökningarna. Höstens stöd betalas ut i början av december, men det går att lämna in ansökningar redan nu. Sista ansökningsdag är 30.11.2013.

I ansökningen ska man specificera sitt möbelbehov och andra detaljer kring anskaffningen. Ansökningen kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS.

 
8 Källarbastun Niiniluoto och mötesrummet Seppele tas i bruk senare än planerat

Renoveringen av källarbastun Niiniluoto och det nya låssystemet i mötesrum Seppele har försenats på grund av överraskningar som har dykt upp under projektens gång. Lokalerna kommer troligen att kunna börja användas av föreningarna från början av oktober. Man kan fråga efter lediga turer för detta år per e-post till toimisto(at)hyy.fi

 
9 Alina-salens bord i september-oktober

Under årets lopp har ett stort antal bord gått sönder i HUS festlokal Alina-salen på grund av ovarsam behandling. Nya, mera hållbara bord har beställts till salen, men de har blivit försenade. Därför har det inte funnits tillräckligt med bord i salen. Bord har temporärt flyttats till salen från andra utrymmen och det finns nu igen tillräckligt med bord för 80 personer.