HUS föreningsutskott önskar ordförande för alla de fakultets- och ämnesföreningar, nationer och hobbyföreningar som verkar inom HUS välkomna till ett ordförandeseminarium 25.2! Har början på din ordförandeperiod varit en dans på rosor eller rena ökenvandringen? Löper mötena som de ska? Hur får man föreningens medlemmar att aktivera sig mera i verksamheten och hur får man styrelsen att engagera sig för gemensamma mål?

Kom med och träffa andra som är i samma situation som du och tillbringa en trevlig kväll tillsammans. Det kan ju hända att ordförande för någon annan förening har hittat lösningen på just ditt problem! I seminariet deltar också representanter för HUS som berättar om aktuella föreningsärenden. Träffen är en utmärkt chans att ge direkt respons till HUS och diskutera aktuella frågor som rör föreningarna.

Anmäl dig till ordförandeseminariet senast 23.2 före kl. 24:00 med denna e-blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/48941/lomake.html

Det exakta programmet fastställs senare.

Förutom ordförande är också en annan representant för samma förening välkommen med.

Seminariet hålls mestadels på finska.

Mera information om ordförandeträffen ger:
ahto.fi.harmo@helsinki.fi
0405467351