1 Infopaket om hur man ansöker om studiepoäng för föreningsverksamhet

2 Emi Maeda åter föreningssakkunnig

3 Bokslutskväll 12.12

4 Vinnarna i föreningstävlingarna 2013

5 Studenternas fackeltåg 6.12.2013

6 Ansök om HUS möbleringsstöd

 

1 Infopaket om hur man ansöker om studiepoäng för föreningsverksamhet

Enligt rektors beslut kan man i examina som avläggs vid Helsingfors universitets fakulteter inkludera max. 10 studiepoäng för förtroendeuppdrag i föreningar och inom förvaltningen. I nuläget beviljar alla Helsingfors universitets elva fakulteter åtminstone några studiepoäng för förtroendeuppdrag.
HUS har sammanställt en rapport och ett infopaket på webben som berättar hur studerande vid olika fakulteter ska göra för att ansöka om studiepoäng.
Utredning om hur fakulteterna vid Helsingfors universitet beviljar studiepoäng för förvaltnings- och föreningsverksamhet: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/jarjestonoppaselvitys_2013_0.pdf
Infopaket för studerande om hur man ansöker om studiepoäng: http://hyy.helsinki.fi/fi/j%C3%A4rjest%C3%B6t/opintopisteit%C3%A4-j%C3%A...
Utredningen och infopaketen finns tyvärr bara på finska. Kontakta din fakultet för hur man ansöker om studieopäng.
 

2 Emi Maeda åter föreningssakkunnig

HUS sakkunniga i föreningsfrågor Emi Maeda som har varit studieledig i ett år har återgått till sitt arbete från 18.11. Kontakt: emi.maeda(at)hyy.fi, 050 5373798.
Maedas vikarie Akseli Huhtanen ber att få tacka alla föreningsfunktionärer för samarbetet och för era insatser för det frivilliga studentarbetet!

 
3 Bokslutskväll 12.12

12.12. Bokslutskväll, Mannerheimsalen, kl. 17-20: Kursledare på bokslutskvällen är CGR Johanna Hilden. Kursen är avsedd för föreningskassörer och den ger konkreta verktyg för att göra bokslut i en förening. HUS ber deltagarna att ta med sin dator och ladda ner Tilitin-program före utbildningen. Anmäla dig innan 10.12 via E-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46340/lomake.html

4 Vinnarna i föreningstävlingarna 2013

På seminariet för HUS-föreningarnas ordförande 14.11 tillkännagavs vinnarna i årets föreningstävlingar. Nivån var hög i alla serier och till exempel deltog hela 17 föreningar i föreningstidningsserien. I den serien beslöt man också att ge hedersomnämnanden åt tre tidningar. De vinnande föreningarna får ett penningpris på 100 euro var och vinnaren i tidningsserien får dessutom verket ”Ylioppilaslehden vuosisata”. Vinnaren i serien för årets samarbetsgärning får en gratis bastutur i takbastun Sivistys.

Vinnarna 2013 är:
Bästa evenemangskoncept: Katharsis & Putkinotko, för evenemanget RUNOSOUL
Bästa samarbetsgärning: Lääketieteenkandidaattiseura, för BMI Innovation Project (i samarbete med Athene, Inkubio, Prodeko)
Bästa overallmärke: Helsingin akateemiset kinkyt HÄKKI
Bästa föreningstidning, vinnare: Tyyppiarvo (Moodi ry), hedersomnämnanden: Teema (Katharsis rf), Tutkain (Kannstöparna rf), Varsinaissuomalainen (Varsinaissuomalainen osakunta)
 

5 Studenternas fackeltåg 6.12.2013

Studentkårerna i huvudstadsregionen (HUS, AUS, TaiYO och SHS) arrangerar studenternas traditionella fackeltåg på självständighetsdagen, fredagen den 6.12. Fackeltåget ställs upp och facklor delas ut på området mellan Väinämöinenplanen och ingången till Sandudds begravningsplats fr.o.m. klockan 16. Klä dig varmt och sätt på studentmössan!
Fackeltåget startar circa kl. 17 och rör sig genom centrum via Presidentens slott till Senatstorget, där det hålls en medborgarfest som börjar lite före kl. 18. På programmet står bl.a. körsång och tal av representanter för staden och studentkårerna. Programmet slutar ca klockan 18.15.
Föreningarna inom HUS bör meddela om de deltar med sin fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset (uppställning kl. 15.30) och i fackeltåget. Anmäl er senast tisdagen 4.12 per e-post till adressen pipsa.penttinen@hyy.fi<mailto:pipsa.penttinen@hyy.fi>. Mera information ger sakkunnig-producent Pipsa Penttinen, tel. 050 537 2831.
Mera information och anvisningar: http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/sv.
 

6 Ansök om HUS möbleringsstöd

HUS stöder möbelanskaffningar till föreningslokalerna. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS lokaler och anslaget riktas närmast till anskaffning av bord, stolar, låsbara skåp och annan inredning. Vid bedömningen av ansökningarna fästs vikt vid att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också öka föreningarnas vilja att sköta sina lokaler ännu bättre.
Möbelstödet delas ut två gånger per år, på våren och på hösten, i enlighet med de inkomna ansökningarna. Höstens stöd betalas ut i början av december, men det går att lämna in ansökningar redan nu. Sista ansökningsdag är 30.11.2013.
I ansökningen ska man specificera sitt möbelbehov och andra detaljer kring anskaffningen. Ansökningen kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS.

 

 

Vinnarna på HUS föreningstävlingarna 2013 är:

 

Evenemangskoncept

Katharsis & Putkinotko, RUNOSOUL

 

Samarbetsakt

Lääketieteenkandidaattiseura, BMI Innovation Project (i samarbete med Athene, Inkubio, Prodeko)

 
Overallmärke

Helsingin akateemiset kinkyt HÄKKI

 
Föreningstidning

Vinnaren: Tyyppiarvo (Moodi ry)
Hedersomnämnande: Teema (Katharsis ry), Tutkain (Kannunvalajat ry), Varsinaissuomalainen (Varsinaissuomalainen osakunta).

 

HUS gratulerar alla!